Jak může do územního plánu zasáhnout veřejnost?

17.05.2016 00:00
K územnímu plánu se může vyjadřovat kdokoliv, koho se plán nějak dotýká. Může to být občan daného města, podnikatel, majitel nemovitosti, místní občanské sdružení apod.
Klíčové je sledování úřední desky (v budově úřadu nebo na internetu). Jedině tak se lze včas dozvědět o připravovaných změnách územních plánů.
Chcete-li ovlivnit podobu územního plánu, je nezbytné účastnit se všech kroků.
Vaše připomínky formulujte jednoznačně a podávejte je písemně ve všech krocích schvalování. Argumenty, které používáte, se pokuste podepřít fakty, studiemi, průzkumy apod. Důležitá je i účast na veřejném projednání územního plánu a ústní formulace vašich připomínek.
Čím více lidí podává námitky k územnímu plánu, tím vážněji se jimi musí pořizovatel zabývat. Pokud chcete proces územního plánování ovlivnit, vyzvěte k podání připomínek i další dotčené lidi. Můžete se rovněž pokusit zjistit postoj dotčených orgánů státní správy a přimět je, aby podpořily Vaše stanovisko. Námitky úřadů mají větší váhu než připomínky občanů.
Na schvalování územních plánů se nevztahuje správní řád. Platný územní plán tudíž nepodléhá možnosti odvolání ani soudního přezkoumání.
 
 Poznámka a příklad: 
 
Územní plán je politickým rozhodnutím. Činí jej zastupitelé. Úřadům nedává nikdo povinnost respektovat námitky občanů a v řadě případů jsou územní plány skutečně schvalovány v rozporu s přáním veřejnosti. Ukázkou takového přístupu je projednávání územních plánů obcí i ÚP VÚC na severní Moravě. Politici si přejí v této oblasti umístit novou strategickou průmyslovou zónu, místní obyvatelé a zemědělci podporují vyhlášení tzv. ptačí oblasti systému Natura 2000. Ačkoliv k projednávaným změnám územních plánů přicházely četné nesouhlasy lidí, zastupitelé je ignorují. Jedinou možností nápravy v takovém případě je změna politické reprezentace.
Zpět