Odpověď z obecního úřadu

31.10.2015 11:36

Dne 27. 10. 2015 jsme obdrželi odpověď na návrh pana Korytáře upravit malínskou cyklostezku.
Odpověď si můžete přečíst zde.
Vyjádření k odpovědi bude předloženo později.

Schubert

Zpět