Obec chce koupit dům u kostela aneb Jedno téma jednání malínského zastupitelstva

12.05.2017 00:00


Zdroj: "Mapy.cz"

Na 12. veřejném zasedání ZO, konaném dne 24. dubna 2017 se řešil bod „Koupě nemovitosti č.p. 123 v Novém Malíně“.

důvodové zprávě bylo napsáno:

Na obec se obrátila v minulém týdnu paní D s nabídkou prodeje nemovitosti č.p. 123 v Novém Malíně (bývalá restaurace Na Holbě resp. U Zajíců). V předmětném domě jsou vymezeny 2 nebytové jednotky a 5 bytových jednotek, tj. celkem 7 jednotek s tím, že požadovaná kupní cena činí 5,5 mil. Kč. Nemovitosti jsou v současnosti ve vlastnictví pana JD, manžela paní D. Ze strany paní D. je požadavek na úhradu zálohy ve výši 1,2 mil. Kč na úhradu existující zástavy na nemovitosti u Č s tím, že doplatek kupní ceny je požadován do konce července 2017.
S ohledem na umístění předmětné nemovitosti v centru obce považuje vedení obce za nutné tuto nabídku prodeje zvážit a projednat v orgánech obce.
Nabízí se zde možnost různého využití 2 nebytových jednotek pro potřeby obce a je zde možnost využít i bytových jednotek samozřejmě po jejich případné rekonstrukci či dokončení.
Jednou z variant je možnost využití dotační výzvy z programu IROP - zajištění sociálního bydlení např. pro matky samoživitelky s dětmi, kdy je možné žádat až 90% podporu na koupi a rekonstrukci bytových jednotek pro tyto účely.
V případě přiznání takové dotace by větší část kupní ceny na koupi (tj. na 5 bytových jednotek) předmětné nemovitosti byla kryta touto dotací.
S ohledem na požadavky paní D by bylo nutné věc nyní řešit smlouvou o budoucí kupní smlouvě s tím, že by bylo nutné ze strany obce zajistit financování z cizích zdrojů tj. z úvěru od banky. Za účelem úhrady kupní ceny.
Nemovitost je ze strany paní D nabízena i prostřednictvím realitní kanceláře s tím, že nejdříve oslovila obec a pokud obec nebude mít o budovu zájem, bude ji prodávat přes realitní kancelář.

Návrh na usnesení z předloženého materiálu:

Případný návrh usnesení by se vztahoval na schválení uzavření budoucí kupní smlouvy a rovněž na schválení zajištění případného úvěru u příslušné banky.

 

V úvodní řeči k bodu paní Tylová proti důvodové zprávě navíc řekla, že firma Osigeno, která pro obec dělá dotace, informovala o dotaci na sociální byty (samoživitele, rozvedené a lidi s nižším příjmem, nikoliv po výkonu trestu). Lidé, kteří v domě bydlí dnes, by zůstali i pod novým majitelem, obcí. Prozradila, že vedení obce dům chce, protože dostane dotaci na jeho koupi. Ve dvoře bude hasičská zbrojnice, kterou chtějí letos začít opravovat. Dále se vyloučí problémy, které by mohly nastat vzhledem k hasičům, pokud by dům koupil někdo jiný. Hasiči mají málo prostor a celé přízemí by se dalo využít pro ně. Na koupi si obec půjčí. Příští rok již přestane splácet jiné dluhy. Z části se jí investice vrátí z dotace.

V diskuzi p. Langer chtěl znát výši dluhu k datu jednání ZO. Odpověděli mu, že čistička bude zaplacena v 1. čtvrtletí 2018. Paní Unzeitigová řekla, že se ještě bude splácet 4,25 mil. Kč. Dále p. Langer chtěl, aby se záměr využití budovy dostal do usnesení – aby nenastal případ, že si někdo umíní jiné využití, než bylo ve zprávě a v představení bodu. Dále bude-li přijímána na dům dotace, aby ji schvalovalo zastupitelstvo. Má-li skousnout dluh, musí znát využití domu a to musí být zaneseno v usnesení. Aby se nestalo, že někdo bez souhlasu ZO udělá cokoliv dalšího. Je-li něco pouze v důvodové zprávě, není to zavazující, jak ukazuje malínská praxe. Pan Schlemmer nechtěl takové usnesení, protože v budoucnu se může najít jiné využití. Pan Langer oponuje, že se ZO v případě, kdy by záměr schválený ZO nevyhovoval, může sejít a schválit něco jiného.

Štencl: Dotace není nároková a může se stát, že ji obec nezíská. Měli byste rozhodnout, že do toho půjdete i bez dotace. Dále, že byty tam budou v každém případě a využití přízemí bude také stejné.

Moravcová: Ve dvoře jsou garáže pro hasiče a teď by dostali ještě prostory v domě a již by dostali vše co potřebují?

Ostravský: Pokud vyjde dotace tak ano.

Vrana: Jaká je dohoda s majiteli provozoven v domě?

