Diskusní téma: Postřehy z Nového Malína, Plechů a Mladoňova

Datum 16.03.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Je malínský model lumpárna ?

Odpovědět

Dal jsem si tu práci a vytahal veřejně přístupná data o investicích obce Nový Malín za poslední roky.

Posuďte sami :

1) Ústav ekologické výchovy Mladoňov, založen 2.2. r. 2015

celkové náklady 11,684 mil. Kč, dotace 4,256 mil. Kč
Roční provozní náklady ????

Dodnes nepředložena žádná zpráva ,kolik ústav od r. 2015 stál, kolik vydělal , jaká je návratnost, jaký je společenský prospěch pro obec,apod.
=========================
2. Rekonstrukce přivaděče Malínský les a výstavba MVE v Novém Malíně

Jedná se o malou vodní elektrárnu,halasně oslavovanou v nejmenovaném místním plátku

Celkové náklady : 8 mil. Kč, dotace 1 mil. Kč
Výkon 30 kW, plánovaná výroba/rok 135 MWh,
plánovaná návratnost 4-5 roků.

Dodnes nepředložena žádná zpráva, která by porovnala předpoklad s realitou.
Kde soudruzi z NDR udělali chybu ?
===========================
3. Zajímavou změť hospodaření obce najdeme u investic síťování a vzájemných bezúplatných převodů majetků mezi:

obec Nový Malín versus paní J.
-,,- versus paní A.
-,,- versus pan P.

kde nám lítají mil. Kč, nedoloženo, starostou zapíráno
=============================
4. Investiční akce "terénní úprava" stará pískovna

kolik stály zemní práce celkem nedohledáno
Zato dohledáno, že tam máme cca 27 tis. tun odpadu.
Připusťme směšnou částku 100 Kč za uložení 1t odpadu == 2,7 mil. Kč.

Obec je nemá a PNM také ne, vypařily se snad ?
==============================

5. Profláknutou samostatnou kapitolou je investiční výstavba tzv. obytných domů PNM.
Cena za 1m2 činí 24-26 tis.Kč.
Cena obvyklá je 19-21 tis.Kč/m2

Vezměme počet domů postavených PNM , jejich podlahovou výměru a porovnejme. Otázka zní, kde a kam zmizely mil. Kč ?

Nevysvětlenou záhadou pak je RD Flanderkovi, kde tatáž firma srazila ceni za 1m2 na cca 12tis.Kč. ( inu, zázraky se dějí)
==============================
6. O profláknutých chodnících v obci, kde se starosta nepřímo doznal v podstatě k dotačním podvodům se netřeba zmiňovat- viz článek v MF
(několik miliónů Kč)
==============================

Na závěr řečnická otázka - kolik do obecního rozpočtu odvedla ze zisku Provozní Nový Malín od doby svého založení ?
Správná odpověď zní - ani korunu.
A to je její roční obrat srovnatelný s ročním rozpočtem obce.

Přitom pouze na vodném a stočném za r. 2017 zinkasovala nejméně 5 mil. Kč.

Sečteno a podtrženo. Tzv. malínský model je vědomé,dlouhodobé a účelové okrádání obce a jejích občanů ve prospěch úzké skupiny osob.

Datum 16.03.2018

Vložil Langer

Titulek Re: Je malínský model lumpárna ?

Odpovědět

Je to zločinné spolčení,jak jsem uváděl v trestním oznámení.Jak se k tomu postaví orgány činné v trestním řízení se brzy uvidí.
Konečně se v Malíně začínají věci pojmenovávat pravými jmény....zneužívání pravomocí uřední osoby,falšování dokladů...podvody...klamání vlastních občanů...nedodržování platných zákonů..rozkrádání..krádeže.....a další a další. Doufám,že přes starostovo tvrzení...Za vše může opozice,se věci nedají k ledu,a něco se brzy bude dít jinak.

Datum 16.03.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Je malínský model lumpárna ?

Odpovědět

Je!

Tož asi tak

Datum 16.03.2018

Vložil ...

Titulek Re: Je malínský model lumpárna ?

Odpovědět

Nejen lumpárna, ale hlavně zlodějina!
A velmi dobře organizovaná vedením obce, jednateli PNM a vedením PNM.

Datum 16.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Je malínský model lumpárna ?

Odpovědět

Jde o shrnutí stále nedořešených a nevysvětlených záležitostí. Miliony létají vlevo vpravo. Občané si jistě ze střípků svých vědomostí dokáží poskládat celkový obraz. Mnohé se obecně ví, mnohé jde logickou úvahou dovodit a odpovědi obecně se nabízejí. Úplných informací od stávajícího vedení obce se nikdo nejspíše nikdy nedočká. Určitě ne, pokud občané důrazněji nepřitlačí a nebudou se více a častěji ptát.

