Diskusní téma: Postřehy z Nového Malína, Plechů a Mladoňova

Datum 18.12.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek ÚEV Mladoňov

Odpovědět

Po mém včerejším vystoupení na VZZO k problematice ÚEV v Mladoňově nejspíš budu brán za toho zlého. Zvláště po melodramatickém prohlášení paní ředitelky ZŠ a následném stádním potlesku koaličních zastupitelů vyprovokovaném MUDr. Schlemmerem. Nepolemizuji s paní ředitelkou o tom, že výuka a výchova dětí se nedá vždy poměřovat ekonomickými ukazateli. Ale…. Na tento účel jsou vynakládány prostředky z veřejných zdrojů. Ti, co je vynakládají, jsou jen jejich správci a měli by je vynakládat co nejefektivněji a s co největším přínosem. Postoj paní ředitelky jasně vyplývá z jejího celoživotního působení ve školství, kde je zvykem peníze pouze brát, ale neřešit, jak se do rozpočtů dostaly, kdo je vlastně vydělal. To je vidět už na několikaletých diskuzích o platech ve školství, kdy je opakovaně slyšet, kolik peněz školství potřebuje, ale ještě nikoho z pedagogů jsem neslyšet navrhnout, jak jeho práci zefektivnit za stejných nebo nižších nákladů.
A co se týče ÚEV – ten projekt je kapitola plná zoufalství sama o sobě. Na stránkách obce v galerii stavebních prací je psáno v roce dokončení rekonstrukce mladoňovské školy a fary následující:
“ Byla dokončena kompletní rekonstrukce bývalé Základní školy a fary v Mladoňově, která bude sloužit pro potřeby Základní školy a Mateřské školy Nový Malín“
Ale vše je poněkud jinak!
Rekonstrukce podle dotačních podkladů měla stát 11,6 mil. Kč, s dodatky a skrytými dodělávkami to odhaduji tak na 14-15 mil., možná více. Využití nebylo jasné na začátku rekonstrukce ani po ní. Vymyslel se nakonec projekt ÚEV, aby byly naplněny podmínky dotace. Každý rok pak kromě provozních příspěvků do toho obec vrážela další nenávratné investice a náklady. Jen letos dle předloženého návrhu rozpočtu to bylo celkem cca 4,5 mil. a na příští rok se plánuje i s farou dalších cca 2,8 mil., ale ono to jistě naroste a vidím minimálně 3 mil. Když to promítneme do stavu od roku 2014, kdy byla dokončena rekonstrukce, byly za tu dobu utraceny další prostředky převyšující samotnou hodnotu rekonstrukce. A efekt? Kromě nic neříkajících vět paní Tylové, ještě méně říkající předložené zprávy ředitelky ÚEV a všeobecně emotivního prohlášení paní ředitelky ZŠ dále nevíme nic. Využití vlastními, cizími, náklady a výnosy jednotlivých akcí, možnosti jiných forem financování a tím snížení finanční zátěže ze strany obce a další podstatné informace prostě nejsou.
Pan starosta narážel na to, zda mám třeba nějaký nápad, co s tím. Mám. Asi se všem nebude líbit, ale nápad bych měl. Zkusím jej nastínit v příštím příspěvku.

Datum 18.12.2018

Vložil ..

Titulek Re: ÚEV Mladoňov

Odpovědět

Malín platí velké peníze za školy v přírodě dětem z různých měst a krajů. Miliony jak to vypadá. Svým vlastním dětem namontuje na školu zesilovač.... to člověk nechápe.

Datum 18.12.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: ÚEV Mladoňov

Odpovědět

ÚEV je ukázkou diletantismu Mináře a jeho družiny. Nejdřív si pořídí nějakou věc a teprve poté pro ni začnou hledat uplatnění.

Pak už následuje "horečka sobotní noci" a účel díla je měněn podle nálad nemocného mozku.

Postupně :
a) bude sloužit pro potřeby Základní školy a Mateřské školy Nový Malín

b) nalakován honosný název "Ústav ekologické výchovy"

c) přijetí a po roce rozluka s první ředitelkou Ing.Andrískovou "na vlastní žádost", zdůvodnění
-obec to stojí hodně peněz a výsledky nejsou-

d) instalace nové ředitelky Mgr.Pulterové a spol., výsledek po čtyřech letech - stojí to ty samé peníze - cca 2.5M/ rok - opět bez ekon. výsledků.

e) ZO 17.12. - Mst.Tylová, člen správní rady MUDr.Schlemmer za neúčasti!! ředitelky ÚEV uškubnou další peníze z rozpočtu, opět se malují straky na vrbu jak je to bezva.
========================
Není to bezva, je to paskvil.

Nikdo dodnes neví, jaké jsou skutečné provozní náklady, jaký byl počet dětí z Malína na celkovém podílu návštěvníků, apod.

Je bezpočet různých dotačních titulů krajských, národních i mezinárodních, vč. nadačních .Někdo by ale musel napsat šikovný projekt a poprat se o něj. Proč by to ale dělal, když se obecní oslové v prosinci otřesou a dukáty se sypou.

Výroční zpráva ZŠ 2017/18 uvádí :

Počet žáků ZŠ ...372, kroužků 14
/z toho ani jeden přírodovědný či ekologický :-) /


K ÚEV uveden tento výčet :

EKO program Mladoňov – Život v lese – 1.A, 1.B
EKO program Mladoňov – Od semínka po rostlinku – 1.A, 1.B
EKO program Mladoňov – Podzim volá – 2. A, 2. B
EKO program Mladoňov – Voda a její proměny – 2. A. 2. B, 3. A, 3. B
EKO program Mladoňov – Mikrokosmos – 3. A, 3.B
EKO Mladoňov – Psychomotorika, Vánoce, Velikonoce - 4. A, 4. B
EKO Mladoňov – Advent, Velikonoce, Vesmír 5. A, . B

Za sedm návštěv celkem deseti tříd na ÚEV Mladoňov se částka 2,5 mil. jeví astronomická.

Nešlo si ani nepovšimnout, že všichni zastupitelé v této věci přišli na jednání zcela nepřipraveni.
Týká se zejména komplet správní rady Minář,Schlemmer,Smolicha a mst.Tylové -dutí jak bambus.

