Na území CHKO se běžně stavět nemůže

20.06.2017 00:00

A v Novém Malíně se může?

Povinností člověka je být dobrým hospodářem na tomto světě. Dobře spravovat věci lidské. Chránit přírodu. Pečovat o krajinu.

V Novém Malíně se opět svévolně (= vědomé porušení zákona) zasíťovala část lukrativní krajiny  na území CHKO Jeseník. Stavbu provedla obecní firma Provozní Nový  Malín . 

Nyní Obecní úřad v Novém Malíně opětovně  dodatečně tlačí zástupce CHKO k ústupkům (= vědomé porušení zákona) tak, aby pozměnili své zamítavé stanovisko  a umožnili výstavbu dalších osmi rodinných domů na území CHKO.

Naší povinností je chránit krajinu.

Naší povinností je tuto výstavbu nedovolit.

Naší povinností je apelovat na zastupitele, aby si byli vědomi závažnosti a dopadu svých rozhodnutí.

Naší povinností je podpořit zástupce CHKO, aby požadovaný souhlas nedali.

Téma se bytostně týká i mladé generace. Vy a vaše děti budete žít v takovém světě, jaký dnes právě tvoříme.

Albert Einstein kdysi řekl:  „Musíme dělat to nejlepší, čeho jsme schopni. Je to naše svatá lidská  povinnost.“

Zodpovědnost za stav globalizovaného světa neseme všichni společně.  
 
MUDr. Vít Čajka Ph.D.  
Nový Malín 19.6.2017

Zpět