Datum 15.03.2018

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Články o Novém Malíně

Odpovědět

Zde máme přehledně poslední články o Novém Malíně. No, moc lichotivě o nás nepíší.
https://olomouc.idnes.cz/provozni-novy-malin-pokuta-nakladani-s-odpady-ceska-inspekce-zivotniho-prostredi-gjs-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180313_164908_olomouc-zpravy_stk
https://olomouc.idnes.cz/skladka-novy-malin-navazeni-odpadu-pokuta-ceska-inspekce-zivotniho-prostredi-1h4-/olomouc-zpravy.aspx?c=A161101_2283130_olomouc-zpravy_stk
https://olomouc.idnes.cz/novy-malin-dotuje-vystavbu-bytu-i-mestskou-firmu-f79-/olomouc-zpravy.aspx?c=A170325_2314917_olomouc-zpravy_stk
https://olomouc.idnes.cz/obecni-firma-provoni-novy-malin-sumpersko-pnm-chodnik-ppr-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180227_385862_olomouc-zpravy_lds

Datum 15.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Nejhorší je,že z reakcí pana starosty v článcích uvedených je jasné, že on stále nic očividně nepochopil. Pokud existují limity obsahu určitých látek v ukládaných materiálech, znamená to, že když jsou tyto hodnoty překročeny, je nutno materiály řešit jako závadné nebo škodlivé. Je jedno, zda jsou hodnoty překročeny "mírně" nebo "nemírně". Prostě jsou překročeny.
To, že se snad v každé zahradě najde nějaký kousek cihly nebo eternitu přece také nedává obci či obecní firmě oprávnění takové odpady ukládat nebo je dokonce zapracovávat do podloží staveb v obci. A to je jen otázka porušování pravidel nakládání s odpady. Druhou fází toho je pak třeba v případě cesty za školou otázka technologické kázně při výstavbě. Nahrazení projektovaných materiálů jinými znamená radikální změnu v technických parametrech konečného díla. Projekt počítá s určitými mechanickými vlastnostmi použitých materiálů, které plynou z jejich složení, velikosti frakce, způsobu uložení, technologie hutnění atd. Takže kromě porušování zákona o odpadech ještě navíc PNM vědomě snižovala kvalitu a technické parametry této cesty. To v důsledku může znamenat zkrácení životnosti díla, vyšší náklady na opravy atd. Příkladem nám budiž zvlněná cyklostezka mezi Malínem a Šumperkem a opilecky nakloněné lampy na ní. A to už opomíjím probíjející část osvětlení uzemněnou jakousi originální konstrukcí. Otázkou je, co se pak nachází pod povrchem našeho krásně betonem zadlážděného náměstíčka. Velká plocha-tam se toho muselo vejít......
Dnešní starostovy "úspory" mohou přinést jen zvýšené náklady za pár let, až při rekonstrukcích nebo hledání jiného využití stávajících prostor narazíme na "poklady", které nám vše jen prodraží, nebo dokonce znemožní.

Datum 15.03.2018

Vložil Jaroslav John

Titulek Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

S článkem se dá 100% souhlasit až na to "probíjení". Tam se jedná o dodatečně namontovaný svod indukční elektřiny vznikající při provozu vedení vvn nad cyklostezkou, kdy kolo představuje pohybující se vodič v elektromagnetickém poli indukující el. napětí, které se může projevovat "brněním" mezi kovovými částmi kola a těla.

Datum 15.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Děkuji za odborné vysvětlení. Nejsem elektrotechnik, tak jsem rád, že vím, co se tam děje. To ale nevysvětluje onen elegantní záklon všech svítidel. Takže nějaká chybka tam je.

Datum 16.03.2018

Vložil Jaroslav John

Titulek Re: Re: Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Celá cyklostezka ujíždí směrem do polí, přičemž tento trend se stále zrychluje. Před dvěma roky PNM rovnala sloupy osvětlení systémem před sloupem lehce odkopat, za sloupem vtlouct kámen. Výsledek - skvost, bohužel pouze hodně dočasný. Kolik za to asi zaplatila obec naší (své) PNM.

Datum 16.03.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Též jsem rád za osvětu.
Je pravda, že si několik uživatelů cyklostezky stěžuje, že pravidelně dostávají při jejím užití nepříjemný elektrokopanec.
Jen by mě ještě zajímalo, jak je tento problém řešen jinde… (třeba na cyklo Špk - Studynky)

No jo, ty šikmé lampy jdou vidět i z auta. Když se ale podíváte z bicyklu, tak zjistíte, že v jedné části ujíždí směrem do pole i obrubníky a dlažba, což spolu souvisí.
Příčin může být mnoho a mohou spolu souviset. Ovšem k dosažení tohoto stavu stačí jen jedna z nich. Např.: špatné odvodnění, přetížení hrany násypu, použití špatného materiálu, špatné zhutnění-neproběhla zcela správně primární konsolidace násypu...