Pan Štencl zjistil, že smlouvy o pronájmu pro podnikatele v domě jsou uzavřeny na rok a půl. Dům má zástavu u České spořitelny. My nemůžeme koupit dům se zástavou. Musí to být vyčištěno. Mám pocit, že majitel se domu bude snažit za každou cenu zbavit. Bude potřebovat peníze na vyplacení dluhu a to by měla být ta záloha. Dotace mají více kategorií, o které se dá žádat. Nejčastější jsou samoživitelky, ale měly by tam spadat i lidé s nižším příjmem. Pokud by akce byla bez dotace, záleželo by na obci, zda by v nájemních vztazích pokračovala dále. Pokud by tam byli delší doby, pak by asi byl zájem, aby se to ukončilo. Co se týká provozoven, tam je doba krátká.

Veřejnost: Jaké bude využití, co e bude dít se spodkem? Obec odsouhlasila, že se bude stavět hasičárna. Mám tomu rozumět, že jim nebude stačit, že budou chtít ještě prostory v domě? Dále aby bylo jasně stanovené k čemu to bude.

Ostravský: Mně se záměr koupě zpočátku nelíbil. Protože dům byl dříve hasičský. Po diskuzích s p. Tylovou jsem si řekl ať to má raději obec než někdo cizí. Že by nám hasičárna nestačila, není to pravda. Řeknu to jinak. Jestli vyjdou dotace nikdo neví. Spravovat se garáže jistě budou. Je možno, že bychom na Holbě kdybychom tam měli malý prostor, ne půl budovy.

Veřejnost: Spodek by se klidně mohl vrátit hasičům, tak jak to tam vždycky bylo. Dejte byty nahoru a spodek nechte pro zájmy obce.

Štencl, Tylová: Tak to bude.

Veřejnost: Aby byty nebyly v celé budově.

Minář: Spodek je komerční. Nahoře byty.

Tylová: Peníze z IROP bychom chtěli na zakoupení i přestavbu bytů v podkroví. S nebytovými prostorami bychom současně nic nedělali. Možná za svoje v budoucnu. Na to ani žádná dotace nebude. Na byty se kvůli dotaci bude muset zpracovat projektová dokumentace. Když vyhodnotíme, že je pro nás lepší aby v menších komerčních prostorách zůstal řezník a větší vypovíme a půjdou tam hasiči. Hasiči jsou dnes asi na 3 nebo 4 místech v obci. Byli bychom rádi, kdybychom je tam mohli soustředit a pak jim již zůstane jen dráha.

Langer: Obec by to kupovala s třemi současnými nájemníky? Řešil někdo, že mají předkupní právo?

Štencl: Neřešil, je to čerstvá věc.

Langer: Abychom neodhlasovali něco co má ještě před námi někdo jiný koupit.

Tylová: To jsou sociální, ti to kupovat nebudou.

Langer: Kde máte jistotu, že se s nimi již někdo nedomluvil?

Tylová: Vy jste vždy krok dopředu.

Tylová: Kde jinde jsme o tom měli mluvit než tady. Vždycky říkáte, že vás stavíme před hotovou věc. Teď vás nestavíme před hotovou věc. Teď je to tak živé, že jsme s tím na  zastupitelstvu. Stejně se bude uzavírat nějaká budoucí kupní smlouva.

Langer: Pak usnesení specifikujte tak, že se všechny podstatné věci dořeší později.

Štencl: Tady žádný návrh usnesení není. Mysleli jsme, že se to prober zde. Eventuálně bychom schvalovali uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

Moravcová: Asi jsme se shodli.

Langer: S tím, že o dotacích a účelu rozhodne ZO, aby to nešlo pouze přes RO.

Schubert: Vidím, že se dostáváme do podobných kolejí jako s Mladoňovem, ale přesouvá se to na ZO. Taky jsme nevěděli co tam bude. Řekl bych, že mimo ZO, byť tu je mnoho lidí, může být někdo, kdo má geniální nápad a může nám ho říct ten poslední z obce. Osobně bych využití domu nerozhodoval, řekl bych, že záměr obce koupit dům je, protože vidíte, že budova hyzdí náměstí. Využití domu bych nechal na širším grémiu. Nenechal bych to pouze na ZO nebo RO. Vyhlásit termín, do kdy se mohou podávat návrhy ze kterých se může vybrat.

Minář: Trochu pomaleji, protože nemůžeme odpovědět na každý dotaz.

Schubert: 1. aby se nerozhodlo určení, ale řeklo se, obec má o dům zájem. 2. určit způsob jak umožnit všem občanům vyjádřit se k využití. 3. Jak dům vyřešit majetkově.

Langer: Odhlasujme jen to, že dům koupíme, ale co tam bude, nechme otevřené.

Tylová: Vidím, že bychom se shodli na koupi za naše peníze. A jak dále? Jestli budeme chtít širší grémium na domluvu co tam bude a za své pak spravíme byty a podobně nebo výzva bude nejpozději v září. Do té doby musíme mít zpracovanou projektovou dokumentaci a návrh z firmy Osigeno, která pro nás ty věci dělá. Na tom to nemůžeme nechat. Musíme si říct, že to koupíme a využijeme dotací IROP na sociální bydlení, které je ve 2. patře a v podkroví.

