Jak se řeší problémy v Novém Malíně, aneb kdo strká hlavu do písku?

15.06.2016 00:00

Panem starostou jsme byli vyzváni k tomu, abychom problémy řešily v obci a ne rovnou u nadřízených institucí. Pokusil jsem se o to...výsledek ...v korespondenci.
Jen pro doplnění. Toho nebezpečného odpadu se solemi bylo asi 80-100 tun. Stavebního odpadu uloženého neoprávněně je o hodně více. 

Třeba to bude někoho zajímat.   Langer


Od: M. Langer

Komu: V. Faltus
Předmět: Reakce na Vaši SMS
Datum: 4. 5. 2016 11:32

   Dobrý den.

    Jelikož jste mi zaslal SMS, že se mnou nechcete hovořit po telefonu, jsem nucen zvolit tuto formu komunikace. Jako zaměstnanec OU N. Malin by jste sice služební telefon měl brát každému občanovi, ale vzhledem k současné situaci v obci vás tak trochu chápu, a pokusím se nad to povznést.

     Tedy oč mi momentálně jde. Nebyl jste na poslední ZO, proto vás chci informovat o tom co na něm zaznělo, a jaké z toho vyvodím závěry. Vedení obce bylo interpelováno ohledně 80-100 tun nebez. odpadu uloženého v katastru obce mezi školkou a zahradnictvím. Jedná se o použitý křemičitý písek z Uničovských strojíren, který PNM používá na zámkovou dlžbu. Jak jistě víte, tento písek PNM  bere do vlastnictví v rozporu se zákonem o odpadech a opravdu se jedná o písek znečistěný chemickými solemi z odlitků železa. Na ZO zaznělo, aby se PNM této činnosti zdržela a věci co nejrychleji napravila. Byl jsem mile překvapen, že od pondělí na tuto práci začala PNM používat již písek jiný. Zbývá pouze s vámi jako osobou zodpovědnou za odpady jak obecní tak odpady PNM projednat, kdy a jak se naloží s uskladněným pískem.

     Jako řešení vám navrhuji, tento odvozit na skládku odpadu do Horního Benešova, kam patří, a kam ho měl původce odpadu povinnost uskladnit. To, že se tak nestalo a proč zde nechci řešit. Jde mi pouze o to, aby nezabezpečená plocha kde je nyní uskladněn, nebyla solemi více kontaminována.

      Doufám, že po prostudování této problematiky se postavíte k problému čelem, a odpad do cca 14 dní odvezete tam kam patří. Nerad bych obec vystavoval dalšímu šetření ze strany CIZP, kdy v této době hrozí obci problémy sice stejné, ale mnohem většího rozsahu. Na druhou stranu jsem povinen vám oznámit, že pokud situaci s tímto nebezpečným odpadem nevyřešíte do uvedené doby, budou zastupitelé ZZO jednat v rámci platné legislativy, a problém posuneme k řešení na CIZP Olomouc.

        K správnému vyřešení nastalé situace samozřejmě bude patřit i doklad o ekologické likvidaci nebezpečného odpadu, který jistě po uskladnění v Horním Benešově obdržíte. Prosím o zaslání jeho kopie, abychom toto nemuseli vyžadovat dodatečně formou nepříjemných dotazu.

      M. Langer zastupitel Nový Malín

K předchozímu mailu komentář v diskuzi – viz https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200001426

Co se se slévárenským pískem stalo?


Od: M. Langer
Komu: V. Faltus
Předmět: Nepovolené nakládání s odpady v obci Nový Malín
Datum: 10. 6. 2016  11:06

Dobrý a pěkný den.

Na uvod mého dopisu jsem Vám chtěl poděkovat  za rychlou reakci na odvoz nebez. odpadu- slévárenské písky, který byl uložen v rozporu s platnou legislativou, a používán vysloveně protizákonně na práce v obecní firmě PNM. Jenom nevím, zda se CIZP ztotožní s tím, jak jste věc vyřídil. Odpad zmizel mimo katastr obce, ale dle fotodokumentace se použil opět v rozporu s platnou legislativou, a to na výkopové práce PNM. CIZP bude jistě zajímat, jak jste vyřešil tuto záležitost papírově, formou hlášení ISOP, kdy jistě máte zaznamenáno kdy a jak jste nebez. odpad přijal do stavu evidence, a kdy a jak vydal. Na problém jsem vás včas upozornil, to jak jste se s ním vyrovnal si jistě ve vztahu k CIZP zodpovíte, ve vztahu k obci Vám toto bude jistě umožněno na dalším ZO.

Dále se na vás obracím jako zastupitel N.Malín, a to ve věci stížností občanů na další nepovolené ukládání stavebního odpadu na pozemcích ..manipulační plocha..4119/1 a 4118 v katastru obce . Tyto plochy jsou zařazené jako manipulační, nikoliv jako plocha určená k nakládání s odpady. Jak je Vám jistě známo, odpad zde ukládá jak PNM, tak občané Malína, kteří jsou uložením zde  pověřeni pracovníky sběrného dvora. Obyvatele v okolí tato nepovolená skládka obtěžuje prašností, a také nevábným vzhledem. O porušování zákona o odpadech ani nemluvím.

Doufám, že využijete všechny zákonné možnosti k zjednání nápravy, a nebude nutné opět přistoupit k informování, nebo jak rád používáte, k udání na CIZP.

S pozdravem pěkného dne M. Langer zastupitel N. Malín


A jak se k tomu zodpovědná osoba postavila?


Od: V. Faltus
Komu: M. Langer
Předmět: RE: Nepovolené nakládání s odpady v obci Nový Malín
Datum: 13. 6. 2016  9:13

Dobrý den.

Když jsem si dnes přečetl váš e-mail, nechtělo se mi na něj ani reagovat. Přesto vám odpovím. Důvodem mé odpovědi není obsah vašeho e-mailu, ale především to, že vidím, že jste po svém pochopil moji SMS ze 4.5. a stále mě oslovujete. Takže je třeba vše vysvětlit (upřesnit). Moje SMS zněla: „Nechci s vámi mluvit. Prosím, přestaňte mi volat“. Tím bylo myšleno, že s vámi nechci mluvit NIKDY, na jakékoli téma a jakkoli (tedy ne jen TELEFONICKY). Takže jasně řečeno: nechci s vámi vůbec komunikovat!

Důvod je následující: jakoukoli komunikaci s vámi považuji za zcela zbytečnou a za absolutní ztrátu času. Jste pro mě člověk, kterého si hluboce nevážím a nevidím důvod s vámi komunikovat. Vy možná nějaký máte nebo najdete, ale je mi to opravdu jedno (... a to, že jsem zaměstnanec obecního úřadu neznamená, že se s vámi musím bavit). Ke komunikaci s vámi mne donutí pouze nějaká autorita – to vy pro mne rozhodně nejste. Jste pro mě demagog, populista, šiřitel polopravd a lhář!

To, co máte nebo nemáte v plánu udělat je mi naprosto lhostejné, protože jsou to vaše kroky, vaše rozhodnutí a vy nesete zodpovědnost za jejich důsledky, stejně jako já nesu zodpovědnost za své činy. Takže klidně pokračujte ve svém podávání „podnětů“.

Prosím, pokud máte tedy stále potřebu se mnou komunikovat, dopředu vám sděluji, že nebudu na vaše dotazy a jakékoli požadavky reagovat. Vaše „požadavky“ pouze přepošlu.

PS: .... a poděkování z úvodu vašeho mailu pošlete někomu jinému. Mě nemáte za co děkovat. 

S pozdravem

Vladimír Faltus

 

Zpět