Diskusní téma: Postřehy z Nového Malína, Plechů a Mladoňova

Datum 16.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek PROCAST

Odpovědět

Včera v ČT 24 vystoupil ministr ŽP Brabec a podělil se o závěry zasedání vlády k otázce sucha.
Nesdělil celkem nic nového až na dvě věci ,které skutečně stojí za pozornost.
- počítá se s výdaji v řádu stovek mld. Kč na boj proti suchu
- nepřímo vyzval všechny,tedy i obce, aby nečekaly a neprodleně jednaly, neboť "hrajeme o čas".

(Nelze než souhlasit, tady v Malíně jsme měli jednat dávno, klimatickou změnu nezaženeme stavěním dalších a dalších bytovek a betonováním krajiny.)

Pak pokračoval:
Hlavně neprší a srážkové deficity jsou extrémní.
K tomu si posteskl, že jaké bude počasí za pět nebo sedm dní neví dnes ani žába v láhvi od okurek.

Zde dodávám, že skutečně dostupné modely prognóz srážek vidí srpen bez deště.

Tady pana ministra opustíme a podíváme se do světa. Na webu nature.com ,což je skutečně prestižní vědecká platforma, se objevila zpráva pod názvem " Nový pravděpodobnostní prognostický systém předpovídá extrémně teplé období 2018-2022 jako posílení globální změny počasí "

Vědci poprvé použili zcela novou metodu předpovědi vývoje počasí (systém PROCAST) a došli k těmto závěrům.
Dalších pět let se bude oteplování výrazně prohlubovat se zvýšenou pravděpodobností intenzivních až extrémních teplot v létě.

Ale pozor - očekává se až 400% nárůst extrémních klimatických jevů ( epizody sucha, vysoké teploty, přívalové deště, tornáda apod.)

A toho bychom si měli všimnout také. Málokdo si už vzpomene na tornádo poblíž Malína - 6.6.2003.
Skoro na den přesně,9.6.2004 pak tornádo zdevastovalo okolí Litovle a Olomouce.
Shodou okolností jsem 24hod poté touto lokalitou projížděl - vypadalo to,jak by se krajinou prohnal obrovský kombajn a vzal vše ,co mu stálo v cestě.

Jinými slovy, varování odborníků i vlády bychom měli brát hodně vážně a měli bychom Nový Malín na tyto možné extrémy zavčas a dobře nachystat.
Čím spíše, tím lépe.

A to vám trio Minář, Tylová , Schlemmer s dalšími svými loutkami ,na povel ruce zdvíhajícími, ale jinak bez života, zcela jistě nezaručí.
Ti tři a spol. vůbec nechápou o co se tady jedná.
Datum 15.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Víme kdo vyhraje

Odpovědět

Perlička z komunálních voleb

Již dnes víme, kdo vyhraje v Oskavě.

Sdružení nezávislých kandidátů s názvem
PŘÁTELSKÁ OBEC

To se jako jediné zaregistrovalo k volbám a volební vítězství ho nemůže minout.

(poznámka - místní část Nového Malína, Mladoňov , patřil dříve právě do Oskavy,
k přičlenění k N.M. došlo 1.3.2003 )

Datum 15.08.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Víme kdo vyhraje

Odpovědět

Nesplněný sen a marná touha Pepy.

Datum 15.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Kostky jsou vrženy

Odpovědět

POTVRZENO

MěÚ Šumperk,registrační úřad dnes zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o registraci těchto volebních stran pro naší obec.

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

Křesťanská a demokratická unie –Československá strana lidová

Nestraníci

Občanská demokratická strana

Strana svobodných občanů a nezávislých kandidátů s názvem Za zdravou obec – Svobodní

Datum 15.08.2018

Vložil Občan

Titulek Toto je Váš tým?

Odpovědět

Zřejmě nebyl pochopen můj dotaz. Já se nechci zabývat Pepanem, což je zcela zajisté pouze pseudonym někoho z Vás, ptal jsem se na Váš tým který je na Vašich stránkách. Zda-li to jsou ty osoby, které tam máte. Mám pocit, že dokonce jedna je již po smrti.

Datum 15.08.2018

Vložil Langer

Titulek Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Dobrý den.Máte pravdu,zaspali jsme.V co nejkratším termínu bude upraveno na novou aktuální verzi.Ta bude odpovídat zveřejněné nové volební kandidátce. Vše ale až po 22.8.2018,kdy se kandidátky oficiálně zveřejní.
Omlouváme se tímto rodině zemřelé paní Langerové,která zde zůstala.Ostatní ,kteří nebudou znovu kandidovat, jsou dále příznivci ZZO.

Datum 15.08.2018

Vložil ...

Titulek Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Kecáte.Tak proč jste věnoval více jak polovinu Vašeho "příspěvku" právě Pepanovi.

