Chytli jsme Josefa u lži a to veřejně!

07.09.2018 00:00

Toto vyvěsil na stránky obce jako usnesení z 57. zasedání RO (konalo se 28.8.2018):

 • https://novymalin.cz/download/30631
 • Výňatek z usnesení týkající se předvolební kampaně v obci:
  • 03a/57/2018 Rada obce schvaluje vydání speciálního čísla Malínských novin ke komunálním volbám.
  • 03b/57/2018 Rada obce nedoporučuje určení ploch určených pro výlepy volebních plakátů.

Toto poslal panu Vinklerovi jako odpověď na dotaz stran volebního speciálu a výlepových ploch:

 • Odpověď_na_žád ost.pdf
 • Výňatek z dokumentu (znění usnesení):
  • Rada obce schvaluje vydání speciálního čísla Malínských novin ke komunálním volbám za
   stejných podmínek jako v roce 2014, uzávěrka bude v pondělí 10.9.2018 v 15 hodin. Pro každou kandidující stranu bude určena dvoustrana, kde představí své kandidáty a volební program. Noviny budou barevné. Kulturní komise posoudí, zda dodané materiály jsou vhodné k uveřejnění, nemají urážející a napadající charakter. Pokud by tomu tak bylo, obec zajistí mimořádné zasedání rady obce, která rozhodne o vhodnosti textů a zda noviny vydat či nikoliv.
  • Rada obce nedoporučuje určení ploch určených pro výlepy volebních plakátů. Výlepové
   plochy v obci jsou veřejně přístupné, jsou k dispozici všem zdarma. Každá volební strana si může na výlepové plochy vylepit své plakáty. Doporučujeme, aby výlep nepřesáhl 1/5 výlepové plochy, aby zůstala část pro všechny. Obec neručí za to, že plakáty budou přelepeny jinou reklamou, plakátem, nabídkou atd.

V

Zpět