7. VZZO - Tematické propojení bodu interpelace a diskuze aneb „černé“ stavby, SV10, územní plán, faktura za lešení

17.02.2016 23:00

Zápis

Skutečnost

Pan Langer má připomínku. Není spokojen s odpovědí na jeho první dotaz. Myslí si, že informace měli. Pan starosta mu vysvětluje, že odpověď neznali.

Langer: Měl bych malou připomínku k odpovědi na můj dotaz. Jak jste se jistě dočetli, že k tomuto dotazu obec nedisponuje žádnými informacemi. Jedná se o aktivitu soukromé osoby bez účasti obce či Provozní Nový Malín s.r.o. Vzhledem k tomu, že jsme dostali materiály o stavbě rodinného domu pana H, tak si dejte jen do souvislosti, když někdo vypracovával tuto odpověď, tak ty informace musel mít. To znamená, že odpověď na můj dotaz není celá.

Minář: Informace jsme v té době neměli. Na rodinný domek je ta žádost, podívejte se, kdy to přišlo. Ta žádost na stavbu ta se vlastně teď vyřadila. (pozn. redakce: Datum odpovědi na interpelaci: 5. ledna 2016. Žádost o koupi části pozemku p.č. 3790/5 a o povolení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 3815/2 byla na podatelnu OÚ Nový Malín podána 22. ledna 2016).

Langer: Pane starosto, alespoň si to myslím, že pozemky, na kterých má stavba stát, se dotýkají obce. Protože pozemek, který brání přístupu na most, … To znamená, jestli tam ten most někdo stavěl, tak musel být ve styku s obcí.

Minář: Skutečně žádná žádost nebyla nebo na nic tam nebylo reagováno.

Langer: Uznáváte tedy, že je to černá stavba? Že účastník té stavby nebyl nikdo z obce?

Minář: Ne.

Langer: Tak jak to tedy je? Odpovědi nerozumím.

Minář: Však to tam je napsané. My o tom nemáme žádný přehled.

Langer: V podkladech bylo, že pozemek je pana H, že mu obec má prodat těch 5m2, které brání přístupu na stavební pozemek.

Minář: Ale ty byly později. To byla žádost, která byla o měsíc později.

Langer: Aha datum té žádosti … To je možné.

Štencl: To víme od pátku. Od pana H to přišlo na obec 22. ledna.

Langer: Ale pan starosta odpovídal 30 dní od 7. 12. To znamená 7. ledna.

Štencl: 22. ledna přišla žádost.

Langer: Aha, já jsem myslel 22. prosince.

Pan Schubert říká, že v jeho požadavku bylo, že když nebude uplatňována Zpráva o uplatňování ÚP, tak chtěl vědět po panu Minářovi, která autorita tvrdí, že v případě pořízení změny ÚP není ta zpráva potřeba. Pan starosta odkazuje na paní Riedlovou z MěÚ v Šumperku.

Schubert: Součástí mého požadavku ještě bylo, že pokud nebude zpráva o uplatňování územního plánu, tak jsem chtěl vědět po panu Minářovi, která autorita tvrdí, že v případě pořízení změny ÚP není zpráva potřeba. Tu odpověď jsem nedostal. Tak bych prosil buď teď, nebo později písemně.

Minář: Paní Riedová.

Schubert: Ne, to prosím vás, abyste mi to odpověděl. Protože vy tvrdíte, že zpráva nemusí být, tak prosím vás. Nebo takto. Vy chcete říct, že ta autorita, která tvrdí, že zpráva nemusí být, je paní Riedlová?

Minář: My nemáme jinou vyšší autoritu.

Schubert: Takže ona to řekla?

Minář: Přesně tak to je.

Schubert: A z čeho ona vychází?

(smích)

Minář: To nevím, to je vedoucí. To se budeš muset zeptat jí. My jsme jenom ti, kteří, co řekne ona, plníme.

Dále se zajímá o most, zda je tam legálně nebo ne. Pan starosta se domnívá, že černých staveb v Novém Malíně jsou stovky, tisíce. Jako zastupitele ho vyzývá, že může začít s kontrolami.

