Návrh na zřízení autobusové kyvadlové dopravy mezi Novým Malínem a Šumperkem

24.04.2016 00:00

OÚ Nový Malín
Obecní zastupitelstvo

Předkladatel:  občanský spolek „Zdravý Malín,z.s.“

Dne : 20.4.2016, určeno pro jednání VZZO dne 28.4.2016

Věc:

NÁVRH  na  zřízení  autobusové kyvadlové dopravy mezi Novým Malínem –Šumperkem

Návrh usnesení :
Obecní zastupitelstvo ukládá RO  odborně projednat a posoudit návrh na zřízení autobusové kyvadlové dopravy Šumperk-Nový Malín a předložit jej  zastupitelstvu k rozhodnutí.

Zdůvodnění :
S velkým nárustem populace a výstavbou bydlení- staveb RD – v Novém Malíně je zapotřebí řešit také problematiku dopravní obslužnosti s ohledem na ochranu životního prostředí.

Obec je typickým sídlem údolního charakteru , původní zástavba kopírovala linii vodoteče Malínského potoka. Novou zástavbou došlo a dochází  ke vzniku sídlištních lokalit (Hypoteční ulice, U hřiště, Zajícovo pole apod.) , jejichž vzdálenost od trasy hlavní komunikace představuje maximálně stovky metrů a umožňuje  pěším bezproblémový přístup ke  stávajícím autobusovým zastávkám.

Velká část populace používá pro cestu do práce a z práce osobní automobil , což se promítá do zhoršení kvality ovzduší, zvýšení rizika dopravních nehod a zvýšením nákladů souvisejících s výdaji na dopravu do zaměstnání i pro tyto osoby.

Uvažujeme-li , že počet RD ve vlastním  Novém Malíně je cca 800 staveb a že alespoň k 80% z nich přísluší jeden osobní automobil, a dále že velká většina lidí dojíždí za prací do Šumperka, lze oprávněně dovodit, že v obci se v obou směrech pohybuje  denně nejméně 1280 osobních automobilů.
Vezmeme-li dále v úvahu, že se jedná o studené starty a provoz se studeným motorem,tedy enormní spotřebou paliva, vysokými emisemi Nox,kouřivostí apod.,  tak by  pravidelná kyvadlová doprava v intervalu cca 30-40min prospěla k výraznému zlepšení čistoty ovzduší, snížení rizika dopravních nehod  a ke snížení výdajů osob za cestou do práce.
Byla by tak řešena i problematika důchodců, starších osob se sníženou pohyblivosti (docházka za lékařem,na poštu ,do obchodu) i  dětí školního věku, které navštěvují kroužky a kurzy v Šumperku a rodiče je tam musí přivážet a odvážet.
Došlo by také ke zvýšení možnosti návštěvnosti Nového Malína ze strany obyvatel Šumperka nebo turistů tam pobývajících .
V dnešní době jsou již také  k dispozici autobusy se sníženým vstupem, umožňujicím nástup a výstup  osob  pohybově omezených (starší osoby,zdravotně postižení, matky s kočárky, malé děti atd.) , což by   vedlo k vyššímu využívání hromadné veřejné dopravy.

Je také známo, že na pořízení veřejné dopravní obslužnosti lze čerpat dotační tituly. Nemusely by se budovat další autobusové zastávky, trať by kopírovala stávající sled zastávek:
Autobusové nádraží - Šumperk,
Pramet - Šumperk,
Lesostavby - Šumperk,
Plechy - Nový Malín,
Třemešek - Dolní Studénky,
obchod - Nový Malín,
škola - Nový Malín,
kostel - Nový Malín,
č.178 - Nový Malín,
č.212 - Nový Malín.

Centrální poloha autobusového nádraží v Šumperku umožňuje snadný dosah k obchodům, úřadům, zdravotnickým zařízením, kulturním zařízením apod.
Službu by mohl zajišťovat stávající regionální dopravce ARRIVA MORAVA a.s., technika by mohla být pořízena prostřednictvím obce či přepravce, k tomuto účelu  získaným dotačním titulem.
Přepravce by také mohl vypracovat a předložit kalkulaci ceny jízdného, z níž by vycházela částka, kterou by obec doplácela ze svého rozpočtu.
Jízdní řád by byl pochopitelně vhodně časově upraven tak, aby respektoval pracovní dny,dny pracovního klidu, svátky  a přihlížel  k potřebám malínských občanů i ekonomickým aspektům a vhodným způsobem vycházel vstříc i místní části obce - Mladoňovu.

Lze také uvažovat o tom, že by obec mohla zvýhodnit některé své občany (důchodci,tělesně postižení,děti školního věku) příspěvkem na hromadnou dopravu.
Nejvhodnějším způsobem by bylo realizovat např. půlroční zkušební provoz a na základě jeho vyhodnocení teprve následně přistoupit k vlastnímu zajištěni trvalé kyvadlové dopravy.

Nejblížším místem v regionu ,kde příměstská doprava funguje je krajské město Olomouc. Není tedy problém seznámit se se zkušenostmi magistrátu, ekonomickou náročností a hodnocením přepravce.

Závěr:  Zřízením  kyvadlové autobusové dopravy v obci Nový Malín by jednoznačně došlo ke zlepšení  kvalitativního zázemí pro občany obce, zlepšeníčistoty ovzduší , snížení rizik dopravní nehodovosti i snížení  rodinných výdajů spojených s osobní přepravou do Šumperka.
Navrhujeme tedy zastupitelstvu i radě obce, aby náš návrh projednaly , posoudily a v případě kladného názoru  je realizovaly v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Ing. Miroslav Vinkler
předseda spolku „Zdravý Malín,z.s.“

Zpět