Námitky spolku Zdravý Malín ve věci stavby retenční nádrže č.4

17.07.2017 00:00

Spolek Zdravý Malín, z.s. zaslal odboru výstavby MěÚ Šumperk námitky ve věci stavby retenční nádrže č.4.

Kompletní dokument je dostupný z de.

Zpět