14. VZZO - Studie stavebních úprav domu u kostela čp. 123

23.09.2017 00:00

Na 14. VZZO (27.9.2017) se bude jednat o koupi části pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín od Města Šumperk na výstavbu retenční nádrže RN 3

Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi.

Situační plánVíce zde: https://zazdravouobec.webnode.cz/news/materialy-k-14-vzzo-27-9-2017/

Na 14. VZZO (27.9.2017) se bude jednat o koupi části pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín od Města Šumperk na výstavbu retenční nádrže RN 3

Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi.

Situační plánVíce zde: https://zazdravouobec.webnode.cz/news/materialy-k-14-vzzo-27-9-2017/

Na 14. VZZO (27.9.2017) je zastupitelům na vědomí předložena studie stavebnícgh úprav domu u kostela - čp. 123, dříve v budově byla restaurace Holba.

Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi.

Pohledy: Holba-pohledy.pdf (2250116)

Půdorys 2. NP: Holba-2NM.pdf (452572)

Půdorys podkroví: Holba-podkrovi.pdf (387809)

Důvodová zpráva:

ZO je předložena zpracovaná studie na akci „Bytový dům s 8-mi bytovými jednotkami Nový Malín

č.p. 123", kterou zpracoval Ing. PU. Studie řeší uspořádání bytů v 1. patře a podkroví.

Příjem žádostí o dotaci se posunul na období 11/2017 - 04/2018.

Návrh usnesení:

Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere studii na vědomí.

Předkládající: Josef Minář, starosta obce

Z usnesení posledních zasedání rady obce se domu týkalo:

06/41/2017 Rada obce schvaluje studii architektonického a stavebního řešení akce „Bytový dům s 8mi bytovými jednotkami Nový Malin č. 123" vypracovanou Ing. PU.
 

Z usnesení posledních zasedání rady obce se hřbitova týkalo:

Více zde: https://zazdravouobec.webnode.cz/news/a14-vzzo-revitalizace-hrbitova-v-novem-maline/
Zpět