9. ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU

Závod je součástí XXVIII. ročníku krosových závodů „ Chlapácký běh“

Kdy:

středa 17. 10. 2018

Kde:

Nový Malín, u hospody Na Rychtě

Start:

v 16:30

Trať:

dospělí 8000 m, prcek 1500 m, mrně 100 m, mírně vlnitý terén

Prezentace:

od 15:30 do 16:10 u hospody Na Rychtě

Startovné:

dospěláci 50 Kč, Prcek a Mrně zdarma

Pořadatelé:

Josef Smolicha a Miloš Hecl tel. 606 056 433, 723 110 445

Kategorie:

Mrně děti do 6 let
Prcek děti od 6 do 15 let
J junioři a juniorky do 18 let
A muži a ženy 19 – 39 let
B muži a ženy 40 – 49 let
C muži a ženy 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži 70 a více let
M Maliňák, běžci kteří bydlí v Novém Malíně

Po doběhu bude zajištěno  občerstvení pro všechny běžce:
teplý čaj, pivo, nealko pivo, ovoce, chléb se sádlem, škvarky, cibule

Ve všech dospělých i juniorských kategoriích budou vyhlášeni první čtyři běžci a budou odměněni. Ve speciální  kategorii "Maliňák" bude odměněno prvních 25 běžců. V kategorii Mrně a Prcek budou odměněni všichni.

Další informace na: www.chlapak.cz nebo na tel. 606 056 433, 723 110 445

Tento závod je podporován:
obcí Nový Malín
Martinem Langerem - sdružení Za zdravou obec
Davidem Smolichou - půjčovna přívěsů, pneuservis, půjčování výčepního zařízení na pivo
Marcelem Kukulou - stavebniny Staviva eMKo
Velkoobchodem ovocem a zeleninou MK Fruit

Formát PDF

______________________________________________________________________________________________

Pozvánka ve formátu PDF

Program 17. VZ ZO Nový Malín

pondělí 18. 6. 2018 v 18:00 na Obecním úřadě

1) Kontrola plnění usnesení

2) Majetkoprávní záležitosti
a) Směna části pozemku p.č. 1327/36 a části pozemku p.č. 1057 v k.ú. Mladoňov u Oskavy - manželé K a obec Nový Malín
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – RV
c) Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Nový Malín – VD
d) Žádost o prodej pozemků p.č. 2304/27, 2304/107, 2304/108, 2304/109 a 2304/110 v k.ú. Nový Malín si podala společnost LI s.r.o. zastoupená MH, jednatelem
e) Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 4096 a p.č. 4097 v k.ú. Nový Malín od Olomouckého kraje Obci Nový Malín dle GP č. 1701-578/2017 ze dne 8.2.2018 a dle GP č. 1700-577/2017 ze dne 15.2.2018

3) Finanční záležitosti
a) Účetní závěrka Obce Nový Malín za rok 2017
b) Návrh závěrečného účtu obce Nový Malín za rok 2017
c) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
d) Rozpočtová opatření na vědomí
e) Přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč
f) Dar Římskokatolické farnosti Libina na odvodnění kostela sv. Mikuláše v Mladoňově

4) Ostatní
a) Stanovení počtu členů ZO na další volební období
b) Zvyšme ekologickou stabilitu Malínského lesa
c) Studie využití přízemí domu č.p. 123 v Novém Malíně

5)Diskuze

Pozvánka ve formátu   PDF  

Pozvánka ve formátu PDF

Program 15. VZZO Nový Malín

(koná se v pondělí 18. 12. 2017 v 18:00 v sále Provozní)

1. Kontrola plnění usnesení

 1. Usnesení k bodu 3b ze 14. VZZO - pozemek 2206/1 informace SPU
 2. Interpelace zastupitelů

2. Majetkoprávní záležitosti

 1. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1362/4 a pozemku p.č. 1363/2 vše vk.ú. Nový Malín si podali spoluvlastníci objektu bydlení … v Novém Malíně
 2. Převod pozemku p.č. 2206/1 v k.ú. Nový Malín - zeleň u DPS na Pozemkový fond
 3. Směna pozemků p.č. 1327/26 a 1057 v k.ú. Mladoňov u Oskavy
 4. Prodej pozemku p.č. 3790/5 a 3790/8 v k.ú. Nový Malín
 5. Řadové rodinné domy U Poldru - byt č. 2 v domě č.p. 940 v Novém Malíně
 6. Flanderkovi

