Ještě několik vět k výsledkům voleb

12.11.2014 21:05

    V článku porovnáme počet mandátů v obecním Zastupitelstvu Nového Malína, které obdržely strany ve volbách v roce 2014 od voličů s počtem získaných funkcí, které obdržely strany od zvolených zastupitelů.

    Občané Nového Malína volili do 15 členného Zastupitelstva obce. Následující tabulka zahrnuje strany, které v roce 2014 získaly nějaký mandát nebo jejich členové byli zvoleni Zastupitelstvem do nějakých funkcí. Vysvětlení zkratek:
ABS - počet mandátů za stranu rozdělených voliči
REL - počet mandátů za stranu rozdělených voliči v procentech (celkem bylo rozděleno 15 mandátů. Procenta byla zaokrouhlována. Součet proto není 100%.

Strana ABS REL
KDU-ČSL 6 40,0
„Nestraníci“ 4 26,7
Za zdravou obec 3 20,0
Sdružení hasičů 1 6,7
Je čas na změnu-spol. s TOP 09 1 6,7
nezařazení (v 2010 ani v 2014 nekandidovali) 0 0,0
KSČM (v 2010 kandidovali, v 2014 nekandidovali) 0 0,0

    Zastupitelstvo volilo do 14 funkčních míst. Podívejme se, jak volba dopadla z hlediska příslušnosti ke straně. Vysvětlení zkratek:
RO - Rada obce
FV - Finanční výbor
KV - Kontrolní výbor
OV - Osadní výbor
ABS - počet funkčních míst za stranu rozdělených Zastupitelstvem
REL - počet funkčních míst za stranu rozdělených Zastupitelstvem v procentech (celkem bylo rozděleno 14 funkčních míst). Procenta byla zaokrouhlována. Součet proto není 100%.

Strana \ Orgán RO FV KV OV ABS REL
KDU-ČSL 3 1 1 0 5 35,7
„Nestraníci“ 2 1 0 1 4 28,6
Za zdravou obec 0 0 0 0 0 0,0
Sdružení hasičů 0 0 1 0 1 7,1
TOP 09 0 0 1 0 1 7,1
nezařazení 0 0 0 2 2 14,3
KSČM 0 1 0 0 1 7,1

    Srovnejme nyní obsazení funkčních míst, které určili zvolení zastupitelé s obsazením míst v Zastupitelstvu, které určili voliči (srovnávají se relativní hodnoty):

Strana \ Orgán Mandáty Funkce
KDU-ČSL 40,0 35,7
„Nestraníci“ 26,7 28,6
Za zdravou obec 20,0 0,0
Sdružení hasičů 6,7 7,1
TOP 09 6,7 7,1
nezařazení 0,0 14,3
KSČM 0,0 7,1

    Nakonec se zamysleme nad poslední tabulkou a přáním nového pana starosty, vysloveného těsně po zvolení (volilo jej 12 zastupitelů), jehož smysl byl následující: „Snad budu dobrým starostou i pro ty, kteří mě nevolili“. Nejprve se shodněme na této větě: Chce-li být politik pro někoho přijatelný, udělá, oč tomu dotyčnému hodně jde. Sdružení Za zdravou obec žádalo o místo v RO a ve FV. Z tabulky je vidět, že neobsadilo žádné. Nabízí se dvě vysvětlení – nový pan starosta není dostatečně silný, aby takové přání splnil nebo to nechce udělat. Druhé snad není pravda, protože by pak nemluvil pravdu, když v projevu po zvolení starostou říkal, že chce být dobrým starostou i pro ty co ho nevolili. Zůstává tedy první možnost – není dostatečně silný. Že by byl loutkou?
Jiří Schubert
 

Zpět