Datum 18.12.2018

Vložil Jiří Schubert

Titulek Proběhlo 2. VZZO

Odpovědět

Ve zprávě o rozpočtových opatřeních jsme se dověděli, že obec nejspíše sanovala díru Provozní vzniklou zaplacením „třídícího“ stroje nasazeného na zpracování odpadu navezeného do cesty za školou. Zajímavé bylo, že nikdo z „hlav“ PNM se neměl k vyčíslení, kolik obec dosud cesta za školou stála a kolik stálo „roztřídění“ odpadu. Pan Štencl se rozhodl, že odpoví dodatečně. Inu uvidíme.

Strategický plán investic – veřejnost se o něm dověděla až na VZZO. Takový dokument, to je něco, co by se mělo dlouho dopředu probírat. Toto však je účelový dokument, vzniklý z požadavků dotačních podmínek. Radnice do dokumentu nezapomněla dát „ropáckou“ nádrž RN4* (RN4 viz mapa https://zazdravouobec.webnode.cz/_files/200001759-9798c98933/RevitalizaceKatastrMalin-mapa.pdf). Uvidíme, zda radnice dokument alespoň vyvěsí na obecní stránky aby si v něm zájemci mohli přečíst co je nemine. Dokument o životním prostředí má následovat. Bude také tak účelový?

Na ZO se přišlo s renovací uliček. Ve výhledu je betonáž, v současné době neuměle zalátaného, kousku „Hypotéční“. Dlažba odůvodněná zasakováním. Je to docela krátkozraké. Změna povrchu na vozovce je obvykle špatný vtip a beton se pokryje snadněji ledem než asfalt. O tom by mohli vyprávět ti, co bydlí pod Malínským vrchem, asi nejvíce udržovanou cestou v obci, shodou okolností betonovou. Má se spravit i cesta u Krakovských za OÚ. Pokud i ta bude betonová, bude se hodně solit i tam.

Bylo slíbeno, že se příští VZZO bude zabývat terénní úpravou a cestou za školou. Za poničení těchto míst byly ČIŽP vyměřeny pokuty PNM i obci. Pokuta obci však nenabyla právní moci a řízení pokračuje. Pan Štencl si nechá zpracovat zprávu od současné právní služby Nového Malína. Dopředu si tak vytvořil pojistku pro případ, že nebude chtít říci vše – právní služba „nedoporučí“ zveřejnit. Nezná-li posluchač pozadí, může se říci jen to, co se chce a jak se chce.

ÚEV. Poučné bylo poslouchat, proč Ústav nepobírá peníze z rozpočtu ministerstva: Protože bychom si tam nemohli dělat, co potřebujeme. A vedlejší důvod: v minulosti jsme se na to ptali a bylo nám řečeno, že kapacita je naplněna stávajícími středisky (Švagrov, Sluňákov, ..) a další není třeba. A ještě jeden: vzdělávací proces není výdělečný. Je jedno, zda platíme přespolní nebo malínské, podstatné je, že děti dostanou vzdělání. Komentář: podstatné je, že ředitelé obou vzdělávacích ústavů jsou obcí dobře zaplaceni.

V jedné souvislosti stálo panu Štenclovi za to, aby dění kolem vydání posledního čísla Malínských novin nazval hysterií. Vadí mu, že lidé hlasitě upozorňují na svá práva vyjádřit se v tisku, která jim jsou krácena neoznámením termínu uzávěrky?

Zaujalo mě vystoupení paní z publika, která přišla s tím, že na střechu školy byl instalován zesilovač. Projevila přání, aby se obec o věc začala zajímat a vzhledem k ochraně dětí jej nechala demontovat a přemístit do méně ohroženého místa. Zpráva byla panem Štenclem zaškatulkována mezi fámy ve smyslu: zesilovač tam zůstane, ohrožení jste si vymyslela. Asi něco jako nechvalně známá spalovna v Zábřehu – také ta pro obyvatele neznamenala žádné ohrožení. Kdo asi dal svolení k vybudování vysílače? Byl za to nějak odměněn? Kolik za to bude dostávat škola, obec?
Někdo poznamenal, že zesilovač instalovala firma CETIN a jedná se o zařízení operátorů T-Mobile a O2. Firma CETIN zajistí vypracování zprávy o vlivu na okolí. Pěkné, že? Jako kdybychom v Zábřeze zůstali u studie, kterou zajistí Wanemi.

Na vyvážení: zaznamenal jsem i pozitivní věci. Některé jsou nějak jmenovány v příspěvku pana Vinklera.

Ad RN4*: Ondřej Krutilek : Co konkrétně by proti suchu pomohlo? Krajinný inženýr Ing. Martin Dočkal, Ph.D.: My potřebujeme vodu v krajině zadržet. Z mého pohledu nejsou ani tak klíčové přehrady, které podle mě na většině míst, kde jsou u nás výhodné, aktuálně stojí. Pouze nádrže nás před suchem nezachrání. Klíčové jsou nástroje typu mezí, mokřadů a lesíků, které jsou schopné udržet vodu v krajině. Voda, která se vsákne do země, je dobrá, ta se nám neztratí, ale je to spíše dědictví pro naše děti. Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/globalni-oteplovani-sucho-geoinzenyring-voda-planeta-zmeny-klimatu-1ij-/domaci.aspx?c=A181211_094921_domaci_onkr&recommendationId=000000000036-0000-0000-000000000000

Datum 18.12.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Proběhlo 2. VZZO

Odpovědět

Na starém bělidle bylo asi zase veselo a nezbývá než začít pojmenovávat věci pravými slovy, protože pokud blbci nevyvrátíte jeho blbost už od začátku, tak bude svůj postup do nekonečna opakovat.

Pokud vedení PNM není schopné odpovědět na tak jednoduchou otázku, jako je celková cena za nájem třídícího střediska pro sanaci cesty za školou (na kterou mají fakturu od dodavatele + denní nájem přidružených strojů*dny), tak nezbývá, než se domnívat, že jsou ve vedení PNM pouze buď blbci nebo diletanti.

