Diskusní téma: Postřehy z Nového Malína, Plechů a Mladoňova

Datum 22.07.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Kompostárna

Odpovědět

O něco níže v příspěvcích se objevilo i něco o kompostování a kompostárně. Jistě se všichni shodneme, že taková kompostárna je pro likvidaci biologického odpadu vynikající věc. Je ale dost velký rozdíl mezi kompostárnou a "kompostárnou". Ta naše patří spíše do těch uvozovek. Jde tady totiž hlavně o technologické vybavení, aby výsledný kompost byl kvalitní a nebyl problém s jeho dalším využitím. A to je na naší kompostárně problém. Ta je spíše jen prostorem pro ukládání a manipulaci s rostlinnými odpady. Chybí jemnější drcení na začátku procesu - hlavně u odpadů dřevního charakteru, vytvářená štěpka je dost hrubá pro rychlou humifikaci .Chybí prosívání a oddělení nezpracovaných hrubých zbytků, kamenů atd. před. Ale hlavně chybí jakákoliv sanitace, která by kompost zbavila zárodků různých chorob, plísní a plevelů. Takže buďme rádi za to, že kompostárnu máme. Ale tlačme věci k tomu, aby došlo k jejímu rozvoji formou doplnění a vylepšení technologie. Ať není jen místem, kam se vozí biologický odpad, ale ať je i zdrojem kvalitního finálního produktu, který si kdokoliv rádi odvezeme na svůj pozemek zpět. Zatím jsem si malínským kompostem jen dokonale zaplevelil zahrádku. A to takovými druhy plevelů, které jsem u nás do té doby neviděl.
Jak vypadá druhý extrém, kompostárna sice většího rozsahu, ale technologicky dokonale vybavená, je možno se podívat na stránky města Slavičín a slavičínské kompostárny.

Datum 22.07.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Kompostárna

Odpovědět

Kompostárna je pouze částí systému odpadového hospodářství obce Nový Malín. A tento systém již také neodpovídá současným požadavkům na efektivní a moderní zpracování odpadů.
Neodpovídá protože není nikdo,kdo by "překopal" plán odpadového hospodářství do potřebné podoby a zajistil jeho realizaci.

Ideové zadání by mělo vzejít z vedení obce, ale tam tomu nikdo nerozumí. Obecní rada je také "out". Ing. Faltus by toho být schopen měl, ale mlčí.
Poradní orgány-komise neexistují neboť nejsou zapotřebí (citace Minář,Tylová) a s tímto názorem se skutkově ztotožnil i starosta.

Skoro bych řekl, že kvalita kompostu z malínské kompostárny poskytuje věrný obrázek kvality řízení a vedení obce na úseku životního prostředí.

Datum 22.07.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Kompostárna

Odpovědět

Jen souhlas.

Datum 23.07.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Kompostárna

Odpovědět

Nedokáži posoudit to co pánové přede mnou popisují.Já to prostě dělám ještě postaru .To co doma vyprodukuji,tak si překompostuji a věřte mám kompost kvalitní a bez kolíčků.

Datum 16.07.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Malínské noviny podruhé-Zamyšlení nad opady

Odpovědět

Na straně 4-5 se vyjímá článek Ing.Faltuse "Zamyšlení nad odpady".

To mě zaujalo,tak jsem si početl. Autor konstatuje,že Malín byl mezi pěti nejlepšími obcemi v třídění odpadů v rámci soutěže Keramická popelnice v Olomouckém kraji. (technická poznámka- ze skromnosti se neuvádí,že to bylo pouze v kategorii obcí 2-15tis.obyvatel, v absolutním pořadí jsme na místě šestnáctém.)

Autor pak správně čtenáře provádí úskalím odpadového hospodářství, aby dospěl k závěru, že "čím méně odpadu vyprodukujeme,tím menší budeme mít náklady na jeho zpracování".

Absolutně správně pak tvrdí, že prospěch z ukládání odpadů mají nikoli občané,ale skládky odpadů= skládkaři.


Neméně správně připomíná, že slavit on sám bude až se Malín příští rok neumístí na přední příčce třídění odpadů a zároveň ubude směsného odpadu. Tím rozumí, že by bylo nejlepší vzniku odpadů předcházet,což je pravda .

