Dům u kostela aneb Malý rozbor neodhlasovaného návrhu usnesení

14.05.2017 00:00

Na 12. VZZO, konaném 24. dubna 2017, paní Tylová zkoušela naformulovat 3. návrh usnesení. Hlasovalo se až o šestém pokusu.

1. pokus: O využití nemovitosti rozhodne ZO. Bude zpracována PD.
2. pokus: ZO schvaluje zpracování PD na sociální bydlení s tím, že budou předloženy podmínky dotace.
3. pokus: Dala bych hlasovat o tom, že tam bude PD na sociální bydlení s tím, že vám předložíme podmínky dotace. Až to bude zpracováno.
4. pokus: ZO schvaluje zpracování PD na sociální bydlení. Podmínky dotace budou předloženy v možném termínu.
5. pokus: ZO schvaluje zpracování PD na sociální bydlení, které bude realizováno i v případě neobdržení dotace.
6. pokus: ZO schvaluje zpracování projektu na zpracování PD na sociální bydlení, které bude realizováno i v případě neobdržení dotace.

Návrh usnesení nebyl přijat.

Přeformulujeme-li návrh do tvaru, kde jsou použity logické operátory, dostaneme VÝROK:

Zpracovat projekt na zpracování PD na sociální bydlení a zrealizovat sociální bydlení.

Předpokládám, že se shodneme na tom, že VÝROK je smysluplný, tj. po doplnění kontextu dostaneme instrukci, kterou je možno splnit. Dále předpokládám, že smysluplné výroky v životě hodnotíme buď jako pravdivé nebo nepravdivé a když řekneme, že je nepravdivý, pak myslíme, že pravdivý je jeho opak.

Ještě obhajoba zjednodušení „sociální bydlení, které bude realizováno i v případě neobdržení dotace“ na „zrealizovat sociální bydlení“. Z kontextu totiž vyplývá, že sociální bydlení bude realizováno vždy, tedy jak v případě získání dotace (což vynucuje podmínka dotace), tak i v případě nezískání dotace, což zaručuje znění 6. pokusu: „i v případě neobdržení dotace“.

Opakem VÝROKU je:

Nezpracovat projekt na zpracování PD na sociální bydlení nebo nezrealizovat sociální bydlení.

V logice hlasování však nepřijetí návrhu usnesení neznamená přijetí negace návrhu. Celkem pochopitelné je toto ustanovení v případě, když se většina zdrží hlasování, ale co když je většina proti? Pak, má-li to smysl, je potřeba nechat hlasovat o negaci původního náverhu usnesení.

Literatura:
1) https://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-blue-02-web-pdf.aspx - odpověď na otázku č. 20 "V situaci, kdy není návrh usnesení schválen, je přijato usnesení opačného významu?"
2) https://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/publikace/vysla-nova-prirucka-pro-clena-zastupitelstva-obce.aspx - strana 15

Jiří Schubert

Zpět