Hromadná doprava v Novém Malíně a Mladoňově

10.09.2015 15:08

10. září 2015

    Na 3. a 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce Nový Malín se diskutovalo o autobusové dopravě v Novém Malíně a Mladoňově.
    Byla vznesena připomínka, že autobusy nejsou optimálně vytížené. Některé spoje jsou přeplněné, jiné prázdné. Speciální situace pak jsou spoje do Mladoňova. V diskuzi zazněl návrh, zda by dopravce mohl použít menší typ autobusů.
    Dohodlo se, že budeme kontaktovat dopravce a zjistíme od něj informace o vytíženosti spojů a možnostech vozového parku.
    Ujal jsem se toho a poslal mail zaměstnanci společnosti ARRIVA MORAVA a.s., kde jsem shrnul problémy a položil otázky (odesláno 27. 7. 2015):

Problémy:
A) Nevytíženost či přetíženost linek projíždějících Malínem a Mladoňovem
B) Do Mladoňova nasadit autobusy jiného typu - mikrobus, který by mohl vyvinout vyšší rychlost a bylo by se mu možno snadněji vyhnout případně jej předjet
Otázky:
1) Máte k dispozici statistiku, která by obsahovala údaje
- linka (identifikace jednoznačně určující trasu, hodinu výjezdu ze startovací zastávky)
- den v týdnu
- časové období (ne nutně jaro, léto, .., ale období, ve kterém jsou počty pasažérů přibližně stejné)
- zastávka (nacházející se na území Plechů, Mladoňova, Malína)
- počet lidí projíždějících zastávkou
- počet lidí nastupujících na zastávce
- počet lidí vystupujících na zastávce
 2) Mohl byste mi statistiku poslat?
 3) Bylo by možné statistiku zveřejnit?
 4) Disponuje Vaše společnost nějakým menším typem autobusu, který by mohl jezdit na lince do Mladoňova?
 5) Zda by mohl uvést další informace, které by byly pro veřejnost zajímavé.

Odpověď přišla již 28.7.2015:

    … reagujeme na dotazy zaslané dopravci ARRIVA MORAVA k dopravní obslužnosti místní části Mladoňov. Jako smluvní partner obcí a jako organizace pověřená Olomouckým krajem jsme zodpovědní za dopravní obslužnost i v obci Nový Malín. Níže odpovídáme na Vaše otázky:
    1, 2, 3) K dispozici máme počty prodaných jízdenek v zastávkách, ze kterých zpracováváme obsazenosti spojů. Tato čísla jsou pouze orientační, mohou se lišit o cca 15-40 % od skutečné obsazenosti spojů, protože nezohledňují cestující, kteří přestupují nebo jsou držiteli dlouhodobých časových jízdenek a řidiči se prokazují těmito předem zakoupenými jízdními doklady. V případě extrémů, kdy je zjevně nízká nebo vysoká obsazenost nebo možnost zefektivnění provozu, provádí pracovníci KIDSOK sčítání přímo v autobusech.
Statistiky obsazenosti spojů podle prodaných jízdenek po dohodě s dopravcem neposkytneme, protože neodpovídají skutečnosti.
    4) Dopravce ARRIVA MORAVA nedisponuje v dané oblasti tzv. malými autobusy. Objednávka dopravní obslužnosti je nastavena tak, že není možné je účelně a efektivně využít. V dopravních špičkách je totiž obsazenost spojů mezi Novým Malínem a Šumperkem vyšší než je kapacita malých autobusů.
    5) V současné době zpracováváme návrh jízdních řádů pro výběrová řízení na dopravce, který by měl provozovat autobusovou dopravu od roku 2018. Počítáme s nasazením vozidel obdobné délky jako nyní, tzn. 10,5-12 m.

    Od roku 2018 počítáme se stejným rozsahem dopravní obslužnosti místní části Mladoňov jako v současnosti. Musíme ctít zákonnou povinnost umožnit cesty za zaměstnáním, vzděláním, občanskou vybaveností, kulturou a rekreací. Obyvatelům, kterým komplikuje jízda autobusů cestování individuální dopravou, doporučujeme cestovat autobusy.
    Pokud obec Nový Malín bude mít zájem o změny v dopravní obslužnosti, například neobsluhování Mladoňova některými spoji, doporučujeme věc projednat nejen s řidiči osobních automobilů, ale i s cestujícími využívajícími autobusy.

Děkujeme Vám za pochopení této situace.

Podepsán pracovník specialista v dopravě z odboru dopravy a dopravních systémů

    Pro zájemce: vozový park ARRIVA MORAVA je uveden na stránce https://www.arriva-morava.cz/o-spolecnosti/vozovy-park/ :
Veřejná linková doprava (příměstské linky a MHD) je zajišťována následujícími typy vozidel: Karosa C 934, C 954, ARES, CROSSWAY, SOR C 12, SOR C 10,5, SOR C 9,5, MAN SL 222, využíváme také kloubové autobusy Karosa B 941, B 961 a C 943 a nízkopodlažní vozidla Renault CITIBUS, SOR, CROSSWAY a Solaris.

    Komentář: v současné době buďme rádi za spoje, které do Malína a Mladoňova jezdí. Pokud bychom chtěli něco změnit, potřebovali bychom se prokázat společným přáním více obyvatel a toto předložit na KIDSOK https://kidsok.cz/ .

    Pro zájemce jsem vytvořil zastávkový jízdní řád pro všechny zastávky autobusů na katastru Nového Malína a Mladoňova.
          
 

Nový Malín, Plechy
Nový Malín, obchod
Nový Malín, u zdrav. stř.
Nový Malín, škola
Nový Malín, kostel
Nový Malín, č.178
Nový Malín, č.212
Nový Malín, u křížku
Oskava, Mladoňov, samota
Oskava, Mladoňov, náves
Vlaky Nový Malín.

Upozorňuji, že v zastávkových řádech může být chyba a byl vytvořen především pro statistický přehled. Pokud byste jej někdo chtěli používat a našli chybu, napište mi. Mapa zastávek je výřezem z mapy dostupné na https://kidsok.cz/mapa-okres-sumperk/ .

  

    Pro někoho ještě může být zajímavé, kde získat takové jízdní řády jako visí na jednotlivých zastávkách. Pro ten případ doporučuji následující postup:

  • Kliknout na „Autobusové jízdní řády“

  • Kliknout na „zastávky“

  • Zadat jméno zastávky. Zadáte-li pouze "Nový Malín" nabídne Vám na výběr všechny zastávky v Novém Malíně.

  • Vyberete si linku a zobrazí se vývěsní jízdní řád. Např. pro linku 930205:

Zpět