Škoda,že pan Faltus nebyl zvolen do ZO a nesedí v obecní radě.
To by si pak mohl přečíst,že jsme jako spolek žádali o využití přízemí budovy domu č.123 (viz str.2 -výzva starosty) pro zřízení prodejny zdravé výživy s bezobalovým způsobem prodeje produktů. Leč marně.

A taky by si mohl vzpomenout, že Malín skládku má, ale že je zavřená protože provozovatel =Provozní Nový Malín= ,tam v rozporu s povolením ukládal i věci ,které tam nepatřily .
Ukládání pak probíhalo údajně formou darů, čímž myslím to, že dárce =cizí firma obci daroval odpad, který obec přijala.
A pochopitelně za to nic nechtěla, ani ty peníze, ze kterých skládky v celé ČR /mimo Malína/ žijí a generují zisk.

A tak jsem zvědav,zda-li se vůbec dožijeme toho, aby se řekla plná pravda o skládkování odpadů v Novém Malíně. Kolik, kdo a za co.
Minulý starosta to odmítal, nový to slíbil,ale nesplnil.


Datum 17.07.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Malínské noviny podruhé-Zamyšlení nad opady

Odpovědět

Mně se článek pana Faltuse zdál dobrý i přes to, že popsal jen to jak se to současně praktikuje a jaké jsou způsoby s nákládáním s odpady.Chybělo mně však nějaké konkrétní řešení třeba v rámci naší obce.Možná by bylo dobře ,kdyby pan Faltus zorganizoval nějakou besedu pro zájemce o třídění odpadu, a tam by jim své záměry vyjasnil.Občan potřebuje nějaký impuls,sám od sebe těžko začne dělat změny ke kterým ho pan Faltus nabádal.

Datum 17.07.2019

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Malínské noviny podruhé-Zamyšlení nad opady

Odpovědět

Dobrý den,

článek Ing Faltuse mi přišel jako pláč nad rozlitým mlékem, které nechce nikdo uklidit, protože:
- projekt pro zavedení kompostérů do domácností jednoduše neprošel zastupitelstvem, takže např. posečená tráva jde mnohdy do popelnic – pozn. jako námět pro zlepšení situace pro Ing Faltuse-snížení celkového objemu odpadu
- je prý problém se zpětným odběrem kompostu z kompostárny + na kompostárně chybí štěpkovač na větší větve – pozn. jako námět pro zlepšení pro Ing Faltuse
- na PNM stále není váha na odpady, takže se nevybírá odpad obsahující azbest a ten pak letí do popelnic stejně asi jako stavební suť viz odkaz níže. On totiž ne každý má známého a může vozit odpad do Šumperka – pozn. jako námět pro zlepšení situace pro Ing Faltuse-snížení celkového objemu odpadu
- celkově výběr stavební suti na PNM je problém, protože se již nevozí na stavbu „Cesta za školou“ ani na stavbu „Revitalizace pískovny“. Štěstí že máme ten Mladoňov, tam se toho vejde.
- některá recyklační střediska dnes obsahují linky pro recyklaci dřevěného materiálu (nábytek, okna apod.) který mám pocit že u nás po odevzdání putuje do kontejneru (odvoz na skládku) – pozn. jako námět pro zlepšení situace pro Ing Faltuse-snížení celkového objemu odpadu
- o projektu který má být na výpadovce směrem na Hrabišín se stále mlčí- co tam asi tak bude? Spalovna, prostor pro sanaci odpadu v pískovně? Starosta slíbil transparentnost a ono se zase mlčí.

V článku se nad rozlitým mlékem pláče solidně, ale kromě věty doporučující obyvatelům ať nekupují potraviny v plastu jiný návod na zlepšení nevidět. Článek je v ostrém kontrastu s tím, co tvrdí současný starosta: Vše je v pořádku, problémy jsou v nedohlednu, na vše jsme připraveni a co se týká odpadového hospodaření jako celku tak jsme na špici. Též za poznámku stojí věta ze článku o neekonomičnosti prodeje vody v plastu. Tak nevím ale např taková Mattoni dnes sponzoruje ledasco, takže ti asi mají jiný názor.

A osvěta obyvatel? Na to snad máme ÚEV který jsme již dotovali nejedním milionem.

Jinde se to dělá prostě jinak, ale tohle už je taková ta naše malínská specialita kterou moc dobře umíme.