Langer: Jak to říkáte, je to stejný případ jako se školou v Mladoňově. Nikdo nebude vědět co tam bude nebo nebude. Vy chce, abychom vám odsouhlasili obsah žádosti o dotaci aniž víme co tam uvedete, kde a koho budete žádat. Chci, aby o tom  rozhodlo ZO, ne že někdo napíše žádost jen tak aby nám dotace byla přidělena a nebude ho zajímat, zda to obci vyhovuje. Co vám brání do výzvy svolat další ZO? Za mě a za opozici se nelíbí, že rozhodujete o žádostech a z toho plynoucích závazcích sami bez ZO.

Minář: Mladoňov byl určen pro školu v přírodě a ne že jsme nevěděli co tam bude. Dlouho jsme se rozhodovali jestli domov pro důchodce, atd. Až se rozhodla škola v přírodě, potom se podle toho psal projekt a funguje to dodnes. To samé je zde. Víme, že když to budeme chtít kupovat, dole zůstanou komerční prostory, prostřední a horní patro budou nájemní byty. 4 dole, 4 nahoře. O tom již není potřeba dále diskutovat. A vše to je podle toho, jaké budou podmínky dotace.

Langer: Bavíme se tu o dotaci asi 90%, můj odhad 10 mil. na spravení. Vy po nás chcete, abychom p. Tylové a p. Minářovi + pár zasvěcených na Provozní dali možnost vyplnit dotační titul jak vám to bude vyhovovat, aniž by o tom ZO cokoliv vědělo. To je špatně.

Minář: Dotace nikdy nevyřizuje p. Tylová ani nikdo na Provozní, ale vždy Obecní úřad.

Langer:  O jaké dotace se bude žádat přece nemůžete rozhodovat sami.

Štencl: Diskuzi vedete jinam. Myslím, že p. Langerovi šlo o to, aby ZO vědělo o dotačním titulu. Důležité však je, abychom se dnes rozhodli, zda dům koupíme. Podle mých informací bude koupě uznatelný náklad. My bychom měli schválit, že se vezme úvěr. Jsme to schopni rozhodnout dnes nebo řekneme majitelům, že ještě musíme něco doladit.

Langer: Souhlasím s vámi. Jen doplním co leží na srdci mně. Budu chtít vědět k čemu se zavazujeme jako obec když o dotaci žádáme.

Štencl: P. starosto, budeme tam byty chtít i bez dotace?

Minář: Postupně. 1. patro určitě.

Štencl: Ano ale účel? Přízemí komerční využití a 1. a 2. patro byty i kdybychom dotaci nedostali?

Minář: Toto p. Langer nechce.

Langer: Na budovu budeme žádat o dotaci. Nikdo neví o jakou a je úplně jedno na jaké patro.

Minář: Vysvětlí postup žádosti o dotaci. V květnu bude vypsaná výzva. Podle podmínek sestavíme žádost. To bude trvat 3 měsíce. Další 3 se to bude vyhodnocovat.

Langer: Tam je ta první fáze, o které by mělo ZO vědět. K čemu se v žádosti o dotaci zavážeme. Dnes nám žádosti vyplňují cizí firmy, které jsou placeny od toho, zda dotaci získá nebo ne. Proto mají snahu dotaci za každou cenu získat. Je se tam schopna zavázat k něčemu co nám v budoucnu nemusí vyhovovat. Nebraňme se proto jako ZO do toho zasáhnout než žádost podáme.

Tylová: Shrnuji – do koupi bychom šli. Pro obec to je přínosem. Půjčíme si. Ohledně dotace bychom si dnes měli říct, že si schvalujeme využití dot. titulu a za tím účelem necháme zpracovat co k tomu potřebujeme. Projektovou dokumentaci. Ve stávajích bytech se musí udělat stavební úpravy.

Langer: Před dokumentací by mělo být, že někdo má zpracovanou žádost o dotaci. Tu chci aby byla předložena a všichni o ní věděli.

Tylová: Kdybyste mě nechal domluvit. Musíme zpracovat dokumentaci – to bude trvat 3, 4 měsíce. Osigeno nám bude zabezpečovat tohleto a až to bude, jsme vám schopni předložit žádost jak je předvyplněna.

Langer: Na příštím ZO.

Minář: Klidně, jak to bude připraveno.

Tylová: V červenci.

Moravcová: Myslela jsem, že jste říkali v květnu.

Minář: To bude jen výzva.

Langer: Nic nebrání dát do usnesení: „Máme zájem koupit, zadlužíme se a na příštím ZO si přečteme podmínky vypsání dotace včetně naší žádosti.“

Minář: Napřed budou podmínky, pak teprve žádost. To budou ještě 3 měsíce.

Tylová: Jde o to, abychom si řekli, že tam bude projektová dokumentace na stavební úpravu bytů ve dvou patrech. Projektová dokumentace musí specifikovat, že se jedná o byty pro nějakou kategorii.