Samotné uživatele cyklostezky ale trápí spíše jiné věci (pominu teď její směrové vedení, přerušování a nevhodné napojení na ostatní komunikace) :

-LIDÉ PARKUJÍCÍ SVÉ AUTOMOBILI NA STEZCE A TO I KRÁTKODOBĚ!!! Věřím, že občas je otrava zajíždět s autem až k domu, ale chtěl bych své spoluobčany tímto požádat, aby se tomuto chování vyvarovali. Ani si nedovedete představit, co to s cyklistou udělá, když mu před nosem někdo na cyklostezce otevře dveře od auta. Uvědomte si také PROSÍM, že ne všichni pasažeři vozu mají možnost využítí zpětného zrcátka před otevřením svých dveří. Proto bych na Vás chtěl apelovat: NEPĚSTUJTE V SOBĚ TENTO ŠKAREDÝ ZLOZVYK, VYMSTÍ SE TO!!!

-SCHODY A MÍSTNÍ VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI. Jak částečně sedl násyp cyklostezky, vytvořily se mezi ním a pevnými částmi stezky schody (sjezd a nájezd na most). Dále pak vznikly výškové nerovnosti mezi původním násypem a tím novým (u stanice plynu Špk). Při vyšší rychlosti to s vámi pěkně zamává. A teď už je jedno, jestli jede radostně z práce domů nebo užíváte elektrokolo. Většina cyklistů tento problém řeší tak, že si hledá cestu nejmenšího odporu, mnohdy i v protisměru. Problém je pak při předjíždění, když ten pomalejší cyklista náhle změní směr jízdy.

-ZAMINDRÁKOVANÍ ŘIDIČI MOTOROVÝCH VOZIDEL. Napadlo vás někdy, že cyklista může opustit cyklostezku v případě, že chce přejet silnici nebo pokud hodlá pokračovat jiným směrem, než kterým vede stezka a že není potřeba na něj troubit a najíždět? Asi ne. VE ZMÍNĚNÝCH PŘÍPADECH NEMÁ CYKLISTA POVINNOST POUŽÍT CYKLOSTEZKU!!!


A závěrem i nějaké poděkování:

Chtěl bych poděkovat za zimní údržbu stezky. Je vidět zejména v porovnání při přejezdu mezi malínskou a šumperksou částí stezky. Zárověň pro zlepšení v dalších letech bych chtěl správci připomenout (pokud bude tento text číst), že i na stezce může vznikat na některých místech námraza a led a on je plně zodpovědný za údržbu komunikace.

Děkuji všem řidičům, kteří pravidelně musí přejíždět tuto stezku při cestě domů (nebo do uličky), jenž se naučili brát při tomto manévru zřetel i na cyklisty. DEJME SI OVŠEM JAKO CYKLISTÉ POZOR na řidiče, kteří nejsou zdejší a předvídejme vždy tu horší možnost.

A poděkovat se sluší i za přestěhování zmrzlinového stánku, které proběhlo v minulých letech.

Datum 15.03.2018

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Jen bych trochu poopravil pana Bouckého, k tzv. "úsporám". Toto nikdy nebyl záměr. Projekt vždy počítal s materiály a pracemi, které odpovídají zvyklostem. To, že PNM zde dala nesourodý stavební odpad a tím podstatně ušetřila na zakázce, neznamená, že ušetřila obec. Ta zaplatila vše v plné palbě.

Datum 15.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Dovolím si oponovat. Ty věci se určitě dějí s nějakým záměrem, zůstává jen k zodpovězení, v čí prospěch se tak děje. "Úspory" tam určitě jsou, jenom obec z nich nic nemá.

Datum 15.03.2018

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Ano s tímto plně souhlasím. Obec jen cáluje.

Datum 15.03.2018

Vložil Langer

Titulek Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

S oběma pány musím souhlasit.Situace v Malíně mi poslední dobou připomíná dvě věci. TITANIK se potápí,hraje muzika a na PNM se pije šampus.Druhá a pravděpodobnější varianta je ta,...Po nás potopa.Tím narážím na investiční akci,Satny sokolovna.Dílo,které mělo původně stát max 5 000 000,a starosta se nechal slyšet,že více nedá ani korunu,se díky vypsanému dotačnímu titulu najednou vyhoupla na cenu 10 700 000 bez DPH.Obec si zažádala o dotaci .Pokud ta nedorazí PNM stejně částku prostaví. V rozpočtu obce na rok 2018 bylo částkou na akci počítáno ,přes to se bude pořizovat další půjčka ve výši asi 8 mil,jinak hrozí že se stavět nebude.
Co si pak má chudák občan o tom myslet.
Osobně si myslím,že je čas nazývat věci po pravdě.
Obec je neustále a systémově PNM okrádána a náš obecní rozpočet slouží pouze jako pravidelný výhled příjmů pro PNM.

