Územní plán

Rozvojové plochy Nového Malína

02.12.2018 00:00
Obrazová dokumentace k příspěvku pana Vinklera "starší a mladší bratr" z 1.12.2018 - viz https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200005667 Stejný obrázek je možno získat na stránce https://limitypudy.vumop.cz/?core=app&zoom=5¢er=-557449.780000001,-1081906.83, pokud...

Dnešního dne jsem navštívil Obecní úřad aneb územní studie plochy SV10

21.03.2018 00:00
   Starosta mě seznámil s vybranou variantou návrhu, který by měl být předložen pořizovateli územní studie SV 10, plochy na jižní straně obce Nový Malín o výměře 10 ha, navazující na lokalitu Zajícovo pole. Možnost stažení územní studie zde.    Vlastní parcelace je pouze...

Revitalizační opatření v k.ú. Nový Malín

24.10.2017 00:00
    Zdravím všechny zájemce o reálie Nového Malína. V tomto článku naleznete mimo jiné odkazy na dokument starý 21 a půl roku (vypracován v dubnu 1996). Dokument obsahuje návrhy pana Václava Brtny (otec Filipa, který přispívá do naší diskuze) jak změnit krajinu, aby se...

ETICKÝ KODEX člena Komise pro přípravu a pořízení územního plánu města Mnichovice

28.02.2017 00:00
Jak již bylo řečeno v diskuzi panem Vinklerem, obec Mnichovice postupuje v přípravě územního plánu velice zodpovědně. Zřídili si komisi a v současné době výbor pracující nad vznikem ÚP. Nechali si vypracovat Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mnichovic na životní prostředí...

Podklady přednášek z netradičního setkání občanů

29.01.2017 00:00
18. ledna 2017 proběhlo v sále Provozní Nový Malín s.r.o. pásmo přednášek a diskuzí pod názvem Nový Malín pohledem z druhé strany aneb co vám starosta neřekne. Na těchto stránkách chceme přinést materiál, který sloužil jako podklad k přednáškám. Těm, kdo se účastnili...

ALTERNATIVNÍ NÁVRH „Zadání změny č. 1 ÚP Nový Malín“

18.12.2016 00:00
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Změna č. 1 ÚP Nový Malín...

Seznam navržených změn pro územní plán Nového Malína

01.12.2016 00:00
Předkládáme spoluobčanům grafickou podobu (spolu s textovou legendou a součtovou tabulkou) návrhu změn územního plánu Nového Malína. Podkladem pro vytvoření materiálu byla odpověď (viz https://novymalin.cz/download/16195) na dotaz Ing. Luďka Felkla. Odpověď je datována 15.11.2016. Doufejme, že žádné...

Přednáška pana Vinklera "Nový Malín a změna územního plánu"

03.11.2016 00:00
Dne 26. 10. 2016 pan Vinkler, předseda spolku Zdravý Malín, z.s., přednesl přednášku "Nový Malín a změna územního plánu". S laskavým svolením autora ji smíme publikovat. Odkaz na text ve for mátu PDF zde. Několik dodatečných údajů: Tabulka na straně 2 čerpá z údajů dokumentu "Strategie...

Částečné odpovědi na otázky 64 občanů

02.11.2016 00:00
Na 10. VZZO, konaném dne 26. 10. 2016, byl zařazen bod "Žádost občanů Nového Malína ze dne 23. 5. 2016 dle ust. § 16 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke změně č. 1 Územního plánu Nový Malín." Jádro tohoto bodu tvořila žádost 64 občanů Nového Malína (viz...

Výzvy informativní schůzky o územním plánu

10.06.2016 00:01
Dne 7. 6. 2016 se v jídelně ZŠ Nový Malín konala informativní schůzka o změně č. 1 územního plánu Nový Malín. Na prvním místě poděkování: obci, že schůzku zorganizovala, že přijeli pánové ze Zlína v čele s panem architektem Dujkou a všem, kteří se schůzky zúčastnili a těm, komu není lhostejný...