9. Hana Hašová

9. Hana Hašová

    Vystudovala střední průmyslovou školu. Pracuje na Celním úřadu v Šumperku, v současné době na mateřské dovolené.
    Proč kandiduji? Chci se zasadit o snížení přehnané výstavby dalších domů, protože z naší vesnice se stává satelit Šumperka. Dále bych chtěla podpořit vznik mateřského centra v naší obci, aby rodiče s dětmi nemuseli za těmito aktivitami jezdit do Šumperka, nebo okolních vesnic.