Datum 16.03.2018

Vložil Josef Smolicha

Titulek Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Na jednání ZO je předložen návrh na úvěr pro obec ve výši 8 milionů korun. Když připočítáme stávající úvěr 5 milionů korun na nákup č.p. 123 Holba, tak bude obec do budoucna splácet 13 milionů korun. Když k tomu připočítáme ztrátu obecní firmy za rok 2016 3,5 milionu korun, rozestavěné akce a případný postih obce za porušení zákona při ukládání odpadů a jejich likvidaci, tak si obec zakládá na slušné zadlužení. Zatěžovat obec půjčkami a přehnanými investicemi půl roku před koncem mandátu stávajícího zastupitelstva považuji za nezodpovědné a neférové vůči novému vedení obce, ať je jakékoliv. Obec by se měla předávat v dobré kondici a pokud možno nezadlužená. To by měl být cíl a vizitka stávajícího vedení obce.

Datum 16.03.2018

Vložil ...

Titulek Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Vizitka obce je čím dál horší a bude ještě hůře.

Datum 16.03.2018

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Obávám se, pane Smolicho, že rozjetí co největšího počtu akcí je záměr současného vedení. V případě nepříznivého výsledku ve volbách, bude muset nové vedení rozjeté akce dokončit. Je to prostě zajištění práce pro PNM na další roky. Nic víc, nic míň.

Datum 16.03.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Nemáte tak zcela pravdu - každá investiční akce jde pozastavit, přerušit, případně zadat zodpovědnějšímu zhotoviteli. Jsou s tím sice určité problémy, ale jde to.
A samozřejmě vše prohnat auditem a následně předat Státnímu zastupitelství. A jelikož v tom určitě není Minář sám, může se jednat o zločinné spolčení a to už by byl větší mazec. O publicitě v tisku ani nemluvím.
Pokud u současného vedení obce neexistuje ani náznak sebereflexe, je to jejich rozhodnutí.
Tož asi tak (omlouvám se, Pepane).

Datum 17.03.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Články o Novém Malíně

Odpovědět

Obec bude platit daleko více,připočtěte k tomu úroky z půjček.Ty nejsou pakatel.

Datum 14.03.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek NOVINKY

Odpovědět

Nějak nám z Nového Malína oprýskává lak.

Další celostátní deník Právo píše v dnešním vydání, str.10 o porušování zákona rodinným stříbrem, obecní firmou PNM.
Článek má název "Obecní firma dostala pokutu za nelegální nakládání s odpady" a popisuje detailně jak firma poškozovala životní prostředí v naší obci.
Hrůza a děs. Stavební odpad na cestě za školou, překročené limity olova,arzénu u odpadu v bývalé pískovně , nevedení povinné dokumentace,apod. Pokuta 150 tis. Kč.

Po únorovém článku v Mladé frontě "Všude dobře, doma draho." - de fakto přiznání k dotačním podvodům , tak obec obdržela další vyznamenání.

Ještě by tak scházelo napsat, že máme trestně stíhaného starostu a medailová kolekce by byla úplná.

S opozičními zastupiteli ne vždy souhlasím, ale tady jim musím dát plně za pravdu, protože o těchto věcech na zastupitelstvu mluvili často a dožadovali se nápravy. Bezúspěšně.

Sedm měsíců před komunálními volbami se veřejně prokazuje jak "malínský model" vedení obce žalostně selhal.
Na pondělním jednání zastupitelstva bych uvítal, aby k této věci vyjádřili:

1) starosta a jednatel PNM Josef Minář
2) obecní právník a jednatel PNM Mgr. Marek
Štencl
3) vedoucí PNM a místostarostka Lenka Tylová
4) odpovědná osoba za odpadové hospodářství v obci Ing. Vladimír Faltus

a vysvětlili, jak k tomu vůbec mohlo dojít.
Dále, aby se podělili o odpovědnost ( i hmotnou)
A zejména sdělili veřejnosti , co udělali pro nápravu, aby se podobné excesy v Malíně neopakovaly.


Datum 14.03.2018

Vložil občan NM

Titulek Re: NOVINKY

Odpovědět

Škoda, že většina médií hlavního proudu od sebe opisuje, ale budiž: www.idnes.cz

Chyby při využití odpadů přijdou obecní firmu Nového Malína na 150 tisíc

https://olomouc.idnes.cz/provozni-novy-malin-pokuta-nakladani-s-odpady-ceska-inspekce-zivotniho-prostredi-gjs-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180313_164908_olomouc-zpravy_stk

On se neoprýskává jen lak. Hůře dopadá část cesty ve vzdálenosti cca 1m od nových chodníků.
Jen se projděte na cestě od školy výše po pravém chodníku. Uvidíte jak se otevírá nezalitá spára mezi novým a původím asfaltem. V zimě do nezalité spáry zateče voda, zmrzne a roztáhne se. Po mrazech sůl ze zimy zkrystalizuje a roztáhne se. Výsledek je ten, že okraje mezi novou a původní spárou asfaltového betonu se olamují, vznikají nové trhliny a pak tam zatéká víc vody a vše se opakuje. O tom, že před položením nové finální vrstvy cestvy nedošlo k výškové úpravě poklopů vpustí a vodovodních šoupat se zmiňovat netřeba. Proto se některé poklopy propadly, jíné se jen nahly, někde popraskaly okraje; ...a bude to pokračovat.
Co na to vlastník Správa silnic Olomouckého kraje? Asi nic... Prostě Blbý Malín.
A co na to naši odborníci z PNM pí Tylová?

