Diskusní téma: Postřehy z Nového Malína, Plechů a Mladoňova

Datum 23.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Starosta???!!!!

Odpovědět

Zásadní výhrady proti starostovi a jeho partě mají lidé, angažující se v opoziční politice v N. Malíně, již mnoho let. U každého akcelerátorem jeho pocitů bylo možná něco trochu jiného, ale vcelku jsou to podobné příběhy. Záhadné smlouvy mezi obcí a PNM, neposkytnuté základní informace na přímé dotazy, podivné investiční akce bez smluv, prováděcí dokumentace a rozpočtů. Mnoho z nás spojila i kauza kolem starostenského působení ing. Felka a jeho odvolání.
V obci je opravdu mnoho problémů. Nejhorší na nich je, že často nejsou na první pohled výrazněji patrné. Obec v základních službách a činnostech nějakým způsobem funguje a pokud se nezamýšlíme nad tím, jak by to mělo být lépe, je to pro většinu lidí zažitý dostatečný základ. Vážné ale je, že mnoho z neřešeného se může projevit a jistě i projeví až po nějaké době a způsobí to problémy až nástupcům současných vládců. Budou to jistě ekologické problémy spojené s klimatickými změnami, u nás nejspíše nejvíce promítnuté do obecního vodního hospodářství. Při rekonstrukci chodníků a cest dělaných PNM nejspíš v podloží a základech těchto staveb objevíme netušené poklady z kterých možná někoho bude hodně bolet hlava. To samé, nečekaná překvapení, mohou nastat, až doběhne cyklus životnosti některých dalších staveb stavěných nebo rekonstruovaných naší obecní firmou. Až se odkryje to, co dnes kryjí omítky, záhozy atd.
Období starostování pana Mináře představuje dobu rozdělitelnou do několika fází, ale v mnohém slušně řečeno specifickou. V počátcích někdy v devadesátých letech byly postupy pana Mináře možná i přínosem. Ale postupně jak se společnost i obec stabilizovaly po všech stránkách, staly se spíše přežitkem minulosti. Některé kroky a akce podniknuté starostou mohou obci přinést dost vážné problémy. Ať už v rovině právní, nebo ekonomické. Mnoho se může projevit jako problém pro příští generace. Podivné odpady uložené bez evidence a informací o jejich skladbě a původu, nesmyslná urbanistická koncepce bez dořešení komunikačního systému, nezájem o řešení otázek životního prostředí.
Situace se hlavně z důvodu nízké komunikace vedení obce dost vyhrotila. Na jednu stranu asi jiné řešení už v mnohém nezbývalo, na stranu druhou to samozřejmě není ku prospěchu obce jako takové. Cílem je proto změnit systém a způsob řízení obce. Zachovat kontinuitu fungování ve směru k občanům a hlavně dát se na řešení neřešených problémů.

Datum 22.05.2018

Vložil Langer

Titulek Jak dál v N. Malíně

Odpovědět

To,co se probírá v debatě níže,mně pouze utvrzuje v tom,že situace v Malíně je kritická.Cesta ven je pouze jedna.A to vyhrát podzimní volby do ZO.Pak snad kdy se vymetou všechny pavučiny,pohřbí všichni kostlivci ze skříní a svatá trojice...tedy Minář ,Tylová,Stencl ...se odeberou na smetiště dějin..přijde klid.
Faktem je,že ten bordel,vykrádání obecní kasy,neustálé přihrávání malé domů.Musí přestat.Snad se s tím většina občanů Malína porovná,přijde k volbám,a už jednou pro vždy to těm gaunerům sečte.
Nastává čas pojmenovat věci po pravdě,a nebrat si žádné servítky.Oni si je k nám také neberou.Už se těším ,jak pan Mgr bude vyhrožovat žalobami.
No,a pokud volby dopadnou pro opozici špatně,nezbude než Malínákům popřát vládu a vedení které si zaslouží.

Datum 23.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Lesk a bída Nového Malína

Odpovědět

V posledních volbách jsem dal svůj hlas lidovcům, protože na její kandidátce byl starosta Josef Minář. Byl jsem v Malíně krátce, líbilo se mi jak obec vypadá a kdykoli jsem něco jako stavebník potřeboval , starosta mi bez velkých řečí pomohl.

Začal jsem také pravidelně navštěvovat jednání zastupitelstva, kde se v průměru setkávalo asi patnáct návštěvníků , občanů. Z těch pravidelných skalních to bylo asi šest lidí.
Všechna zastupitelstva si byla podobná jako vejce vejci. Velice slušná účast všech zastupitelů a stále stejný scénář průběhu. Z patnácti zastupitelů deset poslušně zdvíhalo ruku, nemělo žádný dotaz nebo připomínku a ani se na nic neptalo.

Pak tam byli dva neposlušní ,kteří se stále na něco vyptávali nebo dávali protinávrhy nebo chtěli vysvětlení. Zbývající tři osoby pak oscilovaly někde mezi tím.
A slovní přestřelky,někdy až moc osobní.

Protože i na práci zastupitele potřebujete klid,který tam často nebyl , všem zastupitelům jsem poslal slušný email a požádal je, zda by si někde nesedli a svoje problémy si vyřešili bokem. A neobtěžovali svým nevhodným chováním občany, kteří tam sedí také.

Pár dní poté mě navštívil bělovlasý silnější chlápek,jeden z těch dvou „uhádaných “ ,že by se mnou chtěl dát řeč. Strávili jsme spolu asi dvě hodiny a když odjížděl,nevěděl jsem co si mám myslet.
Stejný dojem byste měli kdybyste vlezli za divadelní oponu a z druhé strany se dívali na jeviště. Vidíte ne hru, ale herce z pozadí a k tomu celý ten ansámbl,který je k tomu zapotřebí. Od kulisáků po osvětlovače a nápovědu. A pak sedíte v herecké šatně a poznáte skutečnou tvář lidí, kteří předvádějí svoji roli navenek divákům.

Kecá, nekecá ? Abych to zkrátil. Nekecal. Sám jsem si ověřil řadu věcí, sehnal potřebné informace, nakoukl do zákonů a pozeptal se lidí, kteří se nějakým způsobem motali kolem obecního života.
Další neocenitelnou studnou informací pak byly podklady ke kterým jsem se dostal jako účastník různých zejména stavebních řízení ,kde na jedné straně figurovala obec Nový Malín, na straně účastníků také ekologický spolek ,který zastupuji. Víte sami, že 90% příspěvků ode mě v Diskuzi se týká životního prostředí.

Jaký je stav ke dnešnímu dni ? Tady máte moji diagnózu.

Obec Nový Malín je nemocná obec , zevnitř i z vnějšku. Vnitřkem rozumím fungování samosprávy a obecního úřadu, který by se dal označit stavem těžkého bezvědomí pacienta v umělém spánku.

Vnějškem pak rozumím zejména stav životního prostředí a krajiny kolem nás, ale i sociální soudržnost lidí mezi sebou. Silně uvadáme, spíše kolabujeme.

