Personální otázky - komentář k bodu projednaného Zastupitelstvem obce Nový Malín dne 7.12.2015

21.12.2015 22:59

     V dalším nám dovolte pár myšlenek k stěžejním výrokům bodu Personální otázky, projednávaném na 6.VZZO.

    Jak asi mnozí potvrdí, podstatné bylo řečeno v podkladech k bodu a v projevu pana Mgr. Štencla. Přepis výroků z jednání je uveden ve článku „Personální otázky, bod 6.VZZO - srovnání zápisu a toho co bylo řečeno“.

    Pan Štencl začal svůj projev k bodu prohlášením, že je zklamán neférovým jednáním opozice. Z dalších vět se dá odvodit, že tu neférovost spatřuje v rozšiřování požadavků: „návrh opozice …, to znamená, aby pan Minář odstoupil, je pouze prvním krokem k jejich dalším požadavkům. A dalšímu nátlaku na koalici.“ Jako příklad rozšiřování požadavků uvádí nelibost opozice ke schválení statutu obecní tiskoviny Radou obce. Nesouhlas se statutem také uvádí jako důvod, proč usoudil, že: „… v podstatě cokoliv se nebude opozici líbit jak Rada nebo Zastupitelstvo rozhodne, tak znovu přijdou s nějakými dalšími požadavky.“

    Výroky pana Štencla ukazují, že chtěl z opozice udělat nesvéprávné, tj. takové, kteří by se po splnění požadavků, jež dali koalici, stali vazalem, museli se podřídit a vlastní názor nemohli transformovat do připomínek a požadavků. Když svůj názor projevili, a to při upozornění na pošlapání práva svobody projevu ve statutu Malínských novin, postavil se pan Štencl před lidmi jako obránce spravedlnosti. Opozice podvádí, protože se nedrží svých požadavků a zvyšuje je, ale koalice je poctivá, protože slíbila, že v dalekém dubnu pan Minář odstoupí nebo bude odvolán. Jestli koalice po slibu provádí další přešlapy, to již pan Štencl neřeší. Pro něj je podstatné, že splnil požadavek.

    Dále v projevu Mgr. Štencl poukazuje na další vystupňované požadavky: „…nikde na žádném jednání nezaznělo, aby se v podstatě všichni v Provozní a vedení obce vyměnili tak jak to je teďka prezentováno.“

    V materiálu k bodu jednání Zastupitelstva, o nějž se výše uvedený výrok pana Štencla opírá, se nachází jen tři místa, která může mít pan Štencl na mysli:
    1) Druhá věta prvního odstavce: „Cílem bylo vyvolat personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM, pokud jsou spojeny s negativními jevy v obci popsanými níže.“
V tomto případě snad nestranně uvažující člověk bere větu jako specifikaci toho co se chtělo při jednáních dosáhnout. Jasně je jmenována funkce starosty. Funkce jednatele a další funkce ať už v PNM nebo na obci jsou jen v možnosti. Navíc všechny personální změny jsou podmíněny spojitostí s negativními jevy v obci, které se jmenují níže. Soudný člověk se bude ptát, čeho se při jednání dosáhlo, která osoba a z jaké funkce má odejít.
    2) První věta druhého odstavce: „Důvody k personálním změnám na postu starosty a v dalších statutárních, politických a hospodářských funkcích v rámci obce a PNM shledává opozice v řadě pochybení a nedodržení platných zákonů a dalších nařízení a pravidel ze strany starosty a vedení obce a PNM.“
V tomto případě se jedná o parafrázi věty z prvního odstavce, která má navodit, že se v druhém odstavci jmenují negativní jevy, avizované v prvním odstavci jako důvod personálních změn.
    3) První věta z odstavce návrh usnesení: „V tomto bodě, navrženém k jednání, opozice očekává od koalice vyřešení personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM.“ Je to věta z těch tří nejdůležitější, protože ukazuje, jak by asi koalice mohla jednat, aby uťala opozici možnost rozhodnout se pro trestní oznámení. Pánové Štencl, Schlemmer a Faltus a paní Tylová věděli jaké priority opozice v personálních požadavcích má. Pokud by se v rámci koalice dohodli na větších změnách ve funkcích, odůvodněných pochybeními a nedodržováním platných zákonů, určitě by to nebylo ke škodě a věta z odstavce usnesení jim to nezakazovala, ale ani nepřikazovala.

    Každopádně důvodem, proč šest zastupitelů požádalo o svolání Zastupitelstva, bylo, aby koalice dala najevo, jak chce řešit problémy v obci. Za současného stavu nebylo možno čekat do dubna. Termín byl tak vzdálený a předpoklady co se do jeho vypršení bude dít, když už v pár dnech se udály takové přešlapy jako odsouhlasení statutu obecní tiskoviny a „návštěva“ pana Mináře u vedoucího jednoho ze zastupitelů, byly tak jasné, že nebylo jiné řešení, než chtít po koalici aby ukázala karty. Zda chce či nechce vyměnit starostu a odvolat jednatele.
Ukázalo se, že koalice starostu ani jednatele odvolat nechce. Naopak demonstrovala svou bojovnost a nevstřícnost. Jinak řečeno, koalice rozhodla o dalším.

    Pan Štencl ve svém projevu dále upozorňuje, že opozice si trestním oznámením žádné body nenažene, naopak se dostane do mínusu. K tomu jen poznamenáváme, že trestním oznámením si žádné body nahánět nemíníme. Naopak nám je líto, že vedení není ochotno změnit svůj kurz směrem k transparentní a přátelské spolupráci v rámci zákona a ku prospěchu obce, ale naopak jej brání za cenu finančních ztrát pro obec a likvidací nepohodlných osob.
    Opozice za současného obsazení Zastupitelstva ani netouží po moci. Naopak rozhodnutí o dalším směřování po odchodu pana Mináře nechávala na koalici. Ona vyhrála volby a má vést obec v rámci slibu zastupitele. Je proto divné, že pan Štencl chtěl slyšet, co bude dál. Možná chtěl slyšet, že mohou dál jednat stejně. Opozice však předpokládá, že na základní věci není třeba ukazovat, že jsou při správném řízení automatické. Ať už se jedná o transparentnost, dodržování zákonů, přiznání chyb a kroky k jejich nápravě, plánování, …

Jiří Schubert
Martin Langer
Pavel Boucký
Dušan Hovanec

Zpět