Datum 14.03.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: NOVINKY

Odpovědět

Sami od sebe nic vysvětlovat nebudou. Ale bylo by zajímavé, kdyby vysvětlení od těchto osob někdo, nejlépe některý ze zastupitelů, nevrhnul jako bod jednání na OZ. Vsázím 1 : 100, že tento bod, přes hlasování koaličních loutek neprojde.

Kdyby se stal i ten zázrak, že by prošel, pak již dopředu lze usuzovat opověď starosta Pepy. Ono je to složité, protože je to složité. Tedy pokud by vůbec odpověděl.

Při takto horkém zboží, bych se vůbec nedivil, že jednání ZO bude skrečováno, pro náhlou skoro smrtelnou nemoc, která postihla právě ty uvedené.

Tož asi tak

Datum 13.03.2018

Vložil Langer

Titulek Pro pana Mináře

Odpovědět

Nalezl jsem moc pěkný článek.
Nelhat
Nekrást
Nebýt líný
Odkaz uveden níže.

https://extrastory.cz/starosta-mesta-nedelal-svou-praci-dobre-tak-ho-lide-dali-na-ctyri-hodiny-na-pranyr.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Datum 13.03.2018

Vložil článek

Titulek Re: Pro pana Mináře

Odpovědět

článek nejde otevřít

Datum 14.03.2018

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: Pro pana Mináře

Odpovědět

Tady to snad půjde otevřít: https://extrastory.cz/starosta-mesta-nedelal-svou-praci-dobre-tak-ho-lide-dali-na-ctyri-hodiny-na-pranyr.html

Datum 12.03.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Informace

Odpovědět

Text

"Adaptační opatření na změnu klimatu pro obec
Nový Malín ",

zařazené do programu ZO na základě návrhu spolku "Zdravý Malín,z.s." je již zveřejněn v rubrice "Přednášky a prezentace".

Datum 09.03.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek úřední deska

OdpovědětPozvánka na 16. VZZO dne 19.3. (Po)
v 18hod.,které se koná na sále PNM.

Program:

Kontrola plnění usnesení
Majetkoprávní- převody nemovitostí
Finanční záležitosti- střednědobý výhled rozpočtu
Ostatní
Diskuze

------------------
Neváhejte a přijďte se přesvědčit jak obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a
o potřeby svých občanů

Datum 09.03.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: úřední deska

Odpovědět

Zcela výjimečně reaguji na vlastní příspěvek.

Obdržel jsem totiž sdělení , že návrh spolku Zdravý Malín, aby ZO projednalo materiál :

"ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU -
obec Nový Malín

byl zařazen na program jednání ZO.

Redakci webu ZA ZDRAVOU OBEC jsme materiál právě zaslali a požádali, aby byl na tomto webu zveřejněn.

Datum 07.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

Četli jste tento skvělý příspěvek na úřední desce. Pominu skutečnost, že závaznost dokumentu je nulová. Svědčí ale o logice úvah pana Mináře a jeho souputníků. Přímo z toho čiší práce pro PNM. A efektivita?
-podle mne nejbolavější potřeba obce je skryta někde v pozadí. To jsou komunikace, tedy hlavně obecní uličky. Zde se počítá s1,5, resp 2 mil a až někdy dokonce s 6mil Kč na rok. Podle mne to chce jít mnohem rychleji, je to věc, která nejrychleji prospěje nejvíce lidem. A nejsou v tom málu zde ještě schovány nové cesty pro nové stavební parcely? Takže na staré uličky možná skoro nic
- chodníky, dvakrát po 4 mil. je to pěkné, ale odůvodňuje vůbec frekvence užívání tuto investici? Všude v těchto místech už je existující zánovní komunikace pro chodce na druhé straně vozovky od plánovaného záměru. Nebylo by lepší využít pás pro zelené plochy a odstínění domů od komunikace? Nebo naopak rozšířit vozovku, když nám tak utěšeně s výstavbou narůstá provoz aut?
- bytové řadovky - super nápad, na dvou projektech už se prodělaly i kalhoty, tak proč nejít do třetího propadáku?
- sociální byty č.p. 123- podobný případ jako výše, škoda mluvit o celé vizi koupě a rekonstrukce tohoto domu
- rekonstrukce hřbitova- celkem 10 mil. za tři roky- není to trochu přehnané? Hřbitov si zaslouží vylepšit, ale je to spíš o zahradnických úpravách a hlavně o řádné a pravidelné údržbě a péči, co tam chceme budovat za 10 mil?
- optická síť - nemálo peněz už ze strany PNM vyfakturováno (opravdu i vynaloženo?), další miliony v plánu, počet připojených dosud skoro žádný, technologie bude nejspíš zastaralá dřív, než se síť dobuduje. A proč ji má budovat a vlastnit obec, není lepší zainteresovat soukromého investora?
- Investice v ÚEV tedy mladoňovské škole ani nezmiňovat. Prodělečná věc od začátku rekonstrukce, prodělečná každý rok provozem a my tam chceme cpát další peníze?