Kdysi jsem četl hořké vzpomínky jednoho Němce , původem z bohaté rodiny ,na dobu nacismu.
Velmi volně cituji :

„ Když začali zavírat Židy netýkalo se mě to. Když zavírali odboráře a komunisty,mlčel jsem. Když likvidovali sociální demokraty bylo mi to jedno.
A pak, když si přišli pro mě, nebyl nikdo , kdo by se měl zastal. “

Lágr sice přežil, ale jeho zkušenost by měla být varující i pro nás. Pokud se neprobereme z lhostejnosti a pocitu, že nás se to netýká, budeme pozdě litovat .

Datum 23.05.2018

Vložil ...

Titulek Re: Lesk a bída Nového Malína

Odpovědět

Situaci v NM jste vystihl perfektně.

Datum 22.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek sdělení

Odpovědět


Sdělujeme občanům a veřejnosti obce Nový Malín, že máme zcela zásadní výhrady vůči výkonu funkce starosty obce Josefa Mináře.

Jako ekologický spolek kritizujeme zejména zneužívání funkce starosty a jednatele obecní společnosti , kdy zištnou činností jmenovaného dochází k poškozování životního prostředí, poškozování hospodaření obce a dotčení práv našich občanů.
Situace zašla tak daleko, že obec neřídí zastupitelstvo a rada obce, ale fyzická osoba Josef Minář. Přestaly fungovat kontrolní mechanizmy , opozice nemá dostatek sil zablokovat nesprávná a škodlivá rozhodnutí .

Jediná osoba rozhoduje ,kdy vyjdou Malínské noviny a co v nich bude.
Jediná osoba rozhoduje kam a pod jakou záminkou potečou peníze z obecní kasy.
Jediná osoba rozhoduje o záborech desítek hektarů půdy pro další betonování a mrzačení zbytků neporušené přírody v našem okolí.

Odmítáme tyto totalitní praktiky , jsme svobodní občané a říkáme :
Už toho bylo dost !

Nenecháme se zastrašovat vyhazovem z práce , udáváním u našich zaměstnavatelů a dalšího zneužívání úředního postavení orgánu obce.

Obracíme na všechny zastupitele a ptáme se,kde je vaše přísaha, že budete hájit zájmy obce a jejich občanů. Proč jste tohle dopustili ?

Proto jsme se rozhodli , že aktivně vstoupíme do podzimních komunálních voleb. Předložíme našim občanům naši představu o Novém Malínu a požádáme je o jejich důvěru. Nehodláme se dál nečinně dívat jak nám vysychají potoky , pole se mění na step , obec se na vydlážděné příměstí a jak nás zavážejí odpadem.

Pojďme společně ten hnůj z obecního úřadu vyházet.

Ing.Miroslav Vinkler
za spolek Zdravý Malín
==============================

Osobně a mimo rámec našeho sdělení se obracím na Ing.Moniku Ondráčkovou

Paní Moniko,
byl jsem u všech soudů , kde jste se bránila zlovolnému vyhazovu z práce a mám prosbu. Zvažte svoji účast na naší kandidátce . Vím, že nejste horlivou zastánkyní ochrany životního prostředí , ale jste statečnou ženou, která odmítla podřídit svoji občanskou čest a úřední službu občanům obce za výhody spojené s lokajstvím pro vašeho nadřízeného. Raději jste volila nelehkou cestu občanské statečnosti . Kromě lidí, kteří chtějí lepší životní prostředí , potřebujeme jako sůl lidi poctivé a nebojácné. Nevím jak dopadnete u světské spravedlnosti, ale po stránce morální a etické jste u lidí v naší obci již vyhrála .
Takže až se příště uvidíme , zkuste mi prosím sdělit své rozhodnutí.

Datum 23.05.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: sdělení

Odpovědět

Proč vznášíte zásadní výhrady jen na Starostu Pepu?

Je pravdou, že ten jako jediný rozhoduje. Ale proč rozhoduje? Protože většina zastupitelů a radních mu to umožňuje.

Pokud se odstraní jen starosta Pepa, nic zásadního se nestane, protože ten bude tu většinu zastupitelů a radních ovládat dal v pozadí, stejně jak to děla v Polsku Kacsinski.

Je třeba mít nejen výhrady, ale přímo bojovat jak proti starosrovi Pepovi, ale i proti tomu zbytku nesvéprávných.

Tož asi tak

Datum 22.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek RN č.3

Odpovědět

Dnes náš spolek obdržel sdělení Správy CHKOJ ve věci umístění retenční nádrže do údolí Malínského potoka.
Podstatné zveřejňujeme :
======================
AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky :

Správa CHKO Jeseníky (dále jen „Agentura“)
obdržela dne 27. 4. 2018 sdělení Vašeho nesouhlasného postoje k umístění vodní nádrže (VN č. 3) v údolí Malínského potoka.
Vodní nádrž č. 3 Nový Malín

Na základě společné terénní pochůzky se zástupci obce a projekční kanceláře a následné žádosti
o vyjádření společnosti zastupující Obec Nový Malín doručené dne 17. 5. 2017 zpracovala Agentura dne 7. 6. 2017, odborné stanovisko.Dne 24. 11. 2017 byla v zastoupení obce Agentuře doručena žádost společnosti TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného
prvku a o souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro záměr „VN č. 3 Nový Malín“, tedy nádrže
v údolí Malínského potoka.
Následně, dne 5. 1. 2018, zástupce investora požádal o stanovisko ve smyslu § 45i zákona, zda
záměr může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany a celistvost
evropsky významné lokality Údolí Malínského potoka. Současně žadatel doplnil
biologický průzkum lokality, (Lojkásek, B., září 2017), z něhož vyplývá, že se v místě záměru a jeho okolí nevyskytuje žádný zvláště chráněný druh ani druh, který je předmětem ochrany EVL Údolí Malínského potoka.
Dne 9. 1. 2018, vydala Agentura stanovisko podle § 45i zákona, ve kterém konstatuje, že předložený záměr na vybudování vodní nádrže nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost ptačí oblasti Jeseníky a EVL Údolí Malínského potoka.

Následně dne 17. 1. 2018, bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. Stanovisko obsahuje dvě podmínky:
-umístění 7 kmenů buků a smrků jako budoucí potenciální stanoviště šikouška zeleného
- úpravy sklonu břehů tůní, které budou vytvořeny na základě požadavku Agentury
...
Z toho pohledu se jeví bránění jedné byť dílčí aktivitě jako spíše kontraproduktivní.
Nicméně Vaše úsilí o zlepšení celkové situace je cenné, Agentura jej podporuje, rozhodující
v celém procesu adaptace na klimatickou změnu, jejíž intenzitu je nyní velmi těžké odhadovat, je
především trpělivá a empatická komunikace. Hlavním katalyzátorem změny bohužel patrně bude až nějaká skutečně dramatičtější epizoda
extrémního klimatického jevu.

Mgr. Petr Šaj
vedoucí správy CHKO
===========================

Dnes shodou okolností máme sezení spolku a náš názor k této věci zde opět zveřejníme.

Osobně dodávám: Opět se opakuje známý malínský scénář. Bez projednání s veřejností, bez projednání v zastupitelstvu nebo radě obce si starosta vyběhá souhlas se svoji stavbou.

