RN č.4 - protokol o ústním jednání

04.09.2017 00:00

Dne 04.09.2017 na odboru výstavby Městského úřadu v Šumperku proběhlo ústní jednání na téma "projednání námitek, vznesených v průběhu územního řízení k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Retenční nádrž č. 4 (malá vodní nádrž) na bezejmenném levostraném přítoku Malínského potoka".

Zpráva o jednání je sepsána účastníkem jednání, Ing. Vinklerem, v diskuzním příspěvku RN č.4 - jednání na odboru výstavby.

pProtokol z jednání je dostupný zde.

Redakce

RN č.4 - jednání na odboru výstavby

Více zde: https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200002807
RN č.4 - jednání na odboru výstavby

Více zde: https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200002807
Zpět