Je toho dost k zamyšlení. To, že obec má peníze, že si dosáhne na dotace, ještě neznamená, že musíme utrácet nesmyslné částky na nesmyslné projekty. Jelikož předpokládám, že onen výhled je stavěný na ceny PNM, reálně tržně by to samé mělo jít pořídit tak o třetinu levněji. A ze zbylých peněz jde fakt dělat to opravdu potřebné.

Datum 07.03.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

Pár odpovědí.

Pokud si dobře pamatuji, tak jsem se na zastupitelstvu ptal na velké rozdíly plánovaných a skutečných výdajů na pozemní komunikace, uvedených v rozpočtu obce. Konkrétní otázky zněly:

Jak to, že pro chodníky se oproti plánu NAVÝŠILY skutečné výdaje z obecního rozpočtu 10x?

Jak to, že pro cesty se oproti plánu SNÍŽILY skutečné výdaje z obecního rozpočtu 10x?

Odpověď paní Tylové: Na chodníky přišly dotace.

Následovala otázka:
Má obec nějaký investiční plán pro údržbu pozemních komunikací (vozovky, chodníky) ?

Odpověď paní Tylové: Obec vlastní pasportizaci, která tento plán obsahuje. Můžete se na ni přijít podívat na OÚ.

Z DŮVODU PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZÁPISU ZE ZZO SE TOTO DO NĚJ NEDOSTALO.

Co se týká ekologického ústavu, tak prvotně se plánovalo, že to bude čistě zisková záležitost. Nebo to tak bylo alespoň veřejnosti předkládáno, jelikož jsou známy případy EÚ, jenž jsou svojí činností výdělečné. V plánu bylo, že k nám (tedy do Mladoňova) budou jezdit nesčetné školní zájezdy a z celé věci bude kladný příjem do rozpočtu. Na jednom z minulých ZZO mi paní Tylová řekla, že od začátku bylo jasné, že se vynaložené peníze nevrátí a tak se s tím i počítá. A že si myslí, že ten projekt za ty peníze stojí. Kolik se do tohoto projektu celkově investovalo / stále investuje se prostě neví. Přesněji - veřejnost to neví.

Z DŮVODU PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZÁPISU ZE ZZO SE TOTO DO NĚJ NEDOSTALO.

Když tak nad tím přemýšlím, tak se paní Tylová stejným způsobem vyjadřuje i k tomu, když PNM zadarmo (tedy z rozpočtu obce) opravuje nemovitosti, které obec nevlastní (církevní majetek). Bylo řečeno že: Nevlastníme to, ale je to součást obce, tak bychom to opravit měli.

Datum 07.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

To je přesně ono. My to sice tak nutně nepotřebujeme, ale jsou na to dotace a je to velká zakázka pro PNM, tak hurá. A tohle bychom sice potřebovali vcelku nutně, ale nejsou na to dotace, nekouká z tohy vývar peo PNM, tak to dělat nebudeme.

A proč nevrážet další a další peníze do ztrátového projektu, když na to v rozpočtu máme? Ošidíme něco potřebnějšího a užitečnějšího.

Prostě Kocourkov nebo spíš Nový Malín. A z důvodu přiměřenosti rozsahu toho v zápisu uvedeme co nejméně, co kdyby se toho někdo chytil!

Datum 07.03.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

Má starý, odrbaný barák, omítka opadavá, kamna v každé místnosti, místo vany necky, na dvorku kadibudka, vodu nosím v kýblech z pumpy. Potřeboval bych ten barák zrekonstruovat.

Takže podle logiky pí. Tylové.

Můj barák sice obec nevlastní, ale je součástí obce , tak by mi ho měli opravit.

S díky, tož asi tak

Datum 08.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

Podle zavedených obecních zvyklostí by Vám jej měli vyměnit za nový někde U poldru. A doplatíte si jen pár korun a Bůh ví, jestli i to vůbec..

Datum 08.03.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: Re: Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

No jo, ale mně chybí to nejpodstatnější. Já nejsem kamarád dvojnásobně nejvyššího v NM. Takže mi bude stačit ta oprava dle logiky dvojnásobně skoro nejvyšší v NM.

Tož asi tak

Datum 08.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

Tak to jste prostě asi ještě nedorostl výši doby. Ale funkčnost mnou zmíněného řešení je prokázána.

Datum 09.03.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Návrh střednědobého rozpočtu obce.

Odpovědět

Funkčnost Vašeho zmíněného řešení potvrzuji. Pouze konstatuji, že zdaleka nejsem sám, který nedorostl výši doby, což mi v nevadí, neboť do takové výše bych ani vyrůst nechtěl, ale je nás většina v dědině, což mi naopak vadí.