AOPK mě totálně zklamala, ne tím, že vydala souhlasné stanovisko, ale tím že si předem s námi nesedla ke stolu a neseznámila se s našimi argumenty pro" nestavění ". Teď, když vydala souhlas, volá po "trpělivé a empatické komunikaci".Ať si trhne ! Tři roky ví, že je tady místní ekologický spolek, ale že by si s námi sedla za stůl, to jí ani nenapadlo.
Asi jí nestojíme za to.

Kdo bude chtít celý dopis, ať nám na : zdravymalin@seznam.cz zašle svoji email. adresu- přepošleme.

Datum 22.05.2018

Vložil Brtna

Titulek Re: RN č.3

Odpovědět

Dobrý den,
na základě Vašeho příspěvku žádám o zaslání předmětného dopisu na adresu f.brtna@post.cz.
Dále bych chtěl upozornit (a připomenout vám), že dne 24. 04. 2016 jste na tomto webu umístil výzvu: "Návrh na přijetí opatření k ochraně krajiny a obce - zmírnění negativních dopadů změny klimatu".

v bodě 9. žádáte:
"Prověřit možnost akumulace vody na toku Malínského potoka v Malínské rokli ,kde je jeden ze tří zdrojů pitné vody pro obec. ( v naší připomínce ke změně č.1 ÚP žádáme o hydrologickou studii s ohledem na nevhodnou okolní lesní skladbu –smrková monokultura, nebezpečí vysychání kořenového podloží, lze jen doufat že případné stavební práce budou provedeny citlivě a odborně - viz kauza šikoušek.)."

Dále se raději nebudu rozepisovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne Filip Brtna

Datum 22.05.2018

Vložil Jiří Schubert

Titulek Re: Re: RN č.3

Odpovědět

Pane Brtno,
zde je názorný příklad jak funguje transparentnost - sděluje se co nastalo a s možností nahlédnutí. Je to velký rozdíl proti OÚ, který tají a když už něco řekne, mlží. Způsob jak byly RN 3 a 4 prosazovány na ZO je dokladem jednání OÚ. Dvě návštěvy p. Lojkáska nejsou dostatečné pro odůvodnění tak masívního zásahu.
Dále si neodpustím napsat:
- postavit nádrž RN4 je zločin proti přírodě
- postavit RN3 je ještě horší
Pokud vám to projde, podepisujete se na ničení toho, co tu ještě máme. Původní obyvatelé by vám "pěkně poděkovali". A já vám "děkuji" rovněž.
S pozdravem J.Schubert

Datum 22.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Re: RN č.3

Odpovědět

Pane Schuberte , buďte v klidu . Pan Brtna již dopis AOPK má v emailové schránce.

Právě jsem se vrátil z výjezdního zasedání našeho spolku, které jsme upekli na nádherné horské louce u Mladoňova.

Nepotěším asi pana Brtnu, kterému mohu sdělit, že Retenční nádrž č.3 , dnes cudně nazývaná Vodní nádrž se v Malínském údolí stavět nebude.
Návrh má tolik vad, že by neměl projít.
Dokonce mu navrhuji uzavřít sázku o bednu Plzně.
Poražený ji vítězi veřejně předá se slovy :

"Promiňte mi, že jsem se opět mýlil."

Sázka je splatná v okamžiku ,kdy vítěz bude mít v ruce pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné rozhodnutí soudu , dojde-li ke správní žalobě.

Berete sázku vážený pane Filipe Brtno ?

Nepotěším ani starostu Josefa Mináře. Kromě jeho stavby v Malínské rokli se náš spolek dohodl i na další věci.

Zveřejníme dnes v 19,00 hod na této diskuzní stránce.

za spolek Zdravý Malín- Miroslav Vinkler

Datum 22.05.2018

Vložil Brtna

Titulek Re: Re: Re: Re: RN č.3

Odpovědět

Opětovně všem přeji dobrý den,
Pane Vinklere, děkuji za zaslání dopisu.
Dovolím si z něj zveřejnit ještě jeden odstaveček.

Záměrem dotčená lokalita se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a je ovlivněná přítomností širokého, občas používaného brodu, který slouží pro přibližování dřeva z přilehlých porostů nad levým břehem toku. Předpokládané vytvoření vodní plochy tedy v tomto místě nepovede ke zhoršení ekologicko-stabilizačních funkcí toku a jeho nivy a již v horizontu několika let lze předpokládat zapojení nádrže do okolního přírodního prostředí a oživení území řadou druhů vázaných na vodní a mokřadní prostředí.

Mokřady a tůně ano, ale do vhodných lokalit.

Datum 22.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: RN č.3

Odpovědět

A co sázka pane Brtno ?
Jdete na ni ?

Datum 22.05.2018

Vložil Jiří Schubert

Titulek Re: Re: Re: Re: RN č.3

Odpovědět

Pane Vinklere, RN3 a RN4 jsou, z důvodu nepochopení dopadů panem Brtnou a dalšími, stále ve hře.
Do té doby nebude klid.

Datum 22.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: RN č.3

Odpovědět

AOPK odpověděla, jak se dalo čekat. Jejich možnosti nejsou nijak přehnané a proto se drží logiky, že i ne zrovna nejlepší řešení je lepší než žádné řešení, zvláště pokud je to nic nestojí. Samozřejmě řešení akumulace vody se nabízí několik a zrovna nádrž je ten nepříliš efektivní způsob, který sice nadrží určitý objem vody, ale už jen minimálně pomůže při jejím zasáknutíí a distribuci dále do okolního ekosystému. Zato je to investičně a stavebně zajímavá akce. Že soustava šetrnějších prvků, tůní a mokřadů by asi splnila to samé s výraznějším vlivem na celý okolní prostor a mnohem levněji je vysoce pravděpodobné až jisté. Problém je, že starosta nejen neřeší věci komplexně, ale vytrhává jednotlivé prvky z konceptu přes dvacet let starého a vytvářeného za zcela odlišných klimatických podmínek. A jediným kritériem, které ho zajímá, je práce pro PNM. Nemám tolik obavy z vlastního tělesa hráze, příroda jej nějak přijme, byť to nevidím jako nejlepší řešení.. Větší obavy mám z procesu výstavby v režii PNM a doprovodných škod napáchaných v širším okolí objektu.

Datum 21.05.2018

Vložil Pepan

Titulek ---

Odpovědět

Přátelé i nepřátelé.

Omluvte mé některé chyby v mých diskuzích jako vynechaná nebo přehozená písmena anebo dokonce vynechaná celá slova ve větě. Ale jak řekl jednou mi "Upír" Krejčí - my dyslektici nečteme, ale hádáme, nepíšeme ale skládáme písmenka.

U jedněch díky za pochopení u druhých je to na nich.