Schubert: A ještě prosím k tomu mostu, který tam je (spodní část SV10 – pozn. red.). Předpokládám, že jako řádný hospodář si zjistíte, jestli tam ten most je nebo není legálně.

Minář: To není moje starost.

Schubert: Jste přece starosta.

Minář: Starosta, ale když tohle víš, asi ty jsi zastupitel tak máš úplně stejné pravomoce tak se podle toho zachovej sám.

Schubert: Já si myslím, že to je na prvním místě věc starosty.

Minář: To si myslíš ty, ale já si to nemyslím takto.

Schubert: To vědí všichni.

Langer: Pokud to pan Schubert použije jako interpelaci do příštího zastupitelstva tak …

Schubert: Ještě další věc.

Minář: Černých staveb na obci jsou stovky, tisíce. Kdybych měl na všechny reagovat, tak bych to tady musel ukončit a začít prohlížet celou dědinu, kdo má kde jaký plotek, kdo má kde jakou šupňu a asi bych narazil na 90% domácností, kde to takto je. Takže tuto aktivitu, pokud jsi tímto začal, se tomu můžeš věnovat. Začali jste na minulém zastupitelstvu s tou garáží Zdeny Michala, takže můžeš pokračovat. Já se do těchto aktivit nehrnu.

Schubert: No dobře. Takže všichni slyšeli, že panu Minářovi nevadí co má v obci za stavby.

Schlemmer: To je špatná interpretace. Stejně jako mnoho dalších a všichni to slyšeli.

Pan Langer by chtěl vidět fakturu za zmíněné lešení. Přeje si, aby bylo uvedeno v zápise, že mu bylo slíbeno paní Tylovou, že mu ji předloží k nahlédnutí.

Diskuze

Langer: Nevím, jestli se to má dát do ostatního nebo do diskuze. Jde o interpelace. Bylo by někde možno vidět tu fakturu co je o pronájmu lešení Malínské Provozní? Jste ochotná nám ji ukázat nebo musím zvolit formu interpelace?

Tylová: Teďka požádejte formou interpelace a my vám písemně odpovíme.

Langer: Jestli nám ji jste ochotna ukázat, nemusíme dělat interpelace. Já nic jiného za sebe nemám.

Tylová: Já s tím nemám žádný problém.

Langer: Takže mi ji ukážete? (Paní Tylová kýve hlavou – pozn. red.) Pak nemám žádnou interpelaci. Ještě to prosím dejte do zápisu, že bude umožněno fakturu vidět.

Pan Schubert by chtěl, aby mu bylo vysvětleno, proč se stáhly body 3c) a 5b) z programu dnešního jednání ZO. Pan Ostravský mu odpovídá, že předchozí zastupitelstvo schválilo na této stavební ploše zpracování nějaké územní studie, která dosud nebyla provedena. Oba vyřazené body spolu souvisí.

Schubert: Já jsem se chtěl omluvit za formulaci, kterou jsem použil proti panu Minářovi. Omlouvám se, nebylo to na místě. Ještě jsem se chtěl zeptat, to je do diskuze, interpelace později. Zajímalo by mě, proč jste vyřadili žádost pana H.

Langer: Bylo to na žádost pana Ostravského.

Ostravský: Důvodem je, že předchozí zastupitelstvo schválilo na této ploše zpracování územní studie, která dosud nebyla provedena. Takže to je zatím jediný důvod co mám já.

Schubert: V žádosti byly dvě věci. Bod majetkový, že chce odkoupit pozemek. Proč ten byl vyřazen?

Ostravský: To spolu souvisí. Když se koupí těch 5 metrů, tak to je jako příjezdová cesta na ten pozemek. Takže asi by to mělo být vše součástí studie.

Pan Schuberta zajímá, zda budou dělat studii, zda je to v zájmu obce. Pan starosta mu odpovídá, že je to v územním plánu obce.

Schubert: Jaké budou další kroky prosím vás? Má vedené obce zájem dělat studii?

Minář: To musí dělat ten, kdo ..

