Bude Nový Malín bez vody?

11.02.2018 00:00

Přes dvě hodiny trvala veřejná beseda, která pod názvem "Bude Malín bez vody?" proběhla dnes v sále PNM.
Účast nebyla velká - 21 návštěvníků.
Ze zastupitelů se objevil pouze jeden, a to v roli technické podpory.

Beseda byla věnována riziku rozpadu smrkových lesů a následných dopadů na zásobování vodou pro obec v zájmovém území Malínského lesa v důsledku klimatických změn a doprovodných jevů - kůrovcové kalamity a houbových onemocnění stromů.
Nespornou jedničkou byl host Ing.Dušek, který velice poutavě ale také odborně vysvětlil, o co se vlastně jedná a nastínil možnosti aktivní přípravy na časy, které přicházejí.
Zájemce o případné informace odkazuji alespoň na přednášku - text prezentace v PDF.
Bohužel skvělý komentář našeho hosta nemáme k dispozici.

Miroslav Vinkler

Zpět