Langer: To je to, co chci aby dnes odsouhlasilo ZO.

Tylová: Pojedeme podle dotace.

Langer: Nevíte, zda zastupitelé budou souhlasit. Mně šlo pouze o to, aby libovolná skupina lidí nerozhodovala sama o dotacích, aby si podmínky nerozhodovala sama, aby se podělila s veřejností.

Štencl: Dejte to do usnesení.

Tylová: Jde o to, abychom si schválili, že to děláme za tím cílem a kupujeme, že použijeme dotační program a děláme všechno pro to, abychom nachystali dotaci, kterou si pak tady předložíme ke schválení.

Langer: Nikde není psané, že ten, kdo dotaci bude zpracovávat a o ni žádat, že zároveň nemůže žádat, že z prodejny Vietnamců neudělá sklad pro hasiče. Když na to někdo přispěje, je to jen bohulibé. Jen žádost veřejně předložte, pobavme se o ní, schvalte ji tu a ne někde za bukem.

Minář: Podávání žádostí je časově tak udělané, že to co chcete není možné splnit. Než to nachystáme a podáme, většinou máme problém termín splnit.

Langer: Před chvílí jste mluvil o 3 měsících. To krásně koresponduje se zastupitelstvem. V čem je problém?

Tylová: Teoreticky by to mohlo být.

Langer: Teoreticky není prakticky. Vy budete muset toho, kdo dotace píše amy mu za to jako obec platíme, tak se bude muset podřídit termínům jaké máme my. Tzn. dejte mu termín 3 měsíce.

Tylová: Já vám říkám, že to není o termínu, je to o projektové dokumentaci a dotace se pak dělá podle ní. Ty podmínky ještě dnes neznáme, o to jde. Není to tak jednoduché jak vy si říkáte, že za 3 měsíce to tady chce. Ono to tak nemusí dopadnout.

Langer: To stačí za půl roku, ale než tu žádost odešlem a obec bude žádat o dotaci asi 10 mil. Právo o takovém rozhodnutí přece musí mít více lidí nejenom …

Moravcová: Toto říkal na začátku p. Štencl. Tak to pojďte říci ještě jednou prosím vás. Dejte do toho body, které jsme řekli a pojďme to odhlasovat.

Schubert: Mě mrzí, že se nehlásí nikdo z veřejnosti jako by se jich to netýkalo. Řeknu za sebe jednu věc a pak by vám dal slovo předsedající. Vedení obce prosazuje, že v domě budou sociální byty. Osobně nejsem pro, aby dům byl plný sociálních bytů. Najde se spousta důvodů proč to není vhodné. Jestli na nic jiného není dotace. A nevíme jak dlouhá je udržitelnost dotace. Pokud to je 20 let, budeme tu mít 20 let sociální byty.

Štencl: 5 let

Schubert: To by ještě šlo. Ale v momentě, kdy dům bude upraven pro bytové jednotky, už je určeno využití. Těžko se bude za velké peníze měnit. Do sociálních bytů se může nastěhovat ledaskdo. Budou se složitě dělat pravidla, bude výše nájemného atd. Proč ne? Podstatné však je, k čemu dům chceme. Vy tady obci vnucujete řešení. Vydáte 5,5 mil a pár lidí vnutí obci nějaké řešení. Třeba však většina občanů, třeba i ti, kteří kolem budou bydlet, budou nepokojeni co jste z toho udělali, co ZO odhlasovalo.

Paclíková: Pořád si myslím, že je výhodnější, když to koupí obec, než jiný a nevíme, co by z toho udělal.

Schubert: Souhlasím. Bavíme se však o tom, že již teď a my chceme sociální byty. Dal bych prostor …

Indra: Co bys z toho chtěl udělat?

Schubert: Třeba tam budou chtít klubovny.

Indra: To nechápu, obec by přece měla mít sociální bydlení. To právě vzniklo v minulosti, že obce a města se těch sociálních bytů zbavily.

Štencl, Minář: Takhle to bude.

Indra: Proto by se to mělo vrátit. Samozřejmě bych bydlel v uzavřené komunitě lidí, kteří budou milionáři. To by se líblo každému. Ale obec by měla suplovat sociální oblast.

Schubert: Souhlasím. Ale je dobré, aby to bylo vprostřed obce?

Indra: Také budu raději, když tam bude klubovna třeba pro kuřáky doutníků. Ale co to je?

Langer: Fakt je, že trend není umisťovat soc. byty do centra. Všude se toho snaží zbavit – Přerov, Praha.

Indra: Kde má Malín centrum?

Langer: Nemůžete říkat, že nemá centrum, když jste za něj před pár lety utratili několik milionů korun za revitalizaci náměstí. K těm utraceným milionům přidáme další a dáme si tam sociálně slabé. Podle mě však do centra obce nepatří.

Indra: Kam patří?

Langer: Řekl jsem, že trend je umísťovat je mimo centrum.

Tylová: To není pravda.

