Přednáška pana Vinklera "Nový Malín a změna územního plánu"

03.11.2016 00:00

Dne 26. 10. 2016 pan Vinkler, předseda spolku Zdravý Malín, z.s., přednesl přednášku "Nový Malín a změna územního plánu".

S laskavým svolením autora ji smíme publikovat.

Odkaz na text ve for mátu PDF zde.

Několik dodatečných údajů:

Zpět