Archiv článků

Jak koalice zachází s pravdou.

26.03.2019 00:00
   Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce (VZZO) vznesla zastupitelka, paní Ondráčková, námitku proti zápisu z 2.VZZO. Konkrétně se jednalo o nesouhlas s popisem průběhu projednávání bodu 3a) – „Návrh rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019“ a bodu 4b) – „Poskytnutí informací...

Úryvek z jednání 3. VZZO: Jak zastupitelé jednali a hlasovali o návrhu doplnit zápis z 2. VZZO

24.03.2019 00:00
Úryvek z jednání 3. VZZO: Jak zastupitelé jednali a hlasovali o návrhu doplnit zápis z 2. VZZO                 V tomto článku si přečtete přepis záznamu části 3. veřejného jednání zastupitelstva obce Nový...

Rozvojové plochy Nového Malína

02.12.2018 00:00
Obrazová dokumentace k příspěvku pana Vinklera "starší a mladší bratr" z 1.12.2018 - viz https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200005667 Stejný obrázek je možno získat na stránce https://limitypudy.vumop.cz/?core=app&zoom=5¢er=-557449.780000001,-1081906.83, pokud...

Otevřený dopis panu Mgr. Marku Štenclovi, starostovi obce, ve věci zveřejňování data uzávěrky Malínských novin

14.11.2018 00:00

Prohlášení přednesené panem Bouckým na 1. VZZO po volbách do orgánů obce

09.11.2018 00:00
     Opozice se shoduje ve všech svých třech subjektech, že ctí a respektuje vykonání komunálních voleb a akceptuje rozložení sil, které tito lidé vytvořili. Nemůžeme sami za sebe být plně spokojeni s výsledky povolebních vyjednávání, která nereflektují poměrný volební...

Co by měli obyvatelé Nového Malína vědět

28.10.2018 00:00
   Před pěti lety jsme s mojí paní založili Malínské aleje, z.s. za účelem péče o aleje kolem vesnice.    Po setkání s panem Ing. Miroslavem Vinklerem, s paní Ing. arch. Michaelou Šťastnou a panem Ing. arch. Gorazdem Balejíkem jsme se rozhodli rozšířit oblasti...

Prohlášení MUDr. Čajky

08.10.2018 00:00
   Vážení občané, 33 let žiji v Novém Malíně a vždy jsem zastával myšlenku potřeby dobrého života v obci. Ať už tím, že jsem pro vás 32 let pracoval jako praktický lékař, či nyní svou podporou myšlenek Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Vaše hlasy mne v obecních volbách...

Volební Metro - září 2018

05.10.2018 22:44
Zářijové číslo Metra bylo výjimečné časem svého vydání. Vyšlo těsně před komunálními volbami (5.-6.10.2018). Opoziční strany do něj proto zařadily myšlenky, se kterými se s čtenáři chtěly před volbami podělit. Dalším tématem Metra byly postřehy z posledního veřejného zasedání zastupitelstva ve...

Soupis, nikoliv vyčerpávající, práce ZZO ve volebním období 2014-2018

04.10.2018 00:00
Předložili jsme podněty k chystané změně č. 1 ÚP. Požadovali jsme vytvořit strategický plán obce s jasnými vizemi směřování vývoje Nového Malína. Žádali jsme, aby obec zavedla službu občanům – svoz bioodpadu, kompostéry. Především pro spoluobčany, kteří mají ztížené podmínky odvézt si...

Další doklady o aroganci moci stávajícího vedení úřadu v Novém Malíně.

03.10.2018 00:00
V příloze naleznete doklad smutné skutečnosti. Vedení obce neodpovídá na dotazy (ani když  mu to nařizuje zákon). Toto mlčení nasvědčuje, že pravdivé odpovědi by pro vedení nebyly...