Schubert: Prosím vás, nehádejme se. Já jsem tady řekl názor. Pravda, jsem s vámi ve sporu. Tam se ještě někdo hlásil. Dejme to …

Novosadová: Vy tady řešíte sociální byty. Ale vždyť tam již nějací nájemníci bydlí. Ti nájemníci tam zůstanou bydlet.

Veřejnost: A nedělají bordel.

Moravcová: Nedělají. Oni jsou jen sociálně slabí. Ti lidé nejsou homeless. To jsou pracující lidé.

Štencl: Je to nastaveno na nízkopříjmové.

Moravcová: Psychologicky je důležité, aby se integrovali do obce, aby děti neměly pocit, že pocházejí z jiné soc. vrstvy. Na tom bychom měli pracovat. Aby tady nevyznělo, že jste proti těm co tam žijí. Je pravda, že sociálně slabá je matka s dítětem. Nemá muže, protože jim to nefunguje. To neznamená, že to je homeless nebo někdo, kdo krade slepice.

Veřejnost: Hádáte se o to, co tam bude. Zatím jste se ještě nedohodli na tom, zda se na to vezme úvěr. Rozhodujete o něčem, co jste ještě ani neschválili, že se to koupí.

Schlemmer: Chceme se dobrat přesvědčení, aby ta budova byla obce. Ti, kteří tam bydlí, abychom je nevyhazovali. A pokud možno tak na byty, co tam jsou, získat peníze. Dole ještě, pokud to bude možné, aby měli prostor hasiči, protože jim velice dlouho prostory dlužíme.

Pospíšil: Mně to přijde jako bezbřehá diskuze. Voda teče, čas běží. Vrátil bych se zpět k tomu co je napsáno. Jestli schválíme záměr koupě domu. Spousta věcí je nepřipravených. Nevíme co tam Marka čeká při dalších kolech jednání. Třeba paní prodává barák, ale dům patří pánovi. S pánem jste se asi ještě nebavili. Jde mi o to dát zelenou – ať se to chystá. Nepřijde mi vhodné diskuzi nechat tak plynout nebo nestihneme zítra do práce.

Štencl: Je nutné schválit min. 2 usnesení. Schválit uzavření budoucí kupní smlouvy. Ta by musela být připravena tak, aby obec měla jistotu. Je tam zástava, předkupní právo. Pak by bylo nutné schválit úvěr, protože to je mimo rozpočet.

Langer: Souhlasím s vámi, ale pokusil bych se tam vsunout vyžití budovy.

Minář: Dejte si to příště. Nezdržujte se.

Langer: Teď je na tom shoda, tak proč to tam nedat.

Minář: My tomu nebráníme.

Schlemmer: Už asi bylo řečeno všechno. Nikdo nepřijde s ničím novým. Musíme udělat 2 usenesení abychom se pohli dál.

Tylová: Představím 3 body, o kterých budeme hlasovat. ZO schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi nemovitosti čp 123 v NM a které jsou ve výpisu z katastru. To jsou ty jednotlivé jednotky, které jsou v textu uvedeny. Smlouva bude řešit existenci stávajících nájmů, výmaz zástavy a neexistenci předkupního práva. Za těchto podmínek to koupíme.

Schubert: Neexistence předkupního práva znamená?

Štencl: Smlouvu nemůžeme uzavřít dříve, dokud někdo má na nemovitost předkupní právo.

Tylová: Druhý bod je o úvěru. ZO schvaluje pořízení úvěru ve výši 5,5 mil. Kč za účelem koupi nemovitosti čp. 123 dle výpisu z katastru vč. všech bytových jednotek.  Za třetí: o využití nemovitosti rozhodne ZO. Předloží žádost o dotaci z IROP. Aby bylo patrno, že se nebudeme rozhodovat co z toho bude, ale že už začínáme pracovat na dotaci, tzn. na projektu a další věci k tomu. A kterou kterou vám pak předložíme.

Schubert: Třetí bod je pro mě nejspornější. Vy třetím bodem říkáte: nebude-li dotace, nejdeme do toho.

Tylová: Ne

Schubert: Neomezme se dotací. Protože v momentě, kdy dotace bude vyhlášena, budou tam podmínky, tak ty podmínky se nemusí líbit.

Minář: Když budou nepřijatelné tak je nepřijmem.

Langer: Pan Schubert to asi myslí tak, abyste se neomezovali jedním poskytovatelem dotace. Poskytovatelů může být více. Jde o to, aby ZO mělo možnost o tom rozhodnout. Pokud dotace nebude přijatá, budeme zde zase muset společně vymyslet co dále. Ale zase jen ZO. Už ne jen někdo vzadu.

Schubert: Další problém bodu vidím v tom – kdo zastupitelstvu připraví materiál? My se mžeme donekonečna hádat co tam bude. V době, kdy se shodujeme na tom, že rozhoduje ZO, musí mít o čem. Musí být připraven materiál, ten musí být znám.

Minář: Bude mít dokumentaci.

Indra: Paní Tylová chtěla, aby se připravila projektová dokumentace pro žádost z IROP, protože jiná dotace není. Pokud najdete jinou, připravte taky něco.