Stejné je to pak s odůvodněním dlažby v uličkách - zasakováním. Člověk, který tuto myšlenku vyplodil je na mentální úrovni drozda. Ostatním drozdům z PNM pak pouze připoínám, že existují i tzv drenážní asfalty, které proti dlažbě (a teď není myšlena dlažba zatravňovací) opravdu vodu vsakují. Otázka pro technika pak zní: Kam s vodou v podloží?

ÚEV je pak už klasika. Původně drozdi zpívali písničku o tom, že bude vydělávat. Dnes zpívají písničku o tom, že je třeba ekologické smýšlení dětí dotovat. Z mého úhlu pohledu v době internetu to třeba určitě NENÍ!!! Aspoň tedy ne za tuto cenu. Kdo chce, dovzdělá se sám.
3,5mil Kč za ÚEV je brutální pálka (viz návrh rozpočtu). Za to by doopravdy byla posílená celoroční autobusová doprava v obci zdarma-viz můj článek v Metru.
Zpráva o hospodaření ÚEV se slibuje od jeho založení aneb "jak drozdi stále zpívají stejnou písničku dokola".

A pochvala za necenzurované noviny? To snad ne. Možná kdyby se psal rok 1978...

Datum 18.12.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Proběhlo 2. VZZO

Odpovědět

Pane Korytáři chtít po blbci aby přehodnotil svůj názor či chtít pochopit blbce je totéž, jako chtít zazpívat barvu číslo osm.

Tím nechci říct, že pojmenovávat věci pravými jmény je marné a zbytečné, protože ne všichni ve vedení obce jsou blbci. Ale ti, kteří jsou, tak ti stojí za to, netřeba jmenovat, a s nimi je třeba bojovat a to doslova.

Tož asi tak

Datum 18.12.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Proběhlo 2. VZZO

Odpovědět

Musím souhlasit s panem Schubertem hodnotícím strategický plán investic. RN byly významné před 20-ti lety,kdy obec byla ohrožována záplavami.Dnes je potřeba se soustředit na zachycení deštové vody v krajině a nepouštět ji zbytečně do ČOV a ještě vynakládat energii /prostředky/ na její čištění. Budování trativodů u RD by byla vynikající náplń pro naši PNM.

Datum 17.12.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek ZO 17.12. 2018

Odpovědět

ZO skončilo ve 20.23, trvalo tedy necelé dvě a půl hodiny, poměrně krátce na to, že se schvaloval rozpočet obce na r.2019.
Předsedající jako vždy,MUDr.Schlemmer a opoziční zastupitelé,pominu-li Moniku Ondráčkovou a p.Bouckého ,pár vstupů i p.Kuba, byli jacísi mátožní.
Návštěvnost celkem slušná cca 25 lidí, a tak jedinými negativy byla přetopená místnost a radní Minář, který se v závěru neudržel o opět začal s osobními invektivami kvůli cestě za školou.

Kladné body si připsal nový starosta,který působil uvolněně ,cílevědomě a zejména důvěryhodně.
Po době temna začalo svítat , neboť byla zrušena cenzura Malínských novin (RO zrušila statut Malínských novin), územní plán se začne revidovat zejména s přihlédnutím k potřebám krajiny a lidí v obci (nikoli pro potřeby PNM) a příštímu veřejnému ZO bude předložena zpráva starosty o skládce odpadů v pískovně a cestě za školou, včetně informace kdo za co může a případné odpovědnosti osob. (pokud jsem rozuměl dobře tomu ,co říkal Mgr.Štencl)

K připomínkám o ÚEV Mladoňov a jeho nákladech slíbena podrobná výroční zpráva, nechme se překvapit slibovaným výkonem tria Minář, Schlemmer, Smolicha = správní rada ÚEV + ředitelkou Pulterovou s výpomocí mst. Tylové.

Z mého osobního pohledu kazem na kráse bylo hladké schválení obecní dotace 4,22mil.Kč na investiční opravu (nechápu co to je,to řekla Tylová) schované pod heslem pitná voda v rozpočtu obce.
S paní Tylovou jsem se shodl v tom, že voda vynese ročně cca 6mil.Kč, a to bylo vše. Pokud PNM natahuje ruce po dalších 4,22mil.Kč na r.2019,pak by k tomu měla dodat rozpis nákladů z něhož by vyplývala oprávněnost požadavku na obecní kasu.
Buď současná cena vody neobráží její náklady a potom je dotace obce politickým rozhodnutím ZO,aby občané byli spokojeni s cenou vody , anebo se jedná o tradiční postup PNM jak si za obecní peníze přijít na své. (klaním se k variantě b) ).
Dávno se celá distribuční soustava pitné vody + ČOV měla vytáhnout z nájemního vztahu a PNM má zajišťovat pouze správu podle pokynů obce.(správcovská smlouva)
Účetně by se to projevilo nárůstem příjmů o 6mil.Kč a nárůstem výdajů ( o kolik ?) v rozpočtu obce a veřejnou kontrolou toho nejcennějšího, co Malín vlastní - zdrojů pitné vody.

Závěrem pochvala starostovi,který se dokázal omluvit za zpackané nepozvání zastupitelů na slavnostní otevření nové hasičárny. Jaký to rozdíl oproti minulosti,kdy exstarosta nikdy nedokázal říct,promiňte – udělal jsem chybu.
Ostatní ponechávám na dalších návštěvnících dnešního ZO .

Datum 18.12.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: ZO 17.12. 2018

Odpovědět

Doplním pana Vinklera ještě k záležitostem vody. Uváděná částka 4,22 mil se skládá ze dvou podstatných položek. Jednou je 1,702 mil Kč na dokončení sanace a opravy vrtu Na Lužích, kde už jen letos proběhlo cca 1,5 mil. Kč. Zoufalá snaha zrovna zde poněkud popírá Minářovské tvrzení, že vody máme dost.
Druhou částí jsou pak opravy a údržba dle popisu (paní Tylová tvrdila, že to budou investice, nevím?) za 2,52 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 jde do oprav dal ca 1 mil., jde o navýšení o 150%. Takový skokový nárůst je vždy poněkud podezřelý a svědčí nejspíše o tristním stavu vodovodních rozvodů minimálně v některých lokalitách.

