Úvahy o statutu Malínských Novin

18.11.2015 00:00

    Rada obce Nový Malín na svém zasedání, konaném 12. listopadu 2015, schválila dokument obsahující pravidla fungování Malínských Novin. Celý si jej můžete přečíst na této adrese. V tomto příspěvku bych chtěl popsat pár postřehů, které mě napadly při čtení článku 3, bodu 2 a 3 statutu. Píše se tam:

    1)V periodiku je poskytován prostor členům zastupitelstva pro věcná sdělení či stanoviska k problematice obce v přiměřeném rozsahu. Tento prostor bude poskytnut v ,politické‘ příloze, … odpovídá zhruba 20 řádkům textu.“ Protože členem Zastupitelstva je i pan starosta Minář, jeho fanoušci si již příspěvek, podobný tomu o turbíně, nepřečtou, byl by moc dlouhý. Natož aby se podívali na fotografie. Počítám, že příspěvky za něj bude psát někdo, kdo v Zastupitelstvu není a budou jako „nepolitické“ vytištěny mimo „politickou“ přílohu.

    2) „V periodiku nejsou zveřejňovány příspěvky o činnosti politických stran a hnutí ani stranické polemiky a politické polemiky a politické názorové střety.“ Protože vše, co napíše člověk jako zastupitel, může v někom vyvolat názorový střet, bude prostor pro zastupitele prázdný! Nikdo jej nebude moci využít! Leda, že by příspěvek nevyvolal názorový střet alespoň u trojice členů Rady. To je možné(!), protože ve statutu je také napsáno: ,,politickou‘ přílohu a její obsah bude schvalovat Rada obce.“

    Z výše uvedeného vyplývá závěr: v ‚politické‘ příloze budou moci být jen příspěvky vyvolených o čemkoliv, protože nevyvolení se o příspěvku dozví, až si noviny vyberou ze schránky a Rada se do střetu s vyvolenými nedostane.

    3) Další nezdolatelná překážka zveřejnění příspěvku nevyvolenými je, že se nedozví termín, kdy mají Noviny vyjít. Ve statutu se píše: „Příspěvky (sdělení) do této ‚politické‘ přílohy je nutno doručit Radě obce vždy nejpozději tři týdny před termínem vydání.“ Ve statutu není žádná zmínka jak bude termín vydání oznamován. Z praxe víme, že Rada obce si naplánuje číslo a neobtěžuje se dát to nevyvoleným na vědomí. Psát příspěvky dopředu do tak nepravidelně vycházejícího „periodika“ je nepřijatelné.

    Co tomuto statutu říká tiskový zákon (46/2000)? V § 4a zákona se píše: „Vydavatel  periodického  tisku  územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a  poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory  členů  zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

    Zákon říká, že názory členů zastupitelstva je třeba zveřejnit i tehdy, když je vydavatel nepovažuje za objektivní. Neboli neobjektivita příspěvku zastupitele není důvodem k nezveřejnění. Vydavatel příspěvky samozřejmě může komentovat v jiném příspěvku, aby bylo objektivitě, myšleno objektivitě z hlediska vydavatele, učiněno zadost. Podmínky nezveřejnění jsou vyjmenovány v tiskovém zákoně na jiném místě a o objektivitě se tam nemluví - viz § 15, kde jsou, mimo jiné, uvedeny důvody: pokud by byl uveřejněním příspěvku spáchán trestný čin či správní delikt, nebo pokud by uveřejnění příspěvku bylo v rozporu s dobrými mravy. Viz k tomu též https://www.bezkorupce.cz/nase-temata/radnicni-periodika/ otázka z 2.10.2015 a odpověď z 7.10.2015.

    Za přiměřený prostor, což nařizuje tiskový zákon, nelze považovat 1500 znaků včetně mezer, což nařizuje statut. Například tento příspěvek má 3389 znaků včetně oddělovačů.

Jiří Schubert

Zpět