Novinky

Manuál pro členy okrskových volebních komisí pro volby do obecního zastupitelstva volební obvod obec Nový Malín

12.09.2018 00:00
NÁVRH PRAVIDEL PRO ORGANIZACI PRÁCE OVK, předložený k projednání na úvodním zasedání OVK Datum: 12. 9. 2018 MANUÁL pro členy okrskových volebních komisí pro volby do obecního zastupitelstva volební obvod obec Nový Malín S odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...

Chytli jsme Josefa u lži a to veřejně!

07.09.2018 00:00
Toto vyvěsil na stránky obce jako usnesení z 57. zasedání RO (konalo se 28.8.2018): https://novymalin.cz/download/30631 Výňatek z usnesení týkající se předvolební kampaně v obci: 03a/57/2018 Rada obce schvaluje vydání speciálního čísla Malínských novin ke komunálním...

Pan Minář si z Obecního úřadu udělal soukromou firmu a z úřední pošty poštu soukromou

16.05.2018 00:00
    V pondělí 14. května 2018 v 16:30 přišli na Obecní úřad čtyři lidé - žadatelé. Chtěli si vyzvednout dokumenty, které jim po právu náleží. Ačkoliv požadavek na vydání dokumentů byl kompetentnímu orgánu obce, starostovi Minářovi, znám dostatečně dlouhou dobu dopředu, dokumenty...

Zrušení železničního přejezdu v KÚ Nový Malín

15.05.2018 00:00
    Na úřední desce Nového Malína (https://novymalin.cz/download/28088) se objevilo „oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu“. Měli by zbystřit především zemědělci.     Jedná se o zrušení železničního přejezdu P4235 v km 39.058 na trati Šternberk –...

O Malínu psala Mladá fronta Dnes

01.03.2018 00:00
V úterní (27.2.2018) Mladé frontě pro Olomoucký kraj vyšel článek od Rostislava Hányše s názvem Všude dobře, doma draho. Kopie článku zde. Internetová verze článku je dostupná zde. Redakce  

Mapy - návrh mokřadů a vodních ploch + historická mapa

14.12.2017 00:00
Dne 12. prosince 2017 napsal pan Vinkler příspěvek "Životní prostředí" - viz  https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200003340.  V příspěvku se odvolává na mapové podklady, které zpřístupňujeme v tomto článku. A. Návrh mokřadů Odkaz na MAPY.CZ, kde si jej...

Petice „Nechceme starostovu stavbu“

14.11.2017 00:00
Obecní úřad Nový Malín Nový Malín 240 V Novém Malíně dne 28. 10. 2017 ZASTUPITELSTVO  OBCE  NOVÝ  MALÍN   „Nechceme starostovu stavbu“ Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petiční výbor zastupuje Jiří Jansa, Nový Malín   Vážení zastupitelé, více než...

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Retenční nádrž č. 4

12.11.2017 00:00
Krajský úřad Olomouc odbor strategického rozvoje odd. stavebního řádu a památkové péče 13. 11. 2017 Věc: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Retenční nádrž č. 4 (malá vodní nádrž) na bezejmenném levostranném přítoku Malínského potoka, Nový Malín“, vydaným odborem výstavby, MěÚ Šumperk,...

Cesta za školou - lhal Langer nebo Minář se Štenclem?

23.10.2017 00:00
V Malíně je znehodnocována zemědělská půda kolem cesty za školou aneb co vše se ukázalo na jednom dotazu z diskuze 14. VZZO Na 14. VZZO byl panem JŠ položen dotaz, jehož předmětem byla cesta za školou, konkrétně: „Mohla by být cesta uvedena do sjízdného stavu?“ V článku uvedu přepis...

Zpráva o vyšetřování ČIŽP v kauze Provozní – cesta za školou, pískovna

12.10.2017 00:00
Vážení občané Nového Malína,             po několikaletém vyšetřování se nedávno podařilo MŽP (Ministerstvo životního prostředí) a ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) uzavřít dění, které se týká naší PNM (Povozní Nový Malín). Je potřeba...