Datum 14.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Jak Josef upadl

Odpovědět

Okurková sezóna pomalu končí, zítra zasedne poprvé po dovolených vláda ,blíží se i volby a ožily i velké deníky.
Mě zaujaly dvě věci - zuřivé reakce na článek Klause jr.o Afghanistánu,kde si dovolil zapochybovat o smyslu čs. vojenské mise, čímž pouze vyjádřil názor většiny populace ČR.
( malá poznámka - během vojenské okupace této země se zdejší produkce opia zvýšila 10x. Z opia jak známo se dělá heroin,který pak končí i v USA a EU)

Potom dvě zprávy z Týdne na severu . Poté co se provalily machinace v PMŠ (Podniky města Šumperka) a došlo k trestnímu stíhání a odsouzení ředitele i jeho sekretářky(družky), se doposud ztrátové hospodaření hotelu Sport,Šumperk dostalo ze ztráty do zisku.
Analogicky lze očekávat, že pokud i v Novém Malíně dojde ke stejnému vývoji věcí, měla by se i Provozní NM dostat do zisku. Stačí pouze počkat několik měsíců.

Druhá zpráva na str.5 tohoto plátku pak referuje pod titulkem " Pole ukrývají kvalitní zdroje podzemní vody. Jen je dostat z hlubin ." o vodě.

Bratr František John,starosta Zábřeha (KDU-ČSL) se zřejmě inspiroval starším bratrem z Nového Malína (KDU-ČSL) a razí 200m vrt do čtvrtohorního podloží, kde doufá najít kvalitní pitnou vodu . 50% z 5,3mil.Kč nákladů kryto dotací.
My v Malíně jsme zase lepší, nám dotace pokrývá 70% nákladů a činí 1, 229 mil.Kč.

Že nevíte o čem mluvím ?

Tak čtěte pomalu, abyste to vstřebali. Obec Nový Malín, zastoupená Josefem Minářem, požádala Státní fond ŽP o poskytnutí dotace na rekonstrukci dvou jímacích vrtů "Na lužích".

Teď pozor, přichází veliké kouzlo indiánského náčelníka , jehož moč je polévkou chudých.
Cituji z dokumentu :

"...t.j. budou zrekonstruovány dva jímací vrty , KTERÉ NÁSLEDNĚ POMOHOU VYŘEŠIT PROBLÉM SE ZÁSOBOVÁNÍM OBYVATEL OBCE PITNOU VODOU."

Laik se diví, odborník žasne. Náš starosta veřejně prohlásil , a to několikrát, že Malín má vody dost a kdo tvrdí něco jiného lže.
Ten samý starosta se pak lísá o dotaci, kterou zdůvodnil "problémem se zajišťováním vody pro obyvatele obce."

Jistě chápete, že skutečně někdo lže. Buď lhal starosta SFŽP v žádosti o dotaci, nebo lhal nám na veřejných schůzích.

Já se držím druhé možnosti. Jednak jsem ho osobně poznal, dále zhotovitelem bude téměř s jistotou Provozní, znám je i subdodavatel. Firma Lahig, v čele s Ing. Le Van Langem .

Právě tato firma se podepsala Minařovi pod manipulativní dílko "Změna klimatu - Vyjádření ke stavu ochrany vodních zdrojů" se kterým na mě Josef mával na ZO s výkřiky "Nelži tady, vody je dost, tady to mám !"

Vietnamský inženýr pak v tomto dílku píše, cituji:
"...obec Nový Malín má nejen dostatečný zdroj pitné vody k zásobování,...ale i k dodávce pitné vody pro okolní obce...,A TO I S DOSTATEČNOU REZERVOU PRO PŘÍPAD ZMĚNY KLIMATU.... snad jediným ohrožením vodního zdroje může přijít z vlastních řady....(sabotáž)."

Hádejte kdo pro SFŽP vypracoval zprávu o hydrogeologickém průzkumu "problém se zásobováním obyvatel obce pitnou vodou." ???

Ano, náš vietnamský básník Ing.LeVan Lang.

Doufám, že i skalním příznivcům Mináře musí docházet, že je někdo, stejně jako jiné malínské občany, podvedl.

Kdo má zájem o oba dokumenty - Smlouvu mezi SFŽP a obcí Nový Malín, s autentickým podpisem Josefa Mináře a dále lyrické dílo,výše uvedené, vietnamského autora Le Van Langa s podpisem i kulatým razítkem,

nechť se ozve, rád poskytnu .

Datum 14.08.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Jak Josef upadl

Odpovědět

Ta pitná voda v Malíně je ale potvůrka. Hned je jí dost, pak se zase řeší problém se zásobováním tou samou vodou (když jde o dotaci). Vrty na Lužích jsou chvíli nepoužitelné kvůli kontaminaci, pak, pravděpodobně zásluhou schopného asijského šamana, je vhodné na nich provést rekonstrukci, riziko kontaminace zázračně mizí.
Obávám se, že v tom se za chvíli nezorientuje ani sám velký náčelník. A to už tak mluví pravdu, jen když se splete. Co potom v takto zamotané situaci.

Datum 14.08.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Jak Josef upadl

Odpovědět

Budu maximálně stručný.

Víte jak se pozná že Pepa lže?

Odpověď - jednoduše. Hýbou se mu rty.

Tož asi tak

Datum 14.08.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Jak Josef upadl

Odpovědět

To jsem celý já. Někdy myslím rychleji než píší. Proto upřesňuji.


Odpověď? Jednoduchá. Vždy když Pepa hýbe rty.


Tož asi tak

Datum 15.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Jak Josef upadl

Odpovědět

moc hezký a pravdivý vtip. proto má zakázáno na jednání zastupitelstev mluvit, nebo jen minimálně, aby toho moc nenalhal a nemohl být brán za slovo. i tak to stačí co řekne, aby bylo zřejmé, že mluví účelově a všechno je stejně jinak

Datum 13.08.2018

Vložil ...

