Diskusní téma: Postřehy z Nového Malína, Plechů a Mladoňova

Datum 28.04.2019

Vložil občan

Titulek otázka

Odpovědět

Prý byl o víkendu v Novém Malíně nějaký europoslanec. Co je na tom pravdy? A co tu dělal? Že by Nový Malín byl tak vzorovou obcí, že sem na exkurzi přijeli až z Bruselu, tak to asi ne. Takže to vypadá, že Nový Malín je problém daleko větší než jenom malý, když k vůli tomu přejeli až z toho Bruselu.

Datum 29.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: otázka

Odpovědět

Pane občane, je to zajímavá otázka. Třeba přijel pan poslanec nasbírat poznatky o malínském modelu,které pak uplatní v celé Evropské unii.

Datum 29.04.2019

Vložil Občan N

Titulek Re: otázka

Odpovědět

Kromě úzké skupiny rentiérů z úřadu a PNM Malín nikoho moc nezajímá.
A od té doby co naše rychlá rota začala používat při výkopech na dolní části obce pro řízení dopravy semafory tak jak se to běžně dělá všude jinde tak se o nás nemluví ani v Hrabišíně ani v Libině.

Kromě toho je před volbami takže europoslanci teď začali vylézat z Brusele.

Datum 30.04.2019

Vložil Také občan

Titulek Re: otázka

Odpovědět

https://www.facebook.com/europoslanecpavelpoc/posts/2604987239525789

Datum 30.04.2019

Vložil tázající se občan

Titulek Re: Re: otázka

Odpovědět

Nemám facebook a ani ho nechci, takže bych požádal, kdyby byl někdo tak laskavý a ve stručnosti tady na diskuzi udělal alespoň výcuc, jak jsme říkávali na škole, čeho se ten odkaz týkal a stručně to popsal. Díky a jistě nejen za mne.

Datum 01.05.2019

Vložil Tatínek

Titulek Re: Re: Re: otázka

Odpovědět

O nic jste nepřišel,jenom jste ušetřil čas.Jsou tam jen keci, keci a keci,nic podstatného, tak jak to již v Malíně dlouhou dobu chodí.

Datum 01.05.2019

Vložil občan N

Titulek Re: Re: Re: otázka

Odpovědět

Není zapotřebí mít facebook, stačí zkopírovat odkaz a pak si můžete vytvořit vlastní názor.

Datum 18.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek informace

Odpovědět

CHovatelé z naší obce pořádají v pátek 19. 4. v 9hod. /viz . obecní stránky/ na svém areálu přednášku ochovu domácích zvířat.Je to vhodné pro ty občany , kteří hodlají chovat nějaké zvířata a nemají v tom žádné zkušenosti.

Datum 17.04.2019

Vložil Monika Ondráčková

Titulek rada obce

Odpovědět

Rada obce, která se konala 22.2.2019, byla zveřejněna Obcí Nový Malín dne 15.4.2019. Rada obce, která se konala 13.3.2019, byla zveřejněna Obcí Nový Malín 17.4.2019. Zastupitelstvo obce dodnes zveřejněno není.

Datum 17.04.2019

Vložil Monika Ondráčková

Titulek Re: rada obce

Odpovědět

Oprava: Zápis a usnesení z 3. zasedání ZO, které se konalo 18.3.2019 dodnes zveřejněno není.

Datum 18.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: rada obce

Odpovědět

Díky za informaci paní Ondráčková,alespoň se obohatíme o důležité informace ze života obce.

Datum 15.04.2019

Vložil Redakce

Titulek Elektrosmog

Odpovědět

Do rubriky Kalendář akcí byla přidána pozvánka na přednášku ELEKTROSMOG. Viz
https://zazdravouobec.webnode.cz/kalendar-akci/
Přednáška se uskuteční
24.4.2019 (středa) v 17:30 v sále v budově Provozní.