Schubert: Znovu jsme u toho, že vy se tu všichni bavíte o dotaci. To zavání tím, že nebude-li dotace, tak to nechme jak to je.

Indra: Když to bude náš majetek tak to asi zpravíme.

Schubert: V momentě, když bude dotace, tak ji berem a nic jiného neděláme.

Indra: Usnesení není koncipováno tak, že když nebude dotace, tak dům nekoupíme.

Schubert: Není, ale …

Tylová: Dejme tam tedy, že o využití nemovitosti rozhodne ZO a chystá se vyhotovení projektové dokumentace pro získání dotace.

Schubert: Dokumentace, která je drahá ž na něčem staví. Už chce podmínky, takže ZO je od rozhodnutí o využití odřezané. Protože dokumentace se dělá podle něčeho, o čem ZO nerozhodlo.

Indra: Pak bude muset projektovat každý zastupitel.

Schlemmer: Někomu znění bude vyhovovat, někomu ne. Každý bude hlasovat podle svého. Požádal bych návrhovou komisi …

Langer: Musíme využít, že minimálně na 2 bodech se shodujeme.

Minář: V přízemí budou komerční prostory, to víme.

Langer: To není důležité. Podstatné je co dává p. Tylová do usnesení. Jak jste to četla naposledy, vypustila jste z toho seznámení nebo schválení žádosti o dotaci.

Tylová: Navedli jste mě, že tam mám dát jen „o využití nemovitosti rozhodne ZO.“ Já jsem tam měla: „Předložíme žádost o dotaci z IROP.“

Langer: Žádost budete psát určitě. Ta druhá řeší to, pokud to nepůjde na dotaci.

Tylová: Co byste z toho chtěli udělat jiného, když je to nemovitost, kde jsou v jednom patře byty. Když budem dělat drahou projektovou dokumentaci, co bysme tam jiného dělali? Necháme tam navrhnout byty podle …

Langer: Jsme takový kousek od toho, abychom se výjimečně dokázali shodnout. Dejte tam obě věci. Žádost o dotaci bude schválena ZO a bude ZO předložena a pokud dotační projekt nevyjde a ZO bude rozhodovat co se s budovou bude dít.

Minář: Ale vždyť již máte projekt. Dokumentaci, která bude stát třeba milion. To zahodíte? Dole jsou komerčky nahoře byty 4 a 4. A je to vyřešeno.

Langer: Vy po nás teď chcete, abychom se zavázali k patnáctimilionovému projektu. Za 5 se to má koupit, 10 mil řekl kolega, že bude stát rekonstrukce a teď uděláte PD už jen na sociální byty. Pokud nám nebude přidělena dotace, my tu 15 mil. investici teď schvalujeme. A již teď jsme limitováni tím, co tam budeme dělat.

Minář: Tak vy budete moci říci ruším, ale projekt za mil. Kč předěláte.

Langer: Ale to nebudete dělat p. starosto vy, to bude dělat ZO. Možnost zde musí být tlačit velké částky přes ZO. Projekt za mil. Kč je hodně, ale budeme-li v situaci nedostali jsme dotaci, co nám zbyde?

Schubert: To co zde p. Minář říká je fahr plán. Je to v podstatě řečeno „tento dům bude k tomu“ a podle toho bude dělána PD. Bude-li PD předložena ZO ke schválení, bude mu v podstatě řečeno: „Buď schválíš toto nebo nic.“ Jinými slovy buď se bude dělat podle PD nebo se PD vyhodí. A to je špatně. Konsenzus má být na tom, jestli souhlasíme s tím co říká p. Minář. Že nahoře budou sociální byty a dole hasiči. Jestli to je pravda.

Tylová: Ano.

Schubert: Takže to jste nám teď vnutili řešení.

Minář: To jsme nevnutili, na to je dotace.

Schubert: Jistě, že ano. Vy jste řekli, že nevíte přesně na co to je.

Minář: Kdyby nebyla. Tak co chce p. Langer. Beztak to bude …

Schubert: S bodem 3 nesouhlasím.

Langer: Může p. starosta nastat situace, že to bude muset obec celé profinancovat ze svého.

Štencl: Ano. Když nedostanete dotaci, budou nahoře byty, dole komerční prostory.

Schlemmer: Už bych uzavřel diskuzi. Točíme se kolem dokola. Každý na to má nějaký názor. Měli bychom přistoupit k hlasování. Prosím návrhovou komisi, aby přednesla jeden bod po druhém.

Tylová: ZO schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi nemovitosti dle textu, který je tam vyvěšený (na promítacím plátně byl text důvodové zprávy), která bude řešit následující body: existenci stávajících nájmů, výmaz zástavy a existenci předkupního práva. Ve výši 5.5 mil. Kč od p. Ducháčka.

Schlemmer: Kdo je pro, proti, zdržel se?

Tylová: O výši úvěru. ZO schvaluje pořízení úvěru ve výši 5,5 mil. Kč. za účelem koupě nemovitosti čp., jak je to předepsáno, 123 podle jednotlivých bytových jednotek.