Tož asi tak

Datum 05.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek PNM a důvody její existence

Odpovědět

V rámci každodenního života obce je spousta činností, které musí někdo pro obec vykonat. Jedná se především o činnosti spojené se správou a provozem vodovodní a kanalizační sítě, činnost sběrného dvora a s nim spojeného odpadového hospodářství, údržbu obecních cest a chodníků, údržbu zeleně a provoz kompostárny atd. Je možné je konat různou formou a není určitě špatnou variantou mít na to obecní komunální firmu. To asi také byla prvotní myšlenka vzniku Provozní Nový Malín s.r.o. a v principu určitě byla správná. Otázkou je pak ale přesné stanovení náplně činnosti této firmy. Přesná definice požadovaného objemu činností na základě řádné evidence a vyčíslení technických jednotek pro údržbu zeleně, komunikací a pro provoz vodohospodářských zařízení by měla být základem jednoznačných smluv mezi firmou a obcí s tím, že veškerá činnost by měla být konána za pro obec co nejvýhodnějších cenových podmínek. Když ale shrnu všechny tyto provozní činnosti, dojdu k závěru, že pro jejich realizaci by mělo stačit do 20 zaměstnanců včetně THP.
To je podle vývoje počtu zaměstnanců někde mezi čtvrtinou a třetinou stavu na PNM. Z toho plyne, že více než dvě třetiny zaměstnanců se zabývají zcela jinou činností. V rámci PNM se tak utvořila ne zrovna malá stavební firma. A ta potřebuje k tomu, aby se uživila, realizovat velké investiční akce. Obec pak má každoročně po celých 12 měsíců vážný problém udržet tento moloch v chodu. Kdyby se vše odehrávalo v tržní rovině, dělaly se akce skutečně potřebné pro obec za tržní ceny, bylo by vše v pohodě. Ale z důvodu nedostatku zakázek dochází v obci k investicím za každou cenu a práce PNM je za ceny neúměrně vysoké a neodpovídající tržní realitě. Pak dotujeme tzv. bydlení pro mladé a omezujeme jej jen pro oko hranicí 45 let, což už jistě nejsou mladí a začínající občané. Děláme chodníky, které jsou minimálně využívány. Obec investuje prostředky nás všech ve prospěch a k podpoře obchodní společnosti, která ale naopak nepřinesla do rozpočtu obce ani korunu.
A tam je onen problém. PNM může být obci prospěšná a užitečná. Její role v obci je ale třeba od sebe oddělit:
Provozní záležitosti obce v přesně definovaných parametrech jsou jednou stranou mince. Cílem není na nich produkovat v PNM zisk, ale samozřejmě je nejde dělat ani se ztrátou. Náklady těchto činností musí být co nejpřísněji hlídány a průběžně optimalizovány k prospěchu obce.
Stavební část firmy je odlišný problém. Pokud je úroveň stavební činnosti tak dobrá, jak nás starosta a vedení obce a PNM přesvědčuje, nemělo by pro firmu být problémem sehnat si dostatek zakázek na volném trhu za konkurenční ceny. Ať už v regionu, nebo někde dále, klidně v Praze, Brně atd., tak, jak to dělají obdobné stavební firmy. Firma by pak tak drsným způsobem nemusela vysávat obec a obec by pak nemusela zneužívat dotace, jak se dnes děje. K tomu se přidružuje čarování s přetahováním zakázek pro cizí subjekty přes obec, aby se udržely podmínky pro in-house zadávání zakázek . Tady je třeba jednoznačně prokázat životaschopnost firmy v této oblasti. Chovat se tržně a jít za zakázkami. Obávám se, že k tomu ale firmě chybí manažer, schopný ji k něčemu takovému vést. A nebo toho ani firma není schopná, což by byla ta horší varianta.

Datum 04.03.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek inspirace

Odpovědět

Neobvyklý trest dostal starosta jedné z malých horských obcí západní Bolívie. Za to, že podle místního tribunálu lhal místním obyvatelům a nevykonával řádně svůj úřad, byl na hodinu zavřen do klády.
Starosta obce doplatil na to, že podle verdiktu místního lidového tribunálu lhal, „neplnil různé závazky“ k občanům a „nevěnoval se prioritně“ jejich žádostem.
Bolívie v roce 2009 zahrnula do ústavy možnost rozhodovat o trestech za některé méně závažné činy na lokální úrovni.

Datum 02.03.2018

Vložil Pepan

Titulek PNM

Odpovědět

Tak mě při čtení příspěvků o výhodnosti či nevýhodnosti PNM napadla zcela jiná otázka s PNM však související a odpověď na ní by mnohé objasnila.

Může kdokoliv z těch, kdo se na založení PNM podíleli tady sdělit, co bylo prapůvodem, důvodem k založení PNM?

Tož asi tak

Datum 02.03.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: PNM

Odpovědět

Mohu odpovědět, i když u založení PNM jsem nebyl.
Obecně se jednalo o plátcovství či neplátcovství DPH při údržbě, opravách nebo investičních akcí měst a obcí. (odpočty DPH)
Dalším cílem bylo oddělit úřednický výkon samosprávy od hospodaření s majetkem obce.

