Porovnání zápisu a záznamu z 7.VZZO bodu 4g) Provedené opravy na kostele v Mladoňově - schválení úhrady z rozpočtu obce Nový Malín

17.02.2016 00:00

Důvodová zpráva:

Na kostele v Mladoňově byly v prosinci provedeny stavební práce při opravě fasády. Protože se jedná o kostel, který je v majetku Římskokatolické farnosti Libina, je potřeba úhradu faktury schválit. RO projednala předloženou fakturu a doporučuje ZO úhradu provedené opravy na kostele sv. Mikuláše v Mladoňově ve výši 118.645,30 Kč včetně DPH.

Popis

Cena bez DPH

Fasádní malířské a natěračské práce

39 975,00

Dodávka materiálů

21 227,00

Montáž, demontáž, pronájem fasádního lešení

29 694,00

Doprava

743,00

Ostatní náklady

6 415,00

 

Oficiální zápis

Skutečnost

Bod představuje pan Schlemmer. Pan Schubert uvádí, že nikde nefiguruje Farnost Libina jako objednavatel, ale Obec Nový Malin. Zdá se mu, že si obec objednává práci na cizím objektu, protože kostel v Mladoňově nepatří Novému Malínu.

Schubert: Chtěl jsem se zeptat: tady nikde nefiguruje (v materiálech dodaných zastupitelům – pozn. red.) farnost Libina, tady figuruje jako objednatel obec Nový Malín. Obec Nový Malín si objednává práci na cizím objektu? Pokud vím, kostel v Mladoňově nepatří obci Nový Malín.

Pan starosta uvádí, že vždy přispíváme.

Minář: Přispíváme vždycky.

Panu Schubertovi se to zdá formálně špatně.

Schubert: To nemám problém, ale jak může obec žádat na cizí subjekt? Není to formálně špatně?

Pan starosta a paní Tylová mu vysvětlují, že je vše v pořádku.

Minář: Já si myslím, že ne. Je tam trochu změněná metodika proti minule. My jsme dříve dávali dar a teď poskytujeme úhradu z rozpočtu.

Tylová: Právě proto to teďka schvalujeme na radě, protože jak jste řekl, je to v pořádku, není to subjekt obce, je to subjekt římskokatolické farnosti a z toho důvodu ta částka, která proběhla, musí projít souhlasem zastupitelstva. Aspoň takto je metodika, kterou nám paní Malá předložila, abychom to nechali schválit.

Schubert: Viděl bych cesty, že farnost Libina zažádá obec Nový Malín, jestli spraví to a to a obec Nový Malín na základě toho řekne rozhodnutí Zastupitelstva jestli ano, případně Rady, řekne, jestli ano nebo ne a když ano, tak potom bude figurovat, dostane nějaký dar, a jako objednatel bude figurovat farnost a obec to dostane k úhradě.

Tylová: Ty by šlo, kdyby to nebylo časově náročné. Protože se dodělávala, pan starosta mě asi doplní, úpravy na tom kostele, bylo tam lešení, v rámci dotace, která se tam upravovala, byla tam asi střecha, která se opravovala nebo něco podobného, takže v ten moment bylo nutné ty práce tam udělat a nebyl prostot tam udělat tyto kroky. Z toho důvodu se časově udělalo toto.

Minář: Je to trošku jinak. Dřív se to takto schvalovalo, ale teď ta metodika, když nemají dostatek peněz, to tak nejde udělat, proto to musí být tímto způsobem. Dřív se to dělalo tímto způsobem běžně, že se to nemuselo schvalovat přes zastupitelstvo, teď se ta práce musí schválit zastupitelstvem.

Schubert: Já se tedy zeptám pana Štencla. Jako člověka, který dělá pro obec právo, jestli to je formálně správně, že obec dělá nějakou práci na cizím objektu a figuruje jako objednatel?

Štencl: Tento bod nevím co tam je. Já jsem měl za to, že to je v rámci toho, že to ještě ta církev požadovala a jedná se o práce na tom kostele.

Langer: Někdo nejdříve musí práci požadovat.

Štencl: To myslím tady zaznělo.

Minář: Tam bylo vymalování dodělání přední lodě a postavení leštění. Jestli Zatloukali nebo někdo.

Pana Langera zajímá faktura za lešení.

Langer: Já se vrátím k tomu lešení co tam zaznělo. Mě na faktuře zarazila cifra za lešení. Navíc z vás vypadlo, že již před touto prací tam lešení bylo postaveno. Jak řekla paní Tylová, že na tom kostele již před tím probíhaly nějaké opravy. Takže jste byli v časové tísni, abyste využili lešení, které tam bylo postavené.

Paní Tylová se domnívá, že pan Langer nemá představu, kolik pronájem lešení stojí.

Tylová: Já to řeknu z jiné strany. Jaký je rozdíl v tom, jestli bysme teď schvalovali dar ve výši 115 tisíc římskokatolické farnosti nebo jestli …

Langer: Já nepolemizuji s tímto. Mně jde o lešení.

Minář: Byste musel vidět fakturu, položky které tam jsou lešení.

Langer: Polovina té faktury bez DPH je lešení.

Tylová: To lešení tam stálo půl roku.

Langer: Dobře, pak tedy účtovat tuto částku do této faktury je nesmysl. Pronájem lešení měl patřit jinam.

Tylová: Vy to nevíte v těch položkách jak to patřilo. Vy tady otvíráte věci.. Já to taky nevím přesně …

Langer: Paní Tylová, kdo může zdůvodnit, že 100 tisíc bez DPH plus mínus dělala částka za pronájem lešení. Když říkáte, že to lešení už tam stálo během roku.

Tylová: Ano

Langer: Lešení bylo součástí jiných akcí. Tak proč teď k domalované fasádě za nějakých 30 tisíc s prací a barvama té obci Provozní účtuje dalších 39 tisíc za pronájem lešení na tu konkrétní akci?

Tylová: Nevím, jakou máte představu, kolik stojí pronájem lešení, ale jsou to desetitisíce a statisíce. Ta naše částka celkově v té době, no prostě ..

S: Pane Langer, oni to pokrývači dělali zespodu, z lešení. Co se týkalo nátěru, to se stavělo nové lešení. Proto to asi nabylo.

Tylová: Tak.

Langer: Kam dotaz směřuji? My si nerozumíme.

Novosadová: Ono se přemontovávalo. To je za celé lešení.

Langer: On se pravděpodobně natíral celek. Ten pronájem lešení je pouze po tu dobu, co se natírala fasáda? Je to podle nějakých tabulek?

Tylová: Ano

Dále se pan Langer ptá, jestli Provozní disponuje svým lešením nebo zda si ho pronajímá.

Langer: Dobře. Tedy dotaz zkonkretizuji. Má Malínská Provozní vlastní lešení?

Paní Tylová mu odpovídá, že si ho pronajímají.

Tylová: Ne.

Pan Langer by rád viděl fakturu.

Langer: Vy si lešení půjčujete. Tedy disponujete fakturou o pronájmu lešení.

Tylová: Ano

Schlemmer: Má někdo další dotaz? Ne. Uzavírám diskuzi.

ZO schvaluje úhradu provedené opravy na kostele sv. Mikuláše v Mladoňově ve výši 118.645,30 Kč včetně DPH poměrem hlasů 12/2/0

Zpět