Titulek Pepan

Odpovědět

Teprve teď, když se Pepan odmlčel a znovu začal psát, se ukázalo, jak ho bylo na diskuzi potřeba, protože tolik příspěvků na jednoho člověka tady ještě nebylo. Jedni by ho nejraději viděli na "prkně", jak napsal pan Vinkler, druzí jeho vrácení na diskuzi přivítali.

Krom toho je z příspěvků vidět, že všichni hádají kdo Pepan je. Jsou dvě možnosti. Buď je to člověk s vynikající logikou, který z mála informací dokáže vytvořit pravdivou skutečnost. Myslím si ale, z toho jaké přesné a bohaté informace má, že je to někdo blízký nebo přímo ze středu ať obecního úřadu, tak i PNM.

Kdyby odkryl svou identitu, byla by to pro něho hotová sebevražda.

Datum 13.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Pepan , retro ohlédnutí a dobrá rada

Odpovědět

Než se dostanu k Pepanovi, slušelo by malé ohlédnutí. Tento web byl spuštěn v roce 2014 a za jeho zrod musíme být vděčni Jirkovi Schubertovi.

První diskuzní příspěvek je z 26.01.2015 , a "občan" se ptá : "údajně prý vydáváte Malínské metro, kde se dá sehnat"

Všechny příspěvky z té doby se poté zabývají odvoláním p.Felkla , postoji členů z KDU nebo Nestraníků a pohledy občanů.

Prvním podepsaným přispěvatelem pak Michal Korytář "zdůvodnění starosty k zrušení disk. fóra"

"Nechápu proč muselo dojít ke zrušení diskuze na stránkách Naší obce. Stačilo by přece, aby byly promazávány příspěvky občanů, kteří si za svými slovy nestojí a proto se nepodepisují."

Následně Tylová Lenka pak označena za strůjkyni vymazání Fóra z webu obce.

Příspěvek Ing.Bouckého nese datum 06.05.2015 a nese se ve znamení omluvy - původně si myslel, že ing.Felkl je pouhá nastrčená figurka.

Charakter "Velkého kormidelníka" pak charakterizuje anonym "Minář?" takto : "Ne, jen nemá svědomí, je bez citu a neuvědomuje si, co dělá, protože žije ve své vlastní fiktivní pravdě a ta jeho pravda je jediná pravda, kterou uznává. Jakékoliv jiné názory jsou okamžitě potírány a z takového člověka se stává nepřítel, který musí být napadán, znemožněn, odstraněn ...."

04.06.2015 se podivil Ing.Hovanec takto:
Titulek : Re: Daň z nemovitosti
Odpovědět
To je teda gól. Zdůvodnit zvýšení daně z nemovitosti o 100% tím, že se nám náklady na sběrný dvůr, kompostárnu a údržbu zeleně každý rok navyšuje o neuvěřitelných 100%, tedy za 5 let provozu je to již o 500% více než na začátku, hhmm. Takovou dynamiku zvyšování nákladu jsem ještě neviděl."

10.06.2015 se pak zapojil p.Langer s názorem na PNM.
Na to reagovala "Lenka" takto 09.06.2015 takto:

"Vám p. Langer se budu vždy smát. :-) "

A tak dále ,a tak dále...

Od té doby měl opoziční web ZZO téměř 71 000 návštěv a v míře více než potěšující se podílel na získávání informací, které Minář s Tylovou drželi a drží pod pokličkou.
Znovu opakuji, stokrát díky Jirkovi Schubertovi, že ho to napadlo. Jinak by opozice v Malíně byla v daleko horší pozici.

A teď k Pepanovi , jeho první příspěvek je z r. 2017 , 17. února (pokud se nepletu)

O té doby tam dal řadu inteligentních názorů a replik, kterými doběla vytáčel osoby rozumu mdlého.

Bylo mu nabízeno, aby šel kandidovat ,ale naproti tomu ho nejradši jiní viděli "na prkně."
Také často vyzýván, aby zjevil svoji pravou tvář.

Pak se nám odmlčel, aby se před volbami zjevil a svým dílem napomohl boji s malínskou hydrou.
Díky za to.

Doufám, že se nenechá přemluvit a zůstane ve skrytu. Pokud by se mě zeptal "Proč?" , tak bych mu odpověděl :

" Svého času byla nesmírně populární a komerčně úspěšná skupina KISS. Známa bizarně líčenými tvářemi svých členů, kostýmy a vizuálním ztvárněním vystoupení. Na koncertech plivali oheň, krev, kouřilo se jim z kytar a používali pyrotechniku.
Registrováno 22 zlatých alb a 100mil. prodaných alb.
Pak však (1983) přišel jejich manažér s "bezva" nápadem. Kluci se odmaskují,bude to hit, a protáhneme šňůru o pár roků dál.
Odmaskování KiSS je dnes bráno jako jedno z nejhorších rozhodnutí v hudební historii. Skupina díky tomu ztratila démonickou tvář, kterou předtím oplývaly jejich koncerty a rozpadla se.

Dobrá rada zní, ještě vydržet !

Datum 14.08.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Pepan , retro ohlédnutí a dobrá rada

Odpovědět

Dobré rady je dobré se držet. Ale mé trvání na diskuzi je dočasné. Zanikne tak jak tak.