Schlemmer: Kdo je pro, proti, zdržel se?

Tylová: Třetím bodem bude. O využití nemovitosti rozhodne ZO. Bude zpracována PD.

Schubert: To jde proti sobě. O čem bude rozhodovat ZO, když bude mít před sebou PD za 1mil. To mi řekněte?

Tylová: O účelu rozhodne ZO.

Minář: Dva body stačí.

Langer: Pořád vypadává žádost o dotaci, kterou za obec někdo zpracuje a zastupitelé s ní nebudou seznámeni. To znamená na příštím ZO předložit žádost ZO.

Minář: Teď ještě nic nevíme. Ještě nejsou ani podmínky.

Langer: Jak nic nevíme? Víme všechno.

Minář: O dotaci nevíme nic.

Langer: Víme, že o ni budete chtít žádat.

Minář: Až budou podmínky venku.

Langer: Samozřejmě.

Minář: Není vyhlášena.

Langer: P. starosto, sám jste řekl, že o ni budete žádat. Žádost bude vypracovaná. A já bych si přál, aby měl každý zastupitel možnost se s žádostí seznámit před tím, než bude odeslána poskytovateli dotace. To je hodně důležité.

Indra: To by ZO muselo schválit zadání projektové dokumentace.

Langer: To už asi v tom časovém presu nebude možné.

Schubert: Mě zajímá zadán pro projektanta. Co chceme. Buď se do dotace trefíme nebo ne.

Langer: Ale v dotaci se zavazujeme ke spoustě dalších věcí.

Tylová: Poslední bod na hlasování. ZO schvaluje zpracování PD na sociální bydlení s tím, že budou předloženy podmínky dotace.

Minář: Až budou známy.

Schubert: ZO tedy rozhodne, jestli to smete ze stolu?

Tylová: Ano.

Langer: Co když vám bude hořet termín a vy ji budete mustre odeslat.

Tylová: Dala bych hlasovat o tom, že tam bude PD na sociální bydlení s tím, že vám předložíme podmínky dotace. Až to bude zpracováno.

Langer: Před odesláním žádosti o dotaci?

Tylová: Snad ano.

Schlemmer: Kdo je pro návrh bodu 3?

Faltus: Ještě jedno, ztratil jsem se.

Tylová: ZO schvaluje zpracování PD na sociální bydlení. Podmínky dotace budou předloženy v možném termínu.

Schubert: A ještě tam doplňte, že ZO rozhodne, přece jsme se na tom shodli.

Langer: Kde je žádost o dotaci?

Schlemmer: Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Schubert: My máme pozměňovací.

Langer: Jak je možné, že jste ten návrh třikrát změnila?

Tylová: Já jsem ho neměnila.

Langer: Akorát, že to do toho jednou dáte a podruhé vypouštíte. Jak se vám to hodí. Ještě to prosím jednou přečtěte nebo mi řekněte, je-li tam možnost ZO seznámit se s žádostí o dotaci před jejím odesláním poskytovateli? Aby si ZO mělo možnost přečíst, k čemu se obec zavazuje? Nedáte-li to tam, celé to řešíte jen vy.

Minář: To není nikdy u žádné podmínky dotace co chcete vy aby to schválilo ZO. Teprve až přijde od poskytovatele dotace že to schvaluje, pak to teprve schvaluje RO nebo ZO.

Langer: Pane starosto momentálně porušujete vlastní usnesení, kde se na ZO na podnět p. Pospíšila odhlasovalo, že se nebudou přijímat dotace a žádat o dotace aniž by s tím bylo seznámeno ZO. Toto usnesení máte schválené a teď ho budete otáčet?

Minář: U každé dotace musíme schválit přijetí. Teprve až to podáme.

Langer: To je nejhorší, protože schvalujeme něco hotového. Tentokrát máme možnost pobavit se o něčem ještě než to uděláme. A to je co vám tak hodně vadí pane starosto.

Minář: Mně to nevadí.

Langer: Tak proč to tam nedáte a jdeme dál.

Štencl: Neví se, kdy to bude nutné podat. Sám jste říkal co když to bude nutné podat zítra pozítří.

Langer: Vám vadí se sejít na speciálním ZO?

Novosadová: Vadí, my také chodíme do práce.

Langer: P. Novosadová, já také chodím do práce jak vy.

Minář: P. Langer. Opakuji. Až bude dotace schválená, než ji vyplatí, přijde teprve požadavek na schválení přijetí v RO nebo ZO (určuje poskytovatel). Teprve až je schváleno … V tom si můžete udělat změnu, že požadujete ZO, nestačí RO. Teprve jestli dotaci přijmeme rozhoduje ZO.

Langer: To je špatně.

Minář: Jinak to nejde. Takové jsou podmínky dotace.

Langer: Je rozdíl mezi tím, když něco nejde nebo se to nechce.

Schlemmer: Debata již byla ukončena návrhem na usnesení.

