Bod 3b) 5.VZZO (21.10.2015) "Rozpočtová opatření rady obce 1 - 8/2015"

15.11.2015 21:12

Bod 3b) 5.VZZO (21.10.2015) "Rozpočtová opatření rady obce 1 - 8/2015"

Důvodová zpráva:
ZO jsou předkládána jednotlivá rozpočtová opatření schválená Radou obce od začátku roku 2015 viz. příloha (pozn. red: na stránkách ZZO není publikováno)

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření 1 – 8/2015 uskutečněná za uplynuté období.

Předkládající:
Josef Minář, starosta obce

Navýšení rozpočtu na rok 2015 - rozpočtová opatření (pozn. red.: změny vzniklé na rozpočtových opatřeních 1 až 8 proti původnímu rozpočtu schválenému na 2.VZZO)

A) Příjmy

§-položka

text

 

průtoková dotace pro ZŠ

212 425,00

 

dotace z úřadu práce

210 000,00

 

dotace dostavba ZŠ

5 500 000,00

 

dotace energ.úspory DPS

384 024,00

 

dotace Mokřad

700,00

 

dotace hasiči,přechod u Mš

134 700,00

 

dotace RCO

- 349 010,00

 

dotace park kolem kostela

8 246,00

 

daňové příjmy,poplatky

627 718,00

 

celkem (daně+dotace)

6 728 803,00

3113

odvody Zš - odpisy

538 000,00

3639

příjmy z prodeje pozemků,aut

280 220,00

3632

nájmy hrobů

3 000,00

6171

pojistné náhrady-fiat

12 146,00

6402

doplatek volby

524,00

6409

chodníky Zábřeh

970 000,00

 

ostatní

250,00

 

příjmy celkem

8 532 943,00

 

B) Výdaje

§

text

2212

opravy MK

28 000,00

2321

oprava kanalizace

48 000,00

3113

příspěvek ZŠ na odpisy (viz P)

538 000,00

 

průtoková dotace pro ZŠ

212 426,00

 

dostavba zš

5 500 000,00

 

ústav EV

605 312,00

3314

knihovna

20 000,00

3392

KD Mladoňov

788 000,00

3412

hřiště Luže

91 000,00

3419

hřiště TJ Sokol

600 000,00

3631

VO

169 590,00

3633

optický kabel,podíl na připojení čez

201 000,00

3699

výstavba v obci-poplatky

30 000,00

3722

přípojka NNk kompostárny

333 000,00

3744

průlehy

360,00

4351

výstavba DPS,vybavení,energie

433 000,00

5512

hasiči - investice

342 000,00

6112

ZO-odstupné

244 669,00

6171

dacia duster

296 000,00

 

platy,progr.vybavení

36 000,00

6310

úroky překlen.úvěr

22 160,00

6320

pojistné automobil

18 000,00

6409

chodníky Zábřeh

950 000,00

2219

cesta za ZS

- 780 251,00

3330

kostel

- 200 000,00

3612

byty Luže

- 889 304,00

3639

platy VPP,provoz vozidel

- 1 009 019,00

6399

placené daně

- 95 000,00

 

celkem výdaje

8 532 943,00

 

Zpět