Téma územní plán Nového Malína bylo probíráno na 7. VZZO

21.02.2016 00:00

    Jak známo, pan Minář zastává stanovisko, že v případě, když bylo zastupitelstvem Malína odsouhlaseno provedení změny územního plánu (ÚP), není třeba, aby pořizovatel vyhotovil zprávu o uplatňování územního plánu. Chtěl jsem vědět o jakou autoritu (zákon, ...) se stanovisko pana Mináře opírá.
Dostal jsem odpověď, že autoritou je fyzická osoba paní Ing. Riedlové, která je pro Malín styčnou osobou za pořizovatele změny ÚP pro obec Nový Malín. Paní Ridlová sídlí na MěÚ Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, oddělení územního plánování.

    Následovala série otázek pro pana Mináře, týkajících se plochy, označenou v současném ÚP zkratkou SV10.

Otázka: Má vedení obce zájem dělat na SV10 územní studii (územní studie je pojistkou pro „rozumné“ stavební uspořádání plochy)?
Odpověď: Máme zájem? To chce ÚP. My musíme … Musí být předložena a zastupitelstvo ji pak schválí.

Otázka: Chce obec, aby se na SV10 stavělo?
Odpověď: Obec nemůže nic dělat, protože ÚP schválil toto území na zastavění. A jediná brzda pro obec nebo vlastně pro zastupitelstvo je schválení studie. Jinak, kdyby to tam nebylo tak si tam mohli majitelé stavět kdykoliv. Jak by si to připravili, zasíťovali, tak by si tam mohli stavět. Proto se tam vložila brzda studie. Aby to vyhovovalo představám zastupitelstva ta výstavba. Aby tam třeba nevyrostl … aby tam třeba byla příslušenství.

Otázka: Jak se díváte na plochu SV10 v souvislosti s možností dělat tam územní studii? Chystáte nějaké změny s plochou SV10 v souvislosti s chystanou změnou ÚP? Třeba zrušení územní studie nebo vynětí lokality z ÚP?
Odpověď: To je věc zastupitelstva. Já k tomu ani nemám žádný návrh. Byla jedna studie, kterou si dělal pan Pospíšil jen kvůli rozdělení. A další studie na Reovou, dneska to má Medlov, a třeba Zajícovo se musí udělat a musí to schválit ještě zastupitelstvo.

Otázka: Vy tedy pro tu plochu nemáte žádnou vizi? Jistě sám za sebe s tou plochou chcete něco dělat.
Odpověď: To není moje plocha. Jsou čtyři majitelé (majitelů je minimálně šest, protože čtyři původní majitelé prodali část svých pozemků jiným – pozn. red). Oni si budou rozhodovat, co si tam postaví, protože to je na zastavění. Nevím, jestli rodinné domky nebo smíšená. Ti majitelé si budou rozhodovat. Jediná brzda je naše, že musí být studie, kterou bude schvalovat zastupitelstvo. Takže my se můžeme pouze otáčet na studii. Ale jinak jim nemůžeme bránit v ničem, co umožňuje územní plán. Územní plán není jen SV10. Tady těch lokalit je třeba pět. Každá ta lokalita, když to bude v souladu s územním plánem, tak si tam může postavit.

    Otázky na téma zadání změny ÚP.

Otázka: Zadání územního plánu se bude řešit na kterém zastupitelstvu? Myslíte, že se to stihne na příští? To je za tři měsíce (do 28.4:2016 - pozn. redakce)?
Odpověď: Ty myslíš, které body budou předmětem. To ještě má dlouho. To spíš Milan (Pánek – pozn. red.). Ten na to odpoví. To je zpracovatel, zadavatel s kulatým razítkem. Takže má to víc na starosti. Ty změny to má čas.

Otázka: Takže ještě nemáme očekávat, že by se o zadání změny ÚP hlasovalo na příštím zasedání.
Odpověď: Ne to je na tři roky celá ta akce.

Otázka: To ano, ale je zadání změny a potom jsou další operace. Takhle se ten proces rozjíždí. Nastupuje architekt a tak. Na to se ptám. To souvisí také s tím, že 1.3. je konec s podáváním žádostí o začlenění pozemků do ÚP.
Odpověď: Právě do 1.3. vydržíme a pak, až budou všechny návrhy, můžeš si je prohlídnout třeba teď, které jsou podané, protože je evidujeme a už se na to můžeš připravit. Ale pokud nebudou zastavěny plochy, které tu jsou, tak těžko se budou přidávat další plochy. A ta diskuze kolem toho bude dlouhá.

    Otázka, zda se bude moci koordinačních schůzek na téma změny ÚP účastnit i opozice

Otázka: Myslíte, že by Zdravá obec mohla mít svého zástupce v koordinačních jednáních o ÚP?
Odpověď: Já si myslím, že to nebrání nikomu. Mirek třeba má zájem. Kdo má zájem, tak určitě.

Otázka: Budete to prosím vás dávat na vědomí? Pošlete třeba mně zprávu, že se koordinační jednání koná?
Odpověď: Domluvte se s panem Pánkem. Ať vám dá zprávu.

Jiří Schubert

Zpět