Téměř každá samospráva v okolí, od určité velikosti obce, si vlastní firmu založila.
Šumperk, Rapotín, Sobotín, Hanušovice apod.

Principiální myšlenka je skutečně dobrá. Ale v Malíně nastal exces a dobrý sluha se změnil na zlého pána.
Nevím o žádné obci nebo městu v olomouckém regionu, kde by se to tak zvrhlo jako u nás.

Téma by bylo vhodné bakalářské snad i magisterské práce .
Tolik na vysvětlenou.

Datum 02.03.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: PNM

Odpovědět

Pane Vinklere, v obecné rovině to vím, ale právě proto jsem se otázkou obrátil na zakladatele, zda toto vůbec při zakládání věděli.

Mám pocit, že ten pravý důvod znal, věděl a prosadil jen jeden nejmenovaný, avšak všem známý. Ostatní to jen odmávaly.

Tož asi tak

Datum 02.03.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: PNM

Odpovědět

To tvrdé "y" ve slově odmávaly, je záměrně. Loutky jsou přece neživotné. To jen pro případné rejpaly.

Tož asi tak


Datum 02.03.2018

Vložil ?

Titulek Re: PNM

Odpovědět

Otázka za milion.

Datum 03.03.2018

Vložil Josef Smolicha

Titulek Re: PNM

Odpovědět

myšlenka je stále dobrá mít obecní firmu na vykonávání služeb a prací pro obec a občany. Dobré už není to, že obecní firma ovládá obec a určuje, respektive její vedení co je dobré pro obec. To, že o tom rozhodují ti samí lidé, se dá zneužít tím způsobem, že co je dobré pro firmu, je dobré i pro obec. Pan Pepan by použil na závěr "tož asi tak" Omlouvám se pane pepane že jsem použil váš citát.

Datum 02.03.2018

Vložil Dušan Hovanec

Titulek PNM a dotace

Odpovědět

Tady se pořád probíhá horem spodem, zdali je náš specifický Malínský model přínosem pro obec či nikoliv. Pokud si vezmeme příklad s úterního článku v MF Dnes a zamyslíme se, například ohledně vybudování 1 km chodníku s možností čerpání 50% dotace. Firma zvenčí nám ho udělá za 1 milión korun (se zárukou 10 let). PNM ho postaví za milióny 3 (záruka je podstatně kratší a nikdy není uplatňována). Obec v prvním případě dostane dotaci ve výši 0,5 miliónu a 0,5 miliónu doplatí z rozpočtu obce. V případě PNM dostane dotaci 1,5 miliónu, ale stejnou částku musí z rozpočtu zaplatit PNM. Pokud zvolí první variantu, tak jí zůstane na účtu 1 milión korun, které může použít bez dotace na druhý kilometr chodníku. Anebo ho investovat do něčeho jiného. A toto je celé jádro pudla. Pokud bychom měli řádné výběrové řízení, tak by naše obec už toho měla daleko více a byla by opravdu bohatá.

Datum 02.03.2018

Vložil oxo

Titulek Re: PNM a dotace

Odpovědět

Dobrá pohádka...10 let záruka, 1 km za milión, 1/3 ceny :))

Datum 02.03.2018

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: PNM a dotace

Odpovědět

Jojo, takhle to u nás chodí. Ale jde vidět, že jsme asi šlápli do vosího hnízda. Reakce je nevídaná. A to je moc dobře.

Datum 02.03.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Chyby PNM

Odpovědět

Provozní Nový Malín s.r.o. je naší obecní firmou, dělá věci užitečné, věci méně užitečné a je i zdrojem častých názorových rozporů v obci.
Kde vidím její největší chyby:
- zakázky pro obec vykonává za ne zcela výhodné ceny, není schopna doložit výhodnost svých cenových nabídek
- produktivita její práce je zřejmě nižší než u srovnatelných subjektů
-zaměstnává příliš mnoho lidí, pokud si podstatný podíl zakázek nedokáže zajistit na volném trhu mimo obecní zakázky
- obec je nucena k realizaci ne zrovna nejdůležitějších projektů jen proto, aby zajistila práci a financování pro PNM
- areál firmy včetně sběrného dvora, parkoviště vozidel a techniky a složiště kontejnerů je zcela nevhodně umístěn uprostřed obce v obytné zástavbě
- obchodní vedení společnosti není odděleno od voleného vedení obce - riziko těžko kontrolovatelných finančních toků.
- chybí zde kontrolní orgán - dozorčí rada složená ze zástupců koalice i opozice, případně nezávislých odborníků.

Datum 02.03.2018

Vložil ooo

Titulek Re: Chyby PNM

Odpovědět

A představte si, že malínští jsou rádi, že mají sběrný dvůr, že za odvoz odpadu platí kolik platí, že voda je levnější než v okolních obcích.

Přidat nový příspěvek