Čas k zamyšlení

10.01.2016 21:13

     Vážená opozice ,

včera nás také navštívili Tříkráloví koledníci. Pochopitelně jsme je nenechali odejít s prázdnou . Darujeme své peníze s vědomím, že pomůžeme těm, kteří to potřebují.  A tak jsem si uvědomil, že bych něco mohl darovat i vám.

     Zúčastnil jsem se několika posledních zastupitelstev a nemám z toho dobré pocity. Řešení skutečných problémů se zúžilo na prostou personifikaci, kdo za co může. Možná by to chtělo vrátit se do počátku 90tých let a porovnat tehdejší Nový Malín s tím dnešním. Ten rozdíl musí vidět každý a lidé, kteří se podíleli na rozvoji obce, mají právo být hrdí na to, co se za tu dobu povedlo.

     Pokud lze věřit statistickým údajům, oproti tehdejšímu stavu tady vzniklo mnoho  nových  domů a počet obyvatel se zvýšil téměř dvojnásobně. Zatímco Olomoucký kraj a Šumperk lidé opouštějí, do Nového Malína se stěhují. Ptám se proč?

     Další prokázanou obecnou skutečností je, že ať uděláte cokoli dobrého, vždy se najde řada lidí, kteří s tím souhlasit nebudou. Pozor, tím není řečeno, že vše co kritizujete je špatné, i já si myslím, že některé změny by byly zapotřebí. Bylo by ovšem žádoucí, abychom napřed nějaký problém v obci jasně označili a následně navrhli systémové změny, které by podle vás měly být provedeny. A zdůvodnit, v čem bude nový stav lepší než stávající, a jaký prospěch z toho lidé v obci budou mít.

     Dnešní osobní vztahy mezi některými zastupiteli se dostaly do stavu, kdy se už dopředu zamítá něco, co navrhl ten druhý. Ne proto, že by to bylo špatné, ale právě proto, že to navrhl XY. A to je to, co hodně škodí nám, obyčejným občanům v této obci. Místo konstruktivní práce lidí v zastupitelstvu (které jsme si tam zvolili) oboustranná žvanírna, která nikam nevede. Jak nedávno řekl papež František: ,,Chceš-li nadávat na druhé, začni u sebe. Důvodů si jistě najdeš dost.“

     A tak skončím u sebe. Radě obce jsem zaslal návrh na úpravu statutu periodických tiskovin, kde jsem navrhl, aby opozici byla vyčleněna jedna strana, a to bez jakýchkoli cenzurních zásahů. Nemohu souhlasit s tím, aby většina válcovala menšinu tím, že jí znemožní publikovat své názory, ale sama tohoto práva plně využívá.

     Dále jsem obecnímu zastupitelstvu zaslal návrh na jmenování dozorčí rady v Provozní malínské s.r.o., která by veřejnosti i zastupitelstvu garantovala poctivé a řádné hospodaření, což je možnost přímo vyplývající ze zákona o obchodních korporacích.

     Jak vidíte, aniž jsem použil jediné jméno zastupitele, nic mi nebránilo radě i zastupitelstvu předložit návrh změny, která by měla být ku prospěchu lidem v obci. Vlastní názor na to, co kdo na obci chce, si následně mohu udělat sám.

S pozdravem

Miroslav Vinkler

Zpět