Tož asi tak

Datum 21.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

V několika článcích se zde už delší dobu aktivně otázkou možných ekologických problémů zaobírá pan Vinkler. S jeho postojem a názory asi nelze než souhlasit. Je třeba mnohé udělat a je i možné mnohé udělat. Jediné, na co možná pan Vinkler trochu zapomíná, jsou vlastnické vztahy.
Třeba zrovna lesy v oblasti vodních zdrojů v Malínské rokli. Patří městu Šumperk, které s nimi jako vlastník hospodaří v souladu s jejich kategorizací podle platného lesního hospodářského plánu. Jakákoliv opatření ke zvýšení ochrany vodních zdrojů pro Malín tak jednoznačně mohou vést k omezením v hospodaření. Proč by toto mělo být snahou vlastníka? Navíc to beru i tak, jak jsem to pochopil od mnohých lidí z města. Proč by měl Šumperk nad zákonnou míru vycházet vstříc Malínu? Nový Malín Šumperku dlouhodobě ubírá obyvatele, snižuje jeho daňové i jiné s počtem obyvatel spojené příjmy. Tak ať si s tím poradí sám jak umí. Šumperk tyto vodní zdroje nepotřebuje.
Problematika různých vodních prvků mimo les je postavena na podobném základě. Ty pozemky někomu patří, jsou nejčastěji pronajaty k zemědělské výrobě a majitelé z nich mají jakýsi profit(nájemné) Pozemky jsou většinou součástí větších ucelených honů zemědělské půdy a jakékoliv navrhované prvky by mohly vést k narušení jejich kompaktnosti a tím ke ztížení jejich obdělávání. Adekvátním řešením pro vlastníka je samozřejmě nějaká finanční kompenzace. Většině vlastníků asi bude jedno, zda své peníze dostanou za pronájem půdy pro hospodářské využití, nebo za využití krajinotvorné. Otázka ale zůstává, kdo to zaplatí?
To už je problém spíše celostátní na vládní úrovni a nevyřešíme jej my v malé obci.

Datum 21.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

Na vlastnické vztahy dotační programy také pamatují, je tam možnost určité % dotace na nákup pozemků pro výstavbu např. vodních prvků

Abych se složitě nerozepisoval k otázce lesů - pokud by došlo k odtěžení lesa je povinností vlastníka zajistit náhradní výsadbu.
Tím vyřešíte les, ale nikoli ztrátu vodních zdrojů o které zejména jde.
Položme si otázku- jaká je skutečná cena cca 120 tis.m3 vody/rok odebírané z Malínského lesa ?

Pokud odpovíte, že 120 tis.m3 x 25 Kč(vodné)= 3,125 mil.Kč pak máte účetně za jedna, ale z pohledu blízké budoucnosti jste totálně vedle.

Položte si otázku jinak- Kolik jsem ochoten zaplatit za vodu pokud nebude ? A zjistíte , že dáte cokoli,protože bez vody, stejně jako bez soli to prostě nejde.

A pak byste měli dojít k závěru, že je lepší zavčas a preventivně vyplatit z obecní kasy několik miliónů Kč, abychom si to nejcennější uchránili pro sebe i své potomky.

Mimochodem, stačilo by očistit obchodně-účetní vztahy obec-PNM od lumpáren a na celou ekologii pro Malínský les máte peněz na rozdávání.

Datum 21.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

Zdroje je určitě možné dát dohromady. Ne vždy však bude ochota vlastníků k prodeji a k potřebným či vhodným krokům. Minář a spol. berou odběry vody jako něco samozřejmého a věci neřeší. To se jistě musí změnit. Ale bude to běh na dlouhou trať a na mnoho let. Spíš taková štafeta. Bohužel, první úsek Minář prokoučoval. Mohli jsme být dál.
Co se lesa týče, kůrovec není příčina problému, ale důsledek. Pokud se vyskytne, vlastník jej musí řešit a to jde jedině těžbou. Povinnost zalesnění do dvou let a zajištění kultury do 7 let od těžby je dána lesním zákonem. Ale dřevinná skladba , schopnosti a vlastnosti mladého porostu v hospodaření s vodou, to už je tak trochu loterie do značné míry závislá na vlastníku a jeho hospodářské koncepci. Navíc jde o nemalou plochu. Nejedná se jen o pár tisíc m2 nebo pár hektarů kolem jímacích zařízení. Jde o celou horní část povodí Malínského potoka vymezenou oběma postranními hřebeny a vedoucí až k vrcholu Kamence

Datum 21.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

I na to jsme pamatovali a jsme na to nachystáni.

Stát - rozuměj Lesy ČR a SCHKO Jeseníky - by neměly problém spolupracovat. Namátkou-současný generální ředitel Lesů ČR je bývalý šéf krajského ředitelství v Špk. a ví o nás. Odborného poradce taky máme a na vysoké úrovni. Město Šumperk pak dozajisté netrpí absencí ochoty sednout ke stolu a jednat.

Žábou na prameni je jediná osoba , která neví a vědět nechce, zájem nemá a mít nebude a vede nás do průseru. Být myslivcem napsal bych, že se musíme zbavit škodné v revíru včasným odstřelem.


Datum 21.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

Nechci být pesimistou. Ale o pomoci CHKOJ mám své mínění, ostatně její představitel při jedné přednášce na PNM to i vyjádřil. CHKOJ uvítá v podstatě jakékoliv aktivity, pokud si je zajistíme sami a nebudeme po nich nic moc chtít. Malín je v okraji jejich teritoria a v podstatě i hranice CHKOJ je zde daná spíše výrazným terénním prvkem, než zájmy ochrany přírody. LČR pak zde figurují především jako správce toků a správa toků je v aktivitách podniku pořád spíše Popelkou. Problémů po republice je mnoho a peněz málo a dá se čekat, že s důsledky kalamity jich bude ještě méně.
Cestu dlouhodobě řešící možné problémy s vodou vidím v první fázi hlavně v rámci rezerv obce. Jde o možnost revokace dodávek vody do sousedních obcí. Tam je skrytá nemalá rezerva zdrojů pro Malín v případě nouze. Podstatné je i sladění územního plánu a předpokladů dalšího rozvoje obce s možnostmi dostupných zdrojů. Jejich rozbor by měl být zpracován kvalifikovaně odborníkem na hydrologii. Dostatek pitné vody je třeba zařadit jako limitující faktor další výstavby.
Se stavem v lesích moc nenaděláme. Bude-li pokračovat přísušek a do stresovaných porostů naletí kůrovec, dá se čekat vcelku rozsáhlé plošné odlesnění rizikových lokalit se všemi důsledky. Mladé porosty po obnově pak ve větších plochách nezajistí hospodaření s vodou na úrovni současných dospělých porostů. To je prostě realita, na kterou musíme být připraveni.
Všechny vodní prvky na vodoteči Malínského potoka a v jeho povodí mohou samozřejmě se zadržením vody pomoci. Ale nejpodstatnější je schopnost volné krajiny absorboval vodu hloubkovým zasáknutím a ta je při daném stavu zemědělských ploch a při riziku výraznějšího odlesnění vážně ohrožená.
Starosta Minář využívá situace, kdy okamžitě stále extrémní problémy nenastávají. Stačí se podívat na objem vody prodávané dál mimo obec, stačí se podívat na spotřebu na zalévání, stačí vidět počet naplněných bazénů v obci. Tato situace skutečně nenavozuje dojem, že by s vodou nebylo něco v pořádku. A veřejnost to takto vnímá a nebude snadné ji přesvědčit, že tu někde tiká časovaná bomba.