Datum 18.12.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Re: ZO 17.12. 2018

Odpovědět

Sanace? No jo, v Malíně ani vrták vrtat neumí...

Datum 16.12.2018

Vložil Martin Ondráček

Titulek Infocentrum

Odpovědět

Zítra se koná další zastupitelstvo obce.
Pokud máte alespoň trochu zájem o dění v obci, přijďte se podívat.
Zúčastnil jsem se i minulého zastupitelstva a zaujala mne mimo jiné poněkud podivně dávkovaná informace o plánovaném infocentru obce.
Na dotaz p.Horkého, že v předvolebním letáku měli bod týkající se zřízení infocentra v obci, odpověděla místostarostka, že je to jen takový plán a nic není jisté. O pět minut později stejná místostarostka uvedla, že na přebudování části zdravotnického střediska v infocentrum je již vytvořený projekt. Skoro jsem očekával, že za dalších pět minut se dozvíme, že informační centrum je již několik měsíců v provozu.
Otázku, proč budovat infocentrum ve zdravotním středisku ponechám momentálně stranou (to se určitě ještě bude řešit), ale rád bych se zamyslel na ekonomickou stránkou. Nedávno jsem viděl informace o provozu infocentra v historické vesničce vystavěné ve stylu jihočeského selského baroka - Holašovice. Tato vesnice přiláká ročně přes 70 tisíc turistů! Na prodeji předmětů v infocentru vydělají 80 tisíc korun ročně (skoro 1,15 Kč na turistu). Nicméně, jen zaplacení pracovníků infocentra vyjde na více než 200 tisíc. S údržbou, topením, vodou a dalšími nutnostmi se dostanou na 350 tisíc ročně. To je roční ztráta přes 270 tisíc korun.
Možná to v Holašovicích dělají špatně, ale dosud nemám žádný důvod myslet si, že by se to u nás mohlo dělat lépe (spíše naopak).
Kolik jste v posledním roce potkali turistů bloudících po Malíně a hledající infocentrum?
Je možné, že tím hlavním důvodem, proč tu nejsou žádní turisté, je chybějící infocentrum. Ale mnohem pravděpodobnější je, že neexistuje důvod, proč by Nový Malín chtěl někdo z turistů navštívit. A nové infocentrum tím důvodem určitě nebude.

Datum 17.12.2018

Vložil občan

Titulek Re: Infocentrum

Odpovědět

Na vesnici ,která nemá nic zajímavého stavět Infocentrum je nesmysl . A vůbec ve zdravotním středisku.

Datum 17.12.2018

Vložil občan2

Titulek Re: Re: Infocentrum

Odpovědět

Jediný smysluplný způsob jak mít infocentrum s minimálními náklady na provoz je, aby bylo součástí knihovny a platil se pořád jen jeden pracovník, který by je v té knihovně už i nyní. Tuším, že ve Zlatých horách mají právě infocentrum umístěné v knihovně a platí tam jen jednoho pracovníka, co dělá informace i knihovníka.
Pokud, ale budeme mít knihovnu i infocentrum zvlášť a platit o dalšího pracovníka navíc je to opravdu vyhazování peněz.

Datum 17.12.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Infocentrum

Odpovědět

Pěkně to popsal pan Ondráček. Již jsem si v duchu představil ty davy bloudicích turistů,jak se pídí po informacích o obci -noclehárně.

Datum 18.12.2018

Vložil ....

Titulek Re: Infocentrum

Odpovědět

Budou se chodit dívat na hospodu U tygra...

Datum 18.12.2018

Vložil Občan

Titulek Re: Re: Infocentrum

Odpovědět

Nezapomeňte na skanzen nových rodinných domů na Zajícově a Pospíšilově poli. Takovou sbírku tak rozdílných tvarů domů a střech nemají široko daleko.
Sem budou chodit ti, co se chtějí podívat jak to nemá vypadat. Budou moci prožít nevšední zážitek - zvedání žaludku.
Také sem budou chodit ti, co chtějí postavit nový dům, protože v té změti svůj nejspíš najdou.
Nový Malín je a na velice dlouhou dobu bude pomník pana Mináře ...

Datum 18.12.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Infocentrum

Odpovědět

No mně třeba vyhovuje, že v Novém Malíně zatím nikdo nezavedl přísné regulativy území, které Vám nařizují jak máš Váš dům přibližně vypadat a nemůžete si postavit dům, který vám bude plně vyhovovat, protože jste těmito omezeními svazováno.

Ono v České republice existují místa, kde vám budou diktovat výšku stavby, vzhled oken, tvar střechy a dokonce i barvu krytiny s uvedním důvodu, aby zástavba působila esteticky a plně věřím, že do takovéto situace by jste určitě nikdy nechtěli Nový Malín dostat.

Datum 16.12.2018

Vložil Josef Horký

Titulek informace

Odpovědět

Ještě k přednášce RNDr Blažka.Největší znečištovatel ovzduší je automobilová doprava.V úseku od křižovatky u Karamelu po dolní konec obce bylo napočítáno denně 7700 aut. V obci je na 900 různých topidel,převažují plynové,Tepelných čerpadel je 32.Diskuze se také vedla jak ovlidnit topidla na pevná paliva,ktérá významně znečistí ovzduší.Výsledek byl= špatný topič,hotové neštěstí.

Datum 14.12.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek pár informací

Odpovědět

Včera proběhla přenáška RNDr. Blažka věnovaná znečištění ovzduší v obci . Asi v hodinové prezentaci jste se mohli dozvědět řadu zajímavých věcí.

Ministerstvo životního prostředí spustilo v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi cílí především na informovanost široké veřejnosti.
https://hamr.chmi.cz

Stojí za shlédnutí.


A konečně nám napadl sníh pro běžkaře.Kdo nechce lenivět doma,ať si sjede na Skřítek - dobré sněhové podmínky směr Ztracené kameny nebo Alfrédka.

