Návrh úpravy cyklostezky

30.09.2015 17:41

Do rubriky Požadavky občanů nám pan Korytář poslal návrh na úpravy dvou míst cyklostezky procházející Novým Malínem. Prvním místem je křižovatka naproti Fiat klubu a druhé místo je u Tygra. Podrobný popis požadavků naleznete zde.

Návrhy byly dne 28. 9. zaslány na podatelnu Obecního úřadu Nový Malín se žádostí o vyjádření se k problému a o spolupráci při jeho řešení. Adresáty byli pan starosta, Rada obce a Stavební komise. Text žádosti naleznete zde.

Jiří Schubert

Zpět