Datum 21.05.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

Pánové, mám za to, že v současnosti je problém v úplně něčem jiném, než aktuální sucho, kůrovec v Malínském lese či vlastnické vztahy k němu.

Ne, že by to problém nebyl, že by nevyžadoval okamžité, lépe již zahájené řešení. To je aktuální. Ale jak jsem již předeslal, problémem je ve stávají věrchušce NM, gosudaru starostovi Pepovi a jeho věrným.

Proč?

Za prve. Takovýto problém je mimo rámec jejich ne chápání, ale zájem. Známe to, řečeno slovy starosty Pepy - PNM a obec jedno stejné jsou. No a protože by PNM fakticky z Malínského lesa nic neměla, neboť údolí a stromy v něm se nedají postavit, zejména ne za draho, a PNM nic než stavět neumí a nedělá a to ještě jen na rovině, tak by z toho nic neměla, tak to ani obec nezajímá. No obec, spíš starostojednateli Pepovi a jemu věrných.

A za druhé. Tito výše zmínění "výtečníci" teď mají díky trestním stíháním, takže jim mohou být veškeré problémy, nejen ty co jsou teď předmětem diskuze, u ... no tam kde záda ztrácejí svůj slušný název.

Jediná možnost řešení dané problematiky bude možná až po volbách, tedy pokud lidé v NM tyto kreatury nezvolí. Pokud zvolí, pak bůh s NM.

Tož asi tak

Datum 22.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

Máte sice pravdu, že nejaktuálnější problém je jinde nebo spíš u někoho jiného. Ale je spousta dalších problémů, jejichž řešení je třeba připravovat. Snadno se z nich mohou stát ty nejvážnější. Voda samozřejmě nepřestane téct ani za týden, ani za měsíc a asi ani za rok. Starosta to ví a ví, že za něj nějaký ten průšvih s vodou nenastane. Problém většiny těchto ekologických rizik je v jejich plíživém nástupu a potřebě dlouhodobého řešení. Tady nebude stačit vykopat jámu a opravit nějaký zrezavělý ventil (což je tak hranice, kam starostovo vnímání situace dohlédne). Fakt je ten, že pokračování minářovské linie může jakákoliv řešení oddálit o mnoho dalších let. A pak už na některé jednoduché kroky může být pozdě.

Datum 22.05.2018

Vložil ...

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

Nic,než pravda a tak to bude a bude pozdě.

Datum 22.05.2018

Vložil Michal K.

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sucho, kůrovec a co dál.

Odpovědět

Nádoby s vodou jsou spojené. Naše obec prodává vodu i do Studynek a mám pocit že se ze spodních studní zásobí i část Šumperka. Klidně mě opravte, jestli mám mylné informace. Takže když nepoteče voda v horní části obce tak proč prodávat tu spodní? Tato skutečnost by mohla přinutit vlastníka lesů nad Malínem ke spolupráci. Ale nemyslím si, že je zapotřebí hned někoho vydírat.

Jak bylo řečeno, kůrovec je důsledek nikoliv příčina. Pokud bychom začli už dnes v povodí Malínského potoka s přeměnou jehličnatého lesa (který vodu nedrží a proto dnes schne a chutná kůrovci) na listnatý (ten tu byl původně), dojde k zadržení vody v krajině, což je požadovaný efekt.

Snad by ani vlastníkovi ani správci lesa nevadilo, když by tam obec začla sázet listnaté stromy na své náklady.

Nakonec, když může obec opravovat cizí majetek (kostely), tak proč by nemohla sázet stromy v cizím lese?
Ať PNM raději sází stromy, než aby stavěla předražené a tím pádem i neprodejné nemovitsti.

Nevím, jestli je to s obecní vodou tak růžové, když starosta hledá, kde by vodu navrtal, které vrty by prohloubil a když si část občanů v létě stěžuje, že voda z kohoutku sotva teče a nemá moc vábný vzhled.

Každopádně přidáním další zástavby v obci se poptávka po vodě jen zvýší a problém prohloubí.

Stejné je to s poli. Vlastník pole chce peníze, pronajme je. Zemědělec chce peníze a chová se tak, aby na tom co nejvíce vydělal (není k cizí půdě šetrný). Občan NM bude chtít udržet vodu a úrodnou půdu v krajině.

Bude to asi ještě chvíli trvat, něž se člověk naučí chovat se ke svému okolí rozumně a mít i jiné hodnoty, než jsou peníze. …a pak že prý homo sapiens, nebo co.

Datum 19.05.2018

Vložil Pepan

Titulek dotaz

Odpovědět

Může mi Redakce sdělit, proč nebyl můj příspěvek odeslaný před asi 5 minutami do diskuze přijat či vyhozen? A prosím s odůvodněním podpořeným rozboru závadnosti mého příspěvku.

Tož asi tak

Datum 20.05.2018

Vložil pro Pepana

Titulek Re: dotaz

Odpovědět

Možná jste jej špatně odklepl.Mně se to také jednou stalo.Napsal jsem jej znovu a vyšel.

Datum 20.05.2018

Vložil Redakce

Titulek Re: dotaz

Odpovědět

Pepane, za nepříjemnosti s diskuzním příspěvkem se omlouváme. 19.5. žádný příspěvek nebyl redakcí odstraňován. Redakce text Vašeho příspěvku nezná.
1) Rozhodnutí, jestli bude příspěvek zařazen do diskuze, je jen a pouze technická záležitost. Na jedné straně je to záležitost software, především od poskytovatele webhostingu – Webnode a jejich bezpečnostní ochraně proti zahlcení požadavky, pověstné „Nejsem robot“. Na druhé straně záležitost hardware – připojení k internetu, funkčnost počítače atd.
2) Rozhodnutí, jestli příspěvek v diskuzi vydrží, je zase záležitost lidí, redakce. Může např. být, že odporuje dobrým mravům a pak si redakce vyhrazuje právo příspěvek odstranit. Toto se však neděje bezprostředně po zařazení do diskuze, ale s delším časovým odstupem. Navíc redakce odstranění příspěvku komentuje (pokud to není např. vyloženě nějaká provokace, která si komentáře nezaslouží).
3) Redakce doporučuje psát příspěvky v jiném editoru, než nabízí diskuze. Do diskuze pak vkládat kopii. Riziko ztráty práce, třeba i hodinové, existuje. Již jsme to zde řešili s panem Bouckým.
4) Redakce si je vědoma limitů diskuzního fóra, poskytovaného společností Webnode. Zatím se však přes ně diskutující dokázali přenést. Vzhledem k nedostatku času a možnosti mít vše „pod jednou střechou“ neprovádíme inovace.
5) Pokud by se Vám ani při dalším pokusu nepodařilo příspěvek zařadit do diskuze, pošlete jej prosím mailem. Vynasnažíme se Vám jej do diskuze zařadit.

Datum 20.05.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: dotaz

Odpovědět

V pořádku. Napsal jsem jej znovu a prošel. Přesto dík za informace.

