Náš tým

1. Martin Langer

1. Martin Langer

    Jako syn z rodiny, která takřka celá v roce 1981 emigrovala do USA, jsem se vyučil pouze automechanikem, a při zaměstnání jsem vystudoval střední školu dopravní v Praze. Po revoluci jsem vyhrál konkurz na ředitele rakouské obchodní firmy, která se zabývá likvidací odpadu a obchodem s odpady. V této pozici pracuji již 21 let.
    Co mě přimělo ke kandidování v obecních volbách? Toť zapeklitá otázka. Ale v kostce. Již po přistěhování do N. Malína v roce 1996 jsem narazil na našeho nynějšího pana starostu, s kterým jsme si tak říkajíc nepadli do oka. Při řešení postupných problémů, které nastaly v průběhu let se mi díky této averzi začali ozývat lidé, kteří s ním nebyli vždy spokojeni a potřebovali s problémy poradit, nebo je nějak vyřešit. A tím jsem se vlastně zapojil     do komunální politiky, tak říkajíc nechtěně. Začal jsem navštěvovat veřejná zasedání Zastupitelstva obce, začal jsem si na chod věcí v naší vesnici utvářet vlastní názor. Došlo nakonec k tomu, že jsem byl osloven lidmi z opoziční části zastupitelstva, no a s nimi se snažím pracovat dále. Je to práce nesnadná a ne vždy končí úspěchem. Neboť náš pan starosta se s opozicí rozhodně nemazlí. Doufám, že můj potenciál není zdaleka vyčerpán a mám nadále lidem v N. Malíně co nabídnout. Osobně mě mrzí, že se vytrácí, nebo se již zcela ztratila, určitá politická struktura, ohleduplnost mezi lidmi, tolerance jiného názoru, inteligence projevu, názorová jednotnost a stálost, rozumné argumenty a jistá barevnost názoru. Doufám, že každý zastupitel v naší obci, ať koaliční či opoziční pochopí, že vše co dělá by měl dělat pro lidi, pro společnost ve které žije a NE pro vlastní uspokojování potřeb. Takový politik je špatný politik a neměl by dostat ve volbách šanci rozhodovat o naší společnosti, o budoucnosti naší a našich dětí.
 

2. RNDr. Jiří Schubert

2. RNDr. Jiří Schubert

    Vystudoval Matematicko fyzikální fakultu UK v Praze. V současné době pracuje jako programátor v Šumperku.
    Proč kandiduji? Jako Malíňák prožívám zdejší klady i zápory na vlastní kůži. Vypozoroval jsem, že je potřeba ubrat plyn při honbě za novými parcelami pro rodinné domy. Neusilovat tolik o příliv nových obyvatel, ale především o zvelebení prostředí pro ty, co již v Malíně bydlí. Nesoustředit se tolik na kvantitu, ale na kvalitu.

3. Dagmar Moravcová

3. Dagmar Moravcová
    Absolventka Textilní průmyslové školy a momentálně studentka Palackého univerzity Olomouc. Vedoucí taneční skupiny Perchty von Bladen založené před sedmi lety. 
    Proč kandiduji: Do sudetské vesnice Bladensdorf tedy Mladoňov, přišla naše rodina po roce 1800, a vždy se aktivně zapojovala do chodu a obnovy obce.  Ráda bych se podílela na jejím kulturním rozvoji a chtěla bych vylepšení komunikace a informovanosti nás občanů ve vztahu k vedení obce.

4. Martin Scheuter

4. Martin Scheuter

    Vyučen klempíř, deset let střelmistr v kamenolomu. Nyní voják z povolání.
    Proč kaniduji: nelíbí se mi překotná výstavba nových rodinných domů bez hlubší urbanistické koncepce celku. Nelíbí se mi též jednání vedení obce "o nás bez nás", malá informovanost občanů a dopravní infrastruktura v obci.

6. MUDr. Zuzana Čajková

6. MUDr. Zuzana Čajková

    Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a lékařskou profesi vykonává doposud. 

    Chtěla bych se podílet na vytváření a zvelebování klidné vesnice. Zasadit se o vytváření veřejného prostoru, kde by byly oddechové zelené zóny pro setkávání obyvatel všech generací. Myslím si, že je potřeba uchovat vesnický charakter obce, se všemi pozitivy, jež tento způsob života poskytuje, a nesměřovat k vytváření předměstí Šumperka či satelitů.