Schubert: Já vím, ale ptám se, jestli o to obec má zájem, aby byla dělána, ať už ji dělá kdokoliv.

Minář: Máme zájem? To chce územní plán. My musíme … Musí být předložena a zastupitelstvo ji pak schválí.

Schubert: To je jasné. Dokonce je tam napsáno, že vyprší povinnost dělat studii v roce 2020. A já se teda ptám, jestli je v zájmu obce, aby se na tu lokalitu SV10 dělala studie.

Minář: Je to v územním plánu.

Pana Schuberta zajímá, zda zde chce obec stavět. Pan starosta odpovídá, že neví, že tohle brzdí povinnost té studie.

Schubert: To je jasné. V podstatě to směřuje k tomu, jinak řečeno, jestli obec na té lokalitě chce v nejbližších letech, aby se tam stavělo nebo to drží do budoucna na 10 …

Minář: Obec nemůže nic dělat, protože ÚP schválil toto území na zastavění. A jediná brzda pro obec nebo vlastně pro zastupitelstvo je schválení studie. Jinak, kdyby to tam nebylo tak si tam mohli majitelé stavět kdykoliv. Jak by si to připravili, zasíťovali, tak by si tam mohli stavět. Proto se tam vložila brzda studie. Aby to vyhovovalo představám zastupitelstva ta výstavba. Aby tam třeba nevyrostl … aby tam třeba byly příslušenství.

Schubert: Pane Mináři, jako určený zastupitel, jak se díváte na tu plochu SV10 v souvislosti s možností dělat tam územní studii? Máte s tou plochou nějaké plány? Nějaké změny v chystané změně ÚP? Třeba zrušení územní studie nebo vynětí lokality z ÚP?

Minář: To je věc zastupitelstva. Já k tomu ani nemám žádný návrh. Byla jedna studie, kterou si dělal TP jen kvůli rozdělení. A další studie na R, dneska to má Medlov, a třeba Z se musí udělat a musí to schválit ještě zastupitelstvo.

Schubert: Vy tedy s tou plochou nemáte žádnou vizi? Jistě sám za sebe s tou plochou chcete něco dělat.

Minář: To není moje plocha. Jsou čtyři majitelé. Oni si budou rozhodovat co si tam postaví, protože to je na zastavění. Nevím jestli rodinné domky nebo smíšená. Ti majitelé si budou rozhodovat. Jediná brzda je naše, že musí být studie, kterou bude schvalovat zastupitelstvo. Takže my se můžeme pouze otáčet na studii. Ale jinak jim nemůžeme bránit v ničem, co umožňuje územní plán. Územní plán není jen SV10. Tady těch lokalit je třeba pět. Každá ta lokalita, když to bude v souladu s územním plánem, tak si tam může postavit.

Pan Schubert se ptá, kdy se bude řešit zadání ÚP. Pan starosta odpovídá, že je to ještě dlouho.

Schubert: Dobře, děkuji. Zadání územního plánu, prosím vás, to se bude řešit na kterém zastupitelstvu? Myslíte, že se to stihne na příští? To je za tři měsíce?

Minář: Já si myslím, že se to už odsouhlasilo. Ty myslíš, které body budou předmětem. To ještě má dlouho. To ti spíš Milan. Ten mě na to odpoví. To je zpracovatel, zadavatel s kulatým razítkem. Takže má to víc na starosti. Ty změny to má čas.

Schubert: Takže ještě nemáme očekávat, že by se o zadání změny ÚP hlasovalo na příštím zasedání.

Minář: Ne to je na tři roky celá ta akce.

Schubert: To ano, ale je zadání změny a potom jsou další operace. Takhle se ten proces rozjíždí. Nastupuje architekt a tak. Na to se ptám. To souvisí také s tím, že 1.3. je konec s podáváním žádostí o začlenění pozemků do ÚP.

Minář: Právě do 1.3. vydržíme a pak, až budou všechny návrhy, můžeš si je prohlídnout třeba teď, které jsou podané, protože je evidujem a už se na to můžeš připravit. Ale pokud nebudou zastavěny plochy, které tu jsou, tak těžko se budou přidávat další plochy. A ta diskuze kolem toho bude dlouhá.