Datum 14.12.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: pár informací

Odpovědět

Doplnil bych pana Vinklera,že zde padla spousta informací týkající se naší obce.Avšak zájem občanů byl slabý,jen deset návštěvníků.Toto napovídá jaký zajem mají občané o dění ve své obci.

Datum 14.12.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: pár informací

Odpovědět

To nevadí, důležité je, že to zastřešila obec (starosta) ,což je proti minulosti věc nevídaná.

Datum 03.12.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek návrh rozpočtu obce

Odpovědět

Na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce na r. 2019.

Zákon definuje rozpočet obce jako finanční plán, jímž se řídí financování činností obce.
Občané mohou uplatnit své připomínky k návrhu rozpočtu písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
K bodu, který zahrnuje projednání návrhu rozpočtu, je povinen předsedající zastupitelstva udělit slovo občanům, kteří chtějí sdělit své připomínky.

Datum 13.12.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: návrh rozpočtu obce

Odpovědět

Formám, jakým byly prezentovány minulé návrhy rozpočtů, se vytýkaly dvě věci:

1. NEPŘEHLEDNOST-některé číselné hodnoty byly v tis Kč, jiné v mil Kč a s různým zaokrouhlováním - to doznalo změn.

2.NEPŘEHLEDNOST-strohé popisy jednotlivých položek - beze změny.

U některých položek to nevadí, protože si pod dvouslovným názvem lze představit jen jednu věc. Například položka "Volby prezidentské".

U jiných se lze jen dohadovat, co tím autor asi myslel. Např.:
-Krizová opatření (jaká)
-hřiště (které)
-komunální služby (sem jde schovat snad úplně všechno-význam slova komunální=obecní)
-ostatní komunální služby (sem jde schovat zbytek)

Ve spojení pak s velkou změnou plánovaných výdajů na příští rok proti výdajům letošního roku u některých položek se člověk ptá:
O co asi jde. Co se plánuje.
Např položka "Pitná voda". Zde je navýšení v řádu milionů a vysvětlení nikde.

To, kde je pak schována třeba taková slibovaná podpora spolků z tohoto dokumentu též nejde určit.

Pokud mám správné informace, tak restituce už v ČR proběhly. Jsou ukončené. Důvod církevních restitucí byl ten, aby si stát nemusel platit jejich činnost, s čímž obě strany souhlasily. Nejen že většina obyvatel z výdajů finanční podpory pro provoz cítrkvím 160 000Kč nic nemá, ale platí si ji při započtení státních restitucí 2x.

No a závěrem?
V rozpočtu je započtena oprava sokolovny za 12,077 mil Kč.
Ne že by si to budova nezasloužila. Pokud je mi ale známo, tak na kompletní opravu sokolovny není zatím projekt. Vypadá to tedy, že se pro opravu sokolovny chystá taktika "pečečme dort s pejskem a kočičkou". Tak snad nám po rekonstrukci nebude jako vždycky blbě.

Jelikož ale není zpracován projekt, tak je zde druhá možnost. 12 mil je zbytek z rozpočtu a bude to vlastně plánované krmítko pro PNM, což je taková ta naše malínská specialita kterou moc dobře umíme a ještě to na konci bude vypadat tak, že se vlk nažere a kočička zůstane celá a to i případě, že se místo opravy sokolovny provedou jiné v rozpočtu neplánované práce (Dílny pro školáky, odstranění Flanderko-obecního majetku, zaplacení víceprací za cestu za školou atd.)

Zdroj:
https://www.novymalin.cz/12161-navrh-rozpoctu-na-rok-2019


Datum 13.12.2018

Vložil pro ing Korytáře

Titulek Re: Re: návrh rozpočtu obce

Odpovědět

Velmi dobře popsané,aspoň Vy si všímáte. Zase se bude jen mlžit.

Datum 14.12.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: návrh rozpočtu obce

Odpovědět

Pane Korytáři,věřím že na všechny Vaše dotazy dostanete vyčerpávající odpovědi na pondělním ZZO.K rozpočtu na sokolovnu bych připoměl tvorbu rozpočtu staveb z let sedmdesátých u Pozemních staveb.Tam se vzal za základ počet pracovníků krát jim přislíbená odměna krát dny trvání výstavby a byl rozpočet hotov.Pak se jen opatřovaly peníze.Nic nového pod sluncem.

Datum 01.12.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek starší a mladší bratr

Odpovědět

Dnes mi v emailové poště přistála petice proti záboru půdy Olomouc-Hněvkov,kde pod heslem „Půda je dar, neztraťme ani ar!“ volá do zbroje bratr Jurečka, donedávna ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL.

Důvodem je patrně správný odpor proti záboru 44 ha zemědělské půdy v rámci Aktualizace krajského územního plánu ,ve jménu budování průmyslové zóny ,prosazovaného zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Škoda, že mladší a inteligentnější bratr nepoučil staršího ,méně chápavého bratra z Nového Malína,který jako starosta prosazoval to samé u nás (40ha také) , že půda je to nejcennější co po okolí máme.

Bratr Jurečka pak nabádá, ať se každý podívá na situaci záborů půdy na webové aplikaci VÚMOP- složka MZe ČR.
Asi myslel Hněvotín, ale já si zadal Nový Malín a nestačil jsem se divit.
Na oficiálním webu limitypudy.vumop.cz jsem spatřil nádherně vyšrafované červené plochy tzv. rozvojových zón greenfieldu Nového Malína.
Pro laiky- greenfield je zemědělská půda,kde by se stavět mohlo.
Nevím, kdo předal podklady za naší obec, ale není to ani platný územní plán,dokonce ani nový návrh změny ÚP.

Je to zhmotnělý sen exstarosty Mináře jako vyšitý. Celý jižní kraj obce od trati nahoru po konec obce (směr Mladoňov) má cca 20ha.
Dalších 12ha je vykresleno směrem od hřiště podél tratě na konec obce. Tím překvapení nekončí -od konce obce k Hraběšicím umělec vyšrafoval dalších 14 ha rozvojových ploch pod Malínskými mezemi , hned nad silnicí N.M.-Hraběšice .
Aplikace Limity využití půdy byla vyvinuta pro potřeby Ministerstva zemědělství, údaje do ní vložené pocházejí z územně plánovací dokumentace. Dále se zde dočteme :“ Výstupy analýz jsou pouze informativní a slouží pouze pro prvotní indikaci stavu. “

Ptám se tedy, kdo za obec Nový Malín tyto podklady předal ke vkladu do aplikace limitypudy.vumop.cz a který orgán obce o tom rozhodl.