Buď tím, že již mě nebude na těchto stránkách třeba nebo...

Tož asi tak

Datum 15.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Pepan , retro ohlédnutí a dobrá rada

Odpovědět

Musíte vydržet.

Datum 13.08.2018

Vložil Pavel Boucký

Titulek Kdo by se měl a neměl bát.

Odpovědět

Návrat pana Pepana na tyto stránky vzbudil po právu rozruch a oživil poklidné prázdninové stojaté vody. Nenapsal asi nic, co by se nedalo doložit jako pravda.
Otevřel i zajímavou otázku, co může nastat, pokud by opozice vyhrála volby, jak se to projeví vůči komu, co by se vlastně změnilo
Určitě by přišel jiný starosta či starostka a s ním nová forma vedení úřadu. Po obecních úřednících a zaměstnancích by byla vyžadována profesionalita a plná loajalita. Ne loajalita k osobě starosty nebo vládnoucí partaji, jak je tomu dnes. Budoucím požadavkem je plná loajalita k obci a k zákonům této země. Mělo by platit, že politická reprezentace obce se může měnit, ale nestranní profesionálové na úřadě zůstávají a zajišťují kontinuitu života obce. Povinností úředníků je pak upozorňovat na možné chyby a protizákonné jednání volených orgánů a představitelů obce.
Rozhodování se musí přesunout zpět z rukou jednotlivců do rukou volených orgánů, především pak zastupitelstva obce, které je hlavním orgánem obecní moci.
Probíhají zkazky o nebezpečí okamžitého zrušení Provozní Nový Malín s.r.o. . Jsou to smyšlenky k postrašení zaměstnanců. PNM potřebuje změny, to je jisté, ale určitě ne likvidaci. Její činnost se musí poněkud přehodnotit a zefektivnit. Společnost by pro obec měla služby provozního a údržbového charakteru zajišťovat za optimální nízké ceny bez požadavku na tvorbu zisku. Zakázky stavebně-investičního charakteru by pak měla provádět za tržní ceny jako jiné firmy na trhu i s požadavkem na generování zisku. V zakázkách není možné se spoléhat jen na vlastní obec, ale je nutné aktivně vyhledávat další zakázky na volném trhu. Aby se ušetřilo a práce se zefektivnila, je nutné, možná zdánlivě paradoxně, umožnit navýšení mezd zaměstnanců. Samozřejmě ne všech. Je ale potřebné umožnit maximální diferenciaci mezd a dát šanci těm, co skutečně aktivně a kvalitně pracují a podávají nadstandardní výkony, aby měli šanci si řádně vydělat. A naopak, jsou-li ve firmě takoví, co to nestrhnou, tak musí mít prostě smůlu. Odměňování THP musí být plně závislé na výkonnosti firmy a plnění finančních plánů.. A je třeba si říci, jaká bude náplň činnosti THP. Určitě se jeví vhodné více posílit obchodní aktivity a shánění zakázek a ubrat v neproduktivních činnostech.
V obci se jistě nezastaví investiční činnost a naopak se i posílí nutné opravy a údržba. Hlavním kritériem musí být potřebnost a prospěšnost takových akcí, ne zoufalé hledání dotačních titulů, aby byla za každou cenu pouze práce a peníze pro PNM.
Dá se čekat, že by opozice podporovala více zájmovou a společenskou činnost. Asi efektivnější formou, bez důrazu na okázalost některých akcí.
A kdo a proč má důvod se vítězství opozice bát? Jedině ti, co nemají čisté svědomí a ruce z minulosti. Nejde o to, za každou cenu někoho kriminalizovat, to nepřinese nic obci ani jednotlivcům. Ale pokud se objeví v minulosti způsobené škody, je třeba požadovat po odpovědných osobách jejich náhradu, to už přínosem pro obec být může.

Datum 13.08.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Kdo by se měl a neměl bát.

Odpovědět

Tomuto říkám volební program.A je perfektní.

Datum 13.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Kdo by se měl a neměl bát.

Odpovědět

Jen souhlas.

Datum 12.08.2018

Vložil Občan

Titulek Toto je Váš tým?

Odpovědět

Na Vašich stránkách máte proklamován Váš tým, kdy si myslím, že tam máte osoby, které již dávno s Vámi nechtějí mít nic společného. Doporučuji identifikovat Vašeho Pepana, myslím si ,že to je někdo s Vás, nicméně pokud ne, byla by škoda tohoto inteligenta nemít na Vaši kandidátce. Pokud ho nemůžete najít, podívejte se do korun stromů, možná sleze, nebo ho tam nechte možná před ním uteče ze stromů i ten kůrovec.

Datum 12.08.2018

Vložil pro občana

Titulek Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Tak tyto články nečtěte a volte Pepu.Pepan píše pravdu a to vám vadí.

Datum 12.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Je zajímavé, že poté co Minář zrušil diskuzi na webu obce, rozhoduje, co se objeví nebo neobjeví v Malínských novinách (cenzura), někomu vadí, že si opozice vytvořila svůj web. Zde se lidé svobodně setkávají a diskutují o obecních problémech.

Nikomu nevadí, že někdo vystupuje anonymně a mívá jiné názory. Tomu se říká svoboda projevu a je ústavně zakotvená.