Datum 14.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Ještě jednou Strategický plán obce

Odpovědět

Důkladně jsem si prostudoval " Strategický rozvojový dokument obce Nový Malín na období 2018-2021.Je sestaven z 28 položek/některé se opakují/,konkrétních je 14.Co mi chybí v tomto dokumentu: reakce na aktuální hit doby boj proti suchu a udržení vody v krajině.Jestli toto má vytrhnout vybudování dvou retenčních nádrží,tak to je slabý odvar proti tomu co v této věci dělají jiné obce.Retenční nádrž na bezejmenném přítoku Račího potoka nezachytí nic,protože v něm chybí voda.Tam postačí opravit stávající kamenné hrázky a vyčistit koryto.Ta druhá RN,situovaná do rokle,by potřebovala důkladnou studii vhodnosti.Je potřeba se zamyslet jak tato rokle vznikla,byla to vodní eroze a ta může kdykoliv pokračovat.Tam lidské dílo nemá žádnou naději.

Datum 12.04.2019

Vložil Monika Ondráčková

Titulek jednací řád zastupitelstva obce

Odpovědět

Cituji: "Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej předsedající, starosta, místostarosta a určení ověřovatelé zápisu. Zápis musí být uložen na OÚ k nahlédnutí a DÁLE SE ZVEŘEJŇUJE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JSOU ROVNĚŽ ULOŽENA NA OÚ A ZVEŘEJNÍ SE NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OÚ V TÉŽE LHŮTĚ." Do dnešního dne nebyl zveřejněn zápis ze ZO konaného 18.3.2019, ani usnesení ze zastupitelstva obce. A to již nemluvím o jednotlivých usnesení Rady obce (poslední je z 1/2019). Je velmi smutné, když vedení obce nedodržuje to, co schválilo Zastupitelstvo obce. Je to jistá vypovídající hodnota toho, jak vedení obce přistupuje k zastupitelům a občanům obce!

Datum 12.04.2019

Vložil občan

Titulek Re: jednací řád zastupitelstva obce

Odpovědět

To lidé věřili,že až bude nový starosta,tak se vše zlepší.Jak vidno, vše při starém,sed í tam ti stejní lidé a nic se nezmění.

Datum 06.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek informace

Odpovědět

Na obecních stránkách jsem našel tuto informaci: Státní Fond životního prostředí ČR,pořádá 11.4.2019 v 17 hod. ve Velkých Losinách/sál kina, RA 666/ seminář O úsporách pro domácnosti,mimo jiné téma dešťovka.Věřím, že naše obec na tuto akci vyšle odborníky na životní prostředí,kteří zde načerpají spoustu znalostí,které pak uplatní v obci.

Datum 02.04.2019

Vložil Monika Ondráčková

Titulek zápisy

Odpovědět

Do dnešního dne (tedy do 2.4.2019) na stránkách obce není zveřejněno usnesení rady obce (poslední usnesení je ze 4. zasedání RO ze dne 22.1.2019!!!!) ani zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 18.3.2019. Dle zákona 128/2000 Sb. musí být usnesení z rady obce zveřejněno do 7 dní od konání (§ 101 odst. 3) a v případě zastupitelstva obce do 10 dnů od konání (§ 95 odst. 2). Obec v tento moment porušuje práva občanů na informace a neplní tak své zákonné povinnosti, které jsou jí zákonem o obcích stanoveny.

Datum 02.04.2019

Vložil Občan

Titulek Re: zápisy

Odpovědět

Dle bodu b) by na to mohl dohlédnout p. Boucký?

Datum 02.04.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: zápisy

Odpovědět

Spíš podle bodu a), protože p. Boucký není členem RO, tak aby mohl kontrolovat, musí mít zápis s usnesením. Takže by měl vyžadovat minimálně záis RO.

Datum 04.04.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

Požadavek v přípravě, ještě do konce týdne bude na obci. Má-li se něco kontrolovat, musí být co.

Datum 04.04.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

Věříte,že v zápise RO bude vše zaznamenáno? V RO není jediný opozičník tak si tam mohou psát co chtějí.

Datum 04.04.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

RO je povinna zveřejňovat svá usnesení. A kontrolovat se dá v podstatě pouze jejich plnění a soulad s právním řádem. Vše oficiální by v nich mělo být. To neoficiální se z nich samozřejmě nedozvíme.

Datum 05.04.2019

Vložil Občan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

A co třeba termín uveřejnění dle zákona?

Datum 05.04.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

To radnici nezajímá.

Datum 05.04.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

Zákon sice stanoví termín, ale nestanoví sankce za jeho nesplnění. Takže termín se nedodržoval za Mináře, nedodržuje se ani za Štencla

Datum 06.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

A věřte, že se nebude dodržovat minimálně do konce tohoto volebního období.