Kdopak to tak mohl být ?
Přihlásí se někdo dobrovolně ?

Datum 01.12.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: starší a mladší bratr

Odpovědět

Předpokládám, že dobrovolně se nepřihlásí nikdo. Ale fakticky ani nemusí, protože selský rozum napoví.

Stačí si uvědomit, kdo mohl být MZe ČR osloven a požádán o podklad. Kdo k tomu byl fakticky oprávněn.

A konečně - Qui bono. Přesněji - kdo na tom vydělá.

A máme pachatele.

Tož asi tak

Datum 02.12.2018

Vložil Redakce

Titulek Re: starší a mladší bratr

Odpovědět

Obrázek k diskuznímu příspěvku předložen v článku "Rozvojové plochy Nového Malína" v rubrice "Územní plán".

Datum 02.12.2018

Vložil Monika P.

Titulek Re: starší a mladší bratr

Odpovědět

Dobrý den, co mohu jako občan N. Malína udělat pro to, aby nedocházelo k další masivní výstavbě domů a s ní spojeném nárůstu dopravy? Bydlím 15 metrů od silnice, v létě nemohu v noci větrat kvůli hluku ze silnice. Nově budované domy jsou v klidných zónách, kam jezdí pouze ti, co tam postavili. Myslím, že těmto lidem další rozvoj obce asi nebude vadit. Ale co lidé poblíž silnice a v dolní části obce? Bere na ně někdo ohled? Obávám se, že jsou již v menšině.

Datum 03.12.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: starší a mladší bratr

Odpovědět

Milá dámo,Moniko K.Ten okamžik ,jak zabránit další nesmyslné výstavbě,jsme již propásli při letošních komunálních volbách.Ale do budoucna je potřeba přesvědčit nejméně 900 voličů Vašeho ražení,aby se poměr sil upravil v neprospěch další výstavby.

Datum 03.12.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Re: starší a mladší bratr

Odpovědět

Omlouvám se,Moniko P.

Datum 03.12.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: starší a mladší bratr

Odpovědět

To jste správně odhalila jádro tohoto problému. Obecně problém nejsou nové stavby a noví obyvatelé. Problém je samotná prapůvodní urbanistická koncepce Malína jako typické údolní vesnice tažené podél vodního toku. To ale vede k tomu, že veškerá doprava je vedena po dvou páteřních komunikacích - silnici na Libinu a po silnici od cukrárny na Mladoňov. V dolní části obce se jakž takž podařilo vytvořit Hypotéční jako paralelní strukturu, která relativně brzy dopravní proud alespoň trochu rozdělí. V horní části je to horší. K lokalitě U Poldru a k plánované ploše SV 10 se dá dostat ze silnice jen dvěma zúženými místy nad OÚ a kolem zahradnictví. Navíc po obci je spousta nezastavěných parcel, což ale znamená , že hustota osídlení a tím i dopravy dnes ještě nedosahuje nejvyšší úrovně dané aktuální hranicí možné zástavby. Takže co dál je otázka celé další strategie rozvoje obce. A pokud v tom chcete pomoci něco udělat, musí být Váš hlas slyšet na jednáních zastupitelstva, hlavně pak až bude řešen územní plán obce nebo zasíťování dalších nových lokalit. Za sebe mohu říci, že spolupráci a pomoc angažovaných občanů jen uvítám a kolegové z opozice samozřejmě také

Datum 03.12.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: starší a mladší bratr

Odpovědět

V r. 2016 jsme ve stejném duchu podali návrh na zřízení autobusové kyvadlové dopravy Malín-Šumperk.
Jeho cílem bylo zajistit snížení individuální autodopravy a zlepšení životního prostředí.
Rada obce - jmenovitě Minář, Schlemmer, Tylová,Novosadová návrh smetla ze stolu.

Určený člen zastupitelstva Minář pak do Návrhu změny územního plánu svévolně prosadil další masívní zástavbu obce. Následně si to nechal posvětit svými věrnými v ZO jmenovitě - Tylová,Schlemmer,Paclíková,Novosadová,Indra,
Vrana,atd.

S ohledem na výsledek obecních voleb,kde opět většinu získali lidovci a Nestraníci vám mohu doporučit , abyste se objednala u starosty obce,Mgr.Štencla.Vezměte sebou pár lidí ze sousedství,kteří mají stejné problémy, nejbližšího zastupitele z okolí a osobně starostu seznamte s celou situací a žádejte o nápravu.
Současně můžete zaslat všem zastupitelům prostřednictvím obecního úřadu návrh, aby se touto věcí zabývali na jednání ZO.


Datum 30.11.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Reakce a doplnění k článku pana Korytáře

Odpovědět

Jen několik faktických poznámek.

Stanovení osobní složky mzdy ředitelky školy je na obci jako zřizovateli, obec v tom zastupuje rada obce a je to zcela standardní postup, nic divného

Železniční stanice Nový Malín -dřevosklad se týče kusé koleje, u které se nakládá dříví. Nepůjde o veřejnou stanici, ale v rámci nové systemizace SŽDC po zrušení klasických nádraží je samostatný název jejich požadavkem do grafikonu.

Dodatky pro fotbalisty - stará píseň, je třeba si vyžádat smlouvy a udělat položkovou kontrolu, za co konkrétně jdou tyto peníze a proč to nebylo v původní smlouvě. Rekonstrukce střídaček a oplocení je něco jiného, to v původní smlouvě zcela jistě nebylo, zase jde o to, co za tyto peníze bude pořízeno, zda cena odpovídá.

Co se právních služeb týče, pro firmu o obratu cca našeho obecního rozpočtu máme právní služby ani ne za třetinu této částky. Co k tomu dodat?

Přeložka plynu u PNM je technická záležitost, přesunutí zavazejícího prvku.

