Archiv článků

Dnešního dne jsem navštívil Obecní úřad aneb územní studie plochy SV10

21.03.2018 00:00
   Starosta mě seznámil s vybranou variantou návrhu, který by měl být předložen pořizovateli územní studie SV 10, plochy na jižní straně obce Nový Malín o výměře 10 ha, navazující na lokalitu Zajícovo pole. Možnost stažení územní studie zde.    Vlastní parcelace je pouze...

Adaptační opatření na změnu klimatu pro obec Nový Malín (návrh)

12.03.2018 00:00
Spolek Zdravý Malín, z.s. předkládá tento návrh a žádá o jeho zařazení do programu  16. VZZO   Adaptační opatření na změnu klimatu pro obec Nový Malín (návrh) Účelem předkládaného materiálu je upozornit orgány obce na reálná rizika dopadů negativních změn klimatu na obec Nový Malín, její...

O Malínu psala Mladá fronta Dnes

01.03.2018 00:00
V úterní (27.2.2018) Mladé frontě pro Olomoucký kraj vyšel článek od Rostislava Hányše s názvem Všude dobře, doma draho. Kopie článku zde. Internetová verze článku je dostupná zde. Redakce  

Leden 2018

13.02.2018 00:00
 Téměř na dva roky přesně vyšlo další číslo Metra - Metro leden 2018. Obsahuje články, reflektují reálie malínského modelu. Víte-li o někom, koho by Metro mohlo zajímat a nemá internet, třeba by dotyčný uvítal, kdyby jej o Vás dostal vytištěné. Dobré počtení přeje redakce

Ozvěny přednášky "Bude Malín bez vody?"

13.02.2018 00:00
    7. února 2018 se v Novém Malíně konala další vydařená přednáška spolku Zdravý Malín za podpory sdružení Za zdravou obec. Nesla provokativní název „Bude Malín bez vody?“.     Jak zmínil pan Vinkler v diskuzi...

Bude Nový Malín bez vody?

11.02.2018 00:00
Přes dvě hodiny trvala veřejná beseda, která pod názvem "Bude Malín bez vody?" proběhla dnes v sále PNM. Účast nebyla velká - 21 návštěvníků. Ze zastupitelů se objevil pouze jeden, a to v roli technické podpory. Beseda byla věnována riziku rozpadu smrkových lesů a následných dopadů na zásobování...

Mapy - návrh mokřadů a vodních ploch + historická mapa

14.12.2017 00:00
Dne 12. prosince 2017 napsal pan Vinkler příspěvek "Životní prostředí" - viz  https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200003340.  V příspěvku se odvolává na mapové podklady, které zpřístupňujeme v tomto článku. A. Návrh mokřadů Odkaz na MAPY.CZ, kde si jej...

Petice „Nechceme starostovu stavbu“

14.11.2017 00:00
Obecní úřad Nový Malín Nový Malín 240 V Novém Malíně dne 28. 10. 2017 ZASTUPITELSTVO  OBCE  NOVÝ  MALÍN   „Nechceme starostovu stavbu“ Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petiční výbor zastupuje Jiří Jansa, Nový Malín   Vážení zastupitelé, více než...

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Retenční nádrž č. 4

12.11.2017 00:00
Krajský úřad Olomouc odbor strategického rozvoje odd. stavebního řádu a památkové péče 13. 11. 2017 Věc: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Retenční nádrž č. 4 (malá vodní nádrž) na bezejmenném levostranném přítoku Malínského potoka, Nový Malín“, vydaným odborem výstavby, MěÚ Šumperk,...

Revitalizační opatření v k.ú. Nový Malín

24.10.2017 00:00
    Zdravím všechny zájemce o reálie Nového Malína. V tomto článku naleznete mimo jiné odkazy na dokument starý 21 a půl roku (vypracován v dubnu 1996). Dokument obsahuje návrhy pana Václava Brtny (otec Filipa, který přispívá do naší diskuze) jak změnit krajinu, aby se...