Postřehy z ustavujícího zastupitelstva

12.11.2014 22:35

Jak jste asi zaznamenali, v pondělí 3. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Nový Malín. Bylo na něm všech 15 zvolených zastupitelů. Podle jednacího řádu Zastupitelstva má být zápis zhotoven do 10 dní po skončení zasedání Zastupitelstva a ve stejné lhůtě má být zveřejněn na elektronické úřední desce Nového Malína. Až tam zápis bude viset, srovnejte jej s články uvedenými v naší rubrice "Postřehy a komentáře".

  • Body navržené našimi zasupiteli k projednání v Zastupitelstvu obce nebyly přijaty
  • Zastupitelstvo – jak se volil starosta, místostarosta, radní a členové výborů
  • Odměny zastupitelům – za co pan Minář chce od obce 20.000,- měsíčně
  • Malínské noviny – „koalice“ zrušila Redakční radu
  • Darovací smlouva – může být dluh splacen darem?
  • Převod vlastnictví pozemku z Olomouckého kraje na Nový Malín
  • Ještě několik vět k výsledkům voleb
     
Zpět