Pak se objeví poslové Velikého Bratra a touží Pepana odhalit, poté předvést před inkvizitora a vystavit ho právu útrpnému.

Jeho jediným prohřeškem je, že napsal,co všichni v obci vědí.
Na kličkované před spravedlností jistá osoba "odkloní" majetek, aby o něj nepřišla a dělá vše proto, aby v budoucnu poškozená obec nevymáhala případně vzniklou škodu po našem náčelníkovi.
Nic jiného Pepan nenapsal, klidně bych se pod to podepsal taky.


Datum 12.08.2018

Vložil pro občana

Titulek Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

To byly krásné dny bez Pepana na diskuzi. Že.

Datum 12.08.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Nechte je být. Nestojí za to. Navíc mne baví a uspokojují právě ty výkřiky zlostné bezmocnosti těchto zoufalců, kteří místo faktů ve své zlobné zaslepenosti pak píší nesmysly.

Tož asi tak

Datum 13.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Jestli to měla být otázka, tak odpověď zní....nebyly to krásné dny bez Pepana. Byly to dny jako každé jiné, jen ochuzené o názory nějakého Pepana, pravděpodobně občana obce. Jeho názory jsou zajímavé a měly by být důvodem k zamyšlení, případně k ověření některých jeho názorů, pokud je to pro někoho důležité. Pokud jeho psaní někomu vadí, tak to nemusí číst. Já osobně se těším na další zajímavý příspěvek od Pepana.

Datum 13.08.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Je zajímavé, že koalice která vyhrála tak přesvědčivě volby,má tak málo zastánců.Sem tam nějaký ten štěk a dost.

Datum 13.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Pepan píše svůj názor a podle mého soudu pravdivě a není tomu co vytknout. Není to urážlivé, ale bohužel pravdivé. Pravda nemusí být jen oslavná, ale může také pojmenovávat věci pravými jmény. Reakce, které se tady objevují na příspěvky, jsou jen urážlivého rázu, ale nezaznamenal jsem, že by zastánci koalice včele se starostou, vyzvedli a psali o něčem dobrém a úžasném co koalice v obci vytvořila a co máme lepšího ve srovnání s jinými obcemi. To by byly jediné argumenty, čím by jste dokázali, že vedení obce je to správné a nejlepší.

Souhlasím, že je těžké argumentovat na fakta, že obec a PNM dostávají pokuty, máme drahé chodníky atd, atd. Proto je jednodušší jen anonymně napadat, osočovat a útočit. Kdo chválí Pepu, měl by také uvádět konkrétní příklady za co. To je nejlepší chvála. To že hodně udělal, není žádná chvála. To je jeho povinnost. Hodně udělal každý, třeba i bobků do mísy a není to důvod k opěvování.

Datum 13.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: Toto je Váš tým?

Odpovědět

Za co chválí Pepu,třeba: tomu půjčí bagr,tomu traktor,jinému odpustí škodu,kterou spáchal,jinému dá odměnu,dalšímu něco slíbí atd.A to vše z peněz obce.

Datum 11.08.2018

Vložil Pepan

Titulek volby

Odpovědět

Dotknu se jen jednoho, a to, počtu členů volebních komisí. Právě, že zůstává nezodpovězená otázka, proč Pepa stanovil počet na 11.


Krom mnoha známých i neznámých důvodů, já hádám na jeden hlavní.


Pepa prostě ty volby musí vyhrát, nebo alespoň ti, kteří mu byli a zůstanou poddaní. Ani ne tak proto, aby mohl dál páchat své dílo zvané "Malínský model" (překlad tu již byl uveden), ani pro blaho lidu obecného (což je pro Pepu něco neznámého), ani pro zachování jeho dítka PNM a ani aby uklidil kostlivce zastrčené v almarách na OÚ a PNM. le pro něco jiného.


Namodelujme si situaci.


Volby. Vítězí dnešní opozice. V OZ má většinu oproti dnešní koalici. Volba OR. Stejná situace. Tedy Pepa končí jako starosta, a pí. Tylová jako vicestarostka. OR co udělá jako první? Odvolá oba jednatele PNM. Pepovi zůstane co? Důchod. No a co? Jestli Pepa dobře kličkoval, může mít důchod slušný. Ale...


Po gosudaru Pepovi a jeho bojarech zůstane řada škod, které obci zanechali. No a nové zastupitelstvo se zachová podle zákona a škodu bude chtít po obecních škůdcích, zejména po Pepovi nahradit.


Opět lze říci - no a co? Pepa se jak je obecně známoneznámo zbavil majetku a převedl jej na rodinné příslušníky, tedy nemaje nic, nic mu nelze vzít. Ale pozor. Pepa má důchod. A jsme u pudla, tedy jeho jádra. Pepovi lze úspěšně sáhnou pro umoření škod na ten důchod, tak že mu zůstane - ještě nejsme ve formě, protože si nemůžu vzpomenout na správný termín - ale je to snad existenční minimum, které je menší než životní minimum nějakých 3000,-Kč/měsíc.


No a teď aby ho dotovala rodina, jinak zajde na úbytě nebo na Lužích mezi bezdomáči. Nevím, nevím, ale silně pochybuji, že by Pepova rodina řekla : Tatínku, dědečku, tady máte komůrku, i televizi jsem vám tam dali a má 30 programů. Třikrát denně máte jídlo, vody dle vás je dostatek, takže z vodovodu pijte dle libosti. Ale ty tři tácy nám dáte, protože vše něco stojí, pak jsou tady více náklady, zdražení atd.