Datum 17.04.2019

Vložil Občan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

...a kontrolní výbor k tomu nic neřekne? K tomu že si obec neplní své povinnosti?

Datum 18.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zápisy

Odpovědět

Zkuste občane znovu přečíst příspěvky pana Bouckého, a bude Vám odpovězeno.

Datum 29.03.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

Dle zákona o obcích 128/200 Sb. je pravomoc kontrolního výboru vymezena takto:

(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Co z toho plyne:
Bod a) je celkem jasný. Zda se plnila či plní usnesení zastupitelstva a rady. Nedojde-li k jednoznačnému porušení usnesení ZO nebo Rady, není moc co kontrolovat. Jednoduchá a rychlá usnesení jsou obvykle všude plněna, ta dlouhodobá je těžko kontrolovat před jejich úplným naplněním, není-li stanoven nějaký časový postup. Kontrola usnesení ZO se obvykle provádí na začátku dalšího ZO, takže úloha kontrolního výboru je v tomto lehce formální a spočívá v konstatování stavu a dohlédnutí, aby se na nějaké usnesení nezapomnělo
b) výbor může kontrolovat běžné dodržování právních předpisů. Takové ty složitější věci většinou vyžadují účast kompetentních orgánů. Navíc je ne zcela vhodné, aby výbor v průběhu řešil to, co příslušné orgány řeší a třebas i nechtěně neodborně zasahoval do průběhu jejich konání. Výbor by zde měl řešit dopady pro obec a hlavně dohlížet na vyvození konkrétní odpovědnosti a vymáhání škody vzniklé při správě obecního majetku. Zde jsou jasnými adepty dopady akce cesty za školou a úprav v pískovně. Tam je vznik škody vůči obci či obecní firmě vysoce pravděpodobný a garantuji za sebe, že budu chtít výborem tyto věci řešit. A co naběhne dál, uvidíme.
c) úkoly zastupitelstvem dané. Požadavek na to, aby zastupitelstvo výbor pověřilo může dát v podstatě každý zastupitel, vznést je každý občan, zastupitelstvo rozhodne. O co by muselo jí, aby nehrál roli poměr 9:6 nevím, ale snad takové věci jsou. Za výbor jsem na to připravený.

Primárně operativnější úlohu může sehrát kupodivu finanční výbor, který dle zákona:

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Pod bodem a) je už možnost kontrolovat smlouvy obce po stránce cenové adekvátnosti, zda nejsou předražovány atd. Samozřejmě je možné, aby na tom oba výbory spolupracovaly, protože logicky jakýmikoliv cenovými manipulacemi pak dochází k porušování právních předpisů. Takže primárně zjištění neekonomického jednání, následně řešení porušení právních předpisů a hledání viníka, v případě závažných pochybení podnět příslušným orgánům.

Datum 29.03.2019

Vložil občan

Titulek Re: Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

No, když myslíte že víte, pak...

Datum 01.04.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

Já nemyslím, že vím, takový právní odborník nejsem. Ale pokud to takto vysvětluje právník, který pro obce a městské části působí, zní to logicky. Výbory jsou orgány zastupitelstva, to je kontroluje, úkoluje, schvaluje jejich zprávy a výstupy. Nejsou to nezávislé dozorové orgány.

Datum 01.04.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

Vyměňte právníka.

Datum 01.04.2019

Vložil Jiří Schubert

Titulek Re: Re: Re: Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

Kontrolní výbory mají široké pole působnosti. Kontrolu může provádět z vlastní iniciativy.
Viz např. "https://www.moderniobec.cz/co-vsechno-muze-a-nemuze-kontrolni-vybor-zastupitelstva-obce/":

Zákon kontrolnímu výboru dává možnost vlastní iniciativy při kontrolní činnosti, a to v § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona o obcích, podle něhož kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. V těchto případech je pouze na kontrolním výboru, kterými záležitostmi se bude zabývat.

