Otázky a odpovědi

Bytový dům Luže podle odpovědí na dotaz zastupitele Schuberta

27.02.2017 00:00
Dne 28. 4. 2016 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. V průběhu zasedání vznesl Jiří Schubert žádost o informace ve znění: Dotaz na kompletní vyúčtování Bytového domu K Lužím Žádám o výčet příjmů a výdajů do a z obecního rozpočtu, které se týkají bytového domu K Lužím a...

Dotazy a náměty předložené panu Minářovi

30.09.2016 00:00
Dne 4. července 2016 bylo panu Minářovi doručeno 6 otázek/námětů. 29. července poslal odpovědi. 1.  Dotaz: v Malínských novinách 2/2016, distribuovaných do schránek 21.6., vyšel v příloze článek „Zpráva o dění v obci“. Součástí článku byl odstavec vyzývající Vás a pana Langera...

Bude opraven nebezpečný povrch hřiště u školy?

31.07.2016 00:00
Občané mi zaslali upozornění na nekvalitní povrch hřiště u školy: Ať už opotřebením anebo nekvalitním povrchem, stává se hřiště u školy den ode dne více a více nebezpečné. Nad tím, že se tam při hraní shrnují čáry (což tedy nechápu jak se vůbec může stát) a povrch má k rovnosti...

Odůvodnění výše sazeb za úkony učiněné pracovníky OÚ při poskytnutí informace podle zákona 106/1999

20.03.2016 00:00
Dne 7. 3. 2016 byl na elektronickou podatelnu OÚ Nový Malín doručen dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Všechny dotazy byly směřovány na obsah dokumentu "Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999" - viz zde. Odpověď přišla již 16.3.: Prosím o úplné odpovědi...

Několik otázek na téma zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

05.03.2016 00:00
Dne 24.2. 2016 bylo na podatelnu MV ČR (posta@mvcr.cz) posláno několik dotazů týkajících se zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ). Odpovědi byly z MV doručeny již 4.3. 2016. 1) Je možno požadovat úhradu za poskytnutí informace, pokud byla odeslána na mailovou...

Interpelace přednesené na 7. VZZO dne 28.1.2016

26.02.2016 00:00
Interpelace přednesené Jiřím Schubertem na 7. VZZO dne 28.1.2016 Neodpovědi dodány 26.2.2016, podepsané Josefem Minářem 1) Prosím o statistiky pro katastr Nový Malin a katastr Mladoňov:  a) Kolik nových domů k bydlení bylo postaveno od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok...

Dotazy Ing. Felkla z 4. ledna 2016

30.01.2016 00:00
Ing. Luděk Felkl dne 4. ledna 2016 předložil na podatelnu OÚ Nový Malín žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. 18. ledna 2015 mu bylo odpovězeno. Odpovědi podepsal pan Josef Minář ŽÁDOST 1: Stavba cyklostezky Nový Malín - Šumperk (všechny...

Smlouva o provozování kompostárny

29.01.2016 00:00
Získáno jako součást odpovědi na dotaz. Smluvní strany Obec Nový Malín sídlo: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03 IČ: 00303089 jednající starostou obce Josefem Minářem (dále jen „obec“ případně jako „vlastník“) a Provozní Nový Malín s.r.o. se sídlem: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03, IČ:...

Smlouva o provozování sběrného dvora

28.01.2016 00:00
Získáno jako součást odpovědi na dotaz. Smluvní strany Obec Nový Malín sídlo: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03 IČ: 00303089, DIČ: CZ00303089 jednající starostou obce Josefem Minářem (dále jen “obec“ případně jako „vlastník“) a Provozní Nový Malín s.r.o. se sídlem: Nový Malín č.p. 240, PSČ...

Interpelace zastupitelů, přednesené na 6. VZZO, konaném 7. prosince 2015

05.01.2016 00:00
Odpovědi doručeny 5. ledna 2016 Interpelace pana Langera 1) Kdo, kdy a na základě jakých povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí RO, ZO) povolil a kdo realizoval stavbu nového mostu v obci Nový Malín na parcelách číslo: 3790/5 v majetku obce H. J.?, p.č. 3806 v majetku H. J.,...

Nepřipomíná Vám to něco?

Otázky a odpovědi

Proč bylo zrušeno diskuzní fórum na oficiálních stránkách obce Nový Malín?
Otázka položená panem Bouckým a odpověď pana starosty Felkla.