Joj to by byl trest na Pepu. A ještě za tu všechnu "dobrotu" co pro obec udělala a obětoval se pro ni, by s nim nikdo nechtěl kamarádit, ba až na výjimky by ho nikdo nezdravil. Tak jak měl na OÚ a na PNM od všeho klíče, teď by musel na OÚ jako každý jiný a o vše slušně požádat a čekat jako všichni ostatní. Na PNM by fakticky vůbec neměl co dělat, snad jen když by šel požádat o zaměstnání. Dovedete si představit to ponížení? On velký šéf přes všechno a teď nic. Doteď on určoval "zákony" obce a všichni se jimi řídit. Teď ho nikdo neposlouchá a ještě po něm chtějí, aby se choval a jednal podle obecně závazných zákonů a předpisů, které doteď neuznával, nedodržoval a proto také neznal. Představte si tu hrůzu, že se alespoň s těmi základními v jeho věku bude muset seznámit a dokonce dodržovat je.


Tak to vše je jak se říká na mašlu. Proto Pepa musí vyhrát jakýmikoliv prostředky. A ten, který by mi chtěl tvrdit, že to vidím černě, slyším trávu růst a vyvolávám hon na čarodějnice, tomu odpovídám. Ano vidím, slyším a vyvolávám, pokud se neudělají taková opatření, aby se eliminovali vůbec či alespoň na minimum praktiky Pepy, které jsou známy jako lži, podvody, podrazy atd, atd.. Pokud se neudělají pak, bude to černé, tráva poroste a bude hon, nikoliv na čarodějnice, ale na opozici o to větší, než byl v posledních 4 letech.


Tož asi tak

Datum 11.08.2018

Vložil pro Pepana

Titulek Re: volby

Odpovědět

Tedy Pepane, tak zlýho člověka jsem ještě neviděl, jako si ty. Ze všech tvých příspěvků čiší jen zlost, závit a snaha ublížit. Čím ti tak starosta ublížil, že ho tady jen často vážeš ke sloupu hanby a věšíš na kříž?

Datum 12.08.2018

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: volby

Odpovědět

Kdyby bylo za co, o Pepovi bych pěl oslavné ódy, skládal básně a symfonie, tesal sochy a stavěl památníky. Ale ukažte mi vážený, za co bych to měl dělat. Tak zůstává jen ten pranýř a kříž.


Tož asi tak

Datum 12.08.2018

Vložil X

Titulek Re: Re: Re: volby

Odpovědět

Bohužel senilní pan starosta už umí jen lhát a mlžit ...

Datum 13.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: Re: volby

Odpovědět

v příspěvku Pepana nevidím ani zlost, závist a snahu ublížit. Píše svůj názor, který se může zdát někomu jako správný a někomu takový, že s ním nesouhlasí. Kdo souhlasí tak souhlasí, kdo nesouhlasí tak píše o napadání. Kdybych s názorem nesouhlasil, tak bych napsal s čím nesouhlasím konkrétně a proč. Protože souhlasím se vším co Pepan napsal, tak nemám co dodat, snad jen to, že je dobře, že tady Pepan píše a přispívá podle mě chytře, vtipně a pravdivě.

Datum 11.08.2018

Vložil ...

Titulek Re: volby

Odpovědět

Pak pry Pepan, jak sám píše, nemá ještě sílu a není ve formě.

Datum 12.08.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: volby

Odpovědět

Krásná pohádka,jen kdyby to tak vyšlo.Avšak pozor,je tu konzervativní volič a letité volební praktiky. Naděje však umírá až naposled.

Datum 12.08.2018

Vložil občan

Titulek Re: volby

Odpovědět

Je to hrůza,ano máte pravdu,ale stejně to vyhraje Pepa protože je to zákeřný a zlý člověk,který se ničeho neštítí.

Datum 10.08.2018

Vložil Pepan

Titulek Voda

Odpovědět

Ke zlosti jedněch, ke spokojenosti druhých. Jsem zpět. Zatím žádná sláva, tolik síly abych zde psal litanie zatím nemám, takže to budou jen krátké glosy.

Hurá na to.

Pepo, starosto, jaktože nebojujete za lidi v obci, jak rád a často všude se bijete v prsa. Proč mají malínští obyvatelé trpět nějakým nařízením o zákazu s nakládání s povrchovými vodami a jejich brní a čerpání. Vždyť dle i vašich posledních statistikách je v NM vody přehršel. Vlítněte na ty diletanty do Šumperka a důrazně je vyzvěte, aby NM byl vyškrtnut se seznamu a doložte, tak jako na OZ, že NM má vody, že jí může vyvážet v pytlích. Tož to se "dočkáme", že?


Ale nevím jak se s tím popasuje pí. Tylová. Všechny argumenty a návrhy Ing. Vinklera o suchu a potřebě k jeho zmírnění vždy odpálkovala nevyvratitelným důkazem, že tomu nerozumí a nemá na to kulaté razítko. Jenže pí. Tylová ti co vydali to nařízení mají na to kulaté razítko a dokonce (ó ta hrůza) tomu snad i rozumí. Co s tím pí. Tylová uděláte?


Tož asi tak

Datum 10.08.2018

Vložil ...

