Bod 3a) 5.VZZO (21.10.2015) "Jiří Schubert - Návrhy usnesení"

15.11.2015 21:00

Bod 3a) 5.VZZO (21.10.2015) "Jiří Schubert - Návrhy usnesení"

Autor: Jiří Schubert
Návrh usnesení k bodu 3a). Usnesení jsou dvě a nahrazují původní, dodané obcí.
Důvodem jsou nejednoznačnosti původního znění.

Usnesení 1)

Znění:
ZO Nový Malín si vyhrazuje právo schválit každé podání žádosti obce Nový Malín o dotaci. V prokazatelně naléhavých případech je možné, aby Zastupitelstvu obce Nový Malín bylo podání žádosti o dotace obce Nový Malín, a to se všemi podklady, dáno na vědomí.

Usnesení 2)

Komentář:

  • při výpočtu hranice a výše započitatelných částek rozpočtových opatření se pracuje jen s penězi, které nejsou účelově přiděleny z jiných rozpočtů, tj. nejsou dotacemi
  • hranice se stanoví jako 10% z příjmové části původně schváleného rozpočtu a to ne z celé příjmové části, ale jen z peněz co nejsou dotacemi
  • z rozpočtového opatření se berou jen změny v příjmové části a to zase jen ty co nejsou dotacemi (započitatelné změny)
  • započitatelné změny z rozpočtových opatření se sčítají
  • nepočítají se rozpočtová opatření, která odsouhlasí ZO
  • součet započitatelných změn nesmí být vyšší jako hranice

Znění:
ZO stanovuje Radě obce v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci k provedení každého rozpočtového opatření na příslušný kalendářní rok, jehož výše, počítána jako součet změn v příjmové části, které nejsou částkami účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, dále dotace, přičtená k součtu všech změn v příjmové části, které nejsou dotacemi, Radou obce schválených rozpočtových opatření od počátku roku, nepřesáhne 10% z příjmové části, myšlena je jen příjmová část bez dotací, původně schváleného rozpočtu obce, tj. rozpočtu bez rozpočtových opatření.   

Zpět