Datum 17.07.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Malínské noviny podruhé-Zamyšlení nad opady

Odpovědět

No, pěkně jste to rozkryl pane Korytáři,to Vás za to nebudou mít moc rádi,Ale co naplat,všechny Vaše připomínky mají své místo a bylo by dobré o nich psát.

Datum 16.07.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Malínské noviny-Mespol

Odpovědět

Tak jsem prolétl Malínské noviny. Zaujal mě článek Mespolu Medlov,který asi reagoval na můj předchozí příspěvek v minulém číslu Půda jedová,kde jsem načrtl problémy s chemizací zemědělství a jejím dopadem na ŽP.
Ing.Smyčka,agronom Mespolu, pak tvrdí,že "brambory jsou v řádku" a dále pak slibuje lepší zítřky ,což má spočívat v aktivní spolupráci s obcí při realizaci krajinných opatření apod.
Místo toho,aby se udělalo společné jednání obec-spolek-Mespol a vytyčily se konkrétní úkoly a cíle,jsme tak opět zůstali u dopisování.
Ano,kdo nic nedělá ,nic nepokazí.

Datum 03.07.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Nový jednatel PNM

Odpovědět

Podle posledního zveřejněného usnesení z 11. zasedání rady obce došlo k jmenování nového jednatele obecní firmy PNM. Dle informací přímo od pana starosty je důvodem pro tento krok dobrovolné odstoupení pana Mináře z funkce jednatele ke dni 30.6.2019. Mohlo by se to zdát jako projev určité změny, ale zásadní pochybnosti zůstávají:
- bývalý starosta a dnes už bývalý jednatel pan Minář je nadále zastupitelem a hlavně i členem obecní rady, která plní funkci valné hromady společnosti a má maximální vliv na její činnost
- historické problémy PNM, které jsou společnosti dlouhodobě vyčítány, nelze připsat jen panu Minářovi. Společnost měla a má po celou dobu i druhého jednatele, který byl a je z pozice své funkce odpovědný za firmu stejně jako pan Minář. Stejně tak společnost měla a má svou vedoucí, která by měla odpovídat za hospodářské řízení firmy. Obě tyto osoby opět sedí i s panem Minářem v obecní radě a stále ovlivňují propojení mezi obcí a firmou.
- nový jednatel je zaměstnancem OÚ, do funkce jednatel byl jmenován bez nějakého výběrového řízení, na základě jeho působení na obci těžko hodnotit jeho schopnosti pro řízení firmy.

Nikdo nevíme, jak to bude dále s panem Minářem. Je možné, že zde bude snaha nahradit jeho statutární angažovanost nějakou formou pracovně právního vztahu.

Takže cosi se děje, mnoho nejasného zůstává!!!

Datum 04.07.2019

Vložil občan

Titulek Re: Nový jednatel PNM

Odpovědět

Zase nějaký podfuk.

Datum 09.07.2019

Vložil Občan

Titulek Re: Nový jednatel PNM

Odpovědět

Dobrý den
Můžete zaslat odkaz případně zveřejnit?

Datum 09.07.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Nový jednatel PNM

Odpovědět

Stačí kliknout na obecní stránky a radu obce a máte alespoň částečné informace.

Datum 10.07.2019

Vložil Občan

Titulek Re: Re: Re: Nový jednatel PNM

Odpovědět

děkuji

Datum 17.07.2019

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Nový jednatel PNM

Odpovědět

Pokud si dobře pamatuji, tak si PNM pořídila multifunkční bagr na splátky (5,4mil Kč?).
Nepíše se v usnesení náhodou že PNM je v plusu za rok 2018 v hodnotě přes 9 mil Kč?
Kde je tedy pravda?

Datum 03.07.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Dotaz

Odpovědět

Pane Korytáři, tak jak vypadají jezírka na konci obce směrem na Krásné ? Mají vodu,nebo nemají.Po nedávné dešťové nadílce by situace měla být příznivá.

Datum 03.07.2019

Vložil Korytář M.

Titulek Re: Dotaz

Odpovědět

Zdravím,

jen upřesním: Na kopřivami zarostlém upomínkovém kameni s popisnou deskou je uvedeno, že se jedná o úpravu toku a vytvoření nivy.
Celý název: Mokřadní pásmo v k.ú. Nový Malín. Realizováno 2014-2015. Celková cena díla 1.293.758Kč. Obec zaplatila 10% zbytek byly dotace. Byl jsem se tam podívat den po dešti.