3. Finanční záležitosti

 1. Návrh rozpočtu obce Nový Malín na rok 2018
 2. Čerpání rozpočtu od začátku roku 2017
 3. Rozpočtová opatření na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 13/2017
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru KB a smlouva o vinkulaci pojistného plnění
 6. Vyhlášení grantového řízení
 7. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Nový Malín na rok 2018

4. Ostatní

 1. Petice „Nechceme starostovu stavbu
 2. Náměty získané za dobu od 14.VZZO
 3. Dostavba cesty za školou

5. Diskuze

 

Zveme všechny občany

na pietní setkání

 

VZPOMÍNKA NA PADLÉ
VE VŠECH
VÁLKÁCH SVĚTA

 

Pietní setkání se uskuteční
v sobotu 11. listopadu v 16 hod.
u pomníku vedle kostela.

za organizátory

Josef Horký
Josef Rašner
Jiří Schubert
Miroslav Vinkler

 PDF verze pozvánky 

______________________________________________________________________________________________________________

8.ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU

Závod je součástí XXVII. ročníku krosových závodů „ Chlapácký běh“

Kdy:

 středa 18. 10. 2017

Kde:

Nový Malín, hospoda Na Rychtě

Start:

v 16:30

Trať:

dospělí 7970 m, mírně vlnitý terén, prcek 1500 m, mrně 100 m

Prezentace:

od 15:30 do 16:10 u hospody Na Rychtě

Startovné:

dospěláci 50 Kč, Prcek a Mrně zdarma

Pořadatelé:

Josef Smolicha a Miloš Hecl tel. 606 056 433, 723 110 445

Kategorie:

Mrně děti do 6 let
Prcek děti do 15 let v 8 kategoriích dívky a chlapci
J junioři muži a ženy do 18 let včetně
A muži a ženy 19 – 39 let
B muži a ženy 40 – 49 let
C muži a ženy 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži 70 a více let
M Malíňák, všichni běžci kteří poběží osmičku a mají trvalé bydliště v Malíně

Po doběhu bude zajištěno  občerstvení pro běžce:  teplý čaj, pivo, nealko pivo, ovoce, chléb se sádlem, cibulí a škvarky.

Ve všech dospělých kategoriích budou vyhlášeni první tři běžci a budou odměněni medailemi. Ve speciální  kategorii "Malíňák" bude odměněno prvních patnáct běžců. V kategorii Mrně a Prcek, budou odměněni všichni.

Další informace na: www.chlapak.cz nebo na tel. 606 056 433, 723 110 445

Tento závod je podporován:
obec Nový Malín
Marcel Kukula Stavebniny Staviva eMKo
David Smolicha Půjčovna přívěsů Pneuservis
Velkoobchod ovocem a zeleninou MK Fruit
Martin Langer Sdružení Za zdravou obec

Tento závod je podporován:  obec Nový Malín - Marcel Kukula Stavebniny Staviva eMKo - David Smolicha Půjčovna přívěsů Pneuservis - Velkoobchod ovocem a zeleninou MK Fruit - Martin Langer Sdružení Za zdravou obec

Formát PDF

______________________________________________________________________________________________

Program 14. VZ ZO Nový Malín, 27. 9. 2017 v 18:00 hod v sále Provozní

1) Složení slibu nového člena zastupitelstva

2) Kontrola plnění usnesení

a) Interpelace zastupitelů

3) Majetkoprávní záležitosti

a) Převod pozemku p.č. 3343/4 v k.ú. Nový Malín od Ivanky Adámkové, lokalita K Hájovně
b) Převod pozemku p.č. 2206/1 v k.ú. Nový Malín - zeleň u DPS na Pozemkový fond
c) Koupě pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín na výstavbu RN3
d) Řadové rodinné domy U Poldru
e) Prodej pozemku p.č. 3772/15 a p.č. 3772/51 a na něm stojícího RD č.p. 901 + petice „NE majetkové transakci Obec Nový Malín - manželé Flanderkovi'"
f) Studie Holba

4) Finanční záležitosti

a) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2017
b) Rozpočtová opatření na vědomí
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

5) Ostatní

6) Diskuze

 

13. VZ ZO Nový Malín - program


Termín: 29. 6. 2017 (čtvrtek) v 16:00

Místo: sál v budově Provozní Nový Malín, s.r.o.

