Zpráva o vyšetřování ČIŽP v kauze Provozní – cesta za školou, pískovna

12.10.2017 00:00

Vážení občané Nového Malína,

            po několikaletém vyšetřování se nedávno podařilo MŽP (Ministerstvo životního prostředí) a ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) uzavřít dění, které se týká naší PNM (Povozní Nový Malín). Je potřeba říci, že vyšetřování Obce Nový Malín stejnými úřady ještě není ukončeno a v budoucnosti se k němu budeme vracet. V tomto článku bych se chtěl věnovat tomu, co se v minulosti přihodilo na téma cesta za školou a terénní úpravy v bývalé pískovně.

            Jedná se o velice výnosný obchod, který vymyslel náš pan starosta s paní Tylovou a to ve prospěch jejich PNM. Nutno dodat, že profit mělo pouze PNM, nikoli obec. Věc spočívá v myšlence „kam, jak a kde ukládat odpady“. Za uložení odpadů musí jiní platit nemalé peníze. Bez souhlasu RO, ZO či jakýchkoli dotčených orgánů, bez patřičných stavebních povolení se pan starosta rozhodl pro následující:

            Rozhodl se vybudovat pěknou novou cestu za školou, směrem na Krásné. Alej již v místě byla vysázená, stačilo začít budovat. V délce min. 480 m nechal odstranit ornici, která zmizela a nikdo neví kam. Výkop po ní začal zavážet stavebním odpadem, který vyprodukovala PNM nebo a.s. Medlov, která zadala demolice PNM a zřejmě jí za práci i odpad řádně zaplatila. Tento odpad do cesty skutečně uložil, tím se dostal do rozporu s dodatečně získaným stavebním povolením, kde se hovoří o použití drti a stavebního recyklátu. Tím tedy PNM vydělala 3x, jednou za platbu od Medlova, podruhé za ušetřené skladovné, potřetí za neprovedené úkony, ošizený materiál, atd. nařízené v projektu. V této fázi se o něm dozvěděla ČIŽP a začala věc šetřit. Obec získala dodatečně stavební povolení, které je bohudík vázané na odtěžení stavebního odpadu a jeho další likvidaci nebo použití v souladu se zákonem o odpadech. Vznikla i smlouva o dílo, která zajišťuje PNM za vybudování 2/3 délky cesty k prvnímu mostku částku asi 3 800 000Kč bez DPH. Pro šťouraly, cesta se má vydláždit zámkovou dlažbou a mají u ní být dřevěná posezení. Pěkné, jen ten průšvih okolo.

S terénní úpravou je to to samé. Celá léta ji PNM využívá k nekalým věcem a nyní nás její činnost doběhla. Větší díl odpovědnosti však v budoucnu padne na naši obec a doufejme i na hlavy starosty a místostarostky. MŽP a ČIŽP to došetří a my se s tím jako obec budeme muset nějak vyrovnat. Je potřeba dodat, že s těmito institucemi by bylo snadnější jednání, pokud by se naše obec s usvědčenými viníky již sama vypořádala a naši obec by zastupovalo v budoucnu nové vedení, které není v těchto „čachrech“ nijak namočeno.

            To, co jsem zde uvedl, berte prosím jako malý úvod, za který ručím. Není zde jediné slůvko lží, polopravd, nesrovnalostí, jak se Vám pokusí vnutit pan Minář s paní Tylovou. Oba mají minimálně máslo na hlavě a mohou se jako obvinění hájit, jak sami uznají za vhodné. Za zde uvedené ručím. Jako bonus přikládám pro ty, co se zajímají o dění v Novém Malíně, malý výpis na 4 stránky ze 40 stránkových dokumentů vypracovaných MŽP a ČIŽP. Pro znalce a fajnšmekry samozřejmě přikládáme i kompletní originální dokumenty MŽP a ČIŽP. Pro pamětníky zápis z ústního jednání na místě cesty za školou, pořádané odborem dopravy. Pro pana Štencla: vše je zcela oficiálně, nikoli tajnou službou.

 

Martin Langer, zastupitel

Zpět