Dále se pan Schubert ptá, zda by mohla mít Zdravá obec svého zástupce v koordinačních jednáních o ÚP. Pan starosta v tom nevidí problém. Vše bude mít na starosti pan Pánek.

Schubert: Děkuji. Myslíte, že by Zdravá obec mohla mít svého zástupce v koordinačních jednáních o ÚP?

Minář: Já si myslím, že to nebrání nikomu. Mirek třeba má zájem. Kdo má zájem, tak určitě.

Schubert: Budete to prosím vás dávat na vědomí? Pošlete třeba mně zprávu, že se koordinační jednání koná?

Langer: On to asi bude organizovat Milan Pánek.

Štencl: Domluvte se s panem Pánkem. Ať vám dá zprávu.

Interpelace pana Schuberta:

1) Prosím o statistiky pro katastr Nový Malin a katastr Mladoňov:

 

1a) Kolik nových domů k bydlení bylo postaveno od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok zvlášť a každý katastr zvlášť.

 

1b) Kolik domů k bydlení od roku 1989 včetně do 2015 včetně zaniklo. Uveďte každý rok zvlášť a každý katastr zvlášť.

 

1c) Kolik domů k bydlení existovalo v roce 1989? Uveďte každý katastr zvlášť.

 

1d) Kolik domů k bydlení existovalo k 31.12. 2015? Uveďte každý katastr zvlášť.

 

2) Kolik obyvatel měla část obce Nový Malin od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok zvlášť.

 

3) Kolik obyvatel měla část obce Plechy obce Nový Malin od roku 1989 včetně do roku 2015 včetně. Uveďte každý rok zvlášť.

Schubert: Dobře. Děkuji. Už abych nezdržoval. Tu interpelaci. Musím to všechno číst nebo stačí, když to dám písemně?

Štencl: Závisí na vás.

Schubert: Podrobně to dám zapisovatelce. Teď jen: jedná se mi o statistiky pro katastr Nový Malín a Mladoňov co se týká počtu domů a počtu obyvatel. To je první a druhá. Prosím o výčet všech mostů a parametry na vodoteči co dělí Zajícovo pole atd. od SV10. To je interpelace č. 2.

Minář: Proč se ptáte? To není naše.

Schubert: Řeknu jednu věc, proč se na to ptám. Především proč se na to ptám. Podle mě tam jsou místa, především se jedná o zatrubnění, které jde od rodiny S. Jmenují se tak ti lidé co tam bydlí? Od nich směrem dolů cca 20m, tam je zatrubnění.

Minář: Padesátka.

Schubert: Podle mého názoru neodpovídá tomu, co se tam může dít s vodou na jaře. Jak víte, tam je železniční val a jediné místo, kde voda může je železniční most a pak se vše povalí a speciálně ti S, když se tam něco vzpříčí, tak budou vyplaveni. Proto se na to ptám a prosil bych vás, abyste se jako vedení obce o tu lokalitu začali zajímat, jestli to je v pořádku. Podle mého názoru se ten průměr minimálně musí zvětšit nebo tam udělat regulérní most. Samozřejmě to je na člověka, který to vlastní, ale ten člověk je zase za to zodpovědný a sám nemůže riskovat.

Štencl: To nedávejte formou interpelace.

Schubert: Já se ptám na výčet a parametry, aby se zjistilo, jak to je.

Minář: Je to Českých lesů. Tam bys asi měl postupovat.

Schubert: Prosím vás, pošlete mi kontakt na toho pána, abych věděl koho se mám ptát.

Minář: Majitel.

Štencl: S panem Pánkem na obci. To jsou věci, které …

Minář: Přijdi za ním … Když tam přijdeš, s ním se domluvíš a odejdeš za čtvrt hodiny a získáš údaje, které potřebuješ. Přijdeš, on ti vyjede pozemek, kdo to tam postavil a můžeš konkrétně s tím majitelem jednat a s Lesy ČR.

 

Zpět