Program:

1) Kontrola plnění usnesení

 1. Interpelace zastupitelů

2) Majetkoprávní záležitosti

 1. Žádost o koupi části pozemku p.č. 959 trvalý travní porost, části pozemku p.č. 956
  trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1320 ostatní plocha vše vk.ú.
  Mladoňov u Oskavy si podali manželé V., Velká Bystřice
 2. Žádost o koupi části pozemků p.č. 2255/1 a 444/4 o výměře asi 40 m2 v k.ú. Nový
  Malín si podala paní HK, Nový Malín
 3. Žádost o koupi části pozemku p.č. 286 o výměře asi 64 m2 v k.ú. Nový Malín si podali
  MS a Mgr. RF, Nový Malín
 4. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1362 o výměře asi 30 m2 a pozemku p.č. 1363
  o výměře 32 m2 v k.ú. Nový Malín si podali vlastníci objektu č.p. 132
 5. Smlouva o právu provést stavbu „Nový Malín, SŽDC - úprava VNv, EP-12-8003602/V/8" z důvodu elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov
 6. Koupě a prodej pozemků z důvodu výstavby RN4 v k.ú. Nový Malín mezi obcí Nový Malín a manžely H., Nový Malín
 7. Směna pozemků z důvodu výstavby RN4 v k.ú. Nový Malín mezi obcí Nový Malín a MESPOL Medlov a.s.
 8. Flanderkovi
 9. Darovací smlouva na převod pozemku p.č. 3342/9 v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1646-513/2017 ze dne 25. 4. 2017 a pozemku p.č. 3343/12 v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1641-502/2017 ze dne 2. 2. 2017 v lokalitě K Hájovně
 10. Kupní smlouva na prodej spol. podílu o velikosti id. 51/100 na bytovém domě č.p. 681 a na bytovém domě č.p. 682, oba v k.ú. Nový Malín, dále pak pozemků pod těmito domy p.č. 2277/9 a p.č. 2278/9, oba v k.ú. Nový Malín a dále pak pozemků dle GP pro rozdělení pozemku č. GP: 1648-526/2017, vše v k.ú. Nový Malín, a to kupujícímu SBD Nový Malín - družstvo č.p. 681.
 11. Koupě domu č.p. 123 v Novém Malíně - uzavření kupní smlouvy mezi obcí Nový Malín jako kupující a panem JD jako prodávajícím

3) Finanční záležitosti

 1. Návrh závěrečného účtu obce Nový Malín za rok 2016
 2. Úvěr pro Obec
 3. Revolvingový úvěr pro Obec
 4. Čerpání rozpočtu od začátku roku 2017
 5. Rozpočtová opatření na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 7. Navýšení schvalování a provádění rozpočtových opatření

4) Ostatní

 1. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Nový Malín
 2. Volba do funkce přísedící pro Okresní soud v Šumperku

5) Diskuze

 

Program 12. VZ ZO Nový Malín, konaného 24. 4. 2017 v 16,00 hod. v sále Provozní Nový Malín s.r.o.

1) Kontrola plnění usnesení
a) Interpelace zastupitelů

2) Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o koupi části pozemku p.č. 959 trvalý travní porost, části pozemku p.č. 956 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1320 ostatní plocha vše v k.ú. Mladoňov u Oskavy si podali manželé V, Velká Bystřice
b) Smlouva o právu provést stavbu na pozemek p.č. 4096 v k.ú. Nový Malín na realizaci akce „Stavební úpravy chodníku při silnici 11/446, Obec Nový Malín, etapa 2“
c) Smlouva o právu provést stavbu na pozemek p.č. 4106/1 v k.ú. Nový Malín na realizaci akce „Zastávka Nový Malín“
d) Nabídka na koupi části pozemků p.č. 3714 orná půda o výměře 203 m2 a p.č. 3716 orná půda o výměře 421 m2 v k.ú. Nový Malín od paní EV, Libina a paní JS, Česká Ves, na vybudování retenční nádrže RN4
e) Žádost o koupi části pozemku p.č. 2255/1 a 444/4 o výměře asi 40 m2 v k.ú. Nový Malín si podala paní HK, Nový Malín
f) Žádost o koupi části pozemku p.č. 286 o výměře asi 64 m2 v k.ú. Nový Malín si podali MS a Mgr. RF, oba bytem Nový Malín
g) Flanderkovi
h) 28 BJ záměr zveřejnění převodu nemovitých věcí
i) Byty v Řadovém domu U Poldru
j) Koupě nemovitosti č.p. 123 v Novém Malíně

3) Finanční záležitosti
a) Účetní závěrka obce za rok 2016
b) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
c) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2017
d) Odmítnutí uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 4074 od Úřadu pro zast.státu ve věcech majetkových

4) Ostatní
a) Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Nový Malín
b) Optická síť v Novém Malíně

5) Diskuze

Program 11. VZZO Nový Malín, středa 25. 1. 2017 v 17:00 hod.


