MUDr. Michal Šnajdr: Syndrom hybris, syndrom mocenské pýchy – příznaky, projevy, symptomy

21.02.2016 21:44

S povolením správce stránek https://www.priznaky-projevy.cz/ převzato z originálu https://www.priznaky-projevy.cz/psychiatrie-sexuologie/syndrom-hybris-syndrom-mocenske-pychy-priznaky-projevy-symptomy
Napsal: MUDr. Michal Šnajdr

    Syndrom hybris (anglicky syndrome hybris) je pojem, který byl poprvé užit britským politikem a psychiatrem Davidem Owenem, který se dlouho zabýval vlivem nemocí na rozhodování vrcholných politiků. Toto onemocnění je spojeno jak s osobou člověka, tak s určitou funkcí. Syndrom hybris zde představuje jakousi "zpupnost z povolání" a je neoddělitelně spjat s držením a výkonem moci.
    Vlastní příčinu si tedy lze představit jako vznik závislosti na moci, jejíž podstata se velmi podobá např. závislosti na alkoholu. Je-li jedinec moci zbaven, syndrom obvykle odeznívá. Podle Owena trpěly syndromem hybris tito vrcholní politikové: George W. Bush, Tony Blair, Margaret Thatcherová, Neville Chamberlain, Theodore Roosevelt ad. U nás vykazují jisté rysy podobné syndromu hybris např. Václav Klaus, David Rath a mnozí další.
    Léčba: tento syndrom obvykle samovolně odezní po odnětí moci ve vrcholných funkcích. Vhodná též pomoc psychologa, psychoterapie, socioterapie. Sám Owen zde veřejnosti doporučuje otevřenost v informování o této nemoci politiků, která přispěje k její lepší kontrole.

Jak se projevuje syndrom hybris – příznaky, projevy, symptomy:

  • nabití neadekvátně velikého seběvědomí
  • ignorování názorů a rad svého okolí
  • postupně paušální zavrhování ostatních názorů a rad
  • typická troufalost vzpříčit se daným skutečnostem
  • neuznání vlastní chyby
  • hlavním rysem je neschopnost měnit směr politiky, protože by  k tomu bylo nutné přiznat chybu
  • mocenská posedlost
  • nutkavá potřeba omezit v soutěži o zdroje vliv jiných mocenských elit, stejně jako vliv té části populace, jejíž podíl na moci je malý
Zpět