Jsem přesvědčena, že nádherná zdejší krajina si zasluhuje být příštím generacím zachována a ne zastavěna. V hustých zástavbách se nakonec sám člověk přestává cítit dobře a cesta zpět již není možná.

    Žijeme v oblasti považované za bránu Jeseníků, a tím víc je zapotřebí uchovat její nezaměnitelný podhorský půvab, jenž přitahuje i návštěvníky odjinud. Bloky domů, satelitní charakter bydlení sem podle mne nepatří. Necitlivé změny krajiny jsou dnes k vidění všude, proto se k nim nepřipojujme.

Rozsáhlá zástavba krajiny, velká hustota obyvatel a vysoký provoz s narůstající hlučností, to vše velmi zatěžuje životní prostředí, mění k horšímu život obyvatel a negativně dopadá na jejich zdraví. Vždyť bydlení v některých šumperských čtvrtích je dnes již daleko klidnější než v naší vsi. Dnes již bohužel neplatí, že život na vesnici přispívá k lepšímu zdraví. Ale stále je v našich silách to napravit. Jde o kvalitu života a zdraví nás i našich potomků.

7. Dagmar Koverdynská

7. Dagmar Koverdynská

    V letech 1965 až 1970 studovala na Filozofické fakultě v Olomouci výtvarný obor s češtinou. Od roku 1970 učila na gymnáziu v Šumperku. O rok později se přistěhovala do Nového Malína. V roce 1975 odešla na mateřskou dovolenou a pak postupně se třemi dětmi zůstala několik let v domácnosti. V té době pobývala i s dětmi dva roky na Kubě (do 1980) a později dva roky v Mongolsku jako doprovod manžela v geologických expedicích. Po návratu (1988) pracovala dva roky jako lesní dělnice. Od roku 1989 byla umělecky činná jako řezbářka a ve svobodném povolání zůstala až do odchodu do důchodu v roce 2003.
    Proč kandiduji? Žiji v Novém Malíně a chci, aby tato obec i nadále zůstala vesnicí a ne přelidněným sídlištěm. Též chci podporovoat vnitřní rozvoj obce.

8. Mgr. Petra Velčovská

8. Mgr. Petra Velčovská

    Učitelka na ZŠ. Do Nového Malína jsem se přestěhovala před 22 lety a vychovala zde jednoho syna a dvě dcery.
    Kandiduji hlavně proto, aby i má vnoučata jednou zažila výhody venkovského prostředí, které by mělo být klidné, přátelské, nabízet možnosti relaxace a navozovat pocit bezpečí.

9. Hana Hašová

9. Hana Hašová

    Vystudovala střední průmyslovou školu. Pracuje na Celním úřadu v Šumperku, v současné době na mateřské dovolené.
    Proč kandiduji? Chci se zasadit o snížení přehnané výstavby dalších domů, protože z naší vesnice se stává satelit Šumperka. Dále bych chtěla podpořit vznik mateřského centra v naší obci, aby rodiče s dětmi nemuseli za těmito aktivitami jezdit do Šumperka, nebo okolních vesnic.

11. Milan Matoušek

Vedoucí expedice šumperské firmy.

13. Jitka Uhrová

13. Jitka Uhrová

    Vyučená dámská krejčová. V současné době pracuje jako mistrová v Šumperku.
    V naší vesnici bydlím od narození. Rozšíření obce je jistě dobrá věc, ale nesmí se zapomínat na lidi, kteří zde žijí celý život, to znamená starousedlíky. Chtěla bych se zasadit o větší bezpečnost zdejšího provozu budováním chodníků u hlavních cest. Dále bych chtěla prosadit lepší koncepci uspořádání nové zástavby souběžně s vybudováním dětských travnatých hřišť a odpočinkových zón. Též budu podporovat výsadbu nové zeleně a údržbu stávající. Ráda bych, aby se do dění v obci zapojili i mladí lidé, kteří se většinou schází v místních restauracích a různých zákoutích a poté je pro ně normální ničení majetku a rušení klidu.

14. Marie Langrová

14. Marie Langrová

    Absolventka průmyslové železniční školy. Povolání - výpravčí ČD.
    Kandiduji s úmyslem:
1) Omezit výstavbu nových domů, zachovat ráz poklidné vesnice aby se nestala obcí s 5.000 obyvateli a nadměrným provozem na silnici.
2) V bočních uličkách vybudovat zpomalovače provozu z důvodu bezpečnosti.
3) Provést vyčištění místního potoka z důvodu opakujících se záplav.

15. Kateřina Strašilová

15. Kateřina Strašilová

Studentka filologie.