1) Kontrola plnění usnesení

 • a) Interpelace zastupitelů
 • b) Podmínky dotace pro přidělení bytů "Bytový dům U Poldru"
 • c) Informace o účasti starosty obce na výběrovém řízení s následnou aukcí č. OSU/163/2016 u ÚZSVM v Ostravě


2) Majetkoprávní záležitosti

 • a) Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1680 ostatní plocha o výměře 7m2 a části pozemku p.č. 3660/2 trvalý travní porost o výměře 168 m2 v k.ú. Nový Malín nabízí pan JC, Nový Malín, vše dle GP č. 1614-508/2016 ze dne 9. 11. 2016
 • b) Koupě pozemku p.č. 3702 lesní pozemek v k.ú. Nový Malín od pana JČ, Nový Malín
 • c) Smlouva o právu provést stavbu na pozemek p.č. 3725/2 vodní plocha Lesy ČR, s.p. na realizaci stavby „Výstavba retenční nádrže č. 4, Nový Malín, k.ú. Nový Malín"
 • d) Darovací smlouvy na TI a pozemek p.č. 1683/4 v k.ú. Nový Malín v lokalitě Na Mlýně
 • e) Darovací smlouvy na TI a pozemek p.č. 3343/5 v k.ú. Nový Malín v lokalitě K Hájovně


3) Finanční záležitosti

 • a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 • b) Čerpání rozpočtu
 • c) Grantové řízení na rok 2017
 • d) Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Nový Malín na rok 2017
 • e) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací


4) Diskuze

 

Program 10. VZ ZO Nový Malín, 26. 10. 2016 v 17,00 hod.

1) Kontrola plnění usnesení
- Interpelace zastupitelů

2) Majetkoprávní záležitosti

 • a) Žádost o koupi části pozemku p.č. 1313 v k.ú. Mladoňov u Oskavy si podali manželé AK a MK a pan JK
 • b) Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Nový Malín z obce Nový Malín na Olomoucký kraj, vše dle GP č. 1539-548/2015 ze dne 14. 8. 2015 a dle GP č. 1553- 555/2015 ze dne 1.10.2015
 • c) Výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 4074 v k.ú. Nový Malín - schválení právního jednání d) Koupě části pozemku p.č. 1444/1 v k.ú. Nový Malín od paní MZ
 • e) Koupě části pozemků H, S, M, O, F, Č - a bezúplatný převod části pozemku od Olomouckého kraje - Chodník od cukrárny po Obecní úřad
 • f) Bezúplatný převod části pozemků p.č. 4096 a 4097 v k.ú. Nový Malín od Olomouckého kraje

3) Finanční záležitosti

 • a) Půjčka pro ZŠ Nový Malín
 • b) Čerpání rozpočtu
 • c) Rozpočtová opatření
 • d) Rozpočtové opatření č. 9/2016
 • e) Rozpočtové provizorium na rok 2017
 • f) Řadové domy U Poldru
 • g) Rekonstrukce sokolovny

4) Ostatní

 • a) Žádost občanů Nového Malína ze dne 23. 5. 2016 dle ust. § 16 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke změně č. 1 Územního plánu Nový Malín.
 • b) Služba občanům obce - svoz bioodpadu.

5) Diskuze

V Novém Malíně 21. 10. 2016

 

7.ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU


    Závod je součástí XXVI. ročníku krosových závodů „ Chlapácký běh“

 

Kdy:

 středa 19. 10. 2016

Kde:

Nový Malín, hospoda Na Rychtě

Start:

v 16:30

Trať:

dospělí 7 970 m, mírně vlnitý terén, prcek 1 500 m, mrně 100 m

Prezentace:

od 15:30 do 16:10 u hospody Na Rychtě

Startovné:

dospěláci 50 Kč, Prcek a Mrně zdarma

Pořadatelé:

Josef Smolicha a Miloš Hecl tel. 606 056 433, 723 110 445

Kategorie:

Mrně

děti do 6 let

Prcek

děti do 15 let v 8 kategoriích dívky a chlapci

J

junioři muži a ženy do 18 let včetně

A

muži a ženy 19 – 39 let

B

muži a ženy 40 – 49 let

C

muži a ženy 50 – 59 let

D

muži 60 – 69 let

E

muži 70 a více let

M

Malíňák, všichni běžci kteří poběží osmičku a mající trvalé bydliště v Malíně

Po doběhu bude zajištěno  občerstvení pro běžce:  teplý čaj, pivo, nealko pivo, ovoce, chléb se sádlem, cibulí a škvarky.

