Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Olomouc

10.02.2016 00:00

     Vážení občané Nového Malína,
na úřední desce je vyvěšen dokument https://novymalin.cz/uploads/10/article/1387/56b9922a19d30.pdf
Dokument zahajuje zjišťovací řízení záměru „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc“. Viz též
https://www.moravia.cz/cz/reference/male-dopravni-stavby/technicko-ekonom icka-studie-elektrizace-trati-olomouc-unicov-sumperk.html

    V dokumentu veřejnosti a dotčeným územním celkům nabízejí, že se mohou ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vyjádřit do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení na úřední desce Krajského úřadu. Vyjádření přijímá oddělení integrované prevence Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Kontaktní osoba:
Mgr. Marie Zeidlerová
Tel.: 585 508 624
E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

    Oznámení bylo na úřední desce KÚ zveřejněno 29.01.2016. Viz:
https://udeska.kr-olomoucky.cz/hledat.php?d=ude&b=1&s=Elektrizace+a+zkapacitn%C4%9Bn%C3%AD+trati+%C5%A0umperk+-+Olomouc

    K chystané elektrizaci tratě je na Obecním úřadě Nový Malín mnoho dokumentace. Doporučujeme všem, především však těm, kteří u tratě bydlí, aby se s dokumentací seznámili a poslali na podatelnu Krajského úřadu své připomínky a návrhy. Především nás asi bude zajímat hluk, který rychle a častěji projíždějící a brzdící vlaky budou vyvolávat. Je možné se také spojit a poslat na KÚ společný požadavek podepsaný mnoha lidmi.

    Na odeslání již zbývá málo času, 18. 2. 2016 má být na podatelně KÚ.

Jiří Schubert

Zpět