Dokonce smí kontrolovat i Provozní:
Kontrolní výbor přímo ze zákona kontroluje plnění usnesení rady obce. Je-li obec jediným společníkem obchodní společnosti, pak rada obce rozhoduje podle § 102 odst. 2 písm. c) ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. Rozhodnutí, která přijímá rada obce, jsou vždy ve formě usnesení, jejichž plnění kontroluje kontrolní výbor. Zákon nijak nerozlišuje více druhů usnesení rady obce, které kontrolní výbor smí a které nesmí kontrolovat. Proto se jednoznačně kloním k tomu, že kontrolní výbor i v tomto případě smí kontrolovat usnesení rady obce v působnosti valné hromady příslušné obchodní společnosti.

A že RO udělala vůči PNM mnoho rozhodnutí je jasné, stačí je vyhledat.

Datum 02.04.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Re: Re: Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

A pane Schuberte ,myslíte že by to mělo platit i v Novém Malíně?

Datum 02.04.2019

Vložil Jiří Schubert

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

U vesla máme právníka, který právo nectí, takže realita je na vážkách, ale KV se podle práva na PNM dostane.

Datum 02.04.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Re: Působnost kontrolního výboru

Odpovědět

Vidíte pane Boucký. Pan Schubert taky není právník, ale byl zvědavý, nebyl líný a měl zájem, tak si to našel. Proto jsem vám doporučil změnu právníka, od kterého "rady máte" nebo stávajícímu právníkovi v čele obce, který vám asi tyto "moudra" nakukal řekněte, to co už tady dávno napsal Pepan, ať nedělá novomalinský výklad práva, ale ten skutečný. Možná vám ten novomalinský výklad dokonce vyhovuje.

Datum 27.03.2019

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek oprava

Odpovědět

Oprava - nedávno jsem v příspěvku chybně uvedl " a ještě cennější Kalvárie..."

Správně mělo být :" Kříž se soškami sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha " (1821)

Díky paní Koverdýnské tedy opravuji.

Dokonce zde je tento text :

" Jen můj milý poutníče zůstaň tiše stát , rozjímej nad trpkým bolem Spasitele..."

Problém je v tom, že tiše stát nemůžete a rozjímat už vůbec ne.
Bouchli byste se totiž do čela o beton při pokusu o přistoupení k památce.

Datum 26.03.2019

Vložil Redakce

Titulek Reakce na 3. VZZO

Odpovědět

Přibyly dva nové články o projednávání námitky zastupitelky paní Ondráčkové proti zápisu 2. VZZO.

První je v rubrice Postřehy a komentáře, jmenuje se "Úryvek z jednání 3. VZZO: Jak zastupitelé jednali a hlasovali o návrhu doplnit zápis z 2. VZZO" a obsahem je:
• přepis jednání o námitce
• originální text zápisu 2. VZZO a úplný text požadovaných změn
• odkazy na dokumenty řešící problematiku námitek k zápisu ze zasedání ZO
Odkaz: https://zazdravouobec.webnode.cz/news/uryvek-z-jednani-3-vzzo-jak-zastupitele-jednali-a-hlasovali-o-navrhu-doplnit-zapis-z-2-vzzo/

Druhý je v rubrice Novinky, jmenuje se "Jak koalice zachází s pravdou" a obsahem je:
• metodika, jak má jednání o námitce probíhat
• jakým způsobem se má měnit zápis z VZZO
• popis toho, co předvedla malínská koalice
• důsledky jednání koalice.
Odkaz: https://zazdravouobec.webnode.cz/news/jak-koalice-zachazi-s-pravdou/

Datum 27.03.2019

Vložil občan

Titulek Re: Reakce na 3. VZZO

Odpovědět

V souvislosti s těmito články, bych doplnil to co jsem už napsal včera panu Horkému. Aktivita paní Ondráčkové plně naplňuje to co má dělat kontrolní výbor a její šéf, protože to přesně splňuje jednu část činnosti kontrolního výboru podle zákona o obcích. To co dělá paní Ondráčková, má správně dělat kontrolní výbor, navíc když předseda a členové jsou oproti ní za to placení.