Přímo pod odtokem z rybníčku je tůně s vodní hladinou o výšce cca 30cm. Prostřední tůně má hladinu cca 20cm. Na konci úpravy toku (přepad před silnicí) je do 10cm.

Pokud počítal investor s tím, že zde bude volná vodní hladina (s ostrůvkem uprostřed-který pokud si dobře pamatuji byl opevněn kameny) a porost rákosí bude na březích a v okolí tak se spletl.

Současný stav je takový, že rákosí roste halvně ve vyhloubených místech.

Opravdu by mě zajímal záměr investora, protože např. pro RN3 v Malínské rokli se počítá též s volnou hladinou, i když má nádrž ve svém názvu slovo retenční. Při výstavbě RN3 má dojít ke kácení stromů, k čemuž při realizaci těch tůní nedošlo.

Datum 21.06.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek sucho

Odpovědět

Pokud má někdo zájem vědět.co to vlastně sucho je, čím je způsobeno a zejména jak stav zlepšit ,ať se podívá na přednášku RNDr.Pokorného,top odborníka na tuto problematiku.


https://www.youtube.com/watch?v=mZQa6An6Ijg&feature=youtu.be

Datum 18.06.2019

Vložil Občan

Titulek PNM

Odpovědět

Nově bylo včera sděleno že PNM pracuje tak draze protože zaměstnává sociálně slabé spoluobčany. A to je prostě třeba. Dle mého názoru je PNM stejně potřebná asi jako ÚEV v Mladoňově.

Datum 20.06.2019

Vložil občan

Titulek Re: PNM

Odpovědět

PNM pracuje skvěle a lacino.Podívejte se před ZS,značka Parkoviště už dlouho leží na zemi,parkoviště po dešti plné vody a to se líbí? Tak dobře pracuje PNM ? Hlavně že berou peníze. ZS by mělo být chloubou obce.

Datum 20.06.2019

Vložil Občan

Titulek Re: Re: PNM

Odpovědět

Stejně tak jako upravené autobusové přístřešky a jejich okolí. Asi není čas nebo co....

Datum 21.06.2019

Vložil Občan

Titulek Re: Re: Re: PNM

Odpovědět

Ano, autobusové zastávky u základní školy, na které byla čerpána dotace, a v jakém jsou stavu, a to kolem nich pan Minář chodí každé ráno cestou na PNM. "Kvalitní" silnice od křižovatky směrem k OÚ, díry v místech kanálů, silnice je sice krajská, ale kanály obecní, proč tuto situaci obec neřeší a silnici nevyspraví?

Datum 18.06.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Včera Zastupitelstvo bylo.

Odpovědět

Byl jsem přítomen jednání Zastupitelstva,které bylo komplektní a hosté také /kolem deseti/.To co bylo na tomto jednání zvláštní je,že zpřítomných hostů se nikdo nezůčastnil diskuse.Kladu si otázku proč nikdo nediskutoval ? Je to tím ,že je vše v pořádku,nebo je to naprosto marné.Doufám že mi odepíše někdo s jménem.

Datum 18.06.2019

Vložil Michal Korytář

Titulek Re: Včera Zastupitelstvo bylo.

Odpovědět

Dobrý den,
předvolebně ohlašovaná změna způsobu vedení obce se nekoná. "Dojíždí" se staré i nesmyslné projekty. Klasicky se navrhuje koupit pozemek ale neví se co s ním do budoucna, stejně asi jako s domem č.p. 123 (Holba).
Navíc bylo na ZZO schváleno, že není třeba nikoho (ani zastupitele obce) seznamovat s projekty, které se budou připravovat ani s projekty, se kterými obec již disponuje.
Po volbách nevznikly žádné komise ani poradní orgány.

Když se opozice snaží dopídit, proč např. došlo k navýšení ceny služeb za údržbu zeleně o 1.000.000,-Kč tak bylo odpovězeno, že je to kvůli zdražení nafty.
Na žádost o sečení trávy na obecním pozemku (tj mezi nemovitostí a chodníkem) bylo odpovězeno ve stylu: Soudruhu to je ale před vašim domem a je to vaše vizitka.
To, že platí zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a obec se musí starat o své pozemky, nechává všechny klidné. Stejně asi tak jako novela z roku 2009 ukládající vlastníkovi komunikací (i chodníků) aby se o ně staral. Tím mám na mysli zimní údržbu levého chodníku od PNM směrem ke kostelu. Někdo zřejmě používá stále tentýž kalendář z roku 1988 a nevšiml si zatím žádných změn.
Při porovnání finanční náročnosti údržby zeleně s městem Šumperk (Špk celkem za cca 6 mil Kč, NM celkem za cca 3 mil Kč) jsme se dověděli, že porovnáváme neporovnatelné. Na otázku: "Jak to vypadá s generelem zeleně?" Padla odpověď: "Generel bude až na něj dostaneme dotaci." Generel zeleně=základní systematický a koncepční podklad pro výkon správy obecní zeleně.

