Odměny zastupitelům – za co pan Minář chce od obce 20.000,- měsíčně

12.11.2014 22:30

    V materiálu o odměnách za politické funkce zřizované v obci se v kolonce místostarosta objevilo 20.000,-. Číslo bylo známo ještě před volbou místostarosty. Až nám „koaliční“ místostarostu zvolili, číslo se ztotožnilo s panem Minářem.
    Zajímavé bylo odůvodnění, proč je nárůst proti předchozímu volebnímu období (8.300,- Kč, tj. 240% původní odměny) tak vysoký. Pan Minář totiž bude dále zastávat funkci jednatele Provozní Nový Malín, s.r.o. a současně bude radit novému panu starostovi. Nestranný pozorovatel by asi řekl, že 20.000,- je pro neuvolněného místostarostu moc a pro jednatele málo. Sečteno, pan Minář je za dvojboj nedostatečně odměněn. Naivně se zeptám: „Proč pan Minář sedí na dvou židlích? Proč si třeba nevybere funkci jednatele a nevzdá se mandátu v Zastupitelstvu? Nebo, když pan Felkl potřebuje radit, proč se nevzdá funkce jednatele?“
    V rozpravě k odměnám ještě byla položena otázka, jestli je částka na celé funkční období. Bylo odpovězeno, že ano. Pan Minář tedy nejspíše bude novému panu starostovi radit celé čtyři roky. Zbývá se jen dohadovat, co se stane, vrátí-li se pan Felkl po čtyřech letech do svého původního zaměstnání, kdo bude radit dalšímu starostovi a za kolik?
Jiří Schubert
 

Zpět