Pan Minář si z Obecního úřadu udělal soukromou firmu a z úřední pošty poštu soukromou

16.05.2018 00:00

    V pondělí 14. května 2018 v 16:30 přišli na Obecní úřad čtyři lidé - žadatelé. Chtěli si vyzvednout dokumenty, které jim po právu náleží. Ačkoliv požadavek na vydání dokumentů byl kompetentnímu orgánu obce, starostovi Minářovi, znám dostatečně dlouhou dobu dopředu, dokumenty do konce pracovní doby vydány nebyly. Pan Minář, když se po něm něco vyžaduje, na OÚ nebývá. Úřednice mu sice telefonovala, ale obsah telefonátu žádajícím nesdělila. O čem asi mluvili, vyplynulo až z následujícího. V 17:30, kdy končí pracovní doba, řekla žadatelům, to již byli ve dvou, na shledanou a bez dalšího odešla. Úřad nechala nezakódovaný, přepážku otevřenou na škvíru 10 cm, dveře od budovy odemčené a žadatele čekající u přepážky. Dvojice čekala ještě poměrně dlouho, až někdo přijde zakódovat a zavřít budovu. Dům pak opustila, aniž se dočkala. Ještě o půl jedenácté byla budova odemčená.

    Žadatelé s p. Minářem mluvili telefonicky rovněž. Byť se hovor odehrál po telefonátě úřednice a ještě před ukončením její pracovní doby, vypadalo to, jako by pan Minář byl o několik dní pozadu, kdy ještě nevěděl, že si na OÚ přijdou lidé pro dokumenty a že v době telefonátu již na úřadě jsou. Stále opakoval, že první jej mají požádat o schůzku a na té mu říci co chtějí. Dělal jako by nerozuměl, že žadatelům nejde o schůzku, ale o dokumenty. Vypadalo to, jako by zapomněl, že o dokumenty byl žádán s předstihem zaručujícím dostatek času na přípravu dokumentů. Vydání některých z dokumentů mu dokonce nařídil krajský úřad a prokazatelně o tom věděl již v polovině února. Přesto v telefonátu ještě chtěl, aby byl o to samé znovu žádán podle zákona o svobodném přístupu k informacím, když hluboko v roce 2017 tutéž žádost, podle téhož zákona, zamítl. Žadatel, zastupitel, se proto v říjnu 2017 dožadoval informace podle zákona o obcích a na to se starosta ani neobtěžoval reagovat.

    Žadatelé žádali o dokumenty:

  • Usnesení Okresního státního zastupitelství v Šumperku, kterým byl určen opatrovník obce Nový Malín
  • Rozhodnutí ČIŽP o obci Nový Malín ve věci porušení zákona o odpadech
  • Odvolání obce proti tomuto rozhodnutí ČIŽP
  • Rozhodnutí odvolacího orgánu

    Obec není soukromá firma pana Mináře. Pan Minář se má jako orgán obce řídit zákony a odpovídat na dotazy bez ohledu na osobu tazatele. Ať už to je jeho koaliční partner nebo kontrolující opoziční zastupitel či jiný obyvatel Nového Malína. Úřední pošta, která je adresována obecnímu úřadu, není soukromou poštou pana Mináře, ale na dotaz do ní smí nahlížet i zastupitelé a v některých případech všichni občané a pan Minář musí ze zákona úřední sdělení a rozhodnutí, která se týkají obce Nový Malín, předložit zastupitelstvu.

    Starosta jako úřední osoba by měl být přístupný na obecním úřadě pro širokou veřejnost i zastupitele minimálně v úřední dny. Pro běžného občana, ale i pro zastupitele, je starosta téměř nedostupný. Vyhýbá se osobně vysvětlit zastupitelům, proč překračuje své pravomoci upíráním důležitých dokumentů.

    Žadateli byli:

Martin Langer
Jiří Schubert
Josef Smolicha
Miroslav Vinkler

Zpět