Datum 29.03.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Reakce na 3. VZZO

Odpovědět

Chci se ohradit. Toto není práce pro kontrolní výbor. V prvé řadě každé jednání VZZO má své ověřovatele zápisu, kteří by měli dohlédnout na jeho věcnou správnost a úplnost. Pokud i tak má kterýkoliv zastupitel výhrady k zápisu, může vznést námitku, která musí být na dalším VZZO projednána a vyřešena usnesením. Viz výše uvedené články, kde to je popsáno.
O podobě, obsahu, rozsahu a formě zápisu hovoří bohužel zákon hodně benevolentně, takže paradoxně i ten nejvyčesanější zápis může být dle zákona v pořádku.
Pro výbory by tam byla práce, pokud by je zastupitelstvo pověřilo konkrétním úkolem ve spojitosti se zápisem. Podotýkám, že hlasováním a většinou hlasů.

Datum 25.03.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Vážený pane! Já pouze poukazuji na to, že korektní vztahy jsou, nebo by měly být, věcí obousměrnou. Nikoliv,jak je vidím ze strany libinské farnosti. Je to o tom umět nejen brát, ale také dávat. To je dokonce jedna ze základních myšlenek křesťanství. Nejsem člověkem zcela nevěřícím. A že to, co říkám či píšu, vyznívá zrovna proti katolické církvi, je dáno spíše tím, na čem se tato instituce podílela historicky, nebo třeba na tom, co se odhaluje v oblasti vážného sexuálního zneužívání ze strany kněží dnes. A hlavně na malé schopnosti sebereflexe této církve jako instituce. Nebo možná dle přísloví o potrefené huse někteří objevují i to, co vyřčeno nebylo. Potěšitelné je , že za pontifikátu současného papeže se mnohá tabu otvírají a řeší.
Ale tady jde o něco jiného. Když farnost Libina má takové cenové požadavky , zda je pro obec natolik důležité pozemek kupovat? Nebo ne a když už jej obec udržuje, neměl by být problém i bez vlastnické vazby na něj nějakou prolézačku postavit. A když bude mít vlastník výhrady, na což má samozřejmě právo, není problém ji přesunout a jeho pozemek ponechat jeho vlastnické péči. Stejně, jak vyznělo z odůvodnění tohoto záměru, obec žádné velké konkrétní záměry s tímto pozemkem nemá. Problémem není to, že jde o církev. Předpokládám, že každý vlastník, jedno zda církevní nebo světský,beroucí od obce dary či dotace, by měl mít zájem obci vyjít vstříc. Že v současné situaci odluky církve od státu se veškeré církve a náboženské spolky staví na roveň ostatních společenských organizací, sportovních klubů, chovatelů nebo zahrádkářů je dáno právě tou odlukou. A tady je jediným měřítkem společenská prospěšnost a rozsah činností. A v kostelích zrovna narváno nebývá, na fotbalové hřiště chodí lidí více a častěji.
Církve budou do budoucna takové, jaké si je věřící sami udělají, nakolik budou ochotni je financovat. Kdysi to byl povinný desátek, dnes už jen málokdo by byl ochoten měsíc co měsíc dát desetinu výplaty. Nekatolické církve to budou mít těžší, protože nemají nijak rozsáhlý onen druhý pilíř podnikatelských aktivit, jako jej mají katolíci. Ale odluka, která byla dojednána, je právě o tom, že církve si budou moci bez vměšování státu žít po svém a za svoje. Jak to udělají, je jen na nich. Ale asi by bylo špatné, kdyby je měly financovat nějakou jinou cestou opět peníze z veřejných zdrojů většinově nevěřící společnosti.

Datum 25.03.2019

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Opět jste, pane Boucký nezklamal. Problém nemám v tom, jestli obec přispěje na tu či onu aktivitu, opravu. Problém mám v tom, že Vy osobně z vaší pokřivené nenávisti celou věc posouváte někam, kam to dle mého nepatří. Teď zde máme dokonce i sexuálního zneužívání. Je zajímavé, že jste zcela vynechal i vaši aktivitu zastupitele, na kterou jsem taky poukázal. Nicméně pokud chcete dnes jakoukoliv diskuzi vést takto (tady nejde jen o farnost, ale i aktivity pan Vinklera a další), tak za chvíli zůstanete sám. Znovu Vám navrhuji, začněte opravdu makat jako zastupitel a pak tady můžete na druhé začít házet kýbl hnoje. Zatím je to velice slabé.

