Tak nám p. Tylová popřála vše nejlepší do roku 2016

30.12.2015 14:11

    Co nám asi chtěla sdělit oním malým plátkem, který za ni roznášeli zaměstnanci PNM při odečtu vody? Chtěla nám nejspíše vysvětlit několik témat, která koncem roku 2015 hýbala obcí. Jak se jí záměr podařil, na to si nejspíše udělá občan názor sám. Už jenom fakt, že PNM v roce 2015 pocítila potřebu dvojího zviditelnění a otevření se občanům Malína, o něčem vypovídá. Jak se nejlépe dostat lidem pod kůži? Rozdáme pár balonků, budeme na lidi milí, a oni nás přece musí mít rádi. Vždyť, jak napsal p. Minář, jsme jich zaměstnali za posledních pár let 800. To je skoro každý čtvrtý občan obce, včetně nemluvňat. Nebo je to trochu jinak? Dle podpory státu pro nezaměstnané vlastně zaměstnám jednoho člověka, i několikrát za sebou, jen pro to, abych od státu získal nemalé finanční pobídky.

    Paní Tylová si neustále stěžuje na opozici, která ne a ne mít na věci stejný názor jako ona s p. Minářem. Opozice už dokonce začala sama sobě ku prospěchu upravovat zákony tak, aby poškozovaly PNM. Mezi řádky lze vyčíst i to, že si snad opozice ty zákony sama sepisuje jen proto, aby mohla pořádat hony na čarodějnice a čaroděje. Měla zřejmě na mysli zákony o odpadech, zneužití pravomoci veřejného činitele, nový zákon o trvalém místě pobytu a další a další. Snaží se podsouvat lidem, že je lepší zdravý (nemocný) rozum, než platné zákony. Nebo se nám snaží vysvětlit to, že zneužívání platných zákonů se nám vyplácí, a proto je dodržovat nemusíme?

    Dále se nám snaží vysvětlit, jaký je p. Minář vlastně výborný starosta, když na OU stráví denně někdy i půl hodiny oproti p. Felklovi, který, neznalý věci, zde trávil i hodin 12. Ono dá někdy práci neustále vymýšlet práci pro PNM tak, aby to moc lidí nepochopilo a peníze se do PNM jen hrnuly.

    A tak i já přeji všem slušným a poctivým lidem, kteří za svoji snahu něco pro obec dobrého vytvořit a udělat dostávají jen tu držko... a přeji i těm, co neustále obec jen okrádají a parazitují na ní, jen to, aby se jim v roce 2016 dostalo po zásluze odměny, kterou si beze studu určitě zaslouží.
Jak se nám bude rok 2016 vyvíjet? To opravdu nikdo netuší. Může to dopadnout všelijak. Může zvítězit i zdravý rozum, ale paní Tylová nám vše, včetně zákonů, tak zrelativizovala, že je jeho vítězství s velkým otazníkem.

Martin Langer

Zpět