Schubert: Technická poznámka. Obec má vědět co chce. Dotace slouží buď k tomu, že se trefí do toho co obec chce nebo ne. Když se trefí, tak je vezme. Když ne, tak je nevezme. My jdeme jinak, my jedem podle podmínek dotace. Vy uděláte dokumentaci, která je podle dotace. My napřed nevidíme ty podmínky. Úplně jste to otočili. Skončili jsme s konsenzem. Racionalita končí. Prosaďte si svoji. Máte možnost. Odhlasujte si to. Rozejdeme se.

Tylová: Poslední návrh usnesení. ZO schvaluje zpracování PD na sociální bydlení, které bude realizováno i v případě neobdržení dotace.

Langer: Proč se pořád tak bráníte veřejnost seznámit s obsahem žádosti. Můžete mi to pane doktore vysvětlit, proč konkrétně vy nechcete seznámit veřejnost s obsahem žádosti, k čemu se zavážeme, ještě před tím, než to odešlem? Než se přece zavážu k investici 15 mil., přece to nebudou dělat dvě hlavy pomazané. To můžem ZO rozpustit a jít domů. Stačí p. Tylová s p. Minářem sama.        

Štencl: Podmínky dotace budou podle mě na internetu.

Langer: Nejde o podmínky. Jde o to, k čemu se jako obec zavážeme.

Minář: Podmínky dotace. K ničemu jinému se nezavážem.

Langer: Nedělejte ze mě pitomce. V bodovém systému žádostí se žádost dá upravit tak, že dostanu 30 bodů nebo 100.

Štencl: Tak to budete zpracovávat vy tady? Takže ZO?

Langer: Mám pocit, že někomu za to platíte. Někdo dostává peníze za to, že pro nás dotace zpracovává.

Štencl: Vy pak budete jako zastupitelé kritizovat jestli to je nebo není v pořádku?

Langer: ZO se s tím ztotožní nebo ne.

Minář: To už je z cesty.

Schlemmer: Nechávám hlasovat o třetím návrhu. Kdo je pro, proti, zdržel se?

Schubert: Omlouvám se, mohla byste jej zopakovat?

Tylová: ZO schvaluje zpracování projektu na zpracování PD na sociální bydlení, které bude realizováno i v případě neobdržení dotace.

Schlemmer: Nebo ten bod zrušíme?

Langer: Dotáhli jste to až sem tak hlasujeme. V momentě, když vidíte, že vám to neschválí ani vlastní lidi, tak ten bod stáhnete?

Minář: Je jedno, jestli to projde nebo neprojde.

Langer: Mně to je jasný, vám jde jen o to, jestli budou peníze pro Provozní a dalších 15 mil na proinvestování.

Schlemmer: Nechal bych tuto invektivu.

Langer: To není invektiva, to je realita, ve které žijete a děláte, že ji nevidíte.

Schlemmer: Kdo je pro formulaci, proti, zdržel se? Prošlo to?

Štencl: Neprošlo.

Schlemmer: Tato formulace nebyla schválena. Přistupuji k bodu 3.

Schubert: Mohu se zeptat? Skončili jsme na vodě, co bude? Koupí se barák …

Tylová: Dala jsem několik návrhů usnesení. Ani jeden se vám nelíbil, tak si musíte počkat do konce.

Langer: To se vám bude hodit p. Tylová. Vždyť to řekněte na plnou pusu.

Schubert: RO si přijme nějaké usnesení, vybuduje si tam co bude chtít …

Schubert: (po posledním bodě zařazeném do 3 finanční záležitosti) Mám návrh na usnesení, který se týká předchozího tématu, tj. domu čp. 123. Náměty na využití domu čp. 123 předloží Rada obce na příštím jednání Zastupitelstvu obce a Zastupitelstvo obce rozhodne o využití. Prosím, aby se o tomto hlasovalo.

Minář: Již jsme rozhodli.

Schubert: Zastupitel má kdykoliv během jednání právo předkládat návrhy.

Minář: My ti to nevyvracíme.

Schubert: To je dobře, takže žádám, aby se o tom hlasovalo.

Langer: Jmenovitě, pokud možno p. Krausová.

Schubert: Jestli to chcete odcitovat sama nebo já to ještě jednou zopakuju. Náměty na využití domu předloží Rada obce na příštím jednání Zastupitelstvu obce a Zastupitelstvo obce rozhodne o využití.

Langer: Nemovitosti č.p. 123.

Minář: Když to teď schválíme. My uděláme projekt za milion a pak se to změní, tak ho zahodíme.

Schubert: Ne. Protože jsme zde správní hospodáři, tak to uděláme tak, že v momentě, kdy RO shromáždí náměty, svolá se ZO, i kdyby to mělo být za 14 dní. Bude to zveřejněno dostatečně dlouho dopředu. Zastupitelé i Obecní úřad budou do té doby schopni přijmout návrhy a o tomto se potom bude jednat. Prosím, aby se o tom hlasovalo.

Schlemmer: Vracíme se tedy k bodu 2j. Je to 4. usnesení. Kdo je pro tento návrh, proti, kdo se zdržel? Návrh nebyl přijat.

Zpět