Tož asi tak

Datum 19.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Co se píše v novinách

Odpovědět

Lesy ničí dlouhotrvající sucho ( Právo, str.17)

Brzy se začneme modlit, aby pršelo ( Lidové noviny ,str.11)

Českou půdu mohou zachránit žížaly ( MF Dnes ,str.10 )

To jsou dnešní titulky ze tří nejčtenějších deníků v ČR , svědčící o vážnosti situace . Každý ze článků se sice zabývá jiným předmětem zájmu - les,dešťové srážky, půda - , ale mají jediný společný jmenovatel, naše krajina nám vysychá a stát, kraje i některé uvědomělé obce začínají bubnovat na poplach.

Jak jsme z tohoto pohledu na tom v Novém Malíně ? Odpověď je jednoduchá a nepřekvapí. Velmi špatně.

Obec má vlastní zdroje vody a asi 66% pitné vody pochází z Malínského lesa . Jedná se v podstatě o vodu povrchovou. Kůrovcová kalamita se do tohoto lesa již dostává, ale nikomu z malínské radnice to žíly netrhá. Ani náznakem se nepokusila převzít iniciativu a zavčas problém preventivně řešit.
Přitom rovnice je jednoduchá – zmizí les a pak zmizí voda. To se vědělo nejméně od středověku. Iniciativě našeho spolku v této věci se Minář a spol. vysmáli.

Další obrovskou zásobárnou vody by měla být okolní krajina kolem Malína, převážně zemědělsky intenzívně a nevhodně využívaná. Její stav velice dobře popsal stávající platný územní plán , více než 8 let starý. Provedli jsme si vlastní průzkum a výsledek je šokující. Půda nedokáže zachytit srážkovou vodu poněvadž je zhutněná a bez humusu, slouží v podstatě jen jako skluzavka po které spadlá voda odteče a nezadrží se v půdě.
Opět jsme se obrátili na obec a jako vždy odtáhli s nepořízenou.

Když jsem na jaře sehnal starostu – a ten si skutečně našel půldne času – společně jsme prošli okolí obce . Ukázal jsem mu všechny lokality, kam by se daly umístit krajinné vodní prvky, rybníky, jezírka, tůně a mokřady. Celkem se jednalo asi o padesát vodních prvků, na které jsou poskytovány dotace od 80-100 % pro obec. Žil jsem v naději, že když mu na stříbrném podnose ukážu finanční potenciál cca 60mil Kč, na který by si obec potažmo PNM mohla sáhnout , že se toho chytne a vymění nesmyslné stavění bytových domů za ekobyznys dobrý pro obec a její občany.

Jako vždy jsem se v jeho osobě mýlil. Asi za měsíc mi přišel krátký dopis s obsahem, že navrhované změny by měly tak závažný dopad na obyvatele obce, že jej nejspíše musí projednat orgány obce.
Asi tušíte jak to dopadlo, žádný orgán nic neprojednal a zavládlo obvyklé mlčení.

Další ranou do vazu pak bylo poslední zastupitelstvo, kde jsme předložili komplexní a ucelený návrh Adaptačních opatření pro obec Nový Malín v souvislosti se změnou klimatu. ( od lesů až po odpadové hospodářství).
Zase z toho nebylo nic , trio Minář, Tylová a pro mě překvapivě i MUDr.Schlemmer , návrh hodilo do koše. Ostatní vládní soukmenovci , zastupitelé , se nejdříve podívali jak hlasuje velitel a dle toho se zachovali i oni.
Prostě hrdinové každým coulem.

Proto se bez mučení přiznám, že odchod vedoucího obecního úřadu, starosty a jednatele v jedné osobě na zasloužený odpočinek , bych z pohledu životního prostředí jenom uvítal.
Nezbývá než doufat, že v dohledné době se poměry razantně změní a problém životního prostředí se stane součástí zájmu obce Nový Malín.

Datum 20.05.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

To ,co píše pan Vinkler,je vážné.V záležitosti lesa se od vedení obce nedá nic čekat. Zde budou muset převzít iniciativu občanská sdružení.Jinak opravdu přijdeme o les a zdroj pitné vody.

Datum 20.05.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

Orgán. Co je orgán?

Je to "něco" co je důležité pro činnost organizmu, ať z biologického hlediska či hlediska řekněme sociologického, politického společenského a pod. Co spolupracuje s jinými orgány pro dobrou funkci celku.

Jestliže to vezmeme z pohledu člověka jako živého organizmu. Přestane-li některý jeho orgán či je napaden nemocí, pak se ten orgán lečí a je-li jeho funkce tak poškozená, tak se ten orgán odstraní a nahradí se protézou, umělou náhradou nebo léky, tedy něčím co funguje pro tělo dál.

Udělám-li analogii, pak v NM byly orgány obce zvětšina napadeny přímo zhoubnou a progresivní formou rakoviny. Ty pak buď nefungují vůbec nebo dokonce svou činností obci přímo škodí.

Mám za to, že v takovém případě již léčba nebude postačovat a bude nutná totální amputace těchto orgánu, přesněji nemocnou část těchto orgánů, t.j. personální obsazení v těchto orgánech a nahradit je novými zdravými a poctivými lidmi.

Pokud ne. Pak tvrdím, že celou obec NV ta rakovina sežere.

Tož asi tak

Datum 20.05.2018

Vložil ...

Titulek Re: Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

Lze jen souhlasit.Přirovnání dobré.

Datum 20.05.2018

Vložil Langer

Titulek Re: Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

Dle zákulisních informací,potvrzených i panem Minářem,se lékař našel. Je jím pan Mgr, Stencl.Výhra pro Malín. Zatím bez záruky.

Datum 20.05.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

Jak ten bude léčit? Rakovinu morem? Vždyť ten má v tom průseru nejen prst, ale i celou pazouru. Klidně nechť mě žaluje.
Tož si tak.

Datum 21.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

Tak to tak trochu (spíše hodně) vypadá na vymítání čerta ďáblem. Mgr. Štencl je dozajista malínský patriot, je možno ocenit jeho aktivity v udržování českomalínských tradic. Ale jinak je to druhý jednatel PNM, člověk, který za firmu podepisuje sporné smlouvy s obcí, kde na druhé straně je za obec podepsaný Minář. Není možné, aby pan Štencl z pozice obecního právníka nevěděl o problematických kauzách. Naopak, on jim často poskytuje jakési právní krytí, je autorem sporných smluv a jiných počinů a jejich horlivým obhajovatelem na jednáních zastupitelstva. Myslím, že jeho stávající postavení v triumvirátu Minář, Tylová a Štencl je jasně patrné každému rozumně uvažujícímu občanu. Člověk se zamýšlí nad tím, co advokáta, člověka profese u nás výrazně vysoce odměňované,může vést k tomu, aby se zajímal o starostenský post. A napadá mne jen snaha nejen jeho, ale celé skupiny, o zakonzervování stávajícího stavu, snaha o uklizení kostlivců ve skříních a snaha o získání času, který by mohl vést k promlčení některých křiklavých záležitostí.
Z mého pohledu Mgr. Štencl určitě není to nové koště, které by do obce mohlo vnést pozitivní změny a vymést staré nešvary. Je to jednoznačně představitel minářovského křídla a minářovské koncepce fungování obce podle "specifického" malínského modelu.

Datum 21.05.2018

Vložil ...

Titulek Re: Re: Re: Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

S tímto článkem lze jen souhlasit.

