Interpelace přednesené na 7. VZZO dne 28.1.2016

26.02.2016 00:00

Interpelace přednesené Jiřím Schubertem na 7. VZZO dne 28.1.2016
Neodpovědi dodány 26.2.2016, podepsané Josefem Minářem

1) Prosím o statistiky pro katastr Nový Malin a katastr Mladoňov:
 a) Kolik nových domů k bydlení bylo postaveno od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok zvlášť a každý katastr zvlášť.
 b) Kolik domů k bydlení od roku 1989 včetně do 2015 včetně zaniklo. Uveďte každý rok zvlášť a každý katastr zvlášť.
 c) Kolik domů k bydlení existovalo v roce 1989? Uveďte každý katastr zvlášť.
 d) Kolik domů k bydlení existovalo k 31.12. 2015? Uveďte každý katastr zvlášť.

Odpověď:
K tomuto dotazu obec nedisponuje žádnými informacemi. Takové statistiky obec nevede. Informace za celou obec je možné získat na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

2) Kolik obyvatel měla část obce Nový Malin od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok zvlášť.
3) Kolik obyvatel měla část obce Plechy obce Nový Malin od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok zvlášť.
4) Kolik obyvatel měla část obce Mladoňov obce Nový Malin od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok zvlášť.

Odpověď:
(Společná pro otázky 2, 3, 4)
Od roku 1991 jsou získávány informace o počtu občanů v celé obci Nový Malin z údajů ČSU a z internetových stránek Ministerstva vnitra České republiky.
Tyto informace jsou pravidelně alespoň jednou ročně zveřejňovány v Malínských novinách a jsou tedy pro každého občana veřejně dostupné. Od roku 2003 toto platí i pro místní část Mladoňov. Počet obyvatel je uveden i na internetových stránkách v r v obce, ČSÚ a MVČR a v ročenkách obce vydávaných obecním úřadem Nový Malin.

5) Pokud nejsou statistiky pro jednotlivé katastry nebo části obce, tak prosím o údaje a územní části, které máte k dispozici.
Odpověd:
(Stejná jako na otázku 1)

6) Prosím o výčet a parametry všech mostů a zatrubnění na vodoteči s p. č. 3806, 3807/4, 3807/3, 3807/2, 3807/1, 3808. A informace, zda jsou legální, tj. schválené příslušnými orgány. A informaci, jaký orgán most nebo zatrubnění v této lokalitě může schválit.
Odpověď:
K tomuto dotazu obec nedisponuje žádnými informacemi. Pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob a je třeba se obrátit na tyto konkrétní osoby.
 

Zpět