Na jednoduché otázky se odpovídá zavádějícně, případně se řekne, že ještě nerozhodl soud nebo že tu nemáme podklady, což je úsměvné, protože se již několikáté zasedání zastupitelstva konalo na obecním úřadě.

Ona debata postrádá smysl, protože je zbytečné ptát se na to, na co člověk odpověď zná (cena za údržbu zeleně) a nebo na otázku u které ví, že odpověď nedostane jako např.: Kdo může za skládku na bývalé pískovně a co obec udělá proto aby se to neopakovalo. Odpověď: Nevíme, rozhodne soud.

Datum 18.06.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Včera Zastupitelstvo bylo.

Odpovědět

Děkuji panu Korytářovi za reakcí na můj podnět a plně s ním souhlasím.V obci opravdu není znát žádná změna.

Datum 18.06.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Včera Zastupitelstvo bylo.

Odpovědět

A změna nebude, protože většina vedení obce jsou odchovanci bývalého starosty,jsou mnoha věcmi jemu zavázáni a tak se nic nezmění.Jen nový starosta má slušnější chování,toť vše.

Datum 20.06.2019

Vložil ..........

Titulek Re: Re: Re: Re: Včera Zastupitelstvo bylo.

Odpovědět

...rafinovanější chování .......

Datum 17.06.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Komplex opatření k zadržení vody

Odpovědět

Zásadním problémem je, že musí jít právě o komplex prvků, které dokáží svým společným působením splnit často až zdánlivě protichůdné požadavky. Protipovodňová ochrana obce vyžaduje připravené prostory, kde je možno zachytit nárazově případnou povodňovou vlnu z nyní častějších lokálních přívalových dešťů, případně prvky, které podstatnou část vody odvedou tam, kde může způsobit jen minimální škody. A naopak klimatické změny vyžadují dlouhodobé zadržení vody v krajině a hlavně její další využití, zasáknutí do půdy, zavlažení vysychajících lokalit. To zcela jistě nesplní ani VN 3 ani RN 4. Ty jen jednorázově zadrží určité nevelké množství vody, navíc v místech, kde to není moc potřebné. Prostor pro zachycení přívalů v nich bude minimální. A mimo základního objemu zadržené vody pak všechna další jen přiteče a dále odteče korytem bez jakéhokoliv dalšího užitku. Takže jednoduše, pokud k a) zadržení vody nebudeme mít i b) její další využití k prospěchu krajiny, nikam se nepohneme.

Datum 17.06.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Komplex opatření k zadržení vody

Odpovědět

Pan Boucký má naprostou pravdu. Zadržování vody v krajině se musí odrazit od komplexního projektu,který řeší celý katastr obce. Abychom takový projekt měli, musíme nejspíše disponovat aktuálními informacemi o stavu území a z tohoto souboru dat se musí projekt odrážet.
A to je přesně to, co se tady nedělá.

Nějaká hlava na úřadě něco vymyslí a pak se to centrálně lidem nalajnuje.
Ptal se někdo lidí z Malína,co říkají na nádrže v nejcennějších přírodních partiích v okolí ?

Neptal, občané jsou považováni za mentálně retardované a pouze vrchnost ví, co je pro ně dobré.
V normálních obcích úkolují občané své radní a ti ,na základě vůle svých voličů,připraví projekty,které s nimi proberou na veřejné schůzi.

Malín má dnes přes třiapůl tisíce obyvatel, je to malé město se vším všudy.
Ale dodnes nemáme jedinou komisi,třeba investiční, stavební, nebo životního prostředí, která by takové věci projednávala nebo doporučovala .
Zato máme placenou místostarostku,která není ani s to podepsat zápis jednání ZO, aby se mohl v zákonné lhůtě zveřejnit.