Datum 21.05.2018

Vložil JOSEF HORKÝ

Titulek Re: Re: Re: Re: Co se píše v novinách

Odpovědět

Souhlas s článkem p.Bouckého. Jen k závěru jeho článku bych dodal,že není jen představitelem,ale přímo tvůrcem malínského modelu.

Datum 18.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Taškařice na OÚ

Odpovědět

No musela to v pondělí být opravdu povedená fraška na úřadě. A přitom by člověk řekl, že jde o to nejjednodušší, co lze po obci požadovat. Občané, zde dokonce zastupitel či přímo zastupitelé chtěli nahlédnout do obecních, tedy už z povahy věci veřejných dokladů. Normálně by tedy úřednice měla sáhnout do šanonu, žadatelé by nahlédli, pokud by chtěli kopii dokladu, jistě by si za její pořízení rádi zaplatili a s poděkováním by odešli. Ale u nás ani takto jednoduchá operace asi nemůže proběhnout standardním způsobem. Úřednice se odvolává na starostu, starosta, který u tak jednoduchého úkonu ani nemusí být, je mimo úřad a není schopen úřednici vydat ani jednoduchý pokyn k předložení požadovaných dokladů. A to pomíjím skutečnost, že právo zastupitele na poskytnutí některých dokumentů musel po předlouhých předchozích tahanicích zastupiteli přiznat až soud, jelikož naše obecní vedení má vlastní, poněkud nestandardní, výklad zákona.
Bylo by to k zasmání, kdyby se to celé netýkalo důležitých záležitostí, které už nějak zasahují a mohly by zasáhnout mnohem výrazněji do života celé obce, tedy nás všech.
Nezbývá než se tedy ptát, čeho se v požadovaných dokumentech starosta tak bojí, že je střeží skoro jako obecní poklad?

Datum 18.05.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Taškařice na OÚ

Odpovědět

Pane Boucký, starosta Pepa nestřeží ten dokument jako obecní poklad, ale je v pozici vojáka s granátem.

Dokument vydaný příslušným orgánem je tím granátem. Jeho doručením byla vytržena závlačka pojistky granátu. Pokud mačkáte v dlani pojistku, tak se nic neděje, granát nevybuchne, ale v okamžiku, kdy stisk povolíte či dáte granát z ruky, pojistka se uvolní a granát udělá bůůům a nadělá často nezhojitelné škody.

Takže pokud má jediný starosta Pepa tento dokument ve své moci, tak stále drží pojistku pomyslného granátu. Pokud by dokument předložil na zastupitelstvu či jen zastupitelům a tedy povolil by pojistku, tak nejen starosta Pepa by vybuchl. Což je mu velice, velice dobře známo.

Ten granát by měl pak neuvěřitelnou sílu destrukce nejen pro samotného starostu Pepu, ale i pro jeho noshledy.

Ono se dá z titulu usnesení o ustanovení opatrovníka právnické osobě ledaco vyvodit. Každé usnesení, zejména trestním řízení mimo jiných obsahuje "výrok", který je právně závazný a odůvodnění tohoto výroku. A to je ta slož granátu, která může starostu Pepu roztrhat. V tomto odůvodnění je mimo jiných specifikován poškozený, který poškozen trestním jednáním konkrétní osobou spácháním konkrétního trestného činu.

Takže selským rozumem pojato. Starosta Pepa je trestně stíhán za konkrétní trestný činy či činy, které poškodily a poškozují obec.

Věc je logicky správně, ale opozice jen s touto zcela správnou logikou opravdu nic nenadělá, pokud nebude mít k dispozici daný dokument. V tom okamžiku padnou všechny lži a vykrucování starosty, že vše činil vždy jen v zájmu obce.

A navíc starosta se bude v řadě případů hájit, vždyť to schválilo zastupitelstvo (což bude mít pravdu) a klidně s sebou do průseru zatáhne i své známe, jen aby svou vinu rozmělnil.

No a ty loutky v zastupitelstvu, které zvedaly ruky jen na zatáhnutí provázku starostou Pepu či místostarostky by si měli uvědomit to, z co je dnes stíhán starosta Pepa mu umožnili a napomáhali mu v tom. Hmm a to smrdí kriminálem. Proč kriminálem? Nikomu školení, zejména koaličním zastupitelům nemíním dělat, vždyť mají svého obecního právníka, který ve věci také více či méně figuruje, takže bude mít dost svých starosti, ale poučit by mohl.

Suma sumáru. Starosta Pepa dokument nevydá, protože tento dokument jednoznačně uvádí, že je trestně stíhán a zejména za co je stíhán a to on nepotřebuje, aby to vzešlo v obecnou známost.

Nic však není ztraceno. Při troše snahy se zvídající zastupitelé mohou k dokumentu dostat nejméně na dvou místech. Na kterých? Mají ve svém středu několik znalých lidí, kteří jim jistě dobře poradí.

Tož asi tak

Datum 19.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Taškařice na OÚ

Odpovědět

Jak je správně psáno, k určitým dokumentům se jde dostat i jinými cestami z jiných zdrojů. Tím samozřejmě starostovo chování poněkud ztrácí smysl a stává se jen dětinskou zdržovací taktikou. A kolektivní rozhodování nezbavuje zastupitele osobní odpovědnosti za některá dost sporná rozhodnutí. Pokud půjde do tuhého, může to tedy chytit i jiné osoby, než jen starostu. Mnohokrát kromě jména Minář padlo v souvislosti se spornými aktivitami např. jméno paní Tylové. A nesmíme zapomínat i na Mgr. Štencla, také jednatele Provozní a obecního právníka, tedy autora či spoluautora většiny kritizovaných a sporných smluv mezi Provozní a obcí. Pod mnohými smlouvami je navíc za Provozní i podepsaný. A odpovědnost zastupitelů, kteří hlasují za smlouvy, které nikdo ani neviděl a často ani fakticky neexistují, se jistě také nedá opomenout.

Datum 19.05.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Taškařice na OÚ

Odpovědět

Krásný příspěvek a ještě hezčí přirovnání s tím granátem. Ale ruku na srdce, Vy si opravdu myslíte, že by po výbuchu nastala nějaká změna? Mám vážné obavy že ne.

Datum 19.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Taškařice na OÚ

Odpovědět

V chování hlavních aktérů asi změny čekat nelze, ono jim v podstatě nezbývá, než se držet svého. Ale měl by to být a jistě bude impulz pro občany, aby si uvědomili hloubku celého problému a přemýšleli o riziku do budoucna.

Datum 19.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Taškařice na OÚ

Odpovědět

Myslím si, že chodíme zbytečně kolem horké kaše. Pokud je starosta chlap , má se postavit k problémům čelem. Svolat zastupitelstvo,vyložit karty na stůl a požádat o důvěru.

Tu buď získá a dotáhne obec k dalším volbám anebo skončí jako starosta,tak i jako jednatel PNM.
Místo toho kličkuje jak zajíc na honu, koho může ještě vezme pohrabáčem (viz Ing.Felkl),nebo zničí neuctivou úřednici (Ing.Ondráčkovou) popřípadě plivne jedovatou slinu přes Malínský plátek (můj příklad) a vůbec chová se jako by mu tato obec patřila společně s nevolníky-občany. (např.jeho vize územního plánu,praktiky Flanderkovi atd.).