Dopis pana Bouckého panu starostovi Felklovi

Odesláno dne 26. 2. 2015

Vážený pane starosto!
    Po nějaké době jsem se chtěl podívat do diskuzní rubriky na stránkách obce. V posledních týdnech tam začínaly být vcelku zajímavé příspěvky. Zjistil jsem ale, že diskuze byla mezitím ze stránek vymazaná. Nevím, jak mám tento krok chápat, ale vypadá jako reakce potrefených. Asi příspěvky kritizující hlavně bývalé vedení a starostu byly založené na pravdě. Pro mě jako občana je to jednoznačně signál, že opozice má nejspíš v mnohém pravdu a na radnici se dělo a děje něco nekalého.
    Za sebe nemůžu říci, že by se mi diskuze zdála nějak hrubá a neslušná, zvláště ne ze strany těch, kteří tam psali kriticky k nešvarům v Novém Malíně. Trochu mne mrzí, že jsem ji jen sledoval. Nemyslím si, že by všechna kritika byla jednoznačná a pravdivá. Jako reakci obce v demokratické společnosti bych spíš ale čekal přesnými fakty podloženou oponenturu a vysvětlení. Pokud je vše v nejlepším pořádku, není určitě na straně obce problém to občanům doložit a dokázat. Diskuze mohla být efektivním prostředkem komunikace radnice a občanů.
    Opozičníky z Hnutí za zdravou obec moc neznám, vím o koho se jedná, párkrát jsem s nimi mluvil, ale měl jsem k nim mnohé výhrady. V Malíně jsem občanem možná o něco déle než Vy, ale v každém případě krátce. To mi však umožňuje vidět věci z odstupu a musím říci, že teď jsem nucen v mnohém přitakat názorům Vašich oponentů. Faktem je, že některé věci na obci mi připomínají postupy z doby nedávno minulé - my vládneme a ty občane nám do toho nemluv a drž ústa a krok. To, že má vedení obce některé kroky právně ošetřené, ještě neznamená, že jsou z hlediska obyvatel a obce správné. Existuje i lidský rozměr, čímž narážím třeba na bytovky pod Malínským kopcem a známé, kteří mají domky v bezprostředním okolí. Stejně tak, i když vím, že to není proti zákonu, mi přijde neetické, aby jako zastupitelé či dokonce radní figurovali lidé, kteří jsou zaměstnanci obce nebo obecní firmy, očekával bych u nich určitou apolitičnost. K volebním výsledkům se taky začínám stavět tak, že je do značné míry v Malíně ovlivňuje „koupená" loajalita zaměstnanců Provozní Nový Malín, s.r.o a jejich rodinných příslušníků. Zvláště je-li pravda, a mám to z několika stran potvrzeno, že shodou okolností krátce před volbami se vyplácely na Provozní Nový Malín s.r.o. odměny, když se předtím další shodou náhod bral nějaký úvěr.
    Dnes už jsem přesvědčený, že v Malíně mezi vedením obce a občany existuje dlouhodobě vážný komunikační problém a chybí zpětná vazba reagující na námitky a nesouhlas občanů. Bránění diskuzi na veřejných stránkách placených z rozpočtu obce je jen projevem jakési formy totalitarismu v řízení na obecní úrovni. Myslím si, že právě v dnešní době s jejími technickými možnostmi by základem Vaší práce a práce rady a zastupitelů měla být absolutní otevřenost vůči občanům. Na obci neexistuje dokument, smlouva, zápis nebo záznam z jednání atd., ke které by občan neměl mít co nejjednodušší přístup i nad rámec příslušných zákonů.
    V podstatě neočekávám Vaši odpověď a neformuluji tento mail jako oficiální žádost o informace. Odpovědí prostě budou další kroky Vás a vedení obce a věřím, že si to občané vyhodnotí.

Ing. Pavel Boucký

Odpověď pana Felkla panu Bouckému

Odesláno dne 2. 3. 2015

Dobrý den pane Boucký,
    děkuji Vám za Váš názor. Nevidím důvod, proč bych Vám neměl odpovídat a rád bych Vám sdělil pár skutečností, které vedly k pozastavení diskuzního fóra na stránkách Obce Nový Malín.
    Rada obce se na svém 5. zasedání dne 25.2.2015 v diskuzi po ukončení oficiálního programu uvedeným tématem dlouze a podrobně zabývala. Dle mého názoru bylo toto diskuzní fórum na stránkách obce původně zřízeno za tím účelem, aby bylo možné sdělovat touto formou požadavky občanů Nového Malína na to, co by bylo vhodné v obci zlepšit, příp. opravit (a to nejen nesvítící lampu veřejného osvětlení, nefunkční reproduktor veřejného rozhlasu, závadu na obecní komunikaci,...). Bohužel postupem času toto fórum začali zneužívat pod rouškou anonymity někteří přispěvatelé, kteří ve svých příspěvcích hrubě napadali občany Nového Malína (a teď nerozlišuji jejich politické či názorové příslušnosti....) a původní účel diskuzního fóra sklouznul úplně jinam. Pokud se v poslední době na stránky Obce Nový Malín podíval kdokoli, moc dobrou reklamu to obci jako celku nedělalo. Obec (a teď nemyslím úřad nebo orgány obce), bohužel, vyznívala jako místo, kde snad ani slušní občané nežijí…. Kdykoli se někdo v diskuzi pod svým pravým jménem pokusil cokoli vysvětlit, okamžitě byl anonymními hulváty umlčen a jeho názor byl okamžitě převrácen a zkresleně interpretován. Z těchto důvodů jsem i já považoval za zcela zbytečné se diskuzního fóra účastnit. Činnost diskuzního fóra byla tedy pozastavena.
    Komunikaci s občany se v žádném případě nebráním, můžete kdykoli na úřad přijít, snažím se na úřadu trávit více času, než možná bylo dříve zvykem. Bohužel se za mnou nikdo z výše uvedených anonymních přispěvatelů nezastavil a diskuzi jsme spolu nevedli. Je smutné, že anonymové jsou ve svém názoru pevní, ale otevřeně a pod svým pravým jménem se už k ničemu nehlásí.
    K věcem z minulosti, které zmiňujete, se opravdu těžko mohu vyjádřit, jsem občanem Nového Malína krátce a ve funkci na obci ještě kratší dobu. Jsem přesvědčen, že se mám především zabývat přítomností obce Nový Malín a hlavně, a to ve spolupráci se zastupitelstvem, radou obce a především občany, kteří o to mají zájem a nestydí se skrývat svoje jméno a svoji tvář, její budoucností.

S pozdravem

Ing. Luděk Felkl

starosta Obce Nový Malín