Bude opraven nebezpečný povrch hřiště u školy?

31.07.2016 00:00

Občané mi zaslali upozornění na nekvalitní povrch hřiště u školy:

Ať už opotřebením anebo nekvalitním povrchem, stává se hřiště u školy den ode dne více a více nebezpečné.
Nad tím, že se tam při hraní shrnují čáry (což tedy nechápu jak se vůbec může stát) a povrch má k rovnosti daleko, jen nevěřícně kroutíme hlavami.
Když se ovšem odchlípne pod nohama při běhu větší plocha sportoviště a člověk při bližším prohlédnutí povrchu zjistí, že jsou vněm natlučené hřeby, tak se mi ani nechce domýšlet, co by se stalo, když by někdo zakopl a sjel částí těla přes hlavu hřebíku.
Takže bych Vás touto cestou chtěl požádat, abyste projednali tuto věc na zastupitelstvu.
Tedy pokud  není řešení tohoto problému již v chodu.

Dopis jsem s malým dovětkem přeposlal na podatelnu OÚ Nový Malín.
Na 9.VZZO, konaném dne 26. 7. 2016, požadavek prezentován nebyl. Paní Tylová místo prezentace na VZZO poslala 29. 7. mail znění:

Hřiště u ZŠ v Novém Malíně bylo postaveno v r. 2008-2009.  Toto hřiště je využíváno jak školou, tak i veřejností. O neutěšeném stavu hřiště víme od června.

Firma, která hřiště stavěla, již neexistuje. Podařilo se nám sehnat zástupce firmy zabývající se výstavbou sportovních zařízení. Tyto firmy mají o prázdninách nejvíce práce a je doba dovolených, proto se nám podařilo sjednat schůzku se zástupcem firmy teprve první týden v srpnu.

Dle předběžných informací, se bude pravděpodobně jednat o celkovou rekonstrukci povrchu. Kdy a za jakých podmínek budeme vědět  po uvedené schůzce.

Poděkování paní Tylové za odpověď.
Budeme se těšit, že hřiště bude rekonstruováno a bude bezpečné.
Do té doby je, usuzuji tak podle chybějících instrukcí v dopise od paní Tylové, pohyb na hřišti na vlastní nebezpečí.

Jiří Schubert

Zpět