Titulek Re: Voda

Odpovědět

A jeje, Pepan je zpátky!

Datum 11.08.2018

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Voda

Odpovědět

Vítej Pepane,dobře děláš že se vracíš.Ta situace je lepší a lepší a Tvůj humor bude potřebný.Přeji Ti hodně vtipných nápadú.

Datum 11.08.2018

Vložil pro Pepana

Titulek Re: Voda

Odpovědět

Zdravím a těším se na Vaše komentáře už nám chyběly.

Datum 10.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Opakování je matkou moudrosti

Odpovědět

Repetitio, mater studiorum , česky Opakování je matkou moudrosti.

To mě napadlo, když jsem se probíral Malínskými novinami 2/2015. Ano, to je ono ZO ,které bylo onou pověstnou "veselou historkou z natáčení ", odvolání L.F. a zpětné obsazení starostenské židle J.M.

Tady máte několik hereckých rolí i s texty :

"Zastupitelé se rozhodli v rámci své koalice ke změně ve vedení obce....Tento krok byl proveden ku prospěchu všech občanů obce,tak aby obec včetně PNM fungovaly maximálně efektivně a hospodárně.
(autor v MN neuveden,podle mě J.M.)

J.M. poté vedl tento monolog : "...práce v naší obci není jednoduchá,vyžaduje nejen dobrého úředníka ,ale i praktika ...,koordinátora,který je schopen motivovat lidi k práci a naplňovat program Malínského modelu. (rozuměj zlodějny). "...Poznal jsem charaktery lidí a jejich morální charaktery. (zde mě napadl bonmot Marka Twaina - než pravda obuje boty,oběhne lež půl zeměkoule).
A pozor ,teď přijde lež lží, mistrovské dílo našeho svatouška - " ...proto bych byl rád ,kdyby ti,kteří mají jiný názor přišli za námi s návrhem na řešení problému, protože obcházení vedení obce a snaha o řešení problému zvnějšku vede k poškozování dobrého jména obce ."
( Já jsem to zkusil a několikrát jsem za Minářem přišel. Vždy mě podvedl. Konkrétní případ- když jsem mu doložil, že budoucí zástavba SV 10 je špatným postupem a že by bylo lepší se s vlastníky dohodnout jinak, řekl mi : "Já proti tomu nic nemám,obec s tím nemá problém,můžeš to zkusit.Když nebudou chtít stavět,tak to budeme respektovat. "
Tak jsem osobně obešel vlastníky anebo jim napsal. Odpověděl jenom Mespol Medlov, ostatní se neozvali nebo odmítli odpovědět.
Pár měsíců poté jsem držel v rukách doklad, osvědčující, že právě v té době Minář dohodl s vlastníky parcelaci této plochy pro zástavbu. (spolknout J.M. omylem hřebík tak z něho vypadne vývrtka)
Náš hrdina však ve své hře pokračoval slovy:
" Obecní společnosti musí být vždy řízeny obcí,tedy starostou ." - navrhuji na věky vytesat do skály v Malínské rokli, pro paměť nám i potomkům.
Soudy,které mnohdy řešily podvody starostů či pouze jenom jejich pochybení ,jasně deklarovaly, že " starosta zastupuje obec navenek a vyjadřuje pouze a jenom vůli orgánů obce" (rada,zastupitelstvo). Jinými slovy bez usnesení těchto orgánů nemůže téměř nic.

Další perly pak přidal MUDr. Schlemmer :" ....Postrádáme u něj (rozuměj Ing.Felkl) manažérské schopnosti . Svoji nerozhodností a váhavostí jen přispívá k napjatým vztahům v obci. Chybí mu i vize o dalším rozvoji obce. Nespolupracuje (rozuměj je proti zlodějnám) a svým přístupem neumožňuje plnit volební program (rozuměj bránil dalším lumpárnám) .., a proto navrhujeme jeho odvolání. "

Nyní si připomeneme jména těch zastupitelů , kteří odvolali Ing.Felkla a svým způsobem se podíleli na zakrývání některých jednání J.M. ,policií následně klasifikovaných jako páchání trestné činnosti , vedoucí k poškozování obce.

Tady máte neohrožené bratry a sestry :

Paclíková,Ostravský, Hýbl,Faltus, Vrana, Schlemmer, Minář,Tylová,Novosadová.

Bratrstvu Kočičí pracky se pak postavili :

Langer, Schubert,Smolicha, Moravcová,Pospíšil

Zdržel se : Ing.Luděk Felkl
============================
Od natáčení této frašky uplynul již drahný čas a můžeme se s odstupem lépe podívat o co tehdy šlo.
22.8.2018 se pak dozvíme, jména lidí na kandidátkách volebních stran pro nové volby a následně se seznámíme i s programy stran. Jsem skutečně zvědav co si tentokráte na své, poněkud ušpiněné dveře, napíší lidovci a Nestraníci.


