Body navržené našimi zastupiteli k projednání v Zastupitelstvu obce nebyly přijaty.

12.11.2014 22:33

    Po slibu zastupitelů následovalo schvalování programu Zastupitelstva obce. Nejprve pan Minář četl důvody proč nezařadit na pořad jednání dva ze tří bodů, které jsem předkládal jako zastupitel Za zdravou obec (ZZO). Byly to:
    1) Zřídit v Mladoňově pětičlenný Osadní výbor a buď jej zvolit, nebo alespoň vyvolat diskusi o jeho složení. ZZO k tomuto kroku mělo jistě právo, protože tři ze čtyř kandidátů kandidujících do Zastupitelstva a bydlících v Mladoňově kandidovalo za ZZO a ve volebním okrsku Mladoňov skončilo ZZO na druhém místě.
Pan Minář jako důvod proč bod neprojednávat uvedl, že Osadní výbor již zřídilo některé předchozí Zastupitelstvo, a tedy není co zřizovat. Záměrně pominul, že v Mladoňově je stávající Osadní výbor trojčlenný, v návrhu bylo zřídit pětičlenný a mladoňovští chtějí navrhnout, kdo má být jeho členem.
Vyřazení bodu Zastupitelstvo odsouhlasilo, Osadní výbor tak zůstal trojčlenný a ve stejném složení.
    2) Doporučit Radě obce, aby si zřídila pětičlenné komise a to komisi Stavební, Životního prostředí, Sociální a Kulturní. V důvodové zprávě se odůvodňovalo, proč komise Sociální a Kulturní zřídit a dále se Radě doporučovalo, aby se komise zabývaly i koncepcí jak zvelebit obec z jejich odborného hlediska.
Důvodem pana Mináře proč nezařadit bod 2 bylo, že Rada si zvolí komise sama. Pan Minář v tu dobu již věděl, kdo bude v Radě, i když volba Rady teprve měla následovat. Je třeba také uvést, že minimálně předchozí Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání Radě doporučovalo nejen typy komisí, ale i její členy. Je to uvedeno v zápisu ustavujícího zasedání. Pan Minář, má-li většinu a do Rady si dá jen své podřízené a následovníky, nenechá přece nějaký kolektiv, byť by to bylo Zastupitelstvo, diskutovat o tom, co by pro obec mohlo být přínosem.
Jiří Schubert
 

Zpět