Novinky

O Malínu psala Mladá fronta Dnes

01.03.2018 00:00
V úterní (27.2.2018) Mladé frontě pro Olomoucký kraj vyšel článek od Rostislava Hányše s názvem Všude dobře, doma draho. Kopie článku zde. Internetová verze článku je dostupná zde. Redakce  

Mapy - návrh mokřadů a vodních ploch + historická mapa

14.12.2017 00:00
Dne 12. prosince 2017 napsal pan Vinkler příspěvek "Životní prostředí" - viz  https://zazdravouobec.webnode.cz/discussion/?tid=200000009&mid=200003340.  V příspěvku se odvolává na mapové podklady, které zpřístupňujeme v tomto článku. A. Návrh mokřadů Odkaz na MAPY.CZ, kde si jej...

Petice „Nechceme starostovu stavbu“

14.11.2017 00:00
Obecní úřad Nový Malín Nový Malín 240 V Novém Malíně dne 28. 10. 2017 ZASTUPITELSTVO  OBCE  NOVÝ  MALÍN   „Nechceme starostovu stavbu“ Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petiční výbor zastupuje Jiří Jansa, Nový Malín   Vážení zastupitelé, více než...

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Retenční nádrž č. 4

12.11.2017 00:00
Krajský úřad Olomouc odbor strategického rozvoje odd. stavebního řádu a památkové péče 13. 11. 2017 Věc: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Retenční nádrž č. 4 (malá vodní nádrž) na bezejmenném levostranném přítoku Malínského potoka, Nový Malín“, vydaným odborem výstavby, MěÚ Šumperk,...

Cesta za školou - lhal Langer nebo Minář se Štenclem?

23.10.2017 00:00
V Malíně je znehodnocována zemědělská půda kolem cesty za školou aneb co vše se ukázalo na jednom dotazu z diskuze 14. VZZO Na 14. VZZO byl panem JŠ položen dotaz, jehož předmětem byla cesta za školou, konkrétně: „Mohla by být cesta uvedena do sjízdného stavu?“ V článku uvedu přepis...

Zpráva o vyšetřování ČIŽP v kauze Provozní – cesta za školou, pískovna

12.10.2017 00:00
Vážení občané Nového Malína,             po několikaletém vyšetřování se nedávno podařilo MŽP (Ministerstvo životního prostředí) a ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) uzavřít dění, které se týká naší PNM (Povozní Nový Malín). Je potřeba...

14. VZZO - Pozemek na výstavbu RN č.3

23.09.2017 00:00
Na 14. VZZO (27.9.2017) se bude jednat o koupi části pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín od Města Šumperk na výstavbu retenční nádrže RN 3 Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi. Situační plán: RN3-SituacniPlan.pdf (1536734) Majetkoprávní odbor...

14. VZZO - Revitalizace hřbitova v Novém Malíně

23.09.2017 00:00
Na základě žádosti pana Langera byl zastupitelům rozeslán plán revitalizace hřbitova v Novém Malíně. Revitalizace hřbitova, půdorys - pd-hrbitov-chodnikyc.pdf (507868) Z usnesení posledních zasedání rady obce se hřbitova týkalo: 11/40/2017 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na zpracování...

14. VZZO - Studie stavebních úprav domu u kostela čp. 123

23.09.2017 00:00
Na 14. VZZO (27.9.2017) se bude jednat o koupi části pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín od Města Šumperk na výstavbu retenční nádrže RN 3 Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi. Situační plán Více zde:...

RN č.4 - protokol o ústním jednání

04.09.2017 00:00
Dne 04.09.2017 na odboru výstavby Městského úřadu v Šumperku proběhlo ústní jednání na téma "projednání námitek, vznesených v průběhu územního řízení k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Retenční nádrž č. 4 (malá vodní nádrž) na bezejmenném levostraném přítoku Malínského...