Jak to bylo s příspěvky opozice do Malínských novin č. 3/2015 vyšlých v půlce října 2015

31.10.2015 19:04

    Bylo před ohlášenou uzávěrkou Malínských novin (měla být 17. 8. 2015). Uvažovali jsme, co dát do Novin.

    15. 8. pan Schubert poslal panu Langerovi návrh článku – viz (*) na konci tohoto příspěvku.

    15. 8. pan Langer článek zrevidoval a vybral z komiksů, zabývajících se Ekologickým ústavem Mladoňov, příběh číslo 9 – Ústav, viz https://www.imagehosting.cz/?v=dl9stav.png a poslal jej slečně Krausové:
Vážená slečno Krausová, dovoluji si vám zaslat příspěvek ZZO do dalšího čísla "Obecní tiskoviny" jejichž uzávěrka je v pondělí 17. 8. v 16:00. Jedná se pouze o pár řádků tištěných + jeden díl komixu, jako upoutávku na to, co se děje na stránkách ZZO. Za opozici nebudeme požadovat otištění dalších článků. S pozdravem M. Langer

    19. 8. došla panu Langerovi od slečny Krausové odpověď:
Dobrý den, z důvodu obdržení malého množství článků jsme se včera na schůzi dohodli, že uzávěrku posuneme na 31. srpna 2015, abychom nevydávali poloprázdné noviny. Po této uzávěrce a schválení článků Vám dám vědět, jak jste mě žádal v knihovně. Krausová Mirka

    16. 9. slečna Krausová panu Langerovi poslala mail následujícího znění:
Dobrý den, zasílám Vám vyjádření vedení:
Dobrý den, v Malínských novinách bude uveřejněna pouze část doprovodného textu odkazující na Vaše stránky sdružení Za zdravou obec, kde máte komix zveřejněn. Samotný komix v Malínských novinách zveřejněn nebude. Komix samotný znevažuje práci lidí, kteří činnost Ústavu zahajují a rozjíždějí a rozhodně neposkytuje objektivní a vyvážené informace o skutečném stavu věci, na což má obec Nový Malín, jako vydavatel periodického tisku povinnost dbát dle ust. § 4a tiskového zákona. Současně Vám takto vydavatel poskytuje dostatečnou možnost vyjádřit své sdělení v periodickém tisku dle ust. § 4a tiskového zákona. S pozdravem Josef Minář, starosta obce

    17. 9. pan Langer poslal slečně Krausové mail:
S odvolám na slova pana Mináře: "Současně Vám takto vydavatel poskytuje dostatečnou možnost vyjádřit své sdělení v periodickém tisku dle ust. § 4a tiskového zákona," využíváme možnosti a píšeme článek, který bychom chtěli uveřejnit v tom samém čísle Malínských novin, ve kterém měl být komix. Článek naleznete v příloze – viz (**) na konci tohoto příspěvku. Děkujeme. S pozdravem Martin Langer, Jiří Schubert

    Od té doby jsme nedostali žádný mail, žádnou informaci jak bude s našimi články naloženo. V půlce října vyšly Malínské noviny. Výsledek našeho tiskového snažení znáte: malý článek vpašovaný na konec přílohy s usneseními Rady a Zastupitelstva a hlavně neuveřejněná reakce na zákaz zveřejnění komiksu.

Jiří Schubert a Martin Langer, zastupitelé Za zdravou obec

 

(*) Návrh 1. článku do Malínských novin z 15. 8. 2015:

Pozvánka na komix, diskuzi a k podílení se na zvelebení obce Nový Malín

    Milí čtenáři Malínských novin. Rádi bychom Vás upozornili, že vzniká obrázkový seriál dokreslující situaci v Novém Malíně. V současné době si můžete prohlédnout třináct příběhů. Autor nám dal svolení odkazovat se na příběhy z internetových stránek sdružení Za zdravou obec. Odkaz na celý komplet naleznete na stránce https://zazdravouobec.webnode.cz/komix/. Jako aperitiv otiskujeme s povolením autora díl, vydaný 8. 8. 2015, s názvem „Ústav 2“. Autor naráží na „nestandardnosti“ v obcí zřízeném Ústavu ekologického vzdělávání. Oficiální informace o Ústavu jsou na obecních stránkách v zápisech ze 3. a 4. VZZO, v usneseních Rady obce a do budoucna i stránky https://ecologia.cz/, které bylo slíbeno zahájit provozovat do cca 14 dní od konání 4. VZZO (23.7.2015).
    Dále si dovolujeme upozornit, že po zrušení diskuze na stránkách obce se pokračuje na stránce https://zazdravouobec.webnode.cz/diskuse/. Budete-li mít dotaz či upozornění týkající se obecních záležitostí neváhejte a přispějte. Na diskuzní stránky zavítejte i v případě, chcete-li se dozvědět názory ostatních. Obec patří nám všem stejně a každý má právo se k ní vyjádřit. V diskuzi se mimo jiné dočtete informace o zmiňovaném Ústavu, které se z oficiálních stránek nedozvíte – např. https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200000434, https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200000426.
    V neposlední řadě upozorňujeme na stránku https://zazdravouobec.webnode.cz/pozadavky-obcanu/, kde Vám Sdružení Za zdravou obec spolu s přáteli předkládá způsob jak oznámit, nenechat zapadnout, ale řešit problém ve Vašem okolí.

 

(**) Reakce na zákaz zveřejnění komiksu, kterou jsme chtěli zveřejnit v Novinách:

Je objektivní zakázat zastupitelům zveřejnit kus jejich příspěvku do obecního tisku?

    Opozice požadovala otisknout v Malínských novinách devátý díl komixu s názvem „Ústav“. Komix viz https://www.imagehosting.cz/?v=dl9stav.png. Pan Josef Minář však zveřejnění komixu zakázal: „… v Malínských novinách bude uveřejněna pouze část doprovodného textu odkazující na Vaše stránky sdružení Za zdravou obec, kde máte komix zveřejněn. Samotný komix v Malínských novinách zveřejněn nebude. Komix samotný znevažuje práci lidí, kteří činnost Ústavu zahajují a rozjíždějí a rozhodně neposkytuje objektivní a vyvážené informace o skutečném stavu věci, na což má obec Nový Malín, jako vydavatel periodického tisku povinnost dbát dle ust. § 4a tiskového zákona. Současně Vám takto vydavatel poskytuje dostatečnou možnost vyjádřit své sdělení v periodickém tisku dle ust. § 4a tiskového zákona.“
    Znění § 4a tiskového zákona: "Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku: Vydavatel  periodického  tisku  územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku  a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku." Komix by podle našeho názoru měl být zveřejněn, protože v paragrafu § 4a je napsáno, že vydavatel je povinen poskytnout prostor pro názory členů zastupitelstva a názory nemusí být vždy objektivní a především, kdo je garant objektivnosti, když si zastupitel myslí, že jeho názor objektivní je! Navíc, komix je satirickým uměleckým dílem. Navíc vedení obce mohlo napsat článek, ve kterém by vysvětlilo situace popisované komixem.
    Koneckonců posuďte sami, pokusíme se Vám komix přetlumočit do slov:
    Nejprve se třemi obrázky vrací do minulosti, kdy asistentka náčelníka upozorňuje, že Firma potřebuje zakázku, protože jí docházejí peníze a náčelník si vzpomíná, že ve Staronově chátrá budova. Přes námitky, že pro budovu není využití je rozhodnuto.
    Obrázky ze současnosti začínají rozhodnutím udělat v budově Ústav ekologického vzdělávání. S myšlenkou přišla osoba s modrým baretem. Náčelník rozhodnutí přednesl obyvatelům, z nichž někteří volají: „Hurá!“ a jiní se ptají, k čemu Ústav bude. Náčelník odpovídá: „No … tam se bude … hm … ekologicky vzdělávat … Vesnice přispěje 100 000 zlaťáky… .“ Reaguje obyvatel: „A v těch penězích už jsou mzdy?“ Následuje zdánlivě nelogická odpověď osoby s baretem „já mám dovolenou“, převzatá ze zápisu 3. VZZO. Na posledním obrázku se náčelník raduje, že zvládli problém nevyužité stavby, osoba s baretem dává k lepšímu: „Teď už po vesnici potřebuji jen několik milionů na další úpravy a naše platy. Výhodou ovšem je, že úpravy může provést Firma.“ Asistentka jásá.

Martin Langer a Jiří Schubert, zastupitelé

Zpět