Pozvánka na informativní schůzku o změně územního plánu Nový Malín

02.06.2016 00:00

27. 5. 2016 byla na úřední desku Nového Malína vyvěšena pozvánka na informativní schůzku "Změna č. 1 územního plánu Nový Malín".
Termín schůzky je stanoven na 7. 6. 2016 (úterý) na 16:00.
Schůzka se má konat v jídelně ZŠ Nový Malín.

Požádal jsem obecní úřad o upřesnění programu:

Prosím o doplňující informace k informativní schůzce o změně územního plánu, plánované na 7.6. do jídelny ZŠ.
- kdo budou referující
- o čem budou referovat (obsah referátu - samozřejmě nemusí být podrobný)
Pokud máte ještě nějaké další informace/podklady ke schůzce, uvítal bych je rovněž.


Dostal jsem odpověď:

Jedná se o informativní schůzku pro veřejnost. Tato schůzka není veřejným projednáním ve smyslu stavebního zákona. Referujícím bude zpracovatel územního plánu Ing. arch Dujka, který podá informace o územním plánu a odpoví na dotazy, které v nedávné době podali občané na obecní úřad.

Jiří Schubert

Zpět