Požadavky občanů

Vážení občané Nového Malína, rubrika, kterou jste právě otevřeli, je zkušebním projektem pomáhajícím zvelebit okolí Vašich domovů a to v oblastech, které spadají do kompetence obce.

Projekt by měl fungovat následovně:

 • Vy pošlete na mailovou adresu jiri.schubert@centrum.cz:
  1. Identifikaci místa (například číslo parcely nebo číslo popisné)
  2. Slovní popis Vašeho nápadu (ať už to je požadavek nebo námět na možné zlepšení …)
  3. Případně fotku nebo obrázek
  4. Kontakt na Vás
 • Obsah Vašeho mailu bude zpracován:
  1. Nejasnosti s Vámi budou konzultovány
  2. Obsah mailu bude v náležité formě vložen do rubriky „Požadavky občanů“
  3. Budete upozorněni, že Váš nápad je umístěn na stránky – samozřejmě, že obsah budete moci komentovat a požadovat změnit
 • Váš nápad budeme propagovat dále podle našich možností – informovat o něm vedení obce, prezentovat jej na jednání Zastupitelstva,… Protože sdružení Za zdravou obec v současné době není ve vedení obce, bude úspěch prosazení nápadu záležet i na Vaší aktivitě.
 • Budeme Vás informovat, jak jsme dále s Vaším nápadem naložili, abyste případně sami mohli urychlit jeho realizaci. Například jej přijít podpořit na zasedání Zastupitelstva.

Samozřejmě je možné poslat nápad k čemukoliv, co se týká Nového Malína, Mladoňova či Plechů a je v kompetenci obce. Pro začátek se však přimlouváme za nápady na téma:

Chybí u Vašeho domu chodník? Chodíte domů v blátě?

Poznámka:

Aby se nějaký problém vyřešil nebo něco nového vybudovalo, je třeba, aby někdo na problém upozornil, aby přišel s návrhem. A to jste v první řadě Vy, kdo k němu máte nejblíže, obyvatelé Nového Malína, Mladoňova či Plechů. Pak se o něm musí dovědět ten, v jehož kompetenci je nápad řešit – tj. zástupci obce, zastupitelé. Dále je dobré, když se o nápadu dozvědí i ostatní, když bude medializován – zvýší se tím jeho naléhavost. Tento projekt by měl usnadnit medializaci Vašich nápadů. Na zastupitele a především vedení obce je pak třeba naléhat, aby na Vaše nápady byl brán zřetel při plánování obecního rozpočtu a při činnosti Provozní Nový Malín.

Po právu namítnete, že taková rubrika má být na stránkách obce a taková aktivita na straně vedení obce. Jsme si toho vědomi. Doufáme, že se jí vedení obce časem ujme. Dokud však s takovou aktivitou nepřichází, berte naši nabídku jako možnou cestu, jak řešit problémy ve Vašem okolí.

Sdružení Za zdravou obec s přáteli