6. MUDr. Zuzana Čajková

6. MUDr. Zuzana Čajková

    Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a lékařskou profesi vykonává doposud. 

    Chtěla bych se podílet na vytváření a zvelebování klidné vesnice. Zasadit se o vytváření veřejného prostoru, kde by byly oddechové zelené zóny pro setkávání obyvatel všech generací. Myslím si, že je potřeba uchovat vesnický charakter obce, se všemi pozitivy, jež tento způsob života poskytuje, a nesměřovat k vytváření předměstí Šumperka či satelitů.

Jsem přesvědčena, že nádherná zdejší krajina si zasluhuje být příštím generacím zachována a ne zastavěna. V hustých zástavbách se nakonec sám člověk přestává cítit dobře a cesta zpět již není možná.

    Žijeme v oblasti považované za bránu Jeseníků, a tím víc je zapotřebí uchovat její nezaměnitelný podhorský půvab, jenž přitahuje i návštěvníky odjinud. Bloky domů, satelitní charakter bydlení sem podle mne nepatří. Necitlivé změny krajiny jsou dnes k vidění všude, proto se k nim nepřipojujme.

Rozsáhlá zástavba krajiny, velká hustota obyvatel a vysoký provoz s narůstající hlučností, to vše velmi zatěžuje životní prostředí, mění k horšímu život obyvatel a negativně dopadá na jejich zdraví. Vždyť bydlení v některých šumperských čtvrtích je dnes již daleko klidnější než v naší vsi. Dnes již bohužel neplatí, že život na vesnici přispívá k lepšímu zdraví. Ale stále je v našich silách to napravit. Jde o kvalitu života a zdraví nás i našich potomků.