Ve všech dospělých kategoriích budou vyhlášeni první tři běžci a budou odměněni medailemi. Ve speciální  kategorii "Malíňák" bude odměněno prvních patnáct běžců. V kategorii Mrně a Prcek, budou odměněni všichni.

Další informace na:  www.chlapak.cz 

Formát PDF

                                                       

Program 8. VZ ZO Nový Malín, 28. 4. 2016 v 17:00 hod.

1) Kontrola plnění usnesení
    a) Interpelace zastupitelů z 7.VZZO
2) Majetkoprávní záležitosti
    a) Žádost o koupi části pozemku p.č. 273 v k.ú. Nový Malín si podal p. AP, N. Malín
    b) Žádost o koupi části pozemku p.č. 2239/5 v k.ú. Nový Malín si podal Ing. LH, Praha
    c) Žádost o koupi pozemků p.č. 1230/2 a 1230/7 v k.ú. Mladoňov u Oskavy si podali manželé K, Šumperk a manželé T, Mladoňov
3) Finanční záležitosti
    a) Účetní závěrka obce Nový Malín za rok 2015
    b) Závěrečný účet obce za rok 2015
    c) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2016
    d) Rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016
    e) Vinkulace pro KB Šumperk
    f) ÚEV Mladoňov - majetek do užívání
4) Ostatní
    a) Změna č. 1 územního plánu Nový Malín
5) Diskuze
 

Program 7. VZ ZO Nový Malín, 28. 1. 2016 v 17:00 hod.

1) Složení slibu nového člena zastupitelstva

2) Kontrola plnění usnesení
    Interpelace zastupitelů z 6.VZZO

3) Majetkoprávní záležitosti
    a) Žádost o odprodej pozemku p.č. 1327/33 a p.č. 1327/37 v k.ú. Mladoňov u Oskavy - JK, Mladoňov
    b) Směna nemovitostí manželé F a obec Nový Malin
    c) Žádost o koupi části pozemku p.č. 3790/5 v k.ú. Nový Malin - manželé J a L H, Bludov
    d) Žádost o koupi pozemků p.č. 150/1 a p.č. 150/2, oba v k.ú. Nový Malín - žadatel DB. N.Malín

4) Finanční záležitosti
    a) Rozpočet obce na rok 2016
    b) Plán obnovy financování vodovodu a kanalizace
    c) Grantové řízení
    d) Přijetí úvěru pro Provozní Nový Malin s.r.o.
    e) Odměna zastupiteli Ing. Jaromíru Indrovi

5) Ostatní
    a) OZV č. 1/2016 a OZV č. 2/2016:
        aa) změna OZV o odpadech
        ab) OZV komunitní kompostování
    b) Výstavba RD na pozemku p.č. 3815/2 v k.ú. Nový Malin - manželé J a L H, Bludov

6) Diskuze

Program 6. VZ ZO Nový Malín, 7. 12. 2015 v 17:00 hod.


                 1) Kontrola plnění usnesení
Interpelace zastupitelů z 5.VZZO

                 2) Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odprodej pozemku p.č. 1327/33, části pozemku p.č. 1327/36 a části pozemku p.č. 1317/2 vše v k.ú. Mladoňov u Oskavy - JK
b) Darovací smlouva na pozemek p.č. 4100/5 o výměře 83 m2 v k.ú. Nový Malín od Olomouckého kraje
c) Bytový dům K Lužím
    1. Kupní smlouva na jednotku č.832/3
    2. Založení společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 832 v Novém Malíně

                 3) Finanční záležitosti
a) Rozpočtové provizorium na rok 2016 - oprava usnesení
b) Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Nový Malín na rok 2016
c) Plán investiční výstavby obce na rok 2016
d) Pracovní návrh rozpočtu na rok 2016
e) Vymezení rozsahu rozpočtových opatření v kompetenci rady obce

                 4) Ostatní
a) Žádost o veřejnou omluvu
b) Personální otázky
c) Námitky proti zápisu 5. VZZO
d) Jednací řád Rady obce Nový Malín
e) Statut obecní tiskoviny
f) Cesta za školou
g) Interpelace

                 5) Diskuze
 

Program 5. VZ ZO Nový Malín, 21. 10. 2015 v 17,00 hod.


