Přednášky a prezentace

Adaptační opatření na změnu klimatu pro obec Nový Malín (návrh)

12.03.2018 00:00
Spolek Zdravý Malín, z.s. předkládá tento návrh a žádá o jeho zařazení do programu  16. VZZO   Adaptační opatření na změnu klimatu pro obec Nový Malín (návrh) Účelem předkládaného materiálu je upozornit orgány obce na reálná rizika dopadů negativních změn klimatu na obec Nový Malín, její...

Bude Nový Malín bez vody?

11.02.2018 00:00
Přes dvě hodiny trvala veřejná beseda, která pod názvem "Bude Malín bez vody?" proběhla dnes v sále PNM. Účast nebyla velká - 21 návštěvníků. Ze zastupitelů se objevil pouze jeden, a to v roli technické podpory. Beseda byla věnována riziku rozpadu smrkových lesů a následných dopadů na zásobování...