Datum 10.08.2018

Vložil Josef Smolicha

Titulek Re: Opakování je matkou moudrosti

Odpovědět

Když jste u těch výroků které padly při odvolání pana Felkla, z funkce starosty, tak jeden zněl:

" potřebujeme buldoka a ne čivavu"

Co považuji za velmi neférové a podlé při odvolání starosty p. Felkla, bylo to, že nebyla uvedena žádná konkrétní fakta o nějakém jeho pochybení v úřadě, sám o ničem takovém nebyl informován ani nevěděl. Dělal jen poctivě svoji práci. Nikdo z lidovců, přesto, že za ně kandidoval a všichni ho volili, za ním nepřišel a ani se ho nezeptal, co je faktickým důvodem jeho odvolání. Nebyla mu dána možnost se jakkoliv vyjádřit nebo obhájit a nebyla dána ani možnost zastupitelům diskutovat. Jeden z lidovců dal návrh na ukončení diskuse a tím bylo dílo odvolání nežádoucího starosty ukončeno a dokonáno. Já osobně jsem to nazval pučem ze strany lidovců za pomoci nestraníků - zaměstnanců PNM.

Datum 09.08.2018

Vložil Redakce

Titulek Pozvánka na sobotní podvečer

Odpovědět

Do rubriky Kalendář akcí byla přidána pozvánka na
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ.

• KDY: tuto sobotu 11. 8. 2018 od 17 hodin
• KDE: areál chovatelů drobného zvířectva v Novém Malíně
• OBČERSTVENÍ: k občerstvení bude zajištěno dostatečné množství piva, vína, minerálek, kávy a buřtů k opékání – vše za ceny jako v parlamentu ČR
• POŘÁDAJÍ:
sdružení Za zdravou obec,
Svobodní,
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst,
ODS,
Spolek chovatelů drobného zvířectva NM

Datum 09.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Malín z kosmu

Odpovědět

Včera na twitteru německý astronaut Alexander Gerst z paluby vesmírné stanice ISIS zveřejnil několik fotografií vyprahlé střední Evropy.
K tomu napsal : " Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before." ( Právě jsem měl možnost projít svoje první fotky vyschlé střední Evropy a Německa. Byl to šok. Co by mělo být zelené, je všechno hnědé. Nikdy předtím jsem to neviděl.)
Poprvé v historii okresu Šumperk úřad vydal zákaz odběru povrchových vod s okamžitou platností.
Bezezbytku se naplňuje i prognóza lesních odborníků - Malínský les se nám začíná rozpadat, mohu osobně dosvědčit .

15.8. má poprvé zasedat vláda a jedním z bodů bude sucho v ČR.

Jaké to bude mít praktické důsledky pro nás ?

Oprávněně lze očekávat, že strmě porostou ceny mléčných produktů , masa , poněkud méně pekárenských produktů. Tipuji, že na vánoce bude kostka másla za 60-70 Kč.

Již teď mluvím o škodě,kterou nám svoji nečinností ,lhostejností až stupiditou napáchali Minář + Tylová se svojí družinou.
Zajisté , nemohou za průběh letošního počasí, nesou však plnou odpovědnost před občany obce, že ač byli opakovaně vyzýváni k přijetí adaptačních programů zaměřených právě na tyto stavy, tak nekonali, odmítali a dělali pravý opak.

Ty dva roky promarněného času nám všem budou hodně, hodně scházet.
Jinak výhledy na srpen z pohledu srážek, stejně jako již proběhlý červen, červenec jsou strašné.

Již teď vám mohu sdělit na základě měření , že duben až 1/2 srpna 2018 vysoce překračují deficit srážek super horkého r. 2015 a hodně začínají připomínat nejhorší rok sucha v dějinách ČR 1947.

Datum 09.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Malín z kosmu

Odpovědět

Fota z ISIS najdeta na :
https://twitter.com/Astro_Alex

Datum 09.08.2018

Vložil starousedlík (neminářovec)

Titulek Re: Malín z kosmu

Odpovědět

Nařízení vodoprávniho úřadu o zákazu odběru povrchových vod se bytostně týká objemu pitné vody v horních vodojemech, neboť je veřejným tajemstvím, že zdroje pitné vody pro Malín jsou “dotované” z malínského potoka (samozřejmě v rozporu s povolením k odběru podzemních vod a požadavky hygieny).
Takhle to ten starý lidovec provádí už léta.

Datum 10.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Malín z kosmu

Odpovědět

To je zajímavé, nemůžete uvést pár detailů navíc ?

Datum 11.08.2018

Vložil x

Titulek Re: Re: Re: Malín z kosmu

Odpovědět

Zeptejte se přímo pana starosty, on se rád pochlubí......

Datum 15.08.2018

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Re: Re: Malín z kosmu

Odpovědět

To jsem zkusil a dostal jsem lekci o Tajemném hradu v Karpatech.

Datum 08.08.2018

Vložil Josef Smolicha

Titulek Voda

Odpovědět

Pan Vinkler dlouhou dobu upozorňoval a varoval před nedostatkem vody a dopadem sucha. Na jednáních zastupitelstva navrhoval zabývat se neprodleně tímto stavem. Nebyl vyslyšen (byl znevěrohodněn) a problém byl bagatelizován, s vysvětlením, že nás se to netýká a vody máme dost a podle vyjádření starosty a jeho pozorování, dokonce stejně jako před sto lety.

Dnes byla na úřední desce obce vyvěšena vyhláška vydaná Městským úřadem v Šumperku, která s okamžitou platností nařizuje opatření pro šetření s vodou. Mezi uvedenými obcemi je i Nový Malín. Přesné znění vydaného opatření je možné si přečíst na úřední desce Obecní úřadu.

Přidat nový příspěvek