1)    Kontrola plnění usnesení
Interpelace zastupitelů ze 4.VZZO

2)    Majetkoprávní záležitosti
a)    Žádost o odprodej části pozemku p.č. 267/1 v k.ú. Nový Malín - ZM, Nový Malín
b)    Žádost o odprodej pozemku p.č. 1327/33 v k.ú. Mladoňov u Oskavy - JK, Mladoňov
c)    Koupě pozemku p.č. 3991/2 v k.ú. Nový Malín - JE, Šumperk na rozšíření komunitní kompostárny
d)    Koupě části pozemku p.č. 1243/1 v k.ú. Nový Malín - VK, Rapotín na rozšíření přístupové cesty vedoucí k areálu kynologů
e)    Bytový dům K Lužím - kupní smlouva na bj. 832/6 kupující FH, Šumperk a u bj. 832/2 MV, nové usnesení ke KC dle požadavku banky
f)    Dohoda o ukončení smlouvy o realizaci výstavby TI v lokalitě U Poldru mezi TP a obcí Nový Malín
g)    Darovací smlouva na převod nových úseků vod. řad., splaš, a dešťová kan. v lokalitě Na Mlýně od paní DJ do vlastnictví obce

3)    Finanční záležitosti
a)    Vymezení rozsahu rozpočtových opatření v kompetenci rady obce
b)    Rozpočtová opatření rady obce 1 - 8/2015
c)    Rozpočtové opatření č. 9/2015
d)    Plnění rozpočtu za uplynulé období roku 2015
e)    Finanční bilance investiční akce „Bytový dům K Lužím"
f)    Rozpočtové provizorium na rok 2016

4)    Ostatní
a)    Pořízení změny č. 1 územního plánu obce Nový Malín
b)    Informace o stavu „Ústav ekologického vzdělávání" z.ú. Mladoňov
c)    Interpelace - dotazy zastupitelů obce

5)    Diskuze
 

6.ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU


    Závod je součástí XXV. ročníku krosových závodů „ Chlapácký běh“

 

Kdy:

 středa 14.10.2015

Kde:

Nový Malín, hospoda Na Rychtě

Start:

v 16:30

Trať:

dospělí 8 km, mírně vlnitý terén, prcek 1,5 km

Prezentace:

od 15:30 do 16:10 u hospody Na Rychtě

Startovné:

dospěláci 50 Kč, Prcek zdarma

Pořadatelé:

Josef Smolicha a Miloš Hecl tel. 723578966, 723110445

Kategorie:

 

prcek

děti do 15 let v 8 kategoriích

J

junioři muži a ženy do 18 let včetně

A

muži a ženy 19 – 39 let

B

muži a ženy 40 – 49 let

C

muži a ženy 50 – 59 let

D

muži 60 – 69 let

E

muži 70 a více let

M

Maliňák, všichni běžci kteří poběží osmičku a mající trvalé bydliště v  Malíně

Po doběhu bude zajištěno  občerstvení pro běžce:  teplý čaj, pivo, nealko pivo, ovoce, chléb se sádlem, cibulí a škvarky.

Ve všech dospělých kategoriích budou vyhlášeni první tři běžci a budou odměněni medailemi. Ve speciální  kategorii "Maliňák" bude odměněno prvních patnáct běžců. V kategorii Prcek, budou odměněni všichni.

Další informace na: www.chlapak.cz

Formát PDF

                                                                                                  

Program 4. VZ ZO Nový Malin, 23. 7. 2015 v 17:00 hod.

V metriálech k 4. veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Nový Malín dostali zastupitelé následující program zasedání:

1) Kontrola plnění usnesení
2) Majetkoprávní záležitosti
    a) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 75 v k.ú. Nový Malin - pan JK, Nový Malín
    b) Bytový dům K. Lužím
3) Finanční záležitosti
    a) Darovací smlouva s farností Libina na realizaci závěrečné části opravy střechy kostela sv. Mikuláše v Mladoňově
    b) Darovací smlouva s farností Libina na realizaci bezpečnostních zábran a na sanaci kostela sv. Mikuláše v Mladoňově
    c) Převod movitého majetku k hospodaření ZŠ a MŠ Nový Malín pořízeného obcí z dotace ROP v roce 2009
    d) Přehled hospodaření za uplynule období
    e) Odměna místostarostovi obce
4) Ostatní
    a) Informace o stavu „Ústav ekologického vzdělávání" z.ú. Mladoňov
5) Diskuze