Datum 25.03.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Obávám se, že pan Hovanec poněkud nepochopil merito věci. Je zde vlastník, který ochotně bere od obce nemalé dary a pak je ochoten prodat pozemek, který nepotřebuje a nevyužívá pouze za cenu dle vlastního tržního odhadu. V pořádku, je to jeho právo. Tvrdím, že je zde ale ke zvážení, zda obec za těchto podmínek pozemek opravdu potřebuje a jak tento přístup změní nebo může změnit postoj obce k takovému vlastníkovi. Za mne osobně je to ke zvážení. Že toto vyvolává u některých další vášně je věc jiná.
Co se týče mých aktivit zastupitele. Nejsem opozičním zastupitelem proto, abych byl ve válce s vedením obce za každou cenu. Mám na věci vlastní názor, který se často nemusí shodovat ani s názory ostatních opozičních zastupitelů. Nejsme jedna partaj, jsme skupina lidí, kterou určité zájmy spojují, ale nikdo nevynucuje jednotný postoj ve všem.
V chodu obce jsou záležitosti, ke kterým je můj postoj vyhraněný, jsou ale i takové, které ochotně podpořím. A pak jsou takové, ke kterým třeba nezaujímám tak ostrá stanoviska, jako jiní představitelé opozice a vidím reálné možnosti kompromisu. Co se týče pana Vinklera i mnoha jiných, rád podpořím to z jejich snažení, s čím se ztotožňuji. Jsme lidé, tak se asi neshodneme na 100%. Ale to je zcela normální.

Datum 25.03.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Souhlasím s ing Bouckým.Píše dobře a pravdivě.

Datum 25.03.2019

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Jako obvykle zase zavádějící. Jako už v poslední době vše co zde napíšete. Kritizujte a bojujte. Nemám s tím jediný problém. Jen se držte tématu a nechte nenávist doma. Zatím jste jako opoziční zastupitel nic nepředvedl, asi se tváři tvář bojíte. Ono je to lepší tady napsat, kritizovat a pokud někdo ukáže, že se od Vás čekalo více, tak tady říkáte nic neříkající fráze. Jsou jste dokázal? Jaké návrhy jste na zastupitelstvu přednesl? Co jste jako šéf kontrolní komise kontroloval. Nic, nula.

Datum 25.03.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Ale nenávist vyplynula z Vašeho a ne mého příspěvku. Nevím, jaké návrhy jsem měl podle Vás přednést. O tom bych si rád pohovořil z oči do očí. Na příští schůzce na Rychtĕ bude ideální čas. Můj názor je takový, že než návrh pro návrh, je lepší mlčet. Jednání o podstatných věcech teprve přijdou. Územní plán, celková strategie rozvoje obce, závěry k ceste za školou a pískovně atd.

Datum 25.03.2019

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Jo omlouvám se, zvedl jste ruku pro současného starostu, kterého teď tady tak rád kritizujete.

Datum 27.03.2019

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Současný starosta a jeho přívrženci dost výrazně zvítězili ve Volbách. A z toho nějak vyplynulo běžné demokratické právo na zisk jeho pozice. Tato šance mu byla dána s tím, že přisliboval změny a nějaký vývoj. To, že za více než 100 dní jeho působení žádná faktická zásadní změna vidět není, je prostě jen realita. Nikdo nemůže říci, že šanci nedostal a nevidím nic špatného, že jsem pro tuto šanci hlasoval i jako opozice. Jak s šancí naložil či naloží mgr. Štencl je pouze na něm. A samozřejmě to, že jsem byl mezi těmi, co mu tu šanci odhlasovali, neznamená, že nemohu jeho z mého pohledu nesprávné kroky kritizovat.

Datum 26.03.2019

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Nechci nikterak vstupovat do výměny názorů mezi p. Bouckým a p. Hovancem ,ale mám faktickou poznámku k námitce p. Hovance,že by si měl p. Boucký více hledět kontrolní činnosti jako šéf kontrolního výboru . Já však kritiku p. Bouckého ohledně nakládání s pozemky v areálu Mladoňovské fary považuji za kontrolní činnost. Pokud se mýlím, opravte mě.Děkuji.

Datum 26.03.2019

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Re: Reakce na přispěvek pana Hovance

Odpovědět

Kritika tady na diskuzi není kontrolní činností kontrolního výboru a jeho šéfa podle zákona o obcích. To jenom pro pořádek.

Přidat nový příspěvek