Malínské noviny – „koalice“ zrušila Redakční radu

12.11.2014 22:27

    Bod jednání Zastupitelstva (ZO), který nejvíce otřásl zdravým rozumem a rozmetal jakékoliv zdání, že by v následujících čtyřech letech chtěla „koalice“ v obci připustit dialog. Byl to také jediný bod ze tří od navrhovatele J. Schuberta, který „koalice“ povolila. Navrhovatel popsal v důvodové zprávě úlohu Redakční rady a v návrzích usnesení požadoval aby
-    Za Malínské noviny zodpovídala Redakční rada
-    Bylo potvrzeno, že Redakční radu Malínských novin zřizuje Zastupitelstvo obce Nový Malín
-    Malínské noviny vycházely nejpozději 21 dní po skončení zasedání Zastupitelstva a ve stejnou dobu byly Malínské noviny dálkově přístupné i na obecních internetových stránkách.
-    V příloze Malínských novin vyšly všechny zápisy a usnesení ze Zastupitelstva počínaje … z roku 2014 a usnesení Rady obce počínaje … z roku 2014, které dosud tiskem nevyšly.
    Předložením bodu na jednání ZO byl sledován záměr potvrdit Zastupitelstvem existenci Redakční rady Malínských novin, protože pan Minář v jednom rozhovoru na otázku: „Co bude s Redakční radou?“ odpověděl: „Tu zrušíme, není potřeba.“
    V rámci diskuze k bodu povstal pan Smolicha a bez uzardění navrhl, aby Redakční rada byla zrušena a Noviny byly převedeny pod Radu obce. Jeho jistá řeč svědčila o tom, že „koalice“ se na tomto kroku dopředu domluvila. Tímto návrhem jsme se vrátili k dobám, kdy vláda potřebovala mít všechno pod kontrolou. Připadal jsem si jako v roce 1948, kdy ministři podali demisi a doufali, že je prezident podrží a oslabí tak moc komunistů. Zde jsem předložil otázku existence Redakční rady a doufal, že ji morálka ve vládnoucí „koalici“ podrží. Nestalo se tak. Redakční rada byla schvácena. Rada obce, politický orgán, složený ze členů dvou stran, chce budit zdání apolitičnosti a suplovat redakční radu. Možná zřídí prodlouženou ruku, „komisi pro písemnosti“, s těmito vlastnostmi:
a) budou v ní loajální lidé
b) nebude se jmenovat redakční rada
c) bude „ideologicky“ bdít nad nezávadností článků.
    Zrušení Redakční rady se dá také brát jako msta pana Mináře za to, že Redakční rada nesouhlasila se zveřejněním jeho „budovatelského“ článku v předvolebním speciálu Malínských novin.
Jiří Schubert
 

Zpět