Vůbec nepochybuji o tom, že některé účetní doklady obec-PNM získaly v mezidobí "novou tvář", aby se zavřeli kostlivci do skříní.

Přikláním se k Pepanovi, že takhle sebou stáhne ještě pár lidí,kteří mu věrně slouží a neuvědomují si, kam je může dostat.
Nový Malín současnosti je odstrašující příklad obce , kterou nevede ani neřídí žádný orgán pod veřejnou kontrolou.
Špatné vysvědčení pro většinu zastupitelů ,kteří se sice nechali zvolit občany, ale slouží jinému pánovi .


Datum 20.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Taškařice na OÚ

Odpovědět

Dobře víme, že to, co píše pán Winkler, se nestane. Každý bojuje, jak umí a starosta to umí právě tak, jak to dělá. Musíme čekat křeč až do konce bez jakýchkoli pravidel. Že ten řemen chytne i další osoby je skoro jisté. Jména kandidátů jsou asi obecně známa a spíš jde o to, jak se projeví starosta.

Datum 17.05.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Fraška na obecním úřadě

Odpovědět


Kolem půl páté pondělního odpoledne se mi
ozval telefon. Zastupitel pan Langer, zda bych nemohl přikvačit na obecní úřad, že potřebuje svědka.
Copak se zase děje? , pomyslel jsem si, nechal zalévání záhonů a odebral se na obecní úřad. Tam už postávali zastupitelé Langer, Schubert a Smolicha.
Jak jsem z jejich řeči vyrozuměl , účelem návštěvy bylo získání důležitých informací ,které se týkaly obecních záležitostí.

Pan Schubert třímal v ruce sdělení ministerstva vnitra,které ho opravňovaly k tomu, aby konečně ze starosty a jednatele PNM vyrazil věci týkající se skládky a flastru od ČIŽP.

Zastupitel Langer byl zase v očekávání, že ze starosty vydyndá usnesení státního zastupitelství v Šumperku , kterým byl obci Nový Malín ustanoven opatrovník ve věci údajného trestního stíhání nejen starosty Josefa Mináře , které mělo být na obec zasláno počátkem roku , ale nikdo o něm neví a nikdo ho neviděl.

Pánové, tady vám pšenka nepokvete , pomyslil jsem si . Profláknutý obecní úřad Nový Malín je znám tím, že se zde volně ztrácejí a objevují různé doklady a dokumenty, podle toho jakou má starosta náladu. Abych byl konkrétní ,zde mám na mysli přípis okresního soudu,který chtěl nominaci Ing.Felkla od obce, jako přísedícího u soudu. Na minulém ZO s posměšky ze strany Mináře a spol. bylo užaslému publiku sděleno, že asi řádil skřítek a někam to lejstro zašantročil.

A taky to tak dopadlo, starosta se nalézal někde mimo budovu OÚ a měl jenom spoustu prázdných řečí po telefonu.
Zastupitelé odtáhli s nepořízenou a mohou si jít opět stěžovat obecnímu skřítkovi.

Myslím si, že Josef ale udělal těžkou hrubku. Pokud orgán činný v trestním řízení skutečně opatrovníka obce jmenoval a usnesení o tom zaslal na obec , měl Josef na nejbližším zasedání zastupitelstva o této věci informovat a připravit si věrohodnou historku pro své kamarády ze zastupitelstva , namátkou Tylová, Schlemmer, Vrana,Indra,Paclíková, Novosadová a další. Ti by ho, jak jinak , zase podpořili v křesle starosty a mohl mít dočasně klid.
Takto to vypadá, že šel na hranu zákona nebo i za ni v postavení úřední osoby a doklad zatajil před všemi, tedy i před svými nejvěrnějšími.

Co tam tak může být všechno napsáno ? Musí to být hodně třaskavé a k tomuto jednání musel mít skutečně pádné důvody. Vyplavalo by veřejně najevo, co je komu kladeno za vinu a jak byla jeho „péče o obec“ vnímána policií a prokurátorem (postaru), což si náš pan starosta odmítá nejen připustit ale i jenom představit.

Myslím si, že se všichni můžeme shodnout na jediném. Pokud je někdo obviněný ,tedy i starosta, je nutné na něho hledět jako na nevinného do rozhodnutí soudu. Tomu se říká presumpce neviny a tento princip je zcela správný. Z praxe je skutečně známo, že lecjaký přehorlivý policejní vyšetřovatel honí komunální politiky doslova pro kraviny, a soudy je pak následně viny zbavují. Mluvil o tom i prezident Zeman a uváděl dokonce , že se jedná o 80% případů,kdy starostové a zastupitelé odcházejí od soudu očištěni.

Pokud se však prokáže, že starosta Josef Minář zatajil před všemi zastupiteli a orgány obce úřední dokument adresovaný Obci Nový Malín o opatrovnictví , aby si svoje postavení starosty udržel nebo zabetonoval postavení jednatele v PNM , pak by se měl bez pardonu poroučet.
Ať už po dobrém nebo po zlém.
Tomu se zase říká ztráta důvěry .

Na závěr trochu suchopárné teorie , zde případné zájemce odkazuji na článek „ K trestní odpovědnosti právnických osob “ odstavec III.

„O neslučitelnosti procesního postavení obviněné fyzické osoby jednající v téže věci za obviněnou osobu právnickou.“,

str.7-9 ,který naleznete na odkazu :

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/ukazka-1-2017.dm-17209.pdf

Datum 17.05.2018

Vložil omg

Titulek Re: Fraška na obecním úřadě

Odpovědět

Ta vaše parta...Bylo nás pět....

Datum 17.05.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Fraška na obecním úřadě

Odpovědět

S odkazem na svůj příspěvek ze včerejška tvrdím, že na vás (úmyslně malé "v") platí za "B".

Tož asi tak

Datum 17.05.2018

Vložil to snad není pravda

Titulek Re: Fraška na obecním úřadě

Odpovědět

Bože můj, co si to tam na tom obecním úřadě dovolují? Vždyť je to ostuda .... strašná ostuda.

Datum 18.05.2018

Vložil občan

Titulek Re: Fraška na obecním úřadě

Odpovědět

Opozice je slabá,moc slušná a tak s takovými lidmi jako je starosta a ostatní přisluhovači nic nezmůže.Ti mají koupenu pomalu celou obec,

Datum 18.05.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Fraška na obecním úřadě

Odpovědět

Aktivní opozici představuje skupina lidí, kteří si myslí, že by se věci v obci měly dělat jinak a snad lépe. Porazit starostu Mináře a jeho kliku ale musí a mohou jedině občané svým hlasem ve volbách, to je faktická síla obce. A co se "koupené" obce týče, neviděl bych to tak černě. Už teď je vidět, že mnohé kamarádšofty typu ruka ruku myje berou za své, když jde opravdu do tuhého. Mnozí asi jsou starostovi vděční za nějakou tu službičku, ale asi nikdo z nich za starostu nebude ochoten osobně riskovat.

Přidat nový příspěvek