14. VZZO - Revitalizace hřbitova v Novém Malíně

23.09.2017 00:00

Na základě žádosti pana Langera byl zastupitelům rozeslán plán revitalizace hřbitova v Novém Malíně.

Revitalizace hřbitova, půdorys - pd-hrbitov-chodnikyc.pdf (507868)

Z usnesení posledních zasedání rady obce se hřbitova týkalo:

11/40/2017 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na budovu Kolumbária a smuteční síně na místním hřbitově v Novém Malině za cenu ve výši 119.000,- Kč bez DPH Ing. V V.

Zpět