Odměny jednatele PNM a místostarostky by byly v pořádku, kdyby bylo jasně patrné jakou práci s jakou odpovědností za ně vykonávají. Po zkušenostech z minulosti ale asi mnozí máme výhrady k aktuálnímu personálnímu obsazení těchto pozic a reálnému přínosu těchto lidí pro obec.
K PNM kromě očividně neúměrných režií a ekonomicky nehospodárnému fungování mám mnoho jiných výhrad. Ale zda dojde ke změně i na tomto poli by mohla ukázat zcela jednoduchá a jasná záležitost. Ti řídící pracovníci (asi jednatelé a vedoucí PNM) kteří nechali na cestu za školou navážet odpad místo předepsaného materiálu kromě toho, že se pokusili podvést investora, tedy obec, způsobili zjevně firmě škodu. Ta se skládá z udělené pokuty ČIŽP a dále z nadbytečných nákladů na vyjmutí neoprávněně uloženého odpadu z podloží cesty a z opakovaného uložení správného materiálu.
Odhaduji to celé kolem půl milionu, ne-li více. Očekávám, že tuto škodu firma a obec jako její vlastník z pozice řádného hospodáře bude vymáhat po konkrétních odpovědných osobách v plné výši a že dojde k vymožení a uhrazení způsobené škody.

Datum 27.11.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Též jsem si početl zápis z rady obce.

Před volbami zde padla otázka: Jaký asi má vliv vedení obce na plat ředitelky. Zde je jasná odpověď. Finanční.

Nevím, proč by se měl měnit název železniční stanice na „Nový Malín dřevosklad“. Budeme mít těch stanic snad víc? Nebo si SŽDC myslí, že ryba smrdí od hlavy a někdo je tu poleno?

Co k dodatkům pro fotbalisty? Na ZZO se to probíralo. Padaly otázky ohledně předraženosti a celkové ceny.
Minulý starosta tvrdil, že celková cena je konečná se vším všudy, dodatky nebudou.
Zástupce Sokolů tvrdil, že si projekt důkladně prošel a že je podle jejich představ a změny nebudou.
Výsledek je 375 tis + 304 tis Kč s tím, že druhý dodatek je nazván už jako rekonstrukce. Výborně.

Advokát? Říkal jsem to před volbami, že se mu budou tlouct pozice. Nějaké anonymní jelito se tomu tenkrát vysmálo. Zajímavé je ovšem zvýšení z minulých 19 200 na 35 000 Kč/měsíc. Proč? V čem byl nepořádek? Nebo pořádek teprve bude? Zvýší se kvalita smluv mezi obcí a PNM 2x ? Ono 2 x 0 je pořád 0 takže těžko říci. Zvýší se kvalita smluv při developerské činnosti? Jak prohlásil minulý starosta: Pokud nepostavíme řadový dům na „Strakáči“ tak sankce ponese obec, protože je nejsme schopni právně vymáhat od vlastníků pozemků. A pak začal jeden z nových zastupitelů čile lobovat pro řadovku/bytovku.

Přeložka na plynu na PNM a na OÚ? Neprováděla se v nedávné době na OÚ menší rekonstrukce?

25 000 Kč pro jednatele. A co ten druhý? Ten nic? Nebo u PNM bere odměnu jen ten jednatel, který není zrovna starostou? Tohle je opravdu úsměvné. A to se vůbec nebavím o dalším zaměstnanci PNM, který je placen z obecního-zástupce starosty. Stejně by mě zajímalo, kolik je vlastně lidí, kteří by měli být placeni ze zisku PNM a my si je vlastně platíme ještě i z obecního rozpočtu. Stejně tak by mě zajímalo, jak je to třeba s vozidly. Kolik benzínu-nafty platí obecní úřad PNM dvakrát? Poprvé když obecní vůz pracuje pro provozní a podruhé když obec platí za jakoukoliv předraženou výstavbu PNM. Nad tím, že je PNM ve ztrátě, pak jen člověk nevěřícně kroutí hlavou. To snad nedokáže jen tak někdo, rozfofrovat tolik peněz při takovém počtu lidí, které si ani nemusí platit.

No a závěr zprávy nepřekvapuje. Vsypová loučka aneb nehrozí, že by v Malíně proběhla jakákoliv výstavba dle dobře připraveného projektu, tedy bez úprav a následného dodatku – a to ani na hřbitově.

Datum 27.11.2018

Vložil aaa

Titulek Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Plácáte nesmysly. Nový starosta přece tvrdil,že bude věci dělat jinak , a lépe. Jenom zapomněl říci , kdy to bude. Většině lidí z Malína to tak vyhovuje , a vůbec je to netrápí. Tak klid , kdo si počká , ten se .....

Datum 29.11.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

V článku je popsáno to, co se už stalo. Nikoliv to, co se stane.

Plus je dodán zpětný pohled na to, co se tak nějak předpokládalo a tedy nakonec i stalo. Jen nějací anonymové měli pochybnosti. Teď mohou být rádi, že se nepodepsali.

Na zbytek si počkám, ale ne se založenýma rukama.

Datum 28.11.2018

Vložil občan

Titulek Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

No,ono je to o penězích.Koalice má obecní prostředky a tak může uplácet a tak vítězí. Opozice nikdy nemůže zvítězit protože by musela uplácet z vlastních.Vše je o penězích a tak opozice nikdy nezvítězí.

Datum 29.11.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Pane Korytáři,Vaše připomínky jsou sice správné,ale volič je spokojen.Má přece co chtěl.

Datum 30.11.2018

Vložil Kaplický

Titulek Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Pane Korytáři doufám, že vám v Malíně nechají vytvořit sochu (nebude třeba moc materiálu) , nebo alespoň ulice by se po vás mohla jmenovat. No snad se někdo najde kdo vás ocení, u voleb to moc nevyšlo tak se snad najde nějaký jiný způsob vašeho ocenění.

Datum 01.12.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Ale p.Kaplický co Vám vadí? Píše pravdivě a dobře.

Datum 01.12.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Pane Kaplický, něco věcného byste k přispění do diskuze neměl?

Pokud ne, tak jste se moc nepředvedl, trpíte myšlenkovou vyprázdněností a nezbývá, než vás politovat.

S pozdravem a přáním brzské změny Ing. Michal Korytář

Datum 02.12.2018

Vložil Renata Schubertová

Titulek Re: Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Pane Korytáři, jsem ráda, že jste vstoupil v Novém Malíně do veřejného dění. Někdy s Vašimi názory úplně souhlasím, někdy mám trochu jiné… Ale o tom je diskuse a tříbení názorů. Nenechte se odradit. Když můj muž před lety vstoupil do obecní politiky, psali v diskusi tenkrát ještě na obecních stránkách, že je třeba přejet chlapa na koloběžce… prostě taková malínská úroveň…

Datum 04.12.2018

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Re: Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Dobrý den,

ono souhlasit vždy na 100% s někým druhým by asi bylo i divné, to plně chápu a dávám vám za pravdu.

Text anonyma "Kaplického" mě nechává klidným.
Přirovnal bych jeho váhu k hlasovým výjevům, které je možné slyšet z hloučků ze zadních řad publika při ZZO, kdy se ozývá halekání typu: Dělej; Spěchám; Nee; Jee a Další.

Hodnotový obsah obou typů projevů existence jejich vlastníků je 0.

Datum 01.12.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

No, ono by to ani nevadilo, jen by ta socha nesměla být ve stylu "chrchlu" vašeho jmenovce.

Jinak zkuste něco jiného, co by mělo hlavu a patu.

Tož asi tak

Datum 02.12.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

P.Kaplický,vy dobře víte čím koalice dostává hlasy.Uplácením a kupováním lidí.Ale ti na to jednou doplatí.

Datum 02.12.2018

Vložil REnata Schubertová

Titulek Re: Re: zápis z usnesení rady obce

Odpovědět

Pane Kaplický, Vy jste především, ale OPRAVDU PŘEDEVŠÍM velký duchem. To je z Vašeho příspěvku patrné. Mimo jiné: příjmení Kaplický se podle mapy příjmení vyskytuje v České republice 21x a to někde ve středních a jižních Čechách.

Datum 26.11.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek končí nám rok 2018

Odpovědět

Blíží se konec roku a tak bych rád napsal pár řádků k naší obci a životnímu prostředí.

Pokud bych to měl zhodnotit stručně :
VŠECHNO ŠPATNĚ.

Uplynuly čtyři roky a stále není jasno jak dál s otřesnou malínskou skládkou a jejím stvořitelem Minářem Josefem. Dozvíme se vůbec něco v dohledné době ? Anebo skončíme podle hesla, vyšetřování skončilo, zapomeňte ?

Z pohledu srážek byl tento rok čiré zoufalství.
K datu nám v území schází pouze za rok přes 6mil.m3 vody. Z pohledu celoroku jsme na 57% obvyklého množství vody.
Vodní režim krajiny kolabuje a z drobných vodních toků zbudou pouze dva, Malínský a Hraběšický potok. Otázkou je , na jak dlouho.
Na vině je pátý rok po sobě jdoucí negativní srážková bilance ,neudržitelný způsob hospodaření na polích a také neustále zábory půdy.

Rozpad Malínského lesa v důsledku vysychání a následného napadení smrkových porostů kůrovcem je neodvratitelný. Kdo sem chodil rád a tenhle kus přírody mu není cizí , musí než zaplakat.
Doporučuji pořídit poslední fota zelených lesů nad Malínem , víc než dva roky to nebudou.
Co bude s prameništi pitné vody v lese, ví jenom pánbůh.

I tento rok jsme byli obšťastněni velkými plochami řepky a kukuřice v podání Mespolu Medlov, hojně dotovanými pesticidy všeho druhu. Kromě toho, že zlikvidovaly půdní život , dostaly se i do pitné vody. Viz vodní vrt Luže, dolní část obce.
Čtvereční kilometry půdy po okolí jsou silně poškozeny, bez organiky, zato silně zhutněné pojezdy těžké techniky.
Není to osobní, stejně se chovají všechny zemědělské firmy,pokud jim půda nepatří a je pouze pronajatá. Máme přece tržní hospodářství.

Dalo by se pokračovat dál, ale k ničemu by tyhle stesky nevedly. Chováme se ke svému okolí jako šílenci – viz také návrh územního plánu, SV 10 apod.
Britský biolog a ekolog Gregory Bateson kdysi napsal: "Živočich, který zvítězí v boji s prostředím, zničí sám sebe"."

Otázkou je, zda se dá ještě něco dělat. Odpověď zní „ ano“ , ale to by se muselo chtít.
Situace je skutečně kritická a pokud rok 2019 bude kopírovat letošek , pak nám nepomůže ani svěcená voda.
Starostovi Mgr.Štenclovi jsme patřičné podněty a informace dali a teď je pouze na něm, jaké závěry z toho vyvodí.

Zvědavce pak odkazuji na stránky Českého hydrometeorologického ústavu-tiskové zprávy a webovku KŮROVCOVÉ INFO za rok 2018 kde si můžete alespoň část stesků podrobně přečíst.Datum 26.11.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: končí nám rok 2018

Odpovědět

Pane inženýre, nerad bych se mýlil, ale mám ten dojem, že ohledně skládky "někdo" dostal příkaz krajského úřadu informaci ke skládce poskytnout jednomu ze zastupitelů, avšak "někdo" (že by současný starosta?) hodil na příkaz zcela veřejně a okatě bobek a odmítnul příkaz splnit.


Je tedy třeba zeptat se na patřičných místech, jestli ten příkaz i bobek na něj trvají a proč. Ať seznáme "zlatoústnost" právníka.


Tož asi tak

Datum 23.11.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Další fontánka v obci.

Odpovědět

Dnes nad ránem,se v dolní časti obce,osada Plechy,naproti číslu popisnému 40,vytvořila fontáína následkem prasklého vodovodního řádu.Je to zřejmně důsledek vysokého tlaku v potrubí který nás obtěžuje již několik dní.Součaně tuto zprávu berte jako informaci vedení obce,že má havárii na vodovodním řádu.

Přidat nový příspěvek