Datum 14.06.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Včera a dnes

Odpovědět

Včera a dnes napadlo celkem 65mm dešťových srážek v naší obci a asi panuje obecná spokojenost, že vody máme dost.

Je to zcela mylný názor, protože se nikdo nezamyslí nad tím,co se s tou vodou dělo dál.

Odpověď je jednoduchá - naprostá většina jí odtekla,protože se jednalo o přívalovou srážku,kterou je schopen zadržet les , ale nikoli zpevněné plochy v obci anebo zhutněná a zmeliorovaná pole kolem nás.

Můžete anebo nemusíte věřit tomu, že včera kolem osmé večer teklo přibližně stejně vody v malínském potoce (za OÚ) jako propustkem pod železniční tratí - opět za OÚ.

Vysvětlení je zřejmé - les dokáže přívalák zadržet, poškozené polní plochy ne.
I kdyby byla slavná retenční nádrž č.4 postavena a úplně prázdná, včera by dokázala zachytit pouhý zlomek toho co korytem proteklo.

A jsme u konce, skutečně se tady přes čtyři roky zatím mele jenom hubou ,ale skutek utek. Již dávno mohla být provedena řada opatření,která by pamatovala i na tuto situaci.
Ale to by se někomu muselo chtít.

Datum 16.06.2019

Vložil ---

Titulek Re: Včera a dnes

Odpovědět

je hezké jak se tady píše, jak se přes čtyři roky mele jenom hubou. Podívejte se kdo mele hubou ale současně dělá všechno proto, aby se opatření nekonala, nebo co nejvíce zpomalila a protahovala a zdůvodňuje to "odborností" neodborníků, svou nejmoudřejší moudrostí a neomylností. Kdyby nebylo těchto demagogií, tak některá opatření by byla už hotová a pak by se ukázalo do jaké míry byla prospěšná. Neustále psát jak je všechno špatně, jak MY bychom to dělali lépe, všechno zpochybňovat a napadat, nám žádnou vodu nezadrží.....

Datum 16.06.2019

Vložil ...

Titulek Re: Re: Včera a dnes

Odpovědět

A jejej, nejspravedlivější ze spravedlivých je tady nebo také tlachal. Kde berete vážený tu jistotu, že opatření, která se dle Vás mletím hubou nekonala, jsou dokonalá? Kde berete vážený jistotu, že "odbornost" odborníků je nejmoudřejší? Trvat na tom, že pojmutí i 10000 kubíků vody v nějaké vybudované "louži" vyřeší zadržení vody, když jí naprší na plochu naráz byť jen 50000 kubíků, je hodno odborníka. No a zatvrzelost některých ………. (doplní každý sám), právě zamezila tomu, aby opatření, jejichž prospěšnost byla ověřena jinde, nebyla nejen hotova, ale nebyla jimi uznána za hodna je zhodnotit alespoň jako alternativu.

Datum 16.06.2019

Vložil ....

Titulek Re: Re: Re: Včera a dnes

Odpovědět

Je lepší zadržet alespoň něco než nic. Je lepší vykopat alespoň strouhu, která zabrání i malým škodám, než zpochybňovat že je to všechno špatně. Ti co navrhují opatření jsou odborníci ve svých oborech, projektanti, vodohospodáři a další. Jsou to lidé kteří svojí práci rozumí a snaží se ji dělat dobře a zodpovědně a jsou za nimi vidět výsledky jejich práce. Pokud by to neplatilo, tak nemůžeme věřit lékařům bankám právníkům řemeslníkům ....tvrdit že odborníci ničemu nerozumí, že všichni dělají všechno špatně, může jen ten, kdo pracuje špatně.

Datum 16.06.2019

Vložil ...

Titulek Re: Re: Re: Re: Včera a dnes

Odpovědět

To, že někdo tvrdí, že odborníci dělají všechno špatně, tvrdíte Vy, protože o věci asi moc nevíte nebo vůbec nic, jinak byste nemohl psát co píšete. Problém je v tom, že v této věci se vedení obce drží a odvolává na řekněme projekt, starý 25 let, kdy veškeré podmínky, nejen klimatické, byly docela jiné. Navíc vyhovující právě někomu, lépe něčemu, co je přisáto k prsu obce a saje a saje. Použiji příklad, jak to dělával Pepan (k němu něco na konci). Máte moderní auto, ale budou Vás přesvědčovat, že do něj bude stačit lít benzín, který se do aut lil před 30 lety, ještě s příměsí olova jako detonátoru. Sice možná pojede, sice blbě, ale pojede, a to jen proto, že ten co vás bude přesvědčovat má velkou zásobu tohoto benzínu z doby před 30ti roky. Takže sice je to odborník na auta, ale ve svém zájmu vám to tvrdit bude. No a Vy tomu svým příspěvkem fakticky přisvědčujete, protože lepší alespoň nějaký benzín, který do pohybu auto snad dostane, než zpochybňovat odbornost odborníka na auta.

Nakonec k Pepanovi. Pepan před více jak 2 měsíci odešel psát do nebeské diskuze.

Datum 17.06.2019

Vložil Občan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Včera a dnes

Odpovědět

Tady asi není moc o čem se bavit. Všichni víme že obecní projekty se dělají "hala bala" a vypadá to u nás jako v kocourkově. Nejdřív nový chodník, pak teprve znovu rozkopat a udělat zastávku. Nejdřív navézt odpad a pak jej recyklovat. Nejdřív nechat posoudit černou skládku a pak si nechat udělat odběry které vyjdou ještě hůř než původní posudek. Nejdřív říkat že je vody dostatek a pak vrtat na Zajícově poli... Místní projektanti a odborníci sice jsou z oboru ale pořád jsou placeni z obecní kasy a tak navrhují dle názoru toho kdo je platí. Bohužel už se nenosí tzv profesní čest a tak se navrhují nefunkční zastávky, realizují se 25 let zastaralé projekty, z vesela se staví v CHKO, z vesela se staví bez stavebního povolení...

Datum 17.06.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Včera a dnes

Odpovědět

Nic, než souhlas.

Datum 13.06.2019

Vložil deštíček

Titulek _

Odpovědět

Dvě hodinky prší a obec je na kolenou. Doporučuji současnému starostovi aby právě teď vzal za ruku minulého starostu a šli se oba podívat podél Malína aby viděli kam obec dotáhli.
Mimochodem ta malá dírka v cestě u Bonisimi vedle poklopu šachty kanalizace ledasco naznačovala už před 14 dny. Momentálně je tam minimálně metrová kaverna. Je to nebezpečné a doufám že PNM rychle zasáhne a zítra ráno už to bude vše OK.

Datum 14.06.2019

Vložil ---

Titulek Re: _

Odpovědět

starosta ani nikdo jiný přece nemůže za to, že jsou přívalová deště. To, že takové události způsobují škody se bohužel stává. I proto by bylo dobré s opatřeními proti takovým událostem i proti suchu něco dělat a neotálet. Ale fakticky dělat a ne tlachat o tom, jak všichni dělají všechno špatně.

Datum 14.06.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: _

Odpovědět

Ono , od člověka, který nemá jméno,se tato připomínka bere špatně.Kdyby dal alespoň jeden konkrétní a rozumný návrh co tedy dělat,pak by se dalo věcně diskutovat.

Datum 14.06.2019

Vložil ---

Titulek Re: Re: Re: _

Odpovědět

nejde přece o jméno, ale o názor. S připomínkou se můžu ztotožnit, nebo můžu mít jiný názor. Jméno by na to nemělo mít žádný vliv. Nepotřebuji se zviditelňovat a předkládat moje názory za ty nejchytřejší a ty které mě nevyhovují označovat za špatné, diskutujícího napadat a označovat za zbabělce a podobně. Není třeba ukazovat, jaký si myslím, že jsem odborník na právo, ekologii, vedení obce, starostování a mám patent na rozum. Chtěl jsem napsat jen svůj názor a to jsem udělal. Není to přece tak, že ten kdo se podepíše je něco víc jak ten druhý.

Datum 17.06.2019

Vložil .......

Titulek Re: Re: Re: Re: _

Odpovědět

To jsou kecy...

Datum 14.06.2019

Vložil deštíček

Titulek Re: Re: _

Odpovědět

Co takhle třeba nestavět domy tam kde původně bylo záplavové území? Potažmo nezasíťovávat tam parcely? Se poptejte místních směrem u veteriny jak tam měli včera veselo. Co třeba nechat Malínský potok rozlít někam do pole? Ale kam když je všude zástavba? Nějak to ta naše vrchnost nedomyslela... nebo nemyslela vůbec.
Však se podívejte někdy třeba na areál školy. Jaká byla koncepce? Koncepce byla zaměstnat PNM a tak škola vypadá jako kdyby ji vyprojektovalo 3 leté dítě. Přílepek na přílepek. Multifunkční areál jak to mají všude jinde se nekoná. Jediná výhoda nové výstavby je to že až klesne v Malíně počet dětí, bude možno samostatně stojící objekt předělat na kanceláře nebo obytnou budovu.

Datum 14.06.2019

Vložil ...

Titulek Re: Re: _

Odpovědět

Tak netlachejte a dělejte,pokud Vám dá starosta na to peníze, nebo jste tak bohatý, že to zatáhnete sám? No a vaše logika,že poukazovat na to, že něco je špatně je špatně, je zajímavou logikou.

Datum 17.06.2019

Vložil deštíček

Titulek Re: Re: Re: _

Odpovědět

1) slovo starosta je od slova starat se
2) starosta na to bere peníze i s celou PNM od obce
3) politikům se nevěří, politici se musí kontrolovat

Datum 12.06.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek VN č.3

Odpovědět

Dnes, 12.6. nám KÚ Olomouc sdělil, že část podnětu našeho spolku k přezkumu územního rozhodnutí u VN č.3 Malínská rokle předává Ministerstvu ŽP .
Na vysvětlenou - Správa CHKO Jeseníky,která dala souhlas k umístění stavby VN 3 je podřízena MŽP ČR.


Krajský úřad tedy náš podnět rozdělil na dvě části : územně- stavební ,kterou přezkoumá sám
a odbornou, kterou přezkoumá ministerstvo
životního prostředí.

My zajisté nevíme,jak úřady rozhodnou.
Z postupu krajského úřadu však vyplývá, že náš podnět po stránce odborné i právní stojí za to, aby se jím nadřízené orgány pečlivě zabývaly a posoudily zda byl nebo nebyl dodržen zákon.

Datum 11.06.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek RN č.4 , VN č.3

Odpovědět


Informace :

1) Krajský soud si nechal zaslat správní spis RN
č.4,kam jsme podali návrh na zrušení
územního rozhodnutí

2) Krajský úřad Olomouc pak podrobuje
přezkumu územní rozhodnutí k VN č.3-
Malínská rokle na základě našeho podnětu

3) Odbor výstavby "změnil" názor a vyzval nás k
doplnění žádosti o zpřístupnění spisů u RN 4,
VN 3.
Což jsme s díky odmítli neboť si raději
počkáme na rozhodnutí krajského úřadu a
soudu.

O dalším vás budeme touto cestou dále informovat.

za spolek Malínské aleje
Miroslav Vinkler

Datum 11.06.2019

Vložil občan

Titulek Re: RN č.4 , VN č.3

Odpovědět

Občan si jen pokládá otázku, proč když má opozice svého člověka na vedoucí pozici odboru výstavby v Šumperku, že má takový problém získat ještě navíc na základě zákona o svobodném přístupu k informacím kopie daných spisů k retenčním nádržím.

Nabízí se celkem 2 varianty vysvětlení.
První je, že buď někteří členové opozice již nechtějí s některými lidmi v opozici mít nic společného
Druhé vysvětlení je, že je tento člověk coby odborník na stavitelství natolik přesvědčený o prospěšnosti retenčních nádrží pro obec, že nechce způsobit, že se nakonec nic stavět nebude.

Je zarážející, že odbor výstavby mění názor až když jde daná věc k soudu - spíše to působí jak tah z vypočítavosti ze strany daného odboru.

Datum 11.06.2019

Vložil ...

Titulek Re: Re: RN č.4 , VN č.3

Odpovědět

Je tu i třetí možnost, kterou už před nějakým časem předpověděl člověk píšící pod značkou
"dědek".

Třetí vysvětlení je, že ten člověk je pátou kolonou v opozici ve prospěch koalice. A většinou je to pak něco za něco.

Datum 11.06.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: RN č.4 , VN č.3

Odpovědět

"pátou kolonou v opozici ve prospěch koalice"?
Moc pravděpodobné mi to nepřijde vzhledem ke způsobu, jak se navzájem rozešli.

Datum 11.06.2019

Vložil _

Titulek Re: Re: RN č.4 , VN č.3

Odpovědět

Úplně nejlepší by bylo zajít se ho na zastupitelstvo zeptat.

Přidat nový příspěvek