Reakce na dopis pana starosty

02.11.2015 19:00

Nový Malín 1. listopadu  2015

Obecní úřad Nový Malín
starosta pan Josef Minář

Věc: Cyklostezka Nový Malín

    Pane starosto, tlumočím odpověď pana Korytáře.

    Nesouhlasí s tím, že posouzení zůstalo na úrovni obce. Předpokládal, že bude projednáno s příslušným oddělením policie ČR a především s projektanty vzhledem k současným poznatkům a normám platným pro cyklostezky. Poukazuje na to, že současná malínská cyklostezka je v odborných kruzích dávána jako příklad jak se cyklostezka dělat nemá.

    Co se týká úseku cyklostezky „U Tygra“, není zřejmé, jaké místo pro umístění stánku navrhujete a kdy přemístění nastane.

Závěr:

    Uvítali bychom, kdybyste problém křižovatky otevřeli před projektantem, zprostředkovali kontakt mezi ním a panem Korytářem a přislíbili, že nevylučujete podíl na případných úpravách cyklostezky.
    Dále žádáme o oznámení, které místo jste zmrzlinovému stánku vytyčili a